Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 6 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • GD hướng nghiệp 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • Toán học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
   GD hướng nghiệp 6
   Tài liệu tập huấn tổ trưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 1

  • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
   GD hướng nghiệp 6
   Tài liệu tập huấn tổ trưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 1

  • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
   GD hướng nghiệp 6
   Tài liệu tập huấn tổ trưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 1

  • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
   GD hướng nghiệp 6
   Tài liệu tập huấn tổ trưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 12

  • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
   GD hướng nghiệp 6
   Tài liệu tập huấn tổ trưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 8

  • Tài liệu tập huấn tổ trưởng
   GD hướng nghiệp 6
   Tài liệu tập huấn tổ trưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 4

  • Đại số 8. Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số
   GD hướng nghiệp 6
   Đại số 8. Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2018

   Xem: 8

  • Đại số 8. Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số
   Toán học
   Đại số 8. Chương II. §5. Phép cộng các phân thức đại số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2018

   Xem: 1

  • KHAI GIẢNG 20172018
   GD hướng nghiệp 6
   KHAI GIẢNG 20172018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2017

   Xem: 0

  • KHAI GIẢNG 20172018
   GD hướng nghiệp 6
   KHAI GIẢNG 20172018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2017

   Xem: 0

  • KHAI GIẢNG 20172018
   GD hướng nghiệp 6
   KHAI GIẢNG 20172018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2017

   Xem: 0

  • Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
   Ngữ văn
   Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ngữ văn

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2016

   Xem: 0

  • Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
   GD hướng nghiệp 6
   Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2016

   Xem: 0

  • bai 7 kế thừa và phát huy truyền thống tốtt đẹp của dân tộc
   GD hướng nghiệp 6
   bai 7 kế thừa và phát huy truyền thống tốtt đẹp của dân tộc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2016

   Xem: 14

  • bai 7 kế thừa và phát huy truyền thống tốtt đẹp của dân tộc
   GDCD - GDNGLL
   bai 7 kế thừa và phát huy truyền thống tốtt đẹp của dân tộc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GDCD - GDNGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2016

   Xem: 1

  • TOÁN 5
   GD hướng nghiệp 6
   TOÁN 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 16

  • TOÁN 5
   BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC
   TOÁN 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 0

  • TOÁN 5
   GD hướng nghiệp 6
   TOÁN 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 0

  • TỨGIÁC NỘI TIẾP
   GD hướng nghiệp 6
   TỨGIÁC NỘI TIẾP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 0

  • TỨGIÁC NỘI TIẾP
   BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC
   TỨGIÁC NỘI TIẾP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 12

  • TỨGIÁC NỘI TIẾP
   GD hướng nghiệp 6
   TỨGIÁC NỘI TIẾP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 10

  • TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
   GD hướng nghiệp 6
   TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 0

  • TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
   GD hướng nghiệp 6
   TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 0

  • TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU
   BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC
   TÍNH CHẤT HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 0

  • HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
   GD hướng nghiệp 6
   HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 0

  • HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
   GD hướng nghiệp 6
   HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 0

  • HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ
   BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC
   HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 0

  • HÌNH BÌNH HÀNH
   GD hướng nghiệp 6
   HÌNH BÌNH HÀNH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 11

  • HÌNH BÌNH HÀNH
   GD hướng nghiệp 6
   HÌNH BÌNH HÀNH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 0

  • HÌNH BÌNH HÀNH
   BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC
   HÌNH BÌNH HÀNH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 0

  • DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2,CHO 5
   GD hướng nghiệp 6
   DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2,CHO 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 0

  • DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2,CHO 5
   GD hướng nghiệp 6
   DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2,CHO 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 0

  • DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2,CHO 5
   BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC
   DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2,CHO 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2016

   Xem: 9

  • Môn hình 8-Hình vuông - NGUYỄN TẤN LỘC
   GD hướng nghiệp 6
   Môn hình 8-Hình vuông - NGUYỄN TẤN LỘC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 13

  • Môn hình 8-Hình vuông - NGUYỄN TẤN LỘC
   GD hướng nghiệp 6
   Môn hình 8-Hình vuông - NGUYỄN TẤN LỘC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 0

  • Môn hình 8-Hình vuông - NGUYỄN TẤN LỘC
   BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC
   Môn hình 8-Hình vuông - NGUYỄN TẤN LỘC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 0

  • Môn anh văn- PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT
   BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC
   Môn anh văn- PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 1

  • Môn anh văn- PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT
   GD hướng nghiệp 6
   Môn anh văn- PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 1

  • Môn anh văn- PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT
   GD hướng nghiệp 6
   Môn anh văn- PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 1

  • Tin hoc 6 _ Định dạng văn bản - Hồng Thu
   GD hướng nghiệp 6
   Tin hoc 6 _ Định dạng văn bản - Hồng Thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 13

  • Tin hoc 6 _ Định dạng văn bản - Hồng Thu
   BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC
   Tin hoc 6 _ Định dạng văn bản - Hồng Thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 0

  • Tin hoc 6 _ Định dạng văn bản - Hồng Thu
   GD hướng nghiệp 6
   Tin hoc 6 _ Định dạng văn bản - Hồng Thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 0

  • Môn Hoá 11 - THUYẾT ĐIỆN LI
   BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC
   Môn Hoá 11 - THUYẾT ĐIỆN LI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 10

  • Môn Hoá 11 - THUYẾT ĐIỆN LI
   GD hướng nghiệp 6
   Môn Hoá 11 - THUYẾT ĐIỆN LI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 0

  • Môn Hoá 11 - THUYẾT ĐIỆN LI
   GD hướng nghiệp 6
   Môn Hoá 11 - THUYẾT ĐIỆN LI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 0

  • Môn lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng - LêThị Ràng
   GD hướng nghiệp 6
   Môn lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng - LêThị Ràng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 1

  • Môn lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng - LêThị Ràng
   BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC
   Môn lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng - LêThị Ràng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 0

  • Môn lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng - LêThị Ràng
   GD hướng nghiệp 6
   Môn lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng - LêThị Ràng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2016

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY