Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Phần mềm tạo bản Windows rút gọn bằng NLITE
   Phần mềm tổng hợp
   Phần mềm tạo bản Windows rút gọn bằng NLITE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2009

   Xem: 11

  • Phần mềm giúp tiêu diệt spyware, adware, backdoor, trojan
   Phần mềm tổng hợp
   Phần mềm giúp tiêu diệt spyware, adware, backdoor, trojan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2009

   Xem: 2

  • Phần mềm báo động để bảo vệ Laptop
   Phần mềm tổng hợp
   Phần mềm báo động để bảo vệ Laptop

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2009

   Xem: 3

  • Phần mềm lấy dữ liệu từ máy tính người khác về máy mình
   Phần mềm tổng hợp
   Phần mềm lấy dữ liệu từ máy tính người khác về máy mình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2009

   Xem: 5

  • Phần mềm đóng gói đủ loại file thành ebook
   Phần mềm tổng hợp
   Phần mềm đóng gói đủ loại file thành ebook

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2009

   Xem: 2

  • Phần mềm dịch đoạn văn tiếng Anh-Pháp-Đức sang tiếng Việt
   Phần mềm tổng hợp
   Phần mềm dịch đoạn văn tiếng Anh-Pháp-Đức sang tiếng Việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2009

   Xem: 35

  • Phần mềm đem video làm ảnh nền cho Desktop
   Phần mềm tổng hợp
   Phần mềm đem video làm ảnh nền cho Desktop

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2009

   Xem: 5

  • Chương trình diệt Virus nhanh và nhỏ gọn miễn phí
   Phần mềm tổng hợp
   Chương trình diệt Virus nhanh và nhỏ gọn miễn phí

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2009

   Xem: 18

  • Bí quyết dùng tiếp các chương trình đã hết hạn dùng thử
   Phần mềm tổng hợp
   Bí quyết dùng tiếp các chương trình đã hết hạn dùng thử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2009

   Xem: 6

  • Phần mềm bảo mật dữ liệu
   Phần mềm tổng hợp
   Phần mềm bảo mật dữ liệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/6/2009

   Xem: 2

  • Phần mềm và Thủ thuật gộp nhiều file văn bản vào một
   Phần mềm dạy học
   Phần mềm và Thủ thuật gộp nhiều file văn bản vào một

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm dạy học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 8

  • Phần mềm Unikey 4.0
   Phần mềm tổng hợp
   Phần mềm Unikey 4.0

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 2

  • Vietkey_2007
   Phần mềm tổng hợp
   Vietkey_2007

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 12

  • Giáo trình học Word
   Word
   Giáo trình học Word

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 4

  • Xử lý tiếng nói
   PowerPoint
   Xử lý tiếng nói

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PowerPoint

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 1

  • Thiết kế và cài đặt mạng
   Tư liệu tham khảo
   Thiết kế và cài đặt mạng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 4

  • Lệnh tìm kiếm trong Google
   Tư liệu tham khảo
   Lệnh tìm kiếm trong Google

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 3

  • Kết suất cơ sở dữ liệu ra Excel từ ASP
   Excel
   Kết suất cơ sở dữ liệu ra Excel từ ASP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 8

  • Giáo trình thiết kế nhanh
   Tư liệu tham khảo
   Giáo trình thiết kế nhanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 6

  • Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử
   Tư liệu tham khảo
   Đề cương ôn thi tốt nghiệp THPT môn Lịch sử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 3

  • Bí quyết thượng thọ của người Nhật
   Tư liệu tham khảo
   Bí quyết thượng thọ của người Nhật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 3

  • Tìm hiểu công nghệ WAP
   Tư liệu tham khảo
   Tìm hiểu công nghệ WAP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 12

  • PowerPoint 2006
   PowerPoint
   PowerPoint 2006

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PowerPoint

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 5

  • PowerPoint XP
   PowerPoint
   PowerPoint XP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PowerPoint

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 6

  • Nguyên lý kế toán
   Tư liệu tham khảo
   Nguyên lý kế toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 6

  • Hình học họa hình
   Tư liệu tham khảo
   Hình học họa hình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 11

  • Giáo trình MSXcel
   Excel
   Giáo trình MSXcel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 10

  • Bài tập Visual Basic
   Tư liệu tham khảo
   Bài tập Visual Basic

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 4

  • PowerPoint 97
   PowerPoint
   PowerPoint 97

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PowerPoint

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2009

   Xem: 5

  • Cách học thái cực quyền
   Tin học và phần mềm
   Cách học thái cực quyền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học và phần mềm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 6

  • Giáo trình trang bị điện-Điện tử
   Tư liệu tham khảo
   Giáo trình trang bị điện-Điện tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 3

  • Khí cụ điện
   Tư liệu tham khảo
   Khí cụ điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 1

  • Excel toàn tập
   Excel
   Excel toàn tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 16

  • Dàn KARAOKE miễn phí
   Phần mềm tổng hợp
   Dàn KARAOKE miễn phí

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 7

  • Phần mềm sắp xếp họ và tên theo A, B, C
   Phần mềm dạy học
   Phần mềm sắp xếp họ và tên theo A, B, C

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm dạy học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 1

  • Phần mềm Sao lưu Driver
   Phần mềm tổng hợp
   Phần mềm Sao lưu Driver

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 10

  • Phần mềm làm đĩa ảnh ProShow Producer
   Phần mềm tổng hợp
   Phần mềm làm đĩa ảnh ProShow Producer

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 23

  • Phần mềm giúp phát hiện ổ USB
   Phần mềm tổng hợp
   Phần mềm giúp phát hiện ổ USB

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 17

  • Phần mềm nhắc việc trên máy tính
   Phần mềm tổng hợp
   Phần mềm nhắc việc trên máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 55

  • Kiểm tra và quét virus từ USB
   Phần mềm tổng hợp
   Kiểm tra và quét virus từ USB

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 9

  • Khắc phục lỗi trong máy tính
   Phần mềm tổng hợp
   Khắc phục lỗi trong máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 15

  • Giấu địa chỉ IP
   Phần mềm tổng hợp
   Giấu địa chỉ IP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 10

  • Phần mềm đo tốc độ Internet
   Phần mềm tổng hợp
   Phần mềm đo tốc độ Internet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 33

  • Bộ gõ tiếng Viêt FLEX
   Phần mềm tổng hợp
   Bộ gõ tiếng Viêt FLEX

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 20

  • Phần mềm tính điểm dành cho GV THCS
   Phần mềm dạy học
   Phần mềm tính điểm dành cho GV THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm dạy học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 5

  • Cân bằng phản ứng hóa học cực nhanh với (EBASInstall)
   Phần mềm dạy học
   Cân bằng phản ứng hóa học cực nhanh với (EBASInstall)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm dạy học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 4

  • Phần mềm thiết kế Baner
   Phần mềm tổng hợp
   Phần mềm thiết kế Baner

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm tổng hợp

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 40

  • Cẩm nang Tiếng Pháp
   Tin học
   Cẩm nang Tiếng Pháp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 1

  • Cách sửa chữa điện thoại di động
   Tư liệu tham khảo
   Cách sửa chữa điện thoại di động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 11

  • Cách sử dụng Dreamweaver4.0
   Tư liệu tham khảo
   Cách sử dụng Dreamweaver4.0

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 6

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY