Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Trắc nghiệm Tiếng Anh thi công chức Quảng Ngãi 2019
   Dạng khác
   Trắc nghiệm Tiếng Anh thi công chức Quảng Ngãi 2019

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • đáp án 2
   Dạng khác
   đáp án 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2019

   Xem: 0

  • đáp án
   Dạng khác
   đáp án

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Môi Trường Tự Nhiên Ngày và Đêm
   Bài giảng khác
   Giáo án Môi Trường Tự Nhiên Ngày và Đêm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 4: Vấn đề giới trong chọn nghề
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 4: Vấn đề giới trong chọn nghề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • CNKV
   Dạng khác
   CNKV

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2019

   Xem: 0

  • CNKIV
   Dạng khác
   CNKIV

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2019

   Xem: 0

  • CNKIV
   Dạng khác
   CNKIV

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • CNKIII
   Dạng khác
   CNKIII

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 3: Nghề dạy học
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 3: Nghề dạy học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương
   GD Hướng nghiệp 12
   Chủ đề 1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 3. Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin
   GD Hướng nghiệp 11
   Chủ đề 3. Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông, Công nghệ thông tin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • quản trị nhân lực
   Dạng khác
   quản trị nhân lực

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 1: Em thích nghề gì?
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 1: Em thích nghề gì?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2019

   Xem: 0

  • test elearning
   Dạng khác
   test elearning

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2019

   Xem: 0

  • trung cap nghe
   Bài giảng khác
   trung cap nghe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2019

   Xem: 0

  • Chương trình Rèn luyện Đội viên lớp 5, phần 1
   Dạng khác
   Chương trình Rèn luyện Đội viên lớp 5, phần 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2019

   Xem: 0

  • Rèn luyện đội viên Lớp 5, phần 1
   Dạng khác
   Rèn luyện đội viên Lớp 5, phần 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2019

   Xem: 0

  • Bài thi kể chuyện Bác Hồ "chiếc vòng bạc"
   Bài giảng khác
   Bài thi kể chuyện Bác Hồ "chiếc vòng bạc"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • SÁCH ĐIỆN TỬ "CẨM NANG TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI HỢP PHÁP CHO HỌC SINH THPT
   Dạng khác
   SÁCH ĐIỆN TỬ "CẨM NANG TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI HỢP PHÁP CHO HỌC SINH THPT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 6: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 6: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VÊ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI
   Dạng khác
   CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VÊ SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • jdkshf
   Dạng khác
   jdkshf

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • ththth
   Dạng khác
   ththth

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • THI TRẮC NGHIỆM ONLINE
   Dạng khác
   THI TRẮC NGHIỆM ONLINE

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 2: Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 2: Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 5. Làm gì sau khi tốt nghiệp THPT
   GD Hướng nghiệp 11
   Chủ đề 5. Làm gì sau khi tốt nghiệp THPT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2019

   Xem: 1

  • Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp
   GD hướng nghiệp 9
   Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp
   GD Hướng nghiệp 9
   Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp
   GD hướng nghiệp 9
   Chủ đề 9. Tư vấn nghề nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • CHẠY THỬ BÀI GIANG E-LEARNING
   Dạng khác
   CHẠY THỬ BÀI GIANG E-LEARNING

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • BÀI KIỂM TRA CTRL ĐỘI VIÊN LỚP 5 PHẦN I
   Dạng khác
   BÀI KIỂM TRA CTRL ĐỘI VIÊN LỚP 5 PHẦN I

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Test thử bài giảng e-learning
   Dạng khác
   Test thử bài giảng e-learning

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • BÀI KIỂM TRA CT RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN LỚP 5 PHẦN 1
   Dạng khác
   BÀI KIỂM TRA CT RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN LỚP 5 PHẦN 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH RÈN ĐỘI VIÊN LỚP 5 PHẦN 1
   Dạng khác
   KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH RÈN ĐỘI VIÊN LỚP 5 PHẦN 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • bản chạy thử công tác đội
   Dạng khác
   bản chạy thử công tác đội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • Trac nghuem
   Dạng khác
   Trac nghuem

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • BÀI 15+16: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT
   Dạng khác
   BÀI 15+16: TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • bai giang
   Dạng khác
   bai giang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Tư liệu chuyên môn
   GD Hướng nghiệp 9
   Tư liệu chuyên môn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Quy chế hoạt động
   GD Hướng nghiệp 9
   Quy chế hoạt động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Quy chế hoạt động
   GD Hướng nghiệp 9
   Quy chế hoạt động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/12/2018

   Xem: 0

  • Bùi Thị Hoa
   Dạng khác
   Bùi Thị Hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • Group 7
   Dạng khác
   Group 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • UDCNTT-Group 7
   Dạng khác
   UDCNTT-Group 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2018

   Xem: 0

  • CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI
   Dạng khác
   CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2018

   Xem: 0

  • GD hướng nghiệp 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • Toán học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • thử nghiệm trò chơi violet vào ispring 9
   Dạng khác
   thử nghiệm trò chơi violet vào ispring 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Dạng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • An toàn giao thông 3. Bài 5. Con đường an toàn
   Bài giảng khác
   An toàn giao thông 3. Bài 5. Con đường an toàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY