Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12

 • lồng ghép giáo dục bình đẳng giới vào giáo dục hướng nghiệp
  GD Hướng nghiệp 12
  lồng ghép giáo dục bình đẳng giới vào giáo dục hướng nghiệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2015

  Xem: 0

 • Hướng nghiệp
  GD Hướng nghiệp 12
  Hướng nghiệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2015

  Xem: 10

 • Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp
  GD Hướng nghiệp 12
  Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/7/2015

  Xem: 16

 • Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông
  GD Hướng nghiệp 12
  Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2015

  Xem: 12

 • Muc Kien Lien cuu me
  GD Hướng nghiệp 12
  Muc Kien Lien cuu me

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/10/2014

  Xem: 0

 • GD HN: GTBG Dịch vụ công
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: GTBG Dịch vụ công

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2014

  Xem: 0

 • GD HN: GTBG Tài chính công
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: GTBG Tài chính công

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2014

  Xem: 13

 • huong ngiep trong rau
  GD Hướng nghiệp 12
  huong ngiep trong rau

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/8/2014

  Xem: 0

 • GD HN: Kỹ năng viết tin, bài cho báo
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Kỹ năng viết tin, bài cho báo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2014

  Xem: 11

 • GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/8/2014

  Xem: 0

 • Chương Trình Ngoại khóa năm học 2013-2014 Trường THPT Hà Huy Tập
  GD Hướng nghiệp 12
  Chương Trình Ngoại khóa năm học 2013-2014 Trường THPT Hà Huy Tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2014

  Xem: 0

 • GD HN: Tài liệu TH hướng nghiệp nghề phổ thông
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Tài liệu TH hướng nghiệp nghề phổ thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2014

  Xem: 9

 • Tư vấn hướng nghiệp, sự cần thiết
  GD Hướng nghiệp 12
  Tư vấn hướng nghiệp, sự cần thiết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/2/2014

  Xem: 22

 • Chuyên đề tuần 22
  GD Hướng nghiệp 12
  Chuyên đề tuần 22

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2014

  Xem: 0

 • GD HN: Công tác CT- TT của TC cơ sở Đảng
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Công tác CT- TT của TC cơ sở Đảng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2013

  Xem: 15

 • GD HN: Lý thuyết kiểm toán
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Lý thuyết kiểm toán

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/11/2013

  Xem: 0

 • GD HN: Tâm lý học đại cương
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Tâm lý học đại cương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2013

  Xem: 0

 • GD HN: Lịch sử giáo dục Việt Nam
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Lịch sử giáo dục Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2013

  Xem: 10

 • GD HN: Lịch sử giáo dục thế giới
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Lịch sử giáo dục thế giới

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2013

  Xem: 10

 • GD HN: BG thanh tra quản lý giáo dục
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: BG thanh tra quản lý giáo dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2013

  Xem: 0

 • GD HN: GT Nghiệp vụ quản lý trường PT chươngI- xây dựng KH
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: GT Nghiệp vụ quản lý trường PT chươngI- xây dựng KH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2013

  Xem: 0

 • GD HN: GT NV quản lý trường PT chương IV- quản lý hoạt động dạy học
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: GT NV quản lý trường PT chương IV- quản lý hoạt động dạy học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2013

  Xem: 5

 • Chàm mừng KN 30 năm ngày thành lập THPT QX3, TH
  GD Hướng nghiệp 12
  Chàm mừng KN 30 năm ngày thành lập THPT QX3, TH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2013

  Xem: 0

 • GD TC: Luật dạy nghề
  GD Hướng nghiệp 12
  GD TC: Luật dạy nghề

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2013

  Xem: 0

 • GD TC: Luật dạy nghề
  GD Hướng nghiệp 12
  GD TC: Luật dạy nghề

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2013

  Xem: 0

 • BIẾT KHỔ ĐỂ BỚT KHỔ
  GD Hướng nghiệp 12
  BIẾT KHỔ ĐỂ BỚT KHỔ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2013

  Xem: 12

 • GD HN: ĐC nghiệp vụ hành chính văn phòng
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: ĐC nghiệp vụ hành chính văn phòng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2013

  Xem: 17

 • GD HN: Phương pháp nghiên cứu kinh tế
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Phương pháp nghiên cứu kinh tế

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2013

  Xem: 10

 • Thô6ng tư 01 về Công tác ATVSLĐ
  GD Hướng nghiệp 12
  Thô6ng tư 01 về Công tác ATVSLĐ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2013

  Xem: 0

 • GD HN: HD ATGT cho thiếu niên
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: HD ATGT cho thiếu niên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2013

  Xem: 0

 • GD HN: HD học lái xe- thi trắc nghiệm trên sa bàn
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: HD học lái xe- thi trắc nghiệm trên sa bàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2013

  Xem: 10

 • GDNGLL
  GD Hướng nghiệp 12
  GDNGLL

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/8/2013

  Xem: 0

 • GD HN: Nhà nước- thị trường- doanh nghhiệp
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Nhà nước- thị trường- doanh nghhiệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/5/2013

  Xem: 0

 • kynanggiaotiep
  GD Hướng nghiệp 12
  kynanggiaotiep

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2013

  Xem: 0

 • danh sách CBGVNV năm học 2012-2013
  GD Hướng nghiệp 12
  danh sách CBGVNV năm học 2012-2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2013

  Xem: 0

 • HĐ ngoài giờ lên lớp
  GD Hướng nghiệp 12
  HĐ ngoài giờ lên lớp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2013

  Xem: 0

 • Ảnh Cựu GV trường
  GD Hướng nghiệp 12
  Ảnh Cựu GV trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

  Xem: 0

 • ảnh CB-GV-NV năm học 2012-2013
  GD Hướng nghiệp 12
  ảnh CB-GV-NV năm học 2012-2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2013

  Xem: 0

 • GD HN: Tài liệu hướng nghiệp
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Tài liệu hướng nghiệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2013

  Xem: 18

 • Hoạt Động Tháng 3 lớp 12
  GD Hướng nghiệp 12
  Hoạt Động Tháng 3 lớp 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2013

  Xem: 0

 • GIÁO ÁN NGHỀ
  GD Hướng nghiệp 12
  GIÁO ÁN NGHỀ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2013

  Xem: 0

 • GD HN: PĐ những điều cần biết về TS ĐH, CĐ 2013
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: PĐ những điều cần biết về TS ĐH, CĐ 2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2013

  Xem: 0

 • GD HN: Cuốn những điều cần biết về TS ĐH, CĐ 2013
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Cuốn những điều cần biết về TS ĐH, CĐ 2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2013

  Xem: 0

 • GD HN: Tư vấn tiếp sức mùa thi 2013
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Tư vấn tiếp sức mùa thi 2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2013

  Xem: 0

 • GD HN: Phương hướng, NV CT tuyển sinh ĐH 2013
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Phương hướng, NV CT tuyển sinh ĐH 2013

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2013

  Xem: 0

 • GD HN: Xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2013

  Xem: 10

 • GD HN: Định hướng XD NTM
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Định hướng XD NTM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2013

  Xem: 8

 • GD HN: GT Nông nghiệp Hàn Quốc
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: GT Nông nghiệp Hàn Quốc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2013

  Xem: 0

 • GD HN: Xây dựng nông thôn mới
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Xây dựng nông thôn mới

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2013

  Xem: 5

 • GD HN: Xây dựng nông thôn mới
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Xây dựng nông thôn mới

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2013

  Xem: 9

 • Khi toi 18
  GD Hướng nghiệp 12
  Khi toi 18

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2013

  Xem: 0

 • GD HN: Sâu rau cải
  GD Hướng nghiệp 12
  GD HN: Sâu rau cải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2013

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY