Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Chủ đề 1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương
   GD Hướng nghiệp 12
   Chủ đề 1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2019

   Xem: 0

  • Chủ đề 1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương
   GD Hướng nghiệp 12
   Chủ đề 1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 9

  • Chủ đề 5. Tư vấn chọn nghề
   GD hướng nghiệp 12
   Chủ đề 5. Tư vấn chọn nghề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2016

   Xem: 16

  • Font đầy đủ
   Phần mềm giáo dục
   Font đầy đủ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Phần mềm giáo dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2016

   Xem: 0

  • Huong nghiep 2015
   GD hướng nghiệp 12
   Huong nghiep 2015

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2015

   Xem: 0

  • Hướng nghiệp
   GD hướng nghiệp 12
   Hướng nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 14

  • Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp
   GD hướng nghiệp 12
   Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • NGLL 11 tháng 3
   GD hướng nghiệp 12
   NGLL 11 tháng 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • thanh nien lap nghiep
   GD hướng nghiệp 12
   thanh nien lap nghiep

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • Chủ đề 7: Lập thân, lập nghiệp
   GD hướng nghiệp 12
   Chủ đề 7: Lập thân, lập nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • Chu de 7- lop 12
   GD hướng nghiệp 12
   Chu de 7- lop 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 10

  • Huong Nghiep 002
   GD hướng nghiệp 12
   Huong Nghiep 002

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • GDHN . 11 chu de 5
   GD hướng nghiệp 12
   GDHN . 11 chu de 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • Chuyên đề 5
   GD hướng nghiệp 12
   Chuyên đề 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • Tư vấn hướng nghiệp, sự cần thiết
   GD hướng nghiệp 12
   Tư vấn hướng nghiệp, sự cần thiết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • Chu de 4_Tim hieu he thong dao tao Dai hoc va Cao dang
   GD hướng nghiệp 12
   Chu de 4_Tim hieu he thong dao tao Dai hoc va Cao dang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • chủ đề 4. hướng nghiệp 12
   GD hướng nghiệp 12
   chủ đề 4. hướng nghiệp 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • chu đề 4 : Hệ thống đào tạo ĐH-CĐ
   GD hướng nghiệp 12
   chu đề 4 : Hệ thống đào tạo ĐH-CĐ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN NGHỀ
   GD hướng nghiệp 12
   GIÁO ÁN NGHỀ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • Chu de 3_Tim hieu he thong dao tao TCCN va DN
   GD hướng nghiệp 12
   Chu de 3_Tim hieu he thong dao tao TCCN va DN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • Chủ đề 3 : Tìm hiểu hệ thống đào tạo TCNC-Nghề
   GD hướng nghiệp 12
   Chủ đề 3 : Tìm hiểu hệ thống đào tạo TCNC-Nghề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • chuyên đề 3
   GD hướng nghiệp 12
   chuyên đề 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • Chu de 2_Nhung dieu kien de thanh dat trong nghe
   GD hướng nghiệp 12
   Chu de 2_Nhung dieu kien de thanh dat trong nghe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 12

  • Chu de 2: Để Thành Đạt Trong Nghề Nghiệp
   GD hướng nghiệp 12
   Chu de 2: Để Thành Đạt Trong Nghề Nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • CHU DE 2- K12
   GD hướng nghiệp 12
   CHU DE 2- K12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • Định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương
   GD hướng nghiệp 12
   Định hướng phát triển kinh tế xã hội của đất nước và địa phương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • CHU DE 1- K12
   GD hướng nghiệp 12
   CHU DE 1- K12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • Chu de 1_Dinh huong phat trien kinh te xa hoi
   GD hướng nghiệp 12
   Chu de 1_Dinh huong phat trien kinh te xa hoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2015

   Xem: 0

  • lồng ghép giáo dục bình đẳng giới vào giáo dục hướng nghiệp
   GD Hướng nghiệp 12
   lồng ghép giáo dục bình đẳng giới vào giáo dục hướng nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2015

   Xem: 0

  • Hướng nghiệp
   GD Hướng nghiệp 12
   Hướng nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2015

   Xem: 10

  • Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp
   GD Hướng nghiệp 12
   Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2015

   Xem: 16

  • Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp
   GD hướng nghiệp 12
   Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2015

   Xem: 10

  • Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp
   GD hướng nghiệp 12
   Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2015

   Xem: 0

  • Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông
   GD Hướng nghiệp 12
   Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2015

   Xem: 12

  • Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông
   GD hướng nghiệp 12
   Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2015

   Xem: 0

  • Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông
   GD hướng nghiệp 12
   Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2015

   Xem: 11

  • GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử
   GD hướng nghiệp 12
   GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2014

   Xem: 0

  • GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử
   GD hướng nghiệp 12
   GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2014

   Xem: 10

  • GD HN: Slide Bài giảng kinh tế học đại cương
   GD hướng nghiệp 12
   GD HN: Slide Bài giảng kinh tế học đại cương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2014

   Xem: 0

  • Muc Kien Lien cuu me
   GD Hướng nghiệp 12
   Muc Kien Lien cuu me

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2014

   Xem: 0

  • GD CD: GT Chương trình PH giữa Đoàn TN với Bộ GD & ĐT năm học 2014- 2015
   GD hướng nghiệp 12
   GD CD: GT Chương trình PH giữa Đoàn TN với Bộ GD & ĐT năm học 2014- 2015

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2014

   Xem: 0

  • GD HN: GTBG Dịch vụ công
   GD hướng nghiệp 12
   GD HN: GTBG Dịch vụ công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2014

   Xem: 11

  • GD HN: GTBG Tài chính công
   GD hướng nghiệp 12
   GD HN: GTBG Tài chính công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2014

   Xem: 0

  • GD HN: GTBG Quản lý tài chính công
   GD hướng nghiệp 12
   GD HN: GTBG Quản lý tài chính công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2014

   Xem: 0

  • GD HN: GTBG Dịch vụ công
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: GTBG Dịch vụ công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2014

   Xem: 0

  • GD HN: GTBG Dịch vụ công
   GD hướng nghiệp 12
   GD HN: GTBG Dịch vụ công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2014

   Xem: 0

  • GD HN: GTBG Tài chính công
   GD hướng nghiệp 12
   GD HN: GTBG Tài chính công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2014

   Xem: 0

  • GD HN: GTBG Tài chính công
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: GTBG Tài chính công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2014

   Xem: 13

  • GD HN: GTBG Quản lý tài chính công
   GD hướng nghiệp 12
   GD HN: GTBG Quản lý tài chính công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2014

   Xem: 0

  • huong ngiep trong rau
   GD Hướng nghiệp 12
   huong ngiep trong rau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2014

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY