Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tự học VISUAL BASIC 6.0
   Tư liệu tham khảo
   Tự học VISUAL BASIC 6.0

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 4

  • Học WindowsXP
   Tư liệu tham khảo
   Học WindowsXP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 13

  • Hướng dẫn Linux tiếng việt
   Tư liệu tham khảo
   Hướng dẫn Linux tiếng việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 4

  • Hướng dẫn xây dựng web
   Tư liệu tham khảo
   Hướng dẫn xây dựng web

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 5

  • Học SQL 2000
   Tư liệu tham khảo
   Học SQL 2000

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 12

  • Giáo trình Flash
   Tư liệu tham khảo
   Giáo trình Flash

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 6

  • Lập trình web động với PHP và MySQL
   Tư liệu tham khảo
   Lập trình web động với PHP và MySQL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 24

  • Giáo trình lý thuyết đồ họa
   Tư liệu tham khảo
   Giáo trình lý thuyết đồ họa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 15

  • Điện tử cơ bản
   Tư liệu tham khảo
   Điện tử cơ bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 6

  • Giáo trình Access
   Tư liệu tham khảo
   Giáo trình Access

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 6

  • Một số vấn đề liên quan đến virus trong máy tính
   Tư liệu tham khảo
   Một số vấn đề liên quan đến virus trong máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 9

  • Tuyển tập thủ thuật IT
   Tư liệu tham khảo
   Tuyển tập thủ thuật IT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 8

  • Học Internet (Tiếp)
   Tư liệu tham khảo
   Học Internet (Tiếp)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 13

  • Học Internet
   Tư liệu tham khảo
   Học Internet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 10

  • Hướng dẫn sử dụng hộp thư theo tên miền BacKan.Edu.Vn
   Tư liệu tham khảo
   Hướng dẫn sử dụng hộp thư theo tên miền BacKan.Edu.Vn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 7

  • Học Email
   Tư liệu tham khảo
   Học Email

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 7

  • Công nghệ phần mềm
   Tư liệu tham khảo
   Công nghệ phần mềm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 9

  • Excel
   Excel
   Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 24

  • PowerPoint 2003
   PowerPoint
   PowerPoint 2003

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PowerPoint

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2009

   Xem: 6

  • Giao trinh Exel(full)
   Excel
   Giao trinh Exel(full)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2009

   Xem: 186

  • PowerPoint2003
   PowerPoint
   PowerPoint2003

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PowerPoint

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/6/2009

   Xem: 11

  • Giao trinh Excel(full)
   Excel
   Giao trinh Excel(full)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/6/2009

   Xem: 123

  • Bai giang Excel
   Excel
   Bai giang Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/6/2009

   Xem: 102

  • Cách học Word
   Word
   Cách học Word

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/5/2009

   Xem: 9

  • Pha mat khau trong Excel
   Excel
   Pha mat khau trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2009

   Xem: 1052

  • Giáo trình Microsoft Excel
   Excel
   Giáo trình Microsoft Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2009

   Xem: 821

  • Kết quả học tập lớp 9B năm học 2008-2009
   Kết quả học tập
   Kết quả học tập lớp 9B năm học 2008-2009

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2009

   Xem: 87

  • Kết quả học tập lớp 6B năm học 2008-2009
   Kết quả học tập
   Kết quả học tập lớp 6B năm học 2008-2009

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2009

   Xem: 61

  • Kết quả học tập lớp 6A năm học 2008-2009
   Kết quả học tập
   Kết quả học tập lớp 6A năm học 2008-2009

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2009

   Xem: 23

  • Kết quả học tập lớp 7B năm học 2008-2009
   Kết quả học tập
   Kết quả học tập lớp 7B năm học 2008-2009

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2009

   Xem: 30

  • Kết quả học tập lớp 7A năm học 2008-2009
   Kết quả học tập
   Kết quả học tập lớp 7A năm học 2008-2009

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2009

   Xem: 20

  • Kết quả học tập lớp 8B năm học 2008-2009
   Kết quả học tập
   Kết quả học tập lớp 8B năm học 2008-2009

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2009

   Xem: 14

  • Kết quả học tập lớp 8A năm học 2008-2009
   Kết quả học tập
   Kết quả học tập lớp 8A năm học 2008-2009

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2009

   Xem: 17

  • Kết quả học tập lớp 9B năm học 2008-2009
   Kết quả học tập
   Kết quả học tập lớp 9B năm học 2008-2009

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2009

   Xem: 14

  • Kết quả học tập lớp 9A năm học 2008-2009
   Kết quả học tập
   Kết quả học tập lớp 9A năm học 2008-2009

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2009

   Xem: 16

  • Chương trình Quản Lý Điểm Bộ Môn
   Excel
   Chương trình Quản Lý Điểm Bộ Môn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2009

   Xem: 388

  • huong dan lam excel(full)
   Excel
   huong dan lam excel(full)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2009

   Xem: 1045

  • bảng điểm chủ nhiệm và bảng điểm bộ môn
   Excel
   bảng điểm chủ nhiệm và bảng điểm bộ môn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2009

   Xem: 242

  • phiếu điểm cá nhân
   Excel
   phiếu điểm cá nhân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2009

   Xem: 244

  • xếp loại HL 2008_2009
   Excel
   xếp loại HL 2008_2009

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2009

   Xem: 196

  • xếp loại HL 2008_2009
   Excel
   xếp loại HL 2008_2009

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2009

   Xem: 168

  • DS HS tốt nghiệp THCS 2007-2008
   Kết quả học tập
   DS HS tốt nghiệp THCS 2007-2008

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2009

   Xem: 22

  • DS HS tốt nghiệp THCS 2006-2007
   Kết quả học tập
   DS HS tốt nghiệp THCS 2006-2007

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2009

   Xem: 12

  • DS HS tốt nghiệp THCS 2005-2006
   Kết quả học tập
   DS HS tốt nghiệp THCS 2005-2006

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2009

   Xem: 6

  • DS HSG 6,7,8, Cao Thinh08-09
   Kết quả học tập
   DS HSG 6,7,8, Cao Thinh08-09

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2009

   Xem: 13

  • Chế độ cho điểm năm học 2008-2009
   Kết quả học tập
   Chế độ cho điểm năm học 2008-2009

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2009

   Xem: 6

  • DS dang ki thi HSG 6,7,8
   Kết quả học tập
   DS dang ki thi HSG 6,7,8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2009

   Xem: 8

  • Phần mềm đánh giá xếp loại HS THCS
   Excel
   Phần mềm đánh giá xếp loại HS THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2009

   Xem: 6

  • Kết quả học tập HKI
   Kết quả học tập
   Kết quả học tập HKI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2009

   Xem: 26

  • Kết quả HSG tỉnh huyện Ngọc Lặc
   Kết quả học tập
   Kết quả HSG tỉnh huyện Ngọc Lặc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2009

   Xem: 28

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY