Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 10

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 10 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Chủ đề 6: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 6: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2018

   Xem: 0

  • Chủ đề 6: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 6: Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 0

  • Chủ đề 4: Vấn đề giới trong chọn nghề
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 4: Vấn đề giới trong chọn nghề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2018

   Xem: 1

  • Báo cáo tập huấn cho GV và Hs nghiên cứu KHKT
   GD Hướng nghiệp 10
   Báo cáo tập huấn cho GV và Hs nghiên cứu KHKT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2016

   Xem: 14

  • Chủ đề 3: Nghề dạy học
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 3: Nghề dạy học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2016

   Xem: 0

  • Chủ đề 5: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 5: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2016

   Xem: 0

  • Chủ đề 7: Tìm hiểu thực tế 1 cơ sở SX Công nghiệp hoặc nông nghiệp
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 7: Tìm hiểu thực tế 1 cơ sở SX Công nghiệp hoặc nông nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2016

   Xem: 0

  • Chủ đề 5: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 5: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2016

   Xem: 0

  • Chủ đề tháng 1 lớp 10
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề tháng 1 lớp 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2016

   Xem: 0

  • Báo cáo tập huấn KH-KT dành cho GV và HS
   GD Hướng nghiệp 10
   Báo cáo tập huấn KH-KT dành cho GV và HS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2015

   Xem: 12

  • Chủ đề 2: Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 2: Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2015

   Xem: 12

  • Chủ đề 2: Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 2: Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2015

   Xem: 24

  • Chủ đề 2: Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 2: Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2015

   Xem: 25

  • Chủ đề 5: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 5: Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2015

   Xem: 523

  • Chủ đề 3: Nghề dạy học
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 3: Nghề dạy học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2015

   Xem: 45

  • Chủ đề 2: Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 2: Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2015

   Xem: 621

  • Chủ đề 1: Em thích nghề gì?
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 1: Em thích nghề gì?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2015

   Xem: 35

  • Trò chơi nghề nghiệp
   GD Hướng nghiệp 10
   Trò chơi nghề nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2015

   Xem: 348

  • Nghề nghiệp tương lai của bạn
   GD Hướng nghiệp 10
   Nghề nghiệp tương lai của bạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2014

   Xem: 0

  • GD HN: Thơ về văn hóa du lịch tỉnh Thanh
   GD Hướng nghiệp 10
   GD HN: Thơ về văn hóa du lịch tỉnh Thanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2014

   Xem: 8

  • GD HN: BG Tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững
   GD Hướng nghiệp 10
   GD HN: BG Tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2014

   Xem: 13

  • GD HN: BG Tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững
   GD Hướng nghiệp 10
   GD HN: BG Tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2014

   Xem: 0

  • Cuộc thi Nghề nghiệp của tương lai
   GD Hướng nghiệp 10
   Cuộc thi Nghề nghiệp của tương lai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2014

   Xem: 0

  • Chuyên đề tuần 21
   GD Hướng nghiệp 10
   Chuyên đề tuần 21

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2014

   Xem: 0

  • bài 2 hướng nghiệp 10
   GD Hướng nghiệp 10
   bài 2 hướng nghiệp 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2012

   Xem: 0

  • hướng nghiệp lớp 10
   GD Hướng nghiệp 10
   hướng nghiệp lớp 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2012

   Xem: 0

  • hướng nghiệp 10
   GD Hướng nghiệp 10
   hướng nghiệp 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2012

   Xem: 0

  • hướng nghiêp 10
   GD Hướng nghiệp 10
   hướng nghiêp 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2012

   Xem: 0

  • Bài HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP PHẦN TẠO LẬP DOANH
NGHIỆP
   GD Hướng nghiệp 10
   Bài HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP PHẦN TẠO LẬP DOANH NGHIỆP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2012

   Xem: 0

  • Hướng Nghiệp
   GD Hướng nghiệp 10
   Hướng Nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2012

   Xem: 0

  • huong nghiep
   GD Hướng nghiệp 10
   huong nghiep

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2011

   Xem: 0

  • Tao lap 1 doanh nghiep
   GD Hướng nghiệp 10
   Tao lap 1 doanh nghiep

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2011

   Xem: 0

  • ty gia hoi doai
   GD Hướng nghiệp 10
   ty gia hoi doai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2011

   Xem: 0

  • Em thích nghề gì
   GD Hướng nghiệp 10
   Em thích nghề gì

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2011

   Xem: 17

  • Chuyên đề 2: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ
CHỨC CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG THPT
   GD Hướng nghiệp 10
   Chuyên đề 2: NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG THPT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2011

   Xem: 22

  • GA chu de 1-HN10
   GD Hướng nghiệp 10
   GA chu de 1-HN10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2011

   Xem: 0

  • GDHN lop 9
   GD Hướng nghiệp 10
   GDHN lop 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2010

   Xem: 22

  • Ảnh đẹp đại dương
   GD Hướng nghiệp 10
   Ảnh đẹp đại dương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2010

   Xem: 0

  • 10 ảnh không gian năm 2010
   GD Hướng nghiệp 10
   10 ảnh không gian năm 2010

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2010

   Xem: 0

  • tao nhac Powerpoin
   GD Hướng nghiệp 10
   tao nhac Powerpoin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2010

   Xem: 8

  • mon hoc kinh te luong
   GD Hướng nghiệp 10
   mon hoc kinh te luong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2010

   Xem: 0

  • Hiv
   GD Hướng nghiệp 10
   Hiv

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2010

   Xem: 0

  • Tim hieu HIV/AIDS
   GD Hướng nghiệp 10
   Tim hieu HIV/AIDS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2010

   Xem: 9

  • Kỷ niệm 22-11, truyền thống đoàn
   GD Hướng nghiệp 10
   Kỷ niệm 22-11, truyền thống đoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2010

   Xem: 0

  • NGLL
   GD Hướng nghiệp 10
   NGLL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2010

   Xem: 0

  • Truyen thong que huong Doan TN
   GD Hướng nghiệp 10
   Truyen thong que huong Doan TN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2010

   Xem: 7

  • Chuong trinh ngoai khoa 22-11
   GD Hướng nghiệp 10
   Chuong trinh ngoai khoa 22-11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2010

   Xem: 0

  • Chủ đè 4
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đè 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2010

   Xem: 0

  • Chủ đề 1
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2010

   Xem: 0

  • Chủ đề 2
   GD Hướng nghiệp 10
   Chủ đề 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2010

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY