Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bai giang Excel 7
   Bài giảng Excel
   Bai giang Excel 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2013

   Xem: 0

  • Bai giang Excel 6
   Bài giảng Excel
   Bai giang Excel 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2013

   Xem: 0

  • Bai giang Excel 5
   Bài giảng Excel
   Bai giang Excel 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2013

   Xem: 10

  • Bai giang Excel 4
   Bài giảng Excel
   Bai giang Excel 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2013

   Xem: 0

  • Bai giang Excel 3
   Bài giảng Excel
   Bai giang Excel 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2013

   Xem: 0

  • Bai giang Excel 2
   Bài giảng Excel
   Bai giang Excel 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2013

   Xem: 8

  • Bai giang Excel 1
   Bài giảng Excel
   Bai giang Excel 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2013

   Xem: 0

  • Một số vấn đề cơ bản về nguồn máy tính
   Excel
   Một số vấn đề cơ bản về nguồn máy tính

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2013

   Xem: 0

  • giao an hoa 8
   Excel
   giao an hoa 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2013

   Xem: 0

  • TINH TỈ LỆ TRONG EXECEL
   Tinh tỉ lệ trong EXECEL
   TINH TỈ LỆ TRONG EXECEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tinh tỉ lệ trong EXECEL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2013

   Xem: 0

  • Tính điểm Tổng kết của GVCN (2012trở đi)
   Excel
   Tính điểm Tổng kết của GVCN (2012trở đi)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/5/2013

   Xem: 0

  • Tính điểm tổng kết môn học
   Excel
   Tính điểm tổng kết môn học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2013

   Xem: 0

  • Bai giang Excel 2003
   Excel
   Bai giang Excel 2003

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2013

   Xem: 2

  • câu hỏi ôn tập exel
   Excel
   câu hỏi ôn tập exel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2013

   Xem: 2

  • Tin 8 trong bo ok
   Tin học 8
   Tin 8 trong bo ok

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2013

   Xem: 0

  • excel nâng cao mới
   Excel
   excel nâng cao mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2013

   Xem: 0

  • bai 5 tin 8
   Tin học 8
   bai 5 tin 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2013

   Xem: 9

  • Bai 9 tin 7
   Tin học 7
   Bai 9 tin 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2013

   Xem: 0

  • Bai 8 tin 7
   Tin học 7
   Bai 8 tin 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2013

   Xem: 0

  • bai 6 tin 7
   Tin học 7
   bai 6 tin 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2013

   Xem: 0

  • Bai 5 tin 7
   Tin học 7
   Bai 5 tin 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2013

   Xem: 0

  • Bai 4 tin 7
   Tin học 7
   Bai 4 tin 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2013

   Xem: 13

  • bai 3 tin 7
   Tin học 7
   bai 3 tin 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2013

   Xem: 0

  • bai 2 tin 7
   Tin học 7
   bai 2 tin 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2013

   Xem: 0

  • bai 17 tin 6
   Tin học 7
   bai 17 tin 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2013

   Xem: 0

  • bai thuc hanh 4
   Tin học 7
   bai thuc hanh 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2013

   Xem: 0

  • bai 19 tin 6
   Tin học 6
   bai 19 tin 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2013

   Xem: 0

  • Bai 18 tin 6
   Tin học 6
   Bai 18 tin 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2013

   Xem: 0

  • bai 17 tin 6
   Tin học 6
   bai 17 tin 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2013

   Xem: 0

  • tin 6 ca nam
   Tin học 6
   tin 6 ca nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2013

   Xem: 0

  • Giáo án Excel văn phòng
   Excel
   Giáo án Excel văn phòng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2013

   Xem: 0

  • CÁC TIỆN ÍCH CHO EXCEL
   Excel
   CÁC TIỆN ÍCH CHO EXCEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2013

   Xem: 10

  • Đồng hồ đếm ngược tạo bằng powerpoint
   Power Point
   Đồng hồ đếm ngược tạo bằng powerpoint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2013

   Xem: 0

  • bai tap
   Excel
   bai tap

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 0

  • bai tap 60
   Excel
   bai tap 60

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 11

  • bai tap 9
   Excel
   bai tap 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 0

  • bai tap 7
   Excel
   bai tap 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 0

  • bai tap 6
   Excel
   bai tap 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 0

  • bai tap 4
   Excel
   bai tap 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 24

  • bai tap 3
   Excel
   bai tap 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 0

  • bai tap 2
   Excel
   bai tap 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 0

  • bai tap 1
   Excel
   bai tap 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2013

   Xem: 7

  • SWF Text 14
   Tin học
   SWF Text 14

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2013

   Xem: 6

  • Sothink SWF Quicker 30
   Tin học
   Sothink SWF Quicker 30

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2013

   Xem: 0

  • Phan mem Sothink SWF Quicker 50
   Tin học
   Phan mem Sothink SWF Quicker 50

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2013

   Xem: 6

  • Phan mem Sothink SWF Quicker 40
   Tin học
   Phan mem Sothink SWF Quicker 40

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2013

   Xem: 0

  • Phan mem Sothink SWF Easy 6190205
   Tin học
   Phan mem Sothink SWF Easy 6190205

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2013

   Xem: 0

  • PM Sothink SWF Quicker 54
   Phần mềm
   PM Sothink SWF Quicker 54

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2013

   Xem: 0

  • Huong dan lam Banner co mau san
   Phần mềm
   Huong dan lam Banner co mau san

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2013

   Xem: 0

  • HD Phan mem Paint
   Phần mềm
   HD Phan mem Paint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2013

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY