Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Thêm hình ảnh vào ghi chú MS Excel
   Excel
   Thêm hình ảnh vào ghi chú MS Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2011

   Xem: 0

  • Tạo và in chú thích
   Excel
   Tạo và in chú thích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2011

   Xem: 11

  • Cách sử dụng các chú thích trong Excel
   Excel
   Cách sử dụng các chú thích trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2011

   Xem: 0

  • Tạo đường liên kết tại một bảng tính Excel trong một
văn bản Word
   Excel
   Tạo đường liên kết tại một bảng tính Excel trong một văn bản Word

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2011

   Xem: 0

  • Thủ thuật giấu bảng tính excel
   Excel
   Thủ thuật giấu bảng tính excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2011

   Xem: 0

  • Tự động điền số thứ tự khi xóa hàng exel
   Excel
   Tự động điền số thứ tự khi xóa hàng exel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2011

   Xem: 0

  • Truy tìm lỗi trong excel
   Excel
   Truy tìm lỗi trong excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2011

   Xem: 0

  • Một số kĩ thuật trong M.Excel
   Excel
   Một số kĩ thuật trong M.Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2011

   Xem: 1

  • Bộ hình nền 5
   Tin học
   Bộ hình nền 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2011

   Xem: 0

  • Hướng dẫn sử dụng: Aleo.Flash.Intro.Banner.Maker.2.9
   Tin học
   Hướng dẫn sử dụng: Aleo.Flash.Intro.Banner.Maker.2.9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/7/2011

   Xem: 0

  • Code giáo dục
   Tin học
   Code giáo dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2011

   Xem: 0

  • Code báo mới
   Tin học
   Code báo mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2011

   Xem: 8

  • Lịch công tác
   Tin học
   Lịch công tác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2011

   Xem: 0

  • Bảng chấm công
   Tin học
   Bảng chấm công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2011

   Xem: 0

  • Tinh điểm THCS
   Tin học
   Tinh điểm THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2011

   Xem: 0

  • Điểm-Loc DSHS khen thuong (Danh cho GVCN luoi)
   Tin học
   Điểm-Loc DSHS khen thuong (Danh cho GVCN luoi)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2011

   Xem: 0

  • phím tắt trong xcel
   Excel
   phím tắt trong xcel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2011

   Xem: 7

  • Đề tài tốt nghiệp" khảo sát, thiết kế, cài đặt các
dịch vụ mạng cho công ty"
   Excel
   Đề tài tốt nghiệp" khảo sát, thiết kế, cài đặt các dịch vụ mạng cho công ty"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2011

   Xem: 0

  • Chuyen file Word thanh PDF
   Word
   Chuyen file Word thanh PDF

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2011

   Xem: 0

  • Dong ho hien thi tren man hinh
   Tin học
   Dong ho hien thi tren man hinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2011

   Xem: 0

  • Phan mem trich xuat anh tu file pd
   Tin học
   Phan mem trich xuat anh tu file pd

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2011

   Xem: 0

  • Phan mem ho tro thiet ke bai giang bang Power point Co huong dan
   Tin học
   Phan mem ho tro thiet ke bai giang bang Power point Co huong dan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2011

   Xem: 0

  • phan mem
   Excel
   phan mem

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2011

   Xem: 0

  • Microsoft Office Word 2003
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   Microsoft Office Word 2003

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2011

   Xem: 0

  • code thông báo
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   code thông báo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2011

   Xem: 0

  • code link chạy lên
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   code link chạy lên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2011

   Xem: 0

  • code đồng hồ
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   code đồng hồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/5/2011

   Xem: 0

  • phan mem tinh diem hs moi
   Excel
   phan mem tinh diem hs moi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2011

   Xem: 2

  • Bảng tính điểm
   File EXCEL
   Bảng tính điểm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử File EXCEL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2011

   Xem: 0

  • Bảng tính điểm
   Bảng Excel
   Bảng tính điểm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bảng Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2011

   Xem: 6

  • Bài giảng Excel
   Excel
   Bài giảng Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2011

   Xem: 14

  • tin học cơ bản
   Excel
   tin học cơ bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2011

   Xem: 11

  • CODE MENU PHONG TO
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   CODE MENU PHONG TO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2011

   Xem: 0

  • CODE MENU CUỐI TRANG
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   CODE MENU CUỐI TRANG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2011

   Xem: 0

  • HƯỚNG DẪN TẠO GIAO DIỆN
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   HƯỚNG DẪN TẠO GIAO DIỆN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2011

   Xem: 0

  • Tự học EXCEL
   Excel
   Tự học EXCEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2011

   Xem: 8

  • HIEU UNG MAU
   Tin học
   HIEU UNG MAU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2011

   Xem: 0

  • Excel3
   Excel
   Excel3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2011

   Xem: 0

  • Excel2
   Excel
   Excel2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2011

   Xem: 0

  • Quản lý điểm theo quy chế 51
   Excel
   Quản lý điểm theo quy chế 51

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2011

   Xem: 0

  • Tin hoc Excel co ban
   Excel
   Tin hoc Excel co ban

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2011

   Xem: 0

  • gỡ bỏ protect trong excell
   Excel
   gỡ bỏ protect trong excell

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2011

   Xem: 0

  • Thao tác với bảng tính điện tử( Hot)
   Excel
   Thao tác với bảng tính điện tử( Hot)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2011

   Xem: 0

  • hướng dẫn phục hồi dữ liệu ghos nhầm
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   hướng dẫn phục hồi dữ liệu ghos nhầm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2011

   Xem: 0

  • hướng dẫn sử dụng crawdrow
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   hướng dẫn sử dụng crawdrow

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2011

   Xem: 0

  • EBOOK HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FLASH
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   EBOOK HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG FLASH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2011

   Xem: 0

  • 24h học flash
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   24h học flash

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2011

   Xem: 0

  • CODE GẢI TRÍ TỔNG HỢP
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   CODE GẢI TRÍ TỔNG HỢP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2011

   Xem: 0

  • Tin 9 bai 8
   Tin học 9
   Tin 9 bai 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2011

   Xem: 0

  • Bai 8 tin 9
   Tin học 6
   Bai 8 tin 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2011

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY