Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Phần mềm quản lý điểm
   Excel
   Phần mềm quản lý điểm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/12/2010

   Xem: 10

  • Giao an lop 1
   Excel
   Giao an lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2010

   Xem: 0

  • Giáo trình Toàn Tập - Excel 2007
   Excel
   Giáo trình Toàn Tập - Excel 2007

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2010

   Xem: 0

  • vi tính 5
   Excel
   vi tính 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2010

   Xem: 0

  • vi tính 2
   Excel
   vi tính 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2010

   Xem: 0

  • vi tính 1
   Excel
   vi tính 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2010

   Xem: 0

  • trình bày trang văn bản và in
   Excel
   trình bày trang văn bản và in

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2010

   Xem: 0

  • trình bày power
   Excel
   trình bày power

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2010

   Xem: 0

  • tổng quát về ghot
   Excel
   tổng quát về ghot

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2010

   Xem: 8

  • tin học đại cương
   Excel
   tin học đại cương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2010

   Xem: 9

  • định dạng đoạn văn bản
   Excel
   định dạng đoạn văn bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2010

   Xem: 7

  • biểu mẫu tổng hợp thi,cuối năm
   Excel
   biểu mẫu tổng hợp thi,cuối năm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2010

   Xem: 0

  • bài tâp exec
   Excel
   bài tâp exec

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2010

   Xem: 0

  • bài tâp exec,có đáp án
   Excel
   bài tâp exec,có đáp án

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2010

   Xem: 8

  • bài tập excel màu
   Excel
   bài tập excel màu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2010

   Xem: 0

  • TU HOC MICROSOFT WORD.rar
   Word
   TU HOC MICROSOFT WORD.rar

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2010

   Xem: 0

  • Tin hoc can ban
   Word
   Tin hoc can ban

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Word

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2010

   Xem: 0

  • CUOC KHANG CHIEN MONG NGUYEN
   Bài giảng
   CUOC KHANG CHIEN MONG NGUYEN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2010

   Xem: 0

  • NGHE11_Bai28_DanhSachDuLieuVaSapXepDuLieu
   Excel
   NGHE11_Bai28_DanhSachDuLieuVaSapXepDuLieu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2010

   Xem: 8

  • Bài tap Excel hay
   Excel
   Bài tap Excel hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2010

   Xem: 0

  • Những nguyên tắc chung xây dựng chương trình trên Excel
   Excel
   Những nguyên tắc chung xây dựng chương trình trên Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2010

   Xem: 0

  • bai giang word
   Excel
   bai giang word

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2010

   Xem: 0

  • HD THI GVG CẤP TRƯỜNG NĂM 2010-2011
   Thời khóa biểu
   HD THI GVG CẤP TRƯỜNG NĂM 2010-2011

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2010

   Xem: 0

  • PHẦN MỀM BẢNG ĐIỂM HK 1 (2010-2011)
   Thời khóa biểu
   PHẦN MỀM BẢNG ĐIỂM HK 1 (2010-2011)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2010

   Xem: 2

  • bai tap exel
   Excel
   bai tap exel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2010

   Xem: 8

  • ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế 2
   Excel
   ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2010

   Xem: 11

  • ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế 1
   Excel
   ứng dụng Microsoft Excel trong kinh tế 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2010

   Xem: 0

  • Giaotrinh MS_EXCEL
   Excel
   Giaotrinh MS_EXCEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2010

   Xem: 0

  • Giao_trinh_Excel
   Excel
   Giao_trinh_Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2010

   Xem: 0

  • Giáo
   Excel
   Giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2010

   Xem: 7

  • Hàm trong Excel
   Excel
   Hàm trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2010

   Xem: 0

  • Giáo trình excel
   Excel
   Giáo trình excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2010

   Xem: 9

  • GT tin học cơ bản
   Excel
   GT tin học cơ bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2010

   Xem: 8

  • bt Excel
   Excel
   bt Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2010

   Xem: 0

  • Ứng dụng Validation trong Excel
   Excel
   Ứng dụng Validation trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2010

   Xem: 0

  • ai rành về exel giup em 5 bai nay với. dia chj mail của em la:
anhchangdatinh7353@gmail.com
   Excel
   ai rành về exel giup em 5 bai nay với. dia chj mail của em la: anhchangdatinh7353@gmail.com

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2010

   Xem: 0

  • Bảo mật trong Excel và Word
   Excel
   Bảo mật trong Excel và Word

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2010

   Xem: 0

  • mot so nen power point
   Excel
   mot so nen power point

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2010

   Xem: 8

  • Sáng KKN TLV 5
   Giáo án điện tử
   Sáng KKN TLV 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2010

   Xem: 7

  • Tap doc 5 Cac_em_nho_va_cu_gia
   Giáo án điện tử
   Tap doc 5 Cac_em_nho_va_cu_gia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2010

   Xem: 0

  • CHUVI_lop4
   Giáo án điện tử
   CHUVI_lop4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2010

   Xem: 0

  • Toán Luyen_tap,tr88
   Giáo án điện tử
   Toán Luyen_tap,tr88

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2010

   Xem: 0

  • Tập đọc L2
   Giáo án điện tử
   Tập đọc L2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo án điện tử

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2010

   Xem: 0

  • Tập đọc L2
   Excel
   Tập đọc L2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2010

   Xem: 0

  • Sáng KKN TLV 5
   Excel
   Sáng KKN TLV 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2010

   Xem: 7

  • Tap doc 5 Cac_em_nho_va_cu_gia
   Excel
   Tap doc 5 Cac_em_nho_va_cu_gia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2010

   Xem: 0

  • CHUVI_lop4
   Excel
   CHUVI_lop4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2010

   Xem: 7

  • Toán Luyen_tap,tr88
   Excel
   Toán Luyen_tap,tr88

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2010

   Xem: 7

  • DANG KY THI DUA 2010-2011 MOI
   Thời khóa biểu
   DANG KY THI DUA 2010-2011 MOI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2010

   Xem: 0

  • tạo file đóng gói
   Excel
   tạo file đóng gói

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2010

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY