Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • SỔ ĐIỂM THPT 2013
   Excel
   SỔ ĐIỂM THPT 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2012

   Xem: 0

  • tu-hoc-microsoft-excel
   Excel
   tu-hoc-microsoft-excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2012

   Xem: 0

  • dai-cuong-thiet-ke-web
   Word
   dai-cuong-thiet-ke-web

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2012

   Xem: 0

  • cau-truc-may-tinh
   Word
   cau-truc-may-tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2012

   Xem: 0

  • cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat
   Word
   cau-truc-du-lieu-va-giai-thuat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2012

   Xem: 0

  • cam-nang-bao-mat-mang-mien-phi-cho-lua-tuoi-teen-tu-microsoft
   Word
   cam-nang-bao-mat-mang-mien-phi-cho-lua-tuoi-teen-tu-microsoft

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2012

   Xem: 0

  • cac-phuong-phap-ma-hoa-va-bao-mat-thong-tin
   Word
   cac-phuong-phap-ma-hoa-va-bao-mat-thong-tin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2012

   Xem: 0

  • an-toan-va-bao-mat-thong-tin
   Word
   an-toan-va-bao-mat-thong-tin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2012

   Xem: 0

  • 200-cach-cuu-o-cung
   Word
   200-cach-cuu-o-cung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2012

   Xem: 3

  • 76-meo-trong-windows
   Word
   76-meo-trong-windows

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2012

   Xem: 0

  • BÀI DẠY POWER POINT
   Power Point
   BÀI DẠY POWER POINT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2012

   Xem: 0

  • Bài giảng word
   Excel
   Bài giảng word

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/8/2012

   Xem: 0

  • TL_phụ cấp thâm niên năm 2012
   Excel
   TL_phụ cấp thâm niên năm 2012

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2012

   Xem: 3

  • Tu tay thiet ke trang web rieng mien phi.rar
   Word
   Tu tay thiet ke trang web rieng mien phi.rar

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2012

   Xem: 0

  • Tao icon ve dau trang web
   Word
   Tao icon ve dau trang web

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2012

   Xem: 0

  • Code thoi tiet
   Word
   Code thoi tiet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2012

   Xem: 0

  • Code cho ca an.rar
   Word
   Code cho ca an.rar

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2012

   Xem: 0

  • Cach chen code va nhung diem luu y khi chen code vao Violet
   Tin học
   Cach chen code va nhung diem luu y khi chen code vao Violet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2012

   Xem: 12

  • Huong dan su dung PHOTOSCAPE.doc
   Tin học
   Huong dan su dung PHOTOSCAPE.doc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2012

   Xem: 0

  • lich thực hiện cương trình NH 2012-2013
   Excel
   lich thực hiện cương trình NH 2012-2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2012

   Xem: 0

  • cách tính tiền dạy thêm tiết
   Excel
   cách tính tiền dạy thêm tiết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2012

   Xem: 0

  • cách tính thêm tiết dạy_tiểu học
   Excel
   cách tính thêm tiết dạy_tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2012

   Xem: 0

  • Tất cả các hàm trong Excel (chi tiết) 2013
   Excel
   Tất cả các hàm trong Excel (chi tiết) 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2012

   Xem: 0

  • tim hieu excel 2007
   Excel
   tim hieu excel 2007

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2012

   Xem: 0

  • Quản lý điểm THPT 2013
   Excel
   Quản lý điểm THPT 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2012

   Xem: 0

  • Thu thuat với Excel Moi.rar
   Excel
   Thu thuat với Excel Moi.rar

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/7/2012

   Xem: 4

  • Giao trinh Excel 2003.rar
   Excel
   Giao trinh Excel 2003.rar

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2012

   Xem: 0

  • PM Quản Lý Thi THPT+THCS update ngày 29/08/2012
   Excel
   PM Quản Lý Thi THPT+THCS update ngày 29/08/2012

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/7/2012

   Xem: 0

  • bai giang du thi
   Tin học
   bai giang du thi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2012

   Xem: 7

  • bai giang ve ca
   Tin học
   bai giang ve ca

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2012

   Xem: 0

  • Giáo án Tin học 8 trọn bộ
   Lớp 8
   Giáo án Tin học 8 trọn bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2012

   Xem: 0

  • Giáo án Tin học 7 trọn bộ
   Lớp 7
   Giáo án Tin học 7 trọn bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2012

   Xem: 0

  • Bài giảng Tin học 6 trọn bộ
   Lớp 6
   Bài giảng Tin học 6 trọn bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lớp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2012

   Xem: 0

  • caì đặt email vào oficce outlook
   Excel
   caì đặt email vào oficce outlook

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2012

   Xem: 0

  • hướng dẫn officeInfopath 2010
   Excel
   hướng dẫn officeInfopath 2010

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2012

   Xem: 0

  • hướng dẫn officeOutlook 2010
   Excel
   hướng dẫn officeOutlook 2010

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2012

   Xem: 2

  • hướng dẫn officeVisio 2010
   Excel
   hướng dẫn officeVisio 2010

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2012

   Xem: 0

  • hướng dẫn Excel 2010
   Excel
   hướng dẫn Excel 2010

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2012

   Xem: 2

  • hướng dẫn Excel 2010
   Excel
   hướng dẫn Excel 2010

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2012

   Xem: 0

  • hướng dẫn Microsoft Excel 2010
   Excel
   hướng dẫn Microsoft Excel 2010

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2012

   Xem: 0

  • SỔ ĐIỂM 58
   Excel
   SỔ ĐIỂM 58

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2012

   Xem: 2

  • phần mềm iPixSoft.Flash.Slideshow.Creator.v1.8.3
   Excel
   phần mềm iPixSoft.Flash.Slideshow.Creator.v1.8.3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2012

   Xem: 10

  • phan mem banner maker
   Excel
   phan mem banner maker

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2012

   Xem: 0

  • Huong dan su dung Microsoft Office Excel 2003.doc
   Excel
   Huong dan su dung Microsoft Office Excel 2003.doc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2012

   Xem: 6

  • CACH sử dụng trong Excel
   Excel
   CACH sử dụng trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2012

   Xem: 0

  • Tính điểm tổng kết lộn xộn riêng cho năm học 2011-2012
   Excel
   Tính điểm tổng kết lộn xộn riêng cho năm học 2011-2012

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2012

   Xem: 2

  • Tiên ích tính điểm tổng hợp GVCN - THCS theo TT/58/2011
   Excel
   Tiên ích tính điểm tổng hợp GVCN - THCS theo TT/58/2011

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2012

   Xem: 0

  • Tiên ích tính điểm bộ môn THCS theo TT/58/2011
   Excel
   Tiên ích tính điểm bộ môn THCS theo TT/58/2011

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2012

   Xem: 0

  • Bảng điểm GVCN phối hợp cả HKI cũ và HKII theo thông tư
58
   Excel
   Bảng điểm GVCN phối hợp cả HKI cũ và HKII theo thông tư 58

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2012

   Xem: 4

  • DL thôn làng excel
   DỮ LIỆU TỪNG THÔN LÀNG
   DL thôn làng excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử DỮ LIỆU TỪNG THÔN LÀNG

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2012

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY