Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 12 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Chủ đề 1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương
   GD Hướng nghiệp 12
   Chủ đề 1. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2018

   Xem: 9

  • lồng ghép giáo dục bình đẳng giới vào giáo dục hướng nghiệp
   GD Hướng nghiệp 12
   lồng ghép giáo dục bình đẳng giới vào giáo dục hướng nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2015

   Xem: 0

  • Hướng nghiệp
   GD Hướng nghiệp 12
   Hướng nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2015

   Xem: 10

  • Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp
   GD Hướng nghiệp 12
   Chủ đề 7. Thanh niên lập thân, lập nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2015

   Xem: 16

  • Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông
   GD Hướng nghiệp 12
   Câu hỏi thi phòng chống tai nạn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2015

   Xem: 12

  • Muc Kien Lien cuu me
   GD Hướng nghiệp 12
   Muc Kien Lien cuu me

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2014

   Xem: 0

  • GD HN: GTBG Dịch vụ công
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: GTBG Dịch vụ công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2014

   Xem: 0

  • GD HN: GTBG Tài chính công
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: GTBG Tài chính công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2014

   Xem: 13

  • huong ngiep trong rau
   GD Hướng nghiệp 12
   huong ngiep trong rau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/8/2014

   Xem: 0

  • GD HN: Kỹ năng viết tin, bài cho báo
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Kỹ năng viết tin, bài cho báo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/8/2014

   Xem: 11

  • GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Cách viết bài cho trang tin điện tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/8/2014

   Xem: 0

  • Chương Trình Ngoại khóa năm học 2013-2014 Trường THPT Hà Huy Tập
   GD Hướng nghiệp 12
   Chương Trình Ngoại khóa năm học 2013-2014 Trường THPT Hà Huy Tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2014

   Xem: 0

  • GD HN: Tài liệu TH hướng nghiệp nghề phổ thông
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Tài liệu TH hướng nghiệp nghề phổ thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2014

   Xem: 9

  • Tư vấn hướng nghiệp, sự cần thiết
   GD Hướng nghiệp 12
   Tư vấn hướng nghiệp, sự cần thiết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2014

   Xem: 23

  • Chuyên đề tuần 22
   GD Hướng nghiệp 12
   Chuyên đề tuần 22

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2014

   Xem: 0

  • GD HN: Công tác CT- TT của TC cơ sở Đảng
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Công tác CT- TT của TC cơ sở Đảng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2013

   Xem: 15

  • GD HN: Lý thuyết kiểm toán
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Lý thuyết kiểm toán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2013

   Xem: 0

  • GD HN: Tâm lý học đại cương
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Tâm lý học đại cương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2013

   Xem: 11

  • GD HN: Lịch sử giáo dục Việt Nam
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Lịch sử giáo dục Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2013

   Xem: 10

  • GD HN: Lịch sử giáo dục thế giới
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Lịch sử giáo dục thế giới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2013

   Xem: 10

  • GD HN: BG thanh tra quản lý giáo dục
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: BG thanh tra quản lý giáo dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2013

   Xem: 6

  • GD HN: GT Nghiệp vụ quản lý trường PT chươngI- xây dựng KH
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: GT Nghiệp vụ quản lý trường PT chươngI- xây dựng KH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2013

   Xem: 1

  • GD HN: GT NV quản lý trường PT chương IV- quản lý hoạt động dạy học
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: GT NV quản lý trường PT chương IV- quản lý hoạt động dạy học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2013

   Xem: 5

  • Chàm mừng KN 30 năm ngày thành lập THPT QX3, TH
   GD Hướng nghiệp 12
   Chàm mừng KN 30 năm ngày thành lập THPT QX3, TH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2013

   Xem: 0

  • GD TC: Luật dạy nghề
   GD Hướng nghiệp 12
   GD TC: Luật dạy nghề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2013

   Xem: 0

  • GD TC: Luật dạy nghề
   GD Hướng nghiệp 12
   GD TC: Luật dạy nghề

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2013

   Xem: 0

  • BIẾT KHỔ ĐỂ BỚT KHỔ
   GD Hướng nghiệp 12
   BIẾT KHỔ ĐỂ BỚT KHỔ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2013

   Xem: 12

  • GD HN: ĐC nghiệp vụ hành chính văn phòng
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: ĐC nghiệp vụ hành chính văn phòng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2013

   Xem: 20

  • GD HN: Phương pháp nghiên cứu kinh tế
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Phương pháp nghiên cứu kinh tế

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2013

   Xem: 10

  • Thô6ng tư 01 về Công tác ATVSLĐ
   GD Hướng nghiệp 12
   Thô6ng tư 01 về Công tác ATVSLĐ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2013

   Xem: 0

  • GD HN: HD ATGT cho thiếu niên
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: HD ATGT cho thiếu niên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2013

   Xem: 0

  • GD HN: HD học lái xe- thi trắc nghiệm trên sa bàn
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: HD học lái xe- thi trắc nghiệm trên sa bàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2013

   Xem: 10

  • GDNGLL
   GD Hướng nghiệp 12
   GDNGLL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/8/2013

   Xem: 0

  • GD HN: Nhà nước- thị trường- doanh nghhiệp
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Nhà nước- thị trường- doanh nghhiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/5/2013

   Xem: 6

  • kynanggiaotiep
   GD Hướng nghiệp 12
   kynanggiaotiep

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2013

   Xem: 0

  • danh sách CBGVNV năm học 2012-2013
   GD Hướng nghiệp 12
   danh sách CBGVNV năm học 2012-2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2013

   Xem: 0

  • HĐ ngoài giờ lên lớp
   GD Hướng nghiệp 12
   HĐ ngoài giờ lên lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2013

   Xem: 0

  • Ảnh Cựu GV trường
   GD Hướng nghiệp 12
   Ảnh Cựu GV trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2013

   Xem: 0

  • ảnh CB-GV-NV năm học 2012-2013
   GD Hướng nghiệp 12
   ảnh CB-GV-NV năm học 2012-2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2013

   Xem: 0

  • GD HN: Tài liệu hướng nghiệp
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Tài liệu hướng nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2013

   Xem: 18

  • Hoạt Động Tháng 3 lớp 12
   GD Hướng nghiệp 12
   Hoạt Động Tháng 3 lớp 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2013

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN NGHỀ
   GD Hướng nghiệp 12
   GIÁO ÁN NGHỀ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2013

   Xem: 5

  • GD HN: PĐ những điều cần biết về TS ĐH, CĐ 2013
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: PĐ những điều cần biết về TS ĐH, CĐ 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2013

   Xem: 0

  • GD HN: Cuốn những điều cần biết về TS ĐH, CĐ 2013
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Cuốn những điều cần biết về TS ĐH, CĐ 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2013

   Xem: 0

  • GD HN: Tư vấn tiếp sức mùa thi 2013
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Tư vấn tiếp sức mùa thi 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2013

   Xem: 0

  • GD HN: Phương hướng, NV CT tuyển sinh ĐH 2013
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Phương hướng, NV CT tuyển sinh ĐH 2013

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2013

   Xem: 0

  • GD HN: Xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Xây dựng nông thôn mới ở Trung Quốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2013

   Xem: 12

  • GD HN: Định hướng XD NTM
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Định hướng XD NTM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2013

   Xem: 8

  • GD HN: GT Nông nghiệp Hàn Quốc
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: GT Nông nghiệp Hàn Quốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2013

   Xem: 0

  • GD HN: Xây dựng nông thôn mới
   GD Hướng nghiệp 12
   GD HN: Xây dựng nông thôn mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD Hướng nghiệp 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2013

   Xem: 5

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY