Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Giáo dục học (CĐ-ĐH)

 • cd dh
  Giáo dục học
  cd dh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • cd dh
  Giáo dục học
  cd dh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2018

  Xem: 0

 • Giáo dục học đại cương (CĐ-ĐH).
  Giáo dục học
  Giáo dục học đại cương (CĐ-ĐH).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • Chuyên đề 3 giáo viên hạng III
  Giáo dục học
  Chuyên đề 3 giáo viên hạng III

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/7/2018

  Xem: 0

 • Chuyên đề 2 giáo viên hạng III
  Giáo dục học
  Chuyên đề 2 giáo viên hạng III

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/7/2018

  Xem: 0

 • CĐ-ĐH.PHÂN TÍCH CÁC CƠ HỘI MARKETING
  Giáo dục học
  CĐ-ĐH.PHÂN TÍCH CÁC CƠ HỘI MARKETING

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2018

  Xem: 0

 • Giáo án Thơ Hoa Kết Trái
  Giáo dục học
  Giáo án Thơ Hoa Kết Trái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 0

 • hoat dong ngoai gio len lop 8
  Giáo dục học
  hoat dong ngoai gio len lop 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2017

  Xem: 60

 • Hoạt động ngoài giờ lên lớp
  Giáo dục học
  Hoạt động ngoài giờ lên lớp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/8/2017

  Xem: 0

 • THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
  Giáo dục học
  THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2017

  Xem: 0

 • NGUYÊN TẮC CHUYỂN TỪ DẠY HỌC SANG TỰ HỌC
  Giáo dục học
  NGUYÊN TẮC CHUYỂN TỪ DẠY HỌC SANG TỰ HỌC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2016

  Xem: 1

 • TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM
  Giáo dục học
  TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2016

  Xem: 13

 • Nhà trường và người giáo viên
  Giáo dục học
  Nhà trường và người giáo viên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2016

  Xem: 1

 • Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý
  Giáo dục học
  Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2016

  Xem: 0

 • Nhà trường và người giáo viên
  Giáo dục học
  Nhà trường và người giáo viên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2016

  Xem: 2

 • TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
  Giáo dục học
  TÌM HIỂU TÌNH TRẠNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2016

  Xem: 0

 • Bai giang
  Giáo dục học
  Bai giang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/6/2016

  Xem: 12

 • Lịch sử nền giáo dục Việt Nam
  Giáo dục học
  Lịch sử nền giáo dục Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2016

  Xem: 0

 • Tìm hiểu giáo dục đạo đức ý thức công dân
  Giáo dục học
  Tìm hiểu giáo dục đạo đức ý thức công dân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2016

  Xem: 0

 • giao duc hoc la mot khoa hoc
  Giáo dục học
  giao duc hoc la mot khoa hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2016

  Xem: 0

 • tai nguyen
  Giáo dục học
  tai nguyen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2015

  Xem: 8

 • BÀI GIẢNG THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG VĂN HỌC THIẾU NHI TS. BÙI QUANG XUÂN
  Giáo dục học
  BÀI GIẢNG THỜI GIAN NGHỆ THUẬT TRONG VĂN HỌC THIẾU NHI TS. BÙI QUANG XUÂN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2015

  Xem: 12

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY