Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bộ sưu tập: Thiếu nữ 3D &thơ
   Power Point
   Bộ sưu tập: Thiếu nữ 3D &thơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Power Point

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2011

   Xem: 0

  • NHỮNG ĐOẠN CODE HAY
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   NHỮNG ĐOẠN CODE HAY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2011

   Xem: 0

  • HƯỚNG DẪN KNOCKOUT2 TÁCH NỀN
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   HƯỚNG DẪN KNOCKOUT2 TÁCH NỀN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2011

   Xem: 0

  • CHỮ VIẾT FLASH
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   CHỮ VIẾT FLASH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2011

   Xem: 0

  • LÀM ĐỒNG HỒ FLASH CHO BANNER
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   LÀM ĐỒNG HỒ FLASH CHO BANNER

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2011

   Xem: 0

  • THAO TAC BANG TINH
   Excel
   THAO TAC BANG TINH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2011

   Xem: 7

  • HAM CO BAN EXCEL
   Excel
   HAM CO BAN EXCEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2011

   Xem: 0

  • CÁCH TRUY CẬP FACEBOOK.doc
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   CÁCH TRUY CẬP FACEBOOK.doc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2011

   Xem: 0

  • Tiện ích tính điểm THCS theo thông tư 40
   Excel
   Tiện ích tính điểm THCS theo thông tư 40

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2011

   Xem: 0

  • Giáo trình Microsoft Word
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   Giáo trình Microsoft Word

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2011

   Xem: 0

  • FLas không cần code
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   FLas không cần code

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2011

   Xem: 0

  • Excel toàn tập
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   Excel toàn tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2011

   Xem: 0

  • Huóng dẫn Flash8
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   Huóng dẫn Flash8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2011

   Xem: 0

  • Làm bản gho đa cấu hình
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   Làm bản gho đa cấu hình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2011

   Xem: 0

  • tin hoc 7
   Excel
   tin hoc 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2011

   Xem: 0

  • thiết kế flash css không cần code
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   thiết kế flash css không cần code

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2011

   Xem: 0

  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LECTUREMAKER
   Excel
   HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM LECTUREMAKER

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2011

   Xem: 0

  • TKB HE
   Excel
   TKB HE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2011

   Xem: 0

  • Các hàm xcel
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   Các hàm xcel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2011

   Xem: 0

  • Tự Tay thiết kế web
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   Tự Tay thiết kế web

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2011

   Xem: 8

  • tự học lập trình javacipt
   TÀI LIỆU TIN HỌC
   tự học lập trình javacipt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử TÀI LIỆU TIN HỌC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2011

   Xem: 0

  • hàm trong excel
   Excel
   hàm trong excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2011

   Xem: 8

  • Huong dan su dung Word
   Tin học
   Huong dan su dung Word

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2011

   Xem: 0

  • Chuyen file word thanh DPF
   Tin học
   Chuyen file word thanh DPF

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2011

   Xem: 5

  • HDSDpowerpoint 2003 toan tap
   Tin học
   HDSDpowerpoint 2003 toan tap

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2011

   Xem: 0

  • UNG DUNG CNTT TRONG DAY HOC
   Tin học
   UNG DUNG CNTT TRONG DAY HOC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2011

   Xem: 0

  • 14 nguyen tac thanh cong
   Tin học
   14 nguyen tac thanh cong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2011

   Xem: 6

  • Microsoft_Office_Excel 2007
   Excel
   Microsoft_Office_Excel 2007

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2011

   Xem: 0

  • bt excel can ban
   Excel
   bt excel can ban

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2011

   Xem: 0

  • ha excel
   Excel
   ha excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 0

  • bài giảng excel ha- chung chi tin hoc
   Excel
   bài giảng excel ha- chung chi tin hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 0

  • Kế hoạch tháng 12 năm 2010
   Excel
   Kế hoạch tháng 12 năm 2010

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 0

  • Phần mềm hỗ trợ tải file-dman519
   Excel
   Phần mềm hỗ trợ tải file-dman519

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 0

  • Phần mềm xem Fim-K-Lite-Code
   Excel
   Phần mềm xem Fim-K-Lite-Code

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 0

  • Phan mem xem Fim-flvplayer-setup
   Excel
   Phan mem xem Fim-flvplayer-setup

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 0

  • Bộ foms chữ Tây Nguyên
   Excel
   Bộ foms chữ Tây Nguyên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 0

  • Tiện ích trên Word
   Excel
   Tiện ích trên Word

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 8

  • Phần mềm xếp Alphaber trên Excel
   Excel
   Phần mềm xếp Alphaber trên Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 0

  • Bộ gõ unikey40RC2-win32
   Excel
   Bộ gõ unikey40RC2-win32

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 0

  • Đề và hướng dẫn thi HSG lớp 5 cấp huyện
   Excel
   Đề và hướng dẫn thi HSG lớp 5 cấp huyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 0

  • Phan mem nen file wrar391 rất hay
   Excel
   Phan mem nen file wrar391 rất hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 0

  • Phan mem Audio Converter 1.75
   Excel
   Phan mem Audio Converter 1.75

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 0

  • Phan mem ghi am UltraAudioRecorder
   Excel
   Phan mem ghi am UltraAudioRecorder

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 0

  • Phan mem doc file Flash Movie Player
   Excel
   Phan mem doc file Flash Movie Player

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 10

  • Phan mem doc Flash Player
   Excel
   Phan mem doc Flash Player

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 8

  • Converter Avi den SWF
   Excel
   Converter Avi den SWF

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 0

  • Convert duoi Video sang cac loai
   Excel
   Convert duoi Video sang cac loai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2011

   Xem: 8

  • vi du ung dung cac ham trong Excel
   Excel
   vi du ung dung cac ham trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2011

   Xem: 9

  • DIA 7
   Excel
   DIA 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2011

   Xem: 0

  • Ghost trên ổ cứng (Không cần CD)
   Phần mềm dạy học
   Ghost trên ổ cứng (Không cần CD)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm dạy học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2010

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY