Bài giảng Giáo dục Công dân Khác (Giáo dục Công dân)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Khác (Giáo dục Công dân) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Công dân Khác (Giáo dục Công dân) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người
   Bài giảng khác
   Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức và xây dựng con người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • giao duc cong dan 8 TNST
   Bài giảng khác
   giao duc cong dan 8 TNST

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2019

   Xem: 0

  • tác hại của nilong
   Bài giảng khác
   tác hại của nilong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • tệ nạn cờ bạc
   Bài giảng khác
   tệ nạn cờ bạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2019

   Xem: 0

  • TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU trong tuổi THCS
   Bài giảng khác
   TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU trong tuổi THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2018

   Xem: 0

  • Rung chuong vàng lớp 5- câu hỏi khán giả
   Bài giảng khác
   Rung chuong vàng lớp 5- câu hỏi khán giả

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2018

   Xem: 1

  • lop 4
   Bài giảng khác
   lop 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2018

   Xem: 1

  • sinh hoat đôi
   Bài giảng khác
   sinh hoat đôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2017

   Xem: 168

  • Hướng dẫn thi hành điều lệ đảng
   Bài giảng khác
   Hướng dẫn thi hành điều lệ đảng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2017

   Xem: 9

  • lqvh: thơ "Trăng sáng"
   Bài giảng khác
   lqvh: thơ "Trăng sáng"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2017

   Xem: 0

  • gdcd thpt
   Bài giảng khác
   gdcd thpt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2017

   Xem: 0

  • Không nên tự ý phá thai tại nhà
   Bài giảng khác
   Không nên tự ý phá thai tại nhà

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/8/2017

   Xem: 0

  • Chủ động và tíchc cực Hội nhập quốc tế
   Bài giảng khác
   Chủ động và tíchc cực Hội nhập quốc tế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2017

   Xem: 44

  • Bài Tập Kĩ Năng Sông cho thanh niên
   Bài giảng khác
   Bài Tập Kĩ Năng Sông cho thanh niên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2017

   Xem: 1

  • Phòng chống đuối nước
   Bài giảng khác
   Phòng chống đuối nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2017

   Xem: 1

  • Dạy truyên: xe lu và xe ca
   Bài giảng khác
   Dạy truyên: xe lu và xe ca

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2017

   Xem: 0

  • chuong trinh 8t3 2016
   NGLL Ngoại khóa
   chuong trinh 8t3 2016

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử NGLL Ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2017

   Xem: 0

  • Ôn tập bài 6,7,8 - GDCD 12
   Bài giảng khác
   Ôn tập bài 6,7,8 - GDCD 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2017

   Xem: 0

  • 10 lời khuyên quý
   Bài giảng khác
   10 lời khuyên quý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2017

   Xem: 0

  • Kiến thưc Hợp tác xã
   Bài giảng khác
   Kiến thưc Hợp tác xã

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2017

   Xem: 1

  • Dong hanh cung tri thuc khoi 7
   Bài giảng khác
   Dong hanh cung tri thuc khoi 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2017

   Xem: 11

  • Dong hanh cung tri thuc khoi 7
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Dong hanh cung tri thuc khoi 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/2/2017

   Xem: 0

  • Rung chuông vàng
   Bài giảng khác
   Rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2017

   Xem: 8

  • Rung chuông vàng
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2017

   Xem: 0

  • Đồng hành cùng tri thức khối 6
   Bài giảng khác
   Đồng hành cùng tri thức khối 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2017

   Xem: 1

  • Đồng hành cùng tri thức khối 6
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Đồng hành cùng tri thức khối 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2017

   Xem: 11

  • Đố vui để học lớp 6
   Bài giảng khác
   Đố vui để học lớp 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2017

   Xem: 21

  • Đố vui để học lớp 6
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Đố vui để học lớp 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2017

   Xem: 1

  • Đấu trường 100
   27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa
   Đấu trường 100

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử 27_Trò chơi - Hoạt động ngoại khóa

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2017

   Xem: 1

  • Đấu trường 100
   Bài giảng khác
   Đấu trường 100

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2017

   Xem: 1

  • giao an
   Bài giảng khác
   giao an

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2017

   Xem: 1

  • GVCN
   Bài giảng khác
   GVCN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/2/2017

   Xem: 26

  • Tư tưởng Hồ Chí Minh
   Bài giảng khác
   Tư tưởng Hồ Chí Minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2017

   Xem: 12

  • Tổng kêt nông thôn mới 2016
   Bài giảng khác
   Tổng kêt nông thôn mới 2016

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2017

   Xem: 0

  • Ôn tập học kì I
   Bài giảng khác
   Ôn tập học kì I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2016

   Xem: 1

  • TIẾT KIỆM
   Bài giảng khác
   TIẾT KIỆM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2016

   Xem: 16

  • CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA
   Bài giảng khác
   CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ SẢN XUẤT HÀNG HÓA VÀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2016

   Xem: 0

  • CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
   Bài giảng khác
   CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2016

   Xem: 0

  • Tiết ngoại khóa : PHÒNG CHỐNG MA TÚY HỌC ĐƯỜNG
   Bài giảng khác
   Tiết ngoại khóa : PHÒNG CHỐNG MA TÚY HỌC ĐƯỜNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2016

   Xem: 1

  • ếch ngồi đáy giếng
   Bài giảng khác
   ếch ngồi đáy giếng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2016

   Xem: 0

  • giao an thơ bó hoa tặng cô
   Bài giảng khác
   giao an thơ bó hoa tặng cô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2016

   Xem: 34

  • Mạng xã hội và những tác hại
   Bài giảng khác
   Mạng xã hội và những tác hại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2016

   Xem: 10

  • day hat
   Bài giảng khác
   day hat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2016

   Xem: 13

  • Chủ đề An toàn giao thông
   Bài giảng khác
   Chủ đề An toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2016

   Xem: 17

  • kết quả xây dựng nông thôn mới xã
   Bài giảng khác
   kết quả xây dựng nông thôn mới xã

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2016

   Xem: 0

  • thanh nien voi bac ho
   Bài giảng khác
   thanh nien voi bac ho

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2016

   Xem: 1

  • TINH MẪU TƯ
   Bài giảng khác
   TINH MẪU TƯ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2016

   Xem: 15

  • biển đảo quê hương qua 15 câu hỏi trắc nghiệm
   Bài giảng khác
   biển đảo quê hương qua 15 câu hỏi trắc nghiệm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2016

   Xem: 0

  • bai giang trinh chieu
   Bài giảng khác
   bai giang trinh chieu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2016

   Xem: 0

  • So sánh các phong cách giao tiếp sư phạm
   Bài giảng khác
   So sánh các phong cách giao tiếp sư phạm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2016

   Xem: 40

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY