Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Kết quả kiểm tra chất lượng mũi nhọn 6 7 8
   Kết quả học tập
   Kết quả kiểm tra chất lượng mũi nhọn 6 7 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kết quả học tập

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2009

   Xem: 22

  • Giáo trình Microsoft Word (rất hay)
   Word
   Giáo trình Microsoft Word (rất hay)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2009

   Xem: 171

  • Giáo trình môn Cơ Sở Dữ Liệu (bao gồm cả bài tập)
   Access
   Giáo trình môn Cơ Sở Dữ Liệu (bao gồm cả bài tập)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Access

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2009

   Xem: 1

  • Hàm tìm kiếm
   Excel
   Hàm tìm kiếm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2009

   Xem: 28

  • Bai giang word nang cao
   Excel
   Bai giang word nang cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2009

   Xem: 992

  • bài tập trợ giúp soạn thảo
   tin 10
   bài tập trợ giúp soạn thảo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2009

   Xem: 1

  • một số dịch vụ internet
   tin 10
   một số dịch vụ internet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2009

   Xem: 0

  • mạng thông tin toàn cầu
   tin 10
   mạng thông tin toàn cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2009

   Xem: 1

  • các công cụ trợ giúp soạn thảo 2
   tin 10
   các công cụ trợ giúp soạn thảo 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2009

   Xem: 0

  • các công cụ trợ giúp soạn thảo
   tin 10
   các công cụ trợ giúp soạn thảo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2009

   Xem: 0

  • một số chức năng khác
   tin 10
   một số chức năng khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2009

   Xem: 31

  • định dạng văn bản
   tin 10
   định dạng văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2009

   Xem: 7

  • khái niệm về soan thảo văn bản
   tin 10
   khái niệm về soan thảo văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2009

   Xem: 10

  • lam quen với soạn thảo văn bản
   tin 10
   lam quen với soạn thảo văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2009

   Xem: 10

  • một số hệ điều hành thông dụng
   tin 10
   một số hệ điều hành thông dụng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2009

   Xem: 2

  • giao tiếp với hệ điều hành
   tin 10
   giao tiếp với hệ điều hành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2009

   Xem: 1

  • tệp và quản lí tệp
   tin 10
   tệp và quản lí tệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2009

   Xem: 8

  • khái niệm về hệ điều hành
   tin 10
   khái niệm về hệ điều hành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2009

   Xem: 2

  • tin học và xã hội
   tin 10
   tin học và xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2009

   Xem: 8

  • những ứng dụng của tin học
   tin 10
   những ứng dụng của tin học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2009

   Xem: 25

  • phần mềm máy tính
   tin 10
   phần mềm máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2009

   Xem: 0

  • giải toán trên máy tính
   tin 10
   giải toán trên máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2009

   Xem: 2

  • ngôn ngữ lập trình
   tin 10
   ngôn ngữ lập trình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2009

   Xem: 6

  • giới thiệu máy tính
   tin 10
   giới thiệu máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2009

   Xem: 1

  • tin học là một ngành khoa học
   tin 10
   tin học là một ngành khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2009

   Xem: 12

  • các công cụ trợ giúp trong soạn thảo
   tin 10
   các công cụ trợ giúp trong soạn thảo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2009

   Xem: 0

  • Các hàm kế toán trong Excel (Redo)
   Excel
   Các hàm kế toán trong Excel (Redo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2009

   Xem: 1654

  • Các hàm kế toán trong Excel (Redo)
   Excel
   Các hàm kế toán trong Excel (Redo)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2009

   Xem: 582

  • Biểu đồ
   Excel
   Biểu đồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2009

   Xem: 294

  • Hệ điều hành MS - DOS
   Excel
   Hệ điều hành MS - DOS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2009

   Xem: 608

  • Tiện ích cho GVCN
   Excel
   Tiện ích cho GVCN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2009

   Xem: 629

  • Ca lâm sàng
   Excel
   Ca lâm sàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2009

   Xem: 196

  • Duoc lam sang
   Excel
   Duoc lam sang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2009

   Xem: 210

  • SỬ DỤNG CÁC HAM TIM KIẾM
   Excel
   SỬ DỤNG CÁC HAM TIM KIẾM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2009

   Xem: 989

  • SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ -BAI GIANG HAY
   Excel
   SỬ DỤNG BIỂU ĐỒ -BAI GIANG HAY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2009

   Xem: 337

  • SỬ DỤNG HÀM LOGIC
   Excel
   SỬ DỤNG HÀM LOGIC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2009

   Xem: 427

  • Bài giảng excel cơ bản
   Excel
   Bài giảng excel cơ bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2009

   Xem: 591

  • Bộ các tiện ích cho Excel (có phần sắp xếp phòng thi)
   Excel
   Bộ các tiện ích cho Excel (có phần sắp xếp phòng thi)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2009

   Xem: 393

  • BÀI GIANG HAY-CÁC HÀM THƯỜNG SỬ DỤNG
   Excel
   BÀI GIANG HAY-CÁC HÀM THƯỜNG SỬ DỤNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2009

   Xem: 655

  • sử lý dử liệu và định dạng bảng tính
   Excel
   sử lý dử liệu và định dạng bảng tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2009

   Xem: 352

  • Các hàm trong Excel
   Excel
   Các hàm trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2009

   Xem: 687

  • giới thiệu về máy tinh
   tin 10
   giới thiệu về máy tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2009

   Xem: 0

  • bài toán và thuật toán
   tin 10
   bài toán và thuật toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2009

   Xem: 0

  • thông tin va dữ liệu
   tin 10
   thông tin va dữ liệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử tin 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2009

   Xem: 0

  • De kiem tra tin hoc 12-HKII
   Excel
   De kiem tra tin hoc 12-HKII

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2009

   Xem: 193

  • Quá trình phân chia
   Excel
   Quá trình phân chia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2009

   Xem: 122

  • Lấy dữ liệu từ web vào excel và liên kết động trong Excel
   Excel
   Lấy dữ liệu từ web vào excel và liên kết động trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/3/2009

   Xem: 253

  • Tạo từ điển song ngữ và mục tìm kiếm bằng Excel
   Excel
   Tạo từ điển song ngữ và mục tìm kiếm bằng Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2009

   Xem: 213

  • Bài 7: Hàm Vookup và Hlookup
   Excel
   Bài 7: Hàm Vookup và Hlookup

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2009

   Xem: 720

  • Giao trình Excel (Phần 6)
   Excel
   Giao trình Excel (Phần 6)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2009

   Xem: 593

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY