Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Cộng điểm_xếp loại _xếp vị thứ (rất tiện lợi)j
   Excel
   Cộng điểm_xếp loại _xếp vị thứ (rất tiện lợi)j

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2010

   Xem: 158

  • bai tap excel
   Excel
   bai tap excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2010

   Xem: 259

  • Bài giảng Excel
   Excel
   Bài giảng Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2010

   Xem: 226

  • Giải các bài toán tối ưu và thống kê trên Microsoft Excel
   Excel
   Giải các bài toán tối ưu và thống kê trên Microsoft Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2010

   Xem: 176

  • Chương trình cộng điểm THCS theo quy chế 40
   Excel
   Chương trình cộng điểm THCS theo quy chế 40

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2010

   Xem: 45

  • Hỗ trợ công tác chủ nhiệm THCS
   Excel
   Hỗ trợ công tác chủ nhiệm THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2010

   Xem: 83

  • Hỗ trợ công tác chủ nhiệm THCS
   Microsoft Excel
   Hỗ trợ công tác chủ nhiệm THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Microsoft Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2010

   Xem: 92

  • Sổ điểm cá nhân (Chỉnh sửa: 09/01/2010)
   Excel
   Sổ điểm cá nhân (Chỉnh sửa: 09/01/2010)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2010

   Xem: 182

  • Sổ điểm cá nhân (Chỉnh sửa: 09/01/2010)
   Microsoft Excel
   Sổ điểm cá nhân (Chỉnh sửa: 09/01/2010)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Microsoft Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2010

   Xem: 45

  • Lap rap may tinh
   Word
   Lap rap may tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 0

  • Huong dan su dung do ho van nang
   Word
   Huong dan su dung do ho van nang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 1

  • Giup Windows tat nhanh hon
   Word
   Giup Windows tat nhanh hon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 1

  • Cai dat BIOS de khoi dong CDROM
   Word
   Cai dat BIOS de khoi dong CDROM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 1

  • Cach xoa cac trang web da truy cap
   Word
   Cach xoa cac trang web da truy cap

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 1

  • Cach Setup BIOS
   Word
   Cach Setup BIOS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 0

  • Cach phan chia o cung
   Word
   Cach phan chia o cung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 0

  • Cach pha dong bang o cung
   Word
   Cach pha dong bang o cung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 0

  • Cach noi hai hoac nhieu may trinh voi nhau
   Word
   Cach noi hai hoac nhieu may trinh voi nhau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 0

  • Cach lam dia cai WinXP tich hop Hiren'Boot
   Word
   Cach lam dia cai WinXP tich hop Hiren'Boot

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 0

  • Cach kiem tra dien thoai
   Word
   Cach kiem tra dien thoai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 1

  • Cach cai dat Windows Vistar
   Word
   Cach cai dat Windows Vistar

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 0

  • Cac thu thuat doi voi Gmail
   Word
   Cac thu thuat doi voi Gmail

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 1

  • Cac ham API lien quan den cua so
   Word
   Cac ham API lien quan den cua so

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 1

  • BXP
   Word
   BXP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 0

  • Biến video thành phim hoạt hình
   Word
   Biến video thành phim hoạt hình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 1

  • Biến Gmail thành công cụ để lưu file
   Word
   Biến Gmail thành công cụ để lưu file

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 9

  • Bí quyết làm đẹp da bằng photoshop
   Word
   Bí quyết làm đẹp da bằng photoshop

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 8

  • Bài giảng Internet và Intranet
   Tin học và phần mềm
   Bài giảng Internet và Intranet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học và phần mềm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 1

  • Trợ thủ đắc lực cho Office 2007
   Word
   Trợ thủ đắc lực cho Office 2007

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2010

   Xem: 0

  • Giới thiệu về Excel 2003
   Excel
   Giới thiệu về Excel 2003

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2009

   Xem: 535

  • Thủ thuật Word Excel
   Excel
   Thủ thuật Word Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2009

   Xem: 544

  • Trắc nghiệm Excel
   Excel
   Trắc nghiệm Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2009

   Xem: 296

  • Khac phuc loi khi luu tep trong Excel
   Excel
   Khac phuc loi khi luu tep trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2009

   Xem: 108

  • ẩn hàm trong exel
   Excel
   ẩn hàm trong exel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2009

   Xem: 240

  • Bảng tổng hợp XL 2 mặt (GVCN)
   Excel
   Bảng tổng hợp XL 2 mặt (GVCN)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2009

   Xem: 134

  • bai thuc hanh 4
   Excel
   bai thuc hanh 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2009

   Xem: 114

  • BÀI GIẢNG EXCEL (cực hay)
   Excel
   BÀI GIẢNG EXCEL (cực hay)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2009

   Xem: 864

  • Lập Trình VBA Trong WORD
   Excel
   Lập Trình VBA Trong WORD

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2009

   Xem: 4

  • Lập Trình VBA For EXCEL
   Excel
   Lập Trình VBA For EXCEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2009

   Xem: 261

  • GIAO TRINH HOC EXCEL (HAY)
   Excel
   GIAO TRINH HOC EXCEL (HAY)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2009

   Xem: 1056

  • BAI TAP EXVEL
   Excel
   BAI TAP EXVEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2009

   Xem: 610

  • DIỆN NĂNG-CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN
   Excel
   DIỆN NĂNG-CÔNG CỦA DÒNG ĐIỆN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2009

   Xem: 170

  • Cộng điểm của gv
   Excel
   Cộng điểm của gv

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2009

   Xem: 427

  • su dung cac ham trong cell
   Excel
   su dung cac ham trong cell

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2009

   Xem: 698

  • các hàm Excel
   Excel
   các hàm Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2009

   Xem: 901

  • Thủ thuật phá password file xls
   Excel
   Thủ thuật phá password file xls

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2009

   Xem: 532

  • xử lí khi máy bạn bị vi rút
   tin 12
   xử lí khi máy bạn bị vi rút

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2009

   Xem: 13

  • cach tạo bài hát karaoke tai phong thu nha ban
   tin 12
   cach tạo bài hát karaoke tai phong thu nha ban

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2009

   Xem: 3

  • Phần mềm tạo menu phụ trong Office 2007
   Phần mềm
   Phần mềm tạo menu phụ trong Office 2007

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2009

   Xem: 2

  • Bai giang excel
   Excel
   Bai giang excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2009

   Xem: 404

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY