Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giao trình Excel (Phần 5)
   Excel
   Giao trình Excel (Phần 5)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2009

   Xem: 515

  • Giao trình Excel (Phần 4)
   Excel
   Giao trình Excel (Phần 4)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2009

   Xem: 503

  • Giao trình Excel (Phần 3)
   Excel
   Giao trình Excel (Phần 3)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2009

   Xem: 613

  • Giao trình Excel (Phần 2)
   Excel
   Giao trình Excel (Phần 2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2009

   Xem: 584

  • Giao trình Excel (Phần 1)
   Excel
   Giao trình Excel (Phần 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2009

   Xem: 760

  • Excel cơ bản và nâng cao (Phần 2)
   Excel
   Excel cơ bản và nâng cao (Phần 2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2009

   Xem: 106

  • Excel cơ bản và nâng cao (Phần 1)
   Excel
   Excel cơ bản và nâng cao (Phần 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2009

   Xem: 403

  • Đề Thi 048 - ĐTT - Access1
   Access
   Đề Thi 048 - ĐTT - Access1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Access

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2009

   Xem: 57

  • Đề Thi 52 (PTT) - Access1
   Access
   Đề Thi 52 (PTT) - Access1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Access

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2009

   Xem: 62

  • Đề Thi 001VKH - Access1
   Access
   Đề Thi 001VKH - Access1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Access

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2009

   Xem: 30

  • Đề Thi 111 - Windows
   Tin học căn bản
   Đề Thi 111 - Windows

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học căn bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2009

   Xem: 42

  • Đề Thi 112 - Windows
   Tin học căn bản
   Đề Thi 112 - Windows

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học căn bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2009

   Xem: 26

  • Đề Thi 113 - Windows
   Tin học căn bản
   Đề Thi 113 - Windows

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học căn bản

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2009

   Xem: 24

  • Đề Thi 15 - Visual Basic 2
   Visual Basic
   Đề Thi 15 - Visual Basic 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Visual Basic

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2009

   Xem: 35

  • Đề Thi 11 - Visual Basic 2
   Visual Basic
   Đề Thi 11 - Visual Basic 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Visual Basic

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2009

   Xem: 38

  • Đề Thi 28 - Visual Basic 1
   Visual Basic
   Đề Thi 28 - Visual Basic 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Visual Basic

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2009

   Xem: 30

  • Đề Thi 29 - Visual Basic 1
   Visual Basic
   Đề Thi 29 - Visual Basic 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Visual Basic

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2009

   Xem: 24

  • Đề thi 2 - PowerPoint
   Power Point
   Đề thi 2 - PowerPoint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2009

   Xem: 140

  • Đề thi 1 - PowerPoint
   Power Point
   Đề thi 1 - PowerPoint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2009

   Xem: 57

  • tuvinh
   Excel
   tuvinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2009

   Xem: 126

  • Bai hoc tu Tiet Kiem
   Excel
   Bai hoc tu Tiet Kiem

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2009

   Xem: 150

  • yoga
   Excel
   yoga

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2009

   Xem: 177

  • cong diem
   Excel
   cong diem

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2009

   Xem: 231

  • Trình diễn tất cả các loại Font trong MS Word
   1001 Thủ thuật
   Trình diễn tất cả các loại Font trong MS Word

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 1001 Thủ thuật

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2009

   Xem: 67

  • 35 ĐỀ THI WORD ở TTTH - ĐHSP - Tp.HCM
   Word
   35 ĐỀ THI WORD ở TTTH - ĐHSP - Tp.HCM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2009

   Xem: 248

  • 12 Bài tập từ dễ đến khó, dành cho người mới học Excel (Có hướng dẫn làm bài)
   Excel
   12 Bài tập từ dễ đến khó, dành cho người mới học Excel (Có hướng dẫn làm bài)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2009

   Xem: 262

  • 10 Đề thi Excel tại TTTH - ĐHSP - Tp.HCM
   Excel
   10 Đề thi Excel tại TTTH - ĐHSP - Tp.HCM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2009

   Xem: 180

  • Bài giảng Excel
   Excel
   Bài giảng Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/1/2009

   Xem: 209

  • ý nghĩa ngày tết việt nam
   Excel
   ý nghĩa ngày tết việt nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2008

   Xem: 132

  • hình nền tuyệt đẹp
   Excel
   hình nền tuyệt đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2008

   Xem: 442

  • Bài giảng về IBTMS
   Excel
   Bài giảng về IBTMS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2008

   Xem: 89

  • Nhap du lieu-..
   Excel
   Nhap du lieu-..

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2008

   Xem: 158

  • Khởi động-thoát-..
   Excel
   Khởi động-thoát-..

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2008

   Xem: 95

  • Cách khởi động và thoát khỏi Excel
   Excel
   Cách khởi động và thoát khỏi Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2008

   Xem: 196

  • Tin hoc 6
   Excel
   Tin hoc 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2008

   Xem: 69

  • Tin hoc 6 (tiet 1, 2)
   Excel
   Tin hoc 6 (tiet 1, 2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2008

   Xem: 63

  • Thuyết trình Excel
   Excel
   Thuyết trình Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2008

   Xem: 337

  • Giáo án day học EXCEL bằng Powerpoint(pipi 76)
   Excel
   Giáo án day học EXCEL bằng Powerpoint(pipi 76)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2008

   Xem: 1232

  • Giáo trình Excel-Tin hoc văn phong
   Excel
   Giáo trình Excel-Tin hoc văn phong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2008

   Xem: 380

  • Giáo trình Excel tonà tập
   Excel
   Giáo trình Excel tonà tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2008

   Xem: 517

  • Bài tập Excel coe bản
   Excel
   Bài tập Excel coe bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2008

   Xem: 346

  • các dieu bạn càn thiét cho học máy tính
   Excel
   các dieu bạn càn thiét cho học máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2008

   Xem: 142

  • giới thiệu Microsoft Excel
   Excel
   giới thiệu Microsoft Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2008

   Xem: 210

  • BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL
   Excel
   BIỂU ĐỒ TRONG EXCEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2008

   Xem: 465

  • MỘT SỐ HÀM ĐƠN GIẢN
   Excel
   MỘT SỐ HÀM ĐƠN GIẢN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2008

   Xem: 323

  • HAM THAM CHIEU
   Excel
   HAM THAM CHIEU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2008

   Xem: 291

  • Bài giảng Excel cơ bản
   Excel
   Bài giảng Excel cơ bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2008

   Xem: 1

  • bài giảng excel
   Excel
   bài giảng excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2008

   Xem: 380

  • Bài giảng Excel
   Excel
   Bài giảng Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2008

   Xem: 152

  • Bài giảng Excel
   Excel
   Bài giảng Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2008

   Xem: 124

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY