Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH)

 • Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH)
  Giáo dục Đặc biệt
  Giáo dục Đặc biệt (CĐ-ĐH)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • Thuyết trình về HMI Proface AGP3000
  Giáo dục Đặc biệt
  Thuyết trình về HMI Proface AGP3000

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2018

  Xem: 0

 • Tài liệu nhập môn Chính sách đối ngoại
  Giáo dục Đặc biệt
  Tài liệu nhập môn Chính sách đối ngoại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • cancer genetic
  Giáo dục Đặc biệt
  cancer genetic

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 2

 • Kĩ năng hoạt náo
  Giáo dục Đặc biệt
  Kĩ năng hoạt náo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2017

  Xem: 15

 • Bài giảng quy hoạch đô thị
  Giáo dục Đặc biệt
  Bài giảng quy hoạch đô thị

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2016

  Xem: 0

 • Cái tôi
  Giáo dục Đặc biệt
  Cái tôi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2015

  Xem: 0

 • Tài liệu tập huấn trải nghiệm sáng tạo KHKT tháng 10 năm 2015
  Giáo dục Đặc biệt
  Tài liệu tập huấn trải nghiệm sáng tạo KHKT tháng 10 năm 2015

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2015

  Xem: 0

 • Ngữ văn - Tiếng gà trưa, E-learning dự thi vòng huyện
  Giáo dục Đặc biệt
  Ngữ văn - Tiếng gà trưa, E-learning dự thi vòng huyện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2015

  Xem: 9

 • English 6, Unit 3, At home (E-learning)
  Giáo dục Đặc biệt
  English 6, Unit 3, At home (E-learning)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2015

  Xem: 0

 • ho chi minh
  Giáo dục Đặc biệt
  ho chi minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2015

  Xem: 0

 • Team building
  Giáo dục Đặc biệt
  Team building

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2015

  Xem: 0

 • Team buidling
  Giáo dục Đặc biệt
  Team buidling

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2015

  Xem: 0

 • Giáo trình team building
  Giáo dục Đặc biệt
  Giáo trình team building

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2015

  Xem: 30

 • Đốt lửa trại
  Giáo dục Đặc biệt
  Đốt lửa trại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2015

  Xem: 0

 • Trò chơi lớn
  Giáo dục Đặc biệt
  Trò chơi lớn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2015

  Xem: 0

 • pldc
  Giáo dục Đặc biệt
  pldc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2014

  Xem: 0

 • Đại hội chi Đội 14-15
  Giáo dục Đặc biệt
  Đại hội chi Đội 14-15

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2014

  Xem: 0

 • KHOA HỌC GIAO TIẾP
  Giáo dục Đặc biệt
  KHOA HỌC GIAO TIẾP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2014

  Xem: 0

 • Giáo dục học là một khoa học
  Giáo dục Đặc biệt
  Giáo dục học là một khoa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2014

  Xem: 0

 • Giáo án Morse - Trần Trung
  Giáo dục Đặc biệt
  Giáo án Morse - Trần Trung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2014

  Xem: 34

 • Giáo án trò chơi lớn
  Giáo dục Đặc biệt
  Giáo án trò chơi lớn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2014

  Xem: 10

 • Giáo án Mật thư
  Giáo dục Đặc biệt
  Giáo án Mật thư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2014

  Xem: 30

 • kinh te ngoai thuong
  Giáo dục Đặc biệt
  kinh te ngoai thuong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • phan tich hoat dong kinh doanh
  Giáo dục Đặc biệt
  phan tich hoat dong kinh doanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2014

  Xem: 0

 • DAI HOI LIEN DOI 2014 -2015
  Giáo dục Đặc biệt
  DAI HOI LIEN DOI 2014 -2015

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2014

  Xem: 0

 • day học phat huy nang luc nguoi thay, coi trong ren luyen NVSP
  Giáo dục Đặc biệt
  day học phat huy nang luc nguoi thay, coi trong ren luyen NVSP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2014

  Xem: 0

 • Quyền và nghĩa vụ của học sinh
  Giáo dục Đặc biệt
  Quyền và nghĩa vụ của học sinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2014

  Xem: 0

 • GD CD: Thơ về
  Giáo dục Đặc biệt
  GD CD: Thơ về " Thiên đường mùa hạ Sầm Sơn"

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2014

  Xem: 0

 • GD CD: Thơ về
  Giáo dục Đặc biệt
  GD CD: Thơ về " Thiên đường mùa hạ Sầm Sơn"

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2014

  Xem: 0

 • GD CD: HDTC thi tìm hiểu LLCT MLN khối ĐH, CĐ
  Giáo dục Đặc biệt
  GD CD: HDTC thi tìm hiểu LLCT MLN khối ĐH, CĐ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2014

  Xem: 13

 • GD CD: HDTC thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet
  Giáo dục Đặc biệt
  GD CD: HDTC thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2014

  Xem: 10

 • GD HN: Tâm lý học quản lý
  Giáo dục Đặc biệt
  GD HN: Tâm lý học quản lý

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2014

  Xem: 21

 • GD CD: Gt quản lý NN & quản lý GD ĐT
  Giáo dục Đặc biệt
  GD CD: Gt quản lý NN & quản lý GD ĐT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2014

  Xem: 0

 • GD CD: Đường lối đổi mới của Đảng và cương lĩnh xây dựng đất nước
  Giáo dục Đặc biệt
  GD CD: Đường lối đổi mới của Đảng và cương lĩnh xây dựng đất nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2014

  Xem: 0

 • GD CD: BG những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin
  Giáo dục Đặc biệt
  GD CD: BG những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2014

  Xem: 0

 • GD CD: BG Đường lối CM của Đảng CSVN
  Giáo dục Đặc biệt
  GD CD: BG Đường lối CM của Đảng CSVN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2014

  Xem: 0

 • Tuyển dụng, bồi dưỡng - đào tạo và đánh giá công chức
  Giáo dục Đặc biệt
  Tuyển dụng, bồi dưỡng - đào tạo và đánh giá công chức

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2014

  Xem: 0

 • đuổi hình bắt chữ
  Giáo dục Đặc biệt
  đuổi hình bắt chữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2014

  Xem: 0

 • Câu chuyện con Kiến
  Giáo dục Đặc biệt
  Câu chuyện con Kiến

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2013

  Xem: 50

 • thong tu 48
  Giáo dục Đặc biệt
  thong tu 48

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2013

  Xem: 0

 • báo cáo tổng kết năm học và phương hướng
  Giáo dục Đặc biệt
  báo cáo tổng kết năm học và phương hướng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2013

  Xem: 14

 • báo cáo phương hướng công tác đoàn
  Giáo dục Đặc biệt
  báo cáo phương hướng công tác đoàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2013

  Xem: 0

 • GD TC: Chiến lwocj phát triển dạy nghề 2011-
  Giáo dục Đặc biệt
  GD TC: Chiến lwocj phát triển dạy nghề 2011-

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2013

  Xem: 0

 • GD HN; Sổ tay HD phòng chống lụt bão
  Giáo dục Đặc biệt
  GD HN; Sổ tay HD phòng chống lụt bão

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2013

  Xem: 16

 • GD HN: Luật phòng, chống thiên tai
  Giáo dục Đặc biệt
  GD HN: Luật phòng, chống thiên tai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2013

  Xem: 20

 • Luật: Luật giao thông đường bộ
  Giáo dục Đặc biệt
  Luật: Luật giao thông đường bộ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2013

  Xem: 0

 • GD HN: GT kỹ thuật lái xe ô tô an toàn
  Giáo dục Đặc biệt
  GD HN: GT kỹ thuật lái xe ô tô an toàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2013

  Xem: 0

 • GD HN: GT kỹ thuật lái xe ô tô
  Giáo dục Đặc biệt
  GD HN: GT kỹ thuật lái xe ô tô

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2013

  Xem: 25

 • GD CD: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, TUYÊN
GIÁO
  Giáo dục Đặc biệt
  GD CD: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, TUYÊN GIÁO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2013

  Xem: 12

 • GD CD: Nhiệm vụ & kỹ năng của người CB đoàn trường
học
  Giáo dục Đặc biệt
  GD CD: Nhiệm vụ & kỹ năng của người CB đoàn trường học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2013

  Xem: 13

 • GD CD: Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam
  Giáo dục Đặc biệt
  GD CD: Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Đặc biệt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2013

  Xem: 12

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY