Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12

Thư viện bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12 tổng hợp nhiều giáo án, bài giảng, đề thi của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12 để làm quen với cấu trúc bài học, các dạng bài tập. Dưới đây là một trong những tài liệu tham khảo và ôn thi bổ ích dành cho các em học sinh. Nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức đã học
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chủ đề 5. Tư vấn chọn nghề

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Phần mềm giáo dục

Font đầy đủ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Huong nghiep 2015

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Hướng nghiệp

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

NGLL 11 tháng 3

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

thanh nien lap nghiep

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chủ đề 7: Lập thân, lập nghiệp

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chu de 7- lop 12

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Huong Nghiep 002

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GDHN . 11 chu de 5

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chuyên đề 5

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Tư vấn hướng nghiệp, sự cần thiết

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chu de 4_Tim hieu he thong dao tao Dai hoc va Cao dang

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

chủ đề 4. hướng nghiệp 12

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

chu đề 4 : Hệ thống đào tạo ĐH-CĐ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GIÁO ÁN NGHỀ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chu de 3_Tim hieu he thong dao tao TCCN va DN

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chủ đề 3 : Tìm hiểu hệ thống đào tạo TCNC-Nghề

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

chuyên đề 3

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chu de 2_Nhung dieu kien de thanh dat trong nghe

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chu de 2: Để Thành Đạt Trong Nghề Nghiệp

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

CHU DE 2- K12

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

CHU DE 1- K12

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chu de 1_Dinh huong phat trien kinh te xa hoi

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Hướng nghiệp

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: Slide Bài giảng kinh tế học đại cương

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

Muc Kien Lien cuu me

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Dịch vụ công

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Tài chính công

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Quản lý tài chính công

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Dịch vụ công

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Dịch vụ công

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Tài chính công

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Tài chính công

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: GTBG Quản lý tài chính công

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD Hướng nghiệp 12

huong ngiep trong rau

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD CD: TL ôn thi triết học CT trung cấp LLCT-HC

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: Kỹ năng viết tin, bài cho báo

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
GD hướng nghiệp 12

GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử

 • 3 năm trước
 • 0