Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • KT Anh văn K3. đề 06
   Excel
   KT Anh văn K3. đề 06

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2010

   Xem: 40

  • KT Anh văn K3. đề 05
   Excel
   KT Anh văn K3. đề 05

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2010

   Xem: 54

  • sơ đồ đánh số báo danh thi TN THPT 2010 (FIXED)
   Excel
   sơ đồ đánh số báo danh thi TN THPT 2010 (FIXED)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2010

   Xem: 101

  • sơ đồ đánh số báo danh thi TN THPT 2010
   Excel
   sơ đồ đánh số báo danh thi TN THPT 2010

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2010

   Xem: 119

  • Tập đọc 5
   Giáo án điện tử
   Tập đọc 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 2

  • Hình bình hành
   Giáo án điện tử
   Hình bình hành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 2

  • LTVC L5
   Giáo án điện tử
   LTVC L5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 2

  • Toán 4
   Giáo án điện tử
   Toán 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 10

  • Địa lý 4
   Giáo án điện tử
   Địa lý 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 3

  • LTVC L5
   Giáo án điện tử
   LTVC L5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 2

  • lịch sử L5
   Giáo án điện tử
   lịch sử L5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 8

  • Đạo đức L4 -T16
   Giáo án điện tử
   Đạo đức L4 -T16

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 2

  • Tập làm văn
   Giáo án điện tử
   Tập làm văn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 2

  • Thể tích một hình
   Giáo án điện tử
   Thể tích một hình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 10

  • Tập đọc 5
   Excel
   Tập đọc 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 28

  • Tập làm văn
   Excel
   Tập làm văn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 52

  • Thể tích một hình
   Excel
   Thể tích một hình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 43

  • LTVC L5
   Excel
   LTVC L5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 20

  • LTVC L5
   Excel
   LTVC L5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 11

  • Địa lý 4
   Excel
   Địa lý 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 29

  • Đạo đức L4 -T16
   Excel
   Đạo đức L4 -T16

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 24

  • Toán 4
   Excel
   Toán 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 18

  • lịch sử L5
   Excel
   lịch sử L5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2010

   Xem: 22

  • bài giảng excel 2003 bằng powerpoint
   Excel
   bài giảng excel 2003 bằng powerpoint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2010

   Xem: 348

  • HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP
   Excel
   HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS XP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2010

   Xem: 99

  • Phân công chuyên môn năm 2009-2010
   Thời khóa biểu
   Phân công chuyên môn năm 2009-2010

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2010

   Xem: 5

  • Thời khóa biểu sử dụng từ 29-03-2010
   Thời khóa biểu
   Thời khóa biểu sử dụng từ 29-03-2010

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2010

   Xem: 6

  • Đề thi Tin học A
   Excel
   Đề thi Tin học A

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2010

   Xem: 201

  • Đề thi Tin học cơ bản!
   Excel
   Đề thi Tin học cơ bản!

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2010

   Xem: 132

  • Thực hành Excel!
   Excel
   Thực hành Excel!

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2010

   Xem: 311

  • tien ich
   Excel
   tien ich

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2010

   Xem: 87

  • tin hoc nghe 11 excel
   Excel
   tin hoc nghe 11 excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2010

   Xem: 284

  • Thực hành Excel
   Excel
   Thực hành Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2010

   Xem: 715

  • tài liệu hướng dẫn Bảng biểu trong excel
   Excel
   tài liệu hướng dẫn Bảng biểu trong excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2010

   Xem: 453

  • Tàì liệu hướng dẫn về csdl
   Excel
   Tàì liệu hướng dẫn về csdl

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2010

   Xem: 118

  • Tài liệu hướng dẫn các khái niệm cơ bản
   Excel
   Tài liệu hướng dẫn các khái niệm cơ bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2010

   Xem: 133

  • Tài liệu hướng dẫn in ấn trong excel
   Excel
   Tài liệu hướng dẫn in ấn trong excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2010

   Xem: 404

  • Một số bài tập đề thi Excel hướng dẫn thực hành
   Excel
   Một số bài tập đề thi Excel hướng dẫn thực hành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2010

   Xem: 403

  • Tiện ích tính điểm xếp loại (Sổ CN THCS)
   Excel
   Tiện ích tính điểm xếp loại (Sổ CN THCS)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2010

   Xem: 154

  • Tài liệu học chứng chỉ B đè 4
   Excel
   Tài liệu học chứng chỉ B đè 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2010

   Xem: 106

  • Tiện ích tính toán điểm trung bình( sổ CN THCS)
   Excel
   Tiện ích tính toán điểm trung bình( sổ CN THCS)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2010

   Xem: 89

  • Hướng dẫn làm các BT excel
   Excel
   Hướng dẫn làm các BT excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2010

   Xem: 304

  • Một số hàm cần thiết tong Excel
   Excel
   Một số hàm cần thiết tong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2010

   Xem: 511

  • Mẫu Báo cáo cho BGH và GV tiểu học
   Excel
   Mẫu Báo cáo cho BGH và GV tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2010

   Xem: 80

  • Tiện ích Exel
   Excel
   Tiện ích Exel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2010

   Xem: 133

  • mẫu Báo cáo TH
   Excel
   mẫu Báo cáo TH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2010

   Xem: 49

  • bài giảng excel
   Excel
   bài giảng excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2010

   Xem: 161

  • Bài giảng EXCEL toàn tập đã chỉnh sửa
   Excel
   Bài giảng EXCEL toàn tập đã chỉnh sửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2010

   Xem: 454

  • giao an hoa thi huyen 2
   Bài giảng
   giao an hoa thi huyen 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2010

   Xem: 8

  • giao an thi giao vien gioi
   Bài giảng
   giao an thi giao vien gioi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2010

   Xem: 12

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY