Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài giảng Excel (.ppt)
   Excel
   Bài giảng Excel (.ppt)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2008

   Xem: 146

  • bai giang ve cac ham excel
   Excel
   bai giang ve cac ham excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2008

   Xem: 696

  • ham tham chieu
   Excel
   ham tham chieu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2008

   Xem: 166

  • Bài giảng về hàm
   Excel
   Bài giảng về hàm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2008

   Xem: 683

  • Bài Giảng Excel toàn tập của Thầy Phạm Đình Hiệu ĐHKHTN-ĐHQGHN
   Excel
   Bài Giảng Excel toàn tập của Thầy Phạm Đình Hiệu ĐHKHTN-ĐHQGHN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2008

   Xem: 1205

  • sử dụng biểu đồ trong exel
   Excel
   sử dụng biểu đồ trong exel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2008

   Xem: 287

  • Các Hàm Thông Dụng Trong Excel
   Excel
   Các Hàm Thông Dụng Trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2008

   Xem: 1065

  • BÀI GIẢNG VỀ CÁC HÀM CỦA EXCEL
   Excel
   BÀI GIẢNG VỀ CÁC HÀM CỦA EXCEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/6/2008

   Xem: 1489

  • Bài giảng Excel
   Excel
   Bài giảng Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2008

   Xem: 333

  • Các hàm lozic trong Excel
   Excel
   Các hàm lozic trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2008

   Xem: 497

  • Bài giảng Excel
   Excel
   Bài giảng Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2008

   Xem: 1197

  • Các kiến thức cơ bản về Powerpont
   Excel
   Các kiến thức cơ bản về Powerpont

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2008

   Xem: 376

  • cacbuocsoanthaovb
   Excel
   cacbuocsoanthaovb

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2008

   Xem: 112

  • Bài giảng về các hàm excel
   Excel
   Bài giảng về các hàm excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2008

   Xem: 782

  • Bài giảng về các hàm excel
   Excel
   Bài giảng về các hàm excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2008

   Xem: 401

  • Hàm điều kiện trong bảng tính
   Excel
   Hàm điều kiện trong bảng tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2008

   Xem: 890

  • Một số hàm thông dụng trong Excel
   Excel
   Một số hàm thông dụng trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2008

   Xem: 1026

  • Bài giảng Microsoft Excel
   Excel
   Bài giảng Microsoft Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2008

   Xem: 1

  • EXCEL co ban
   Excel
   EXCEL co ban

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2008

   Xem: 204

  • Các thao tác trong EXCEL
   Excel
   Các thao tác trong EXCEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2008

   Xem: 353

  • Excel ưng dung
   Excel
   Excel ưng dung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2008

   Xem: 1928

  • Tin học đại cương và ứng dụng Một số khái niệm và thao tác cơ bản với MS Excel
   Excel
   Tin học đại cương và ứng dụng Một số khái niệm và thao tác cơ bản với MS Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2008

   Xem: 342

  • Tiết 57 Tin học 7
   Excel
   Tiết 57 Tin học 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2008

   Xem: 200

  • Tin học 7. Tiết 54
   Excel
   Tin học 7. Tiết 54

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2008

   Xem: 172

  • Tin học 7
   Excel
   Tin học 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2008

   Xem: 324

  • powerpoin
   Excel
   powerpoin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2007

   Xem: 470

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY