Bài giảng Excel

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Excel và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Excel hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • tkb
   Excel
   tkb

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2010

   Xem: 0

  • Thoi khoa bieu so 3
   Excel
   Thoi khoa bieu so 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2010

   Xem: 7

  • tkb
   Excel
   tkb

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2010

   Xem: 0

  • Học Excel bằng hình ảnh
   Excel
   Học Excel bằng hình ảnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2010

   Xem: 0

  • How To Do Everything With Access 2003
   Excel
   How To Do Everything With Access 2003

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2010

   Xem: 2

  • Các hàm trong excel
   Excel
   Các hàm trong excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2010

   Xem: 5

  • MẸO VẶT TRONG EXCEL
   Excel
   MẸO VẶT TRONG EXCEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2010

   Xem: 48

  • ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2010-2011
   Thời khóa biểu
   ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2010-2011

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2010

   Xem: 7

  • DS HS ĐẾN 29-9-2010
   Thời khóa biểu
   DS HS ĐẾN 29-9-2010

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2010

   Xem: 0

  • Bài giảng Excel
   Excel
   Bài giảng Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2010

   Xem: 112

  • Học Excel 2
   Excel
   Học Excel 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2010

   Xem: 0

  • Tổng quan về Excel
   Excel
   Tổng quan về Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2010

   Xem: 7

  • Học Excel
   Excel
   Học Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2010

   Xem: 0

  • KH GIẢNG DẠY CÁC MÔN THCS NĂM HỌC 2010-2011
   Thời khóa biểu
   KH GIẢNG DẠY CÁC MÔN THCS NĂM HỌC 2010-2011

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2010

   Xem: 0

  • QUẢN LÝ HS NĂM HỌC 2010-2011
   Thời khóa biểu
   QUẢN LÝ HS NĂM HỌC 2010-2011

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2010

   Xem: 0

  • PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010-2011
   Thời khóa biểu
   PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010-2011

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thời khóa biểu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2010

   Xem: 1

  • Bài giảng VB2(Bậc CĐ)
   Excel
   Bài giảng VB2(Bậc CĐ)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2010

   Xem: 103

  • bt excel
   Excel
   bt excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2010

   Xem: 204

  • TKB THCS
   Excel
   TKB THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2010

   Xem: 178

  • Lich bao giang Toan THCS
   Excel
   Lich bao giang Toan THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/7/2010

   Xem: 1

  • dai hoi cong doan 2010
   Bài giảng
   dai hoi cong doan 2010

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/7/2010

   Xem: 0

  • dai hoi
   Tin học
   dai hoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tin học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/7/2010

   Xem: 3

  • HAM TEXT TRONG EXCEL
   Excel
   HAM TEXT TRONG EXCEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2010

   Xem: 235

  • HAM TEXT TRONG EXCEL
   Excel
   HAM TEXT TRONG EXCEL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/7/2010

   Xem: 134

  • Tin học cơ sở_ bài giảng Excell
   Excell
   Tin học cơ sở_ bài giảng Excell

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excell

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2010

   Xem: 1

  • Bài giảng Microsoft Excell
   Excell
   Bài giảng Microsoft Excell

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excell

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2010

   Xem: 3

  • HD lam Bt NANG CAO excel 10 BAI
   Excel
   HD lam Bt NANG CAO excel 10 BAI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2010

   Xem: 230

  • HD lam Bt coban excel 21-25
   Excel
   HD lam Bt coban excel 21-25

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2010

   Xem: 175

  • HD lam Bt coban excel 16-20
   Excel
   HD lam Bt coban excel 16-20

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2010

   Xem: 110

  • HD lam Bt coban excel 26-30
   Excel
   HD lam Bt coban excel 26-30

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2010

   Xem: 116

  • HD lam Bt coban excel 11-15
   Excel
   HD lam Bt coban excel 11-15

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2010

   Xem: 121

  • Hướng dẫn lam Bt coban excel 1-10
   Excel
   Hướng dẫn lam Bt coban excel 1-10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2010

   Xem: 155

  • HAM IF trong Excel
   Excel
   HAM IF trong Excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2010

   Xem: 220

  • Tin hoc van phong
   Excel
   Tin hoc van phong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2010

   Xem: 419

  • bộ sưu tâp hình nền
   Excel
   bộ sưu tâp hình nền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2010

   Xem: 207

  • Anh văn 6
   Tư liệu tham khảo
   Anh văn 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2010

   Xem: 0

  • Hướng dẫn tạo trang riêng
   Tư liệu tham khảo
   Hướng dẫn tạo trang riêng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tư liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2010

   Xem: 0

  • LOP 9A2
   Điểm BM
   LOP 9A2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Điểm BM

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2010

   Xem: 0

  • Điểm 9a1
   Điểm CN
   Điểm 9a1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Điểm CN

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/6/2010

   Xem: 5

  • So do SBD reupload
   Excel
   So do SBD reupload

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/5/2010

   Xem: 88

  • Hướng dẫn sử dụng Word 2007
   Excel
   Hướng dẫn sử dụng Word 2007

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2010

   Xem: 346

  • Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Windows 7
   Excel
   Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành Windows 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2010

   Xem: 239

  • công nghệ phần mềm_đặc tả phần mềm
   Excel
   công nghệ phần mềm_đặc tả phần mềm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2010

   Xem: 181

  • công nghệ phần mềm
   Excel
   công nghệ phần mềm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2010

   Xem: 335

  • sơ đồ đánh số báo danh thi TN THPT 2010 V2 (FIXED SO GIAO
DUC)
   Excel
   sơ đồ đánh số báo danh thi TN THPT 2010 V2 (FIXED SO GIAO DUC)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2010

   Xem: 116

  • sơ đồ đánh số báo danh thi TN THPT 2010 V2
   Excel
   sơ đồ đánh số báo danh thi TN THPT 2010 V2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2010

   Xem: 127

  • Bai giang excel
   Excel
   Bai giang excel

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2010

   Xem: 761

  • PHẦN MỀM TÍNH ĐIỂM THCS ( Theo quy chế 40 cùa BGD )
   Excel
   PHẦN MỀM TÍNH ĐIỂM THCS ( Theo quy chế 40 cùa BGD )

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2010

   Xem: 396

  • trang dau
   Excel
   trang dau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2010

   Xem: 40

  • KT Anh văn K3. đề 07
   Excel
   KT Anh văn K3. đề 07

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Excel

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2010

   Xem: 40

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY