Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Người thầy THCS
   Giáo dục học
   Người thầy THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2019

   Xem: 0

  • project work
   Giáo dục học
   project work

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • phương pháp 7 evaluation book ten
   Giáo dục học
   phương pháp 7 evaluation book ten

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • nhóm 1
   Giáo dục học
   nhóm 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục học 1 giáo dục và sự phát triển nhân cách
   Giáo dục học
   Giáo dục học 1 giáo dục và sự phát triển nhân cách

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • trần đăng khoa
   Giáo dục học
   trần đăng khoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • cd dh
   Giáo dục học
   cd dh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • cd dh
   Giáo dục học
   cd dh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo dục học đại cương (CĐ-ĐH).
   Giáo dục học
   Giáo dục học đại cương (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • Chuyên đề 3 giáo viên hạng III
   Giáo dục học
   Chuyên đề 3 giáo viên hạng III

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/7/2018

   Xem: 2

  • Chuyên đề 2 giáo viên hạng III
   Giáo dục học
   Chuyên đề 2 giáo viên hạng III

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/7/2018

   Xem: 0

  • CĐ-ĐH.PHÂN TÍCH CÁC CƠ HỘI MARKETING
   Giáo dục học
   CĐ-ĐH.PHÂN TÍCH CÁC CƠ HỘI MARKETING

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/6/2018

   Xem: 0

  • Giáo án Thơ Hoa Kết Trái
   Giáo dục học
   Giáo án Thơ Hoa Kết Trái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 4

  • hoat dong ngoai gio len lop 8
   Giáo dục học
   hoat dong ngoai gio len lop 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2017

   Xem: 83

  • Hoạt động ngoài giờ lên lớp
   Giáo dục học
   Hoạt động ngoài giờ lên lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2017

   Xem: 15

  • THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
   Giáo dục học
   THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2017

   Xem: 0

  • NGUYÊN TẮC CHUYỂN TỪ DẠY HỌC SANG TỰ HỌC
   Giáo dục học
   NGUYÊN TẮC CHUYỂN TỪ DẠY HỌC SANG TỰ HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2016

   Xem: 1

  • TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM
   Giáo dục học
   TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2016

   Xem: 14

  • Nhà trường và người giáo viên
   Giáo dục học
   Nhà trường và người giáo viên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2016

   Xem: 1

  • Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý
   Giáo dục học
   Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2016

   Xem: 1

  • Nhà trường và người giáo viên
   Giáo dục học
   Nhà trường và người giáo viên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2016

   Xem: 2

  • TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
   Giáo dục học
   TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2016

   Xem: 0

  • Bai giang
   Giáo dục học
   Bai giang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2016

   Xem: 12

  • Lịch sử nền giáo dục Việt Nam
   Giáo dục học
   Lịch sử nền giáo dục Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2016

   Xem: 0

  • Tìm hiểu giáo dục đạo đức ý thức công dân
   Giáo dục học
   Tìm hiểu giáo dục đạo đức ý thức công dân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2016

   Xem: 0

  • giao duc hoc la mot khoa hoc
   Giáo dục học
   giao duc hoc la mot khoa hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2016

   Xem: 0

  • tai nguyen
   Giáo dục học
   tai nguyen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2015

   Xem: 8

  • BÀI GIẢNG THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG VĂN HỌC THIẾU NHI TS. BÙI QUANG XUÂN
   Giáo dục học
   BÀI GIẢNG THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG VĂN HỌC THIẾU NHI TS. BÙI QUANG XUÂN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2015

   Xem: 12

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY