Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • 277 Câu Đố
   GD công dân
   277 Câu Đố

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 1

  • 277 Câu Đố
   Giáo dục công dân
   277 Câu Đố

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • Phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em
   Giáo dục công dân
   Phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục Công dân
   Giáo dục công dân
   Giáo dục Công dân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2018

   Xem: 0

  • Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH).
   Giáo dục công dân
   Giáo dục Công dân (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2017

   Xem: 5

  • bác Hồ bỏ thuốc lá
   Giáo dục công dân
   bác Hồ bỏ thuốc lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2017

   Xem: 15

  • nhung van de co ban cua phuong thuc san xuat tu ban chu nghia
   Giáo dục công dân
   nhung van de co ban cua phuong thuc san xuat tu ban chu nghia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2017

   Xem: 0

  • một số vấn đề công tác tuyên truyền miệng
   Giáo dục công dân
   một số vấn đề công tác tuyên truyền miệng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2017

   Xem: 15

  • Tiếp cận tư duy kinh tế thị trường của Đảng
   Giáo dục công dân
   Tiếp cận tư duy kinh tế thị trường của Đảng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2017

   Xem: 14

  • CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG
   Giáo dục công dân
   CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2016

   Xem: 1

  • Tu tuong Ho chi Minh khai quat ve Văn Hoá
   Giáo dục công dân
   Tu tuong Ho chi Minh khai quat ve Văn Hoá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2016

   Xem: 0

  • Bài 3: Lớp đảng viên mới
   Giáo dục công dân
   Bài 3: Lớp đảng viên mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2016

   Xem: 44

  • kinh tê thi trưong đinh hương XHCN theo tinh thần Đại hội XII của Đảng công san việt nam
   Giáo dục công dân
   kinh tê thi trưong đinh hương XHCN theo tinh thần Đại hội XII của Đảng công san việt nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2016

   Xem: 30

  • phong chong tham nhung
   Giáo dục công dân
   phong chong tham nhung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2016

   Xem: 1

  • chiến lược bảo vện tổ quốc việt nam xhcn
   Giáo dục công dân
   chiến lược bảo vện tổ quốc việt nam xhcn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2016

   Xem: 0

  • Trắc nghiệm Lịch sử học thuyết kinh tế
   Giáo dục công dân
   Trắc nghiệm Lịch sử học thuyết kinh tế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2016

   Xem: 0

  • bài giảng về ván đề dân tộc
   Giáo dục công dân
   bài giảng về ván đề dân tộc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2015

   Xem: 8

  • Chương V: Học thuyết giá trị - Hàng hóa
   Giáo dục công dân
   Chương V: Học thuyết giá trị - Hàng hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2015

   Xem: 0

  • triet hoc
   Giáo dục công dân
   triet hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2015

   Xem: 0

  • lê văn luyện
   Giáo dục công dân
   lê văn luyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2015

   Xem: 1

  • CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ (TIẾP THEO)
   Giáo dục công dân
   CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ (TIẾP THEO)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2015

   Xem: 1

  • Sự khác nhau giữa phương pháp siêu hình phương pháp biện chứng
   Giáo dục công dân
   Sự khác nhau giữa phương pháp siêu hình phương pháp biện chứng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2015

   Xem: 0

  • quy luật mâu thuẫn
   Giáo dục công dân
   quy luật mâu thuẫn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 27

  • chủ nghĩa duy vật lịch sữ 2 cd15q1
   Giáo dục công dân
   chủ nghĩa duy vật lịch sữ 2 cd15q1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 39

  • chủ nghĩa duy vật lịch sữ 1
   Giáo dục công dân
   chủ nghĩa duy vật lịch sữ 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 1

  • kỹ năng lắng nghe cd15q1
   Giáo dục công dân
   kỹ năng lắng nghe cd15q1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2015

   Xem: 0

  • tình huống cán bộ công chức thực hiện tốt và chưa tốt
   Giáo dục công dân
   tình huống cán bộ công chức thực hiện tốt và chưa tốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2015

   Xem: 0

  • Cặp phạm trù cơ bản nội dung-hình thức
   Giáo dục công dân
   Cặp phạm trù cơ bản nội dung-hình thức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2015

   Xem: 62

  • BIÊN ĐÔNG
   Giáo dục công dân
   BIÊN ĐÔNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2015

   Xem: 0

  • KT CHÍNH TRỊ XHXN
   Giáo dục công dân
   KT CHÍNH TRỊ XHXN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2015

   Xem: 0

  • KTTB CHỦ NGHĨA
   Giáo dục công dân
   KTTB CHỦ NGHĨA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2015

   Xem: 19

  • KTTT
   Giáo dục công dân
   KTTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2015

   Xem: 0

  • mác
   Giáo dục công dân
   mác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2015

   Xem: 0

  • tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định và tư bản lưu động
   Giáo dục công dân
   tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định và tư bản lưu động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2015

   Xem: 1

  • PP đàm thoại
   Giáo dục công dân
   PP đàm thoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2015

   Xem: 0

  • Thi GVG 2012
   Giáo dục công dân
   Thi GVG 2012

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2015

   Xem: 1

  • Quy luật giá trị
   Giáo dục công dân
   Quy luật giá trị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2015

   Xem: 40

  • luat hon nhan va gia dinh
   Giáo dục công dân
   luat hon nhan va gia dinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2015

   Xem: 13

  • ý thức xã hội - đời sống tinh thần của con người
   Giáo dục công dân
   ý thức xã hội - đời sống tinh thần của con người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2015

   Xem: 21

  • Luật Kinh Tế.chương 2.haui
   Giáo dục công dân
   Luật Kinh Tế.chương 2.haui

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2015

   Xem: 14

  • luật kinh tế.huệ.haui
   Giáo dục công dân
   luật kinh tế.huệ.haui

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2015

   Xem: 13

  • Quản lí hành chính nhà nước (Đk đăng kí dự tuyển, nguyên tắc tuyển công chức)
   Giáo dục công dân
   Quản lí hành chính nhà nước (Đk đăng kí dự tuyển, nguyên tắc tuyển công chức)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2014

   Xem: 11

  • tai nguyen moi truong
   Giáo dục công dân
   tai nguyen moi truong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2014

   Xem: 10

  • Chứng minh tính độc lập tương đối của ý thức xã hội đối với sự tồn tại của xã hội
   Giáo dục công dân
   Chứng minh tính độc lập tương đối của ý thức xã hội đối với sự tồn tại của xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2014

   Xem: 37

  • Quy luật từ sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất
   Giáo dục công dân
   Quy luật từ sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2014

   Xem: 0

  • gfgff
   Giáo dục công dân
   gfgff

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2014

   Xem: 0

  • Hình thái KTXH CSCN
   Giáo dục công dân
   Hình thái KTXH CSCN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2014

   Xem: 0

  • Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội(bổ sung, phát triển năm 2011)
   Giáo dục công dân
   Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội(bổ sung, phát triển năm 2011)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2014

   Xem: 2

  • Câu chuyện Biển Đông
   Giáo dục công dân
   Câu chuyện Biển Đông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2014

   Xem: 0

  • Nhận dạng pháp luật hiện nay
   Giáo dục công dân
   Nhận dạng pháp luật hiện nay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục công dân

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/7/2014

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY