Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH)
   Giáo dục Đặc biệt
   Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH)
   Giáo dục Đặc biệt
   Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Thuyết trình về HMI Proface AGP3000
   Giáo dục Đặc biệt
   Thuyết trình về HMI Proface AGP3000

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Tài liệu nhập môn Chính sách đối ngoại
   Giáo dục Đặc biệt
   Tài liệu nhập môn Chính sách đối ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2018

   Xem: 0

  • cancer genetic
   Giáo dục Đặc biệt
   cancer genetic

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 9

  • Kĩ năng hoạt náo
   Giáo dục Đặc biệt
   Kĩ năng hoạt náo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2017

   Xem: 1

  • Bài giảng quy hoạch đô thị
   Giáo dục Đặc biệt
   Bài giảng quy hoạch đô thị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2016

   Xem: 0

  • Cái tôi
   Giáo dục Đặc biệt
   Cái tôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2015

   Xem: 0

  • Tài liệu tập huấn trải nghiệm sáng tạo KHKT tháng 10 năm 2015
   Giáo dục Đặc biệt
   Tài liệu tập huấn trải nghiệm sáng tạo KHKT tháng 10 năm 2015

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2015

   Xem: 6

  • Ngữ văn - Tiếng gà trưa, E-learning dự thi vòng huyện
   Giáo dục Đặc biệt
   Ngữ văn - Tiếng gà trưa, E-learning dự thi vòng huyện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2015

   Xem: 12

  • English 6, Unit 3, At home (E-learning)
   Giáo dục Đặc biệt
   English 6, Unit 3, At home (E-learning)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2015

   Xem: 0

  • ho chi minh
   Giáo dục Đặc biệt
   ho chi minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2015

   Xem: 0

  • Team building
   Giáo dục Đặc biệt
   Team building

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2015

   Xem: 0

  • Team buidling
   Giáo dục Đặc biệt
   Team buidling

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2015

   Xem: 0

  • Giáo trình team building
   Giáo dục Đặc biệt
   Giáo trình team building

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2015

   Xem: 1

  • Đốt lửa trại
   Giáo dục Đặc biệt
   Đốt lửa trại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2015

   Xem: 0

  • Trò chơi lớn
   Giáo dục Đặc biệt
   Trò chơi lớn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2015

   Xem: 0

  • pldc
   Giáo dục Đặc biệt
   pldc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2014

   Xem: 0

  • Đại hội chi Đội 14-15
   Giáo dục Đặc biệt
   Đại hội chi Đội 14-15

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2014

   Xem: 0

  • KHOA HỌC GIAO TIẾP
   Giáo dục Đặc biệt
   KHOA HỌC GIAO TIẾP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2014

   Xem: 0

  • Giáo dục học là một khoa học
   Giáo dục Đặc biệt
   Giáo dục học là một khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2014

   Xem: 0

  • Giáo án Morse - Trần Trung
   Giáo dục Đặc biệt
   Giáo án Morse - Trần Trung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2014

   Xem: 36

  • Giáo án trò chơi lớn
   Giáo dục Đặc biệt
   Giáo án trò chơi lớn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2014

   Xem: 10

  • Giáo án Mật thư
   Giáo dục Đặc biệt
   Giáo án Mật thư

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2014

   Xem: 32

  • kinh te ngoai thuong
   Giáo dục Đặc biệt
   kinh te ngoai thuong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2014

   Xem: 9

  • phan tich hoat dong kinh doanh
   Giáo dục Đặc biệt
   phan tich hoat dong kinh doanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2014

   Xem: 0

  • DAI HOI LIEN DOI 2014 -2015
   Giáo dục Đặc biệt
   DAI HOI LIEN DOI 2014 -2015

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2014

   Xem: 5

  • day học phat huy nang luc nguoi thay, coi trong ren luyen NVSP
   Giáo dục Đặc biệt
   day học phat huy nang luc nguoi thay, coi trong ren luyen NVSP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2014

   Xem: 0

  • Quyền và nghĩa vụ của học sinh
   Giáo dục Đặc biệt
   Quyền và nghĩa vụ của học sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2014

   Xem: 0

  • GD CD: Thơ về " Thiên đường mùa hạ Sầm Sơn"
   Giáo dục Đặc biệt
   GD CD: Thơ về " Thiên đường mùa hạ Sầm Sơn"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2014

   Xem: 0

  • GD CD: Thơ về " Thiên đường mùa hạ Sầm Sơn"
   Giáo dục Đặc biệt
   GD CD: Thơ về " Thiên đường mùa hạ Sầm Sơn"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2014

   Xem: 10

  • GD CD: HDTC thi tìm hiểu LLCT MLN khối ĐH, CĐ
   Giáo dục Đặc biệt
   GD CD: HDTC thi tìm hiểu LLCT MLN khối ĐH, CĐ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2014

   Xem: 13

  • GD CD: HDTC thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet
   Giáo dục Đặc biệt
   GD CD: HDTC thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2014

   Xem: 10

  • GD HN: Tâm lý học quản lý
   Giáo dục Đặc biệt
   GD HN: Tâm lý học quản lý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2014

   Xem: 21

  • GD CD: Gt quản lý NN & quản lý GD ĐT
   Giáo dục Đặc biệt
   GD CD: Gt quản lý NN & quản lý GD ĐT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2014

   Xem: 0

  • GD CD: Đường lối đổi mới của Đảng và cương lĩnh xây dựng đất nước
   Giáo dục Đặc biệt
   GD CD: Đường lối đổi mới của Đảng và cương lĩnh xây dựng đất nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2014

   Xem: 0

  • GD CD: BG những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin
   Giáo dục Đặc biệt
   GD CD: BG những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2014

   Xem: 0

  • GD CD: BG Đường lối CM của Đảng CSVN
   Giáo dục Đặc biệt
   GD CD: BG Đường lối CM của Đảng CSVN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2014

   Xem: 13

  • Tuyển dụng, bồi dưỡng - đào tạo và đánh giá công chức
   Giáo dục Đặc biệt
   Tuyển dụng, bồi dưỡng - đào tạo và đánh giá công chức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2014

   Xem: 0

  • đuổi hình bắt chữ
   Giáo dục Đặc biệt
   đuổi hình bắt chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2014

   Xem: 0

  • Câu chuyện con Kiến
   Giáo dục Đặc biệt
   Câu chuyện con Kiến

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2013

   Xem: 50

  • Huong dan RLDV
   Đoàn - Đội
   Huong dan RLDV

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Đoàn - Đội

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2013

   Xem: 0

  • thong tu 48
   Giáo dục Đặc biệt
   thong tu 48

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2013

   Xem: 0

  • báo cáo tổng kết năm học và phương hướng
   Giáo dục Đặc biệt
   báo cáo tổng kết năm học và phương hướng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2013

   Xem: 14

  • báo cáo phương hướng công tác đoàn
   Giáo dục Đặc biệt
   báo cáo phương hướng công tác đoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2013

   Xem: 0

  • GD TC: Chiến lwocj phát triển dạy nghề 2011-
   Giáo dục Đặc biệt
   GD TC: Chiến lwocj phát triển dạy nghề 2011-

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2013

   Xem: 0

  • GD HN; Sổ tay HD phòng chống lụt bão
   Giáo dục Đặc biệt
   GD HN; Sổ tay HD phòng chống lụt bão

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2013

   Xem: 16

  • GD HN: Luật phòng, chống thiên tai
   Giáo dục Đặc biệt
   GD HN: Luật phòng, chống thiên tai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2013

   Xem: 20

  • Luật: Luật giao thông đường bộ
   Giáo dục Đặc biệt
   Luật: Luật giao thông đường bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2013

   Xem: 0

  • GD HN: GT kỹ thuật lái xe ô tô an toàn
   Giáo dục Đặc biệt
   GD HN: GT kỹ thuật lái xe ô tô an toàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2013

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY