Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Hướng nghiệp 7 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ẢNH THAM QUAN 3
   GD hướng nghiệp 7
   ẢNH THAM QUAN 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2016

   Xem: 0

  • ẢNH THAM QUAN 3
   Ảnh 2
   ẢNH THAM QUAN 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2016

   Xem: 0

  • ẢNH THAM QUAN 2
   GD hướng nghiệp 7
   ẢNH THAM QUAN 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2016

   Xem: 0

  • ẢNH THAM QUAN 2
   Ảnh 2
   ẢNH THAM QUAN 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2016

   Xem: 0

  • ẢNH THAM QUAN 1
   GD hướng nghiệp 7
   ẢNH THAM QUAN 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2016

   Xem: 0

  • ẢNH THAM QUAN 1
   Ảnh 2
   ẢNH THAM QUAN 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/7/2016

   Xem: 0

  • ẢNH LỄTỔNG KẾT-3
   GD hướng nghiệp 7
   ẢNH LỄTỔNG KẾT-3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2016

   Xem: 0

  • ẢNH LỄTỔNG KẾT-3
   Ảnh 2
   ẢNH LỄTỔNG KẾT-3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2016

   Xem: 0

  • ẢNH LỄ TỔNG KẾT-2
   GD hướng nghiệp 7
   ẢNH LỄ TỔNG KẾT-2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2016

   Xem: 0

  • ẢNH LỄ TỔNG KẾT-2
   Ảnh 2
   ẢNH LỄ TỔNG KẾT-2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2016

   Xem: 0

  • ẢNH LỄ TỔNG KẾT-1
   Ảnh 2
   ẢNH LỄ TỔNG KẾT-1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2016

   Xem: 14

  • ẢNH LỄ TỔNG KẾT-1
   GD hướng nghiệp 7
   ẢNH LỄ TỔNG KẾT-1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2016

   Xem: 0

  • ảnh 26-03/4
   GD hướng nghiệp 7
   ảnh 26-03/4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2016

   Xem: 14

  • ảnh 26-03/4
   Ảnh 2
   ảnh 26-03/4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2016

   Xem: 0

  • ẢNH 26-03/3
   GD hướng nghiệp 7
   ẢNH 26-03/3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2016

   Xem: 0

  • ẢNH 26-03/3
   Ảnh 2
   ẢNH 26-03/3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2016

   Xem: 0

  • ẢNH 26-03/2
   GD hướng nghiệp 7
   ẢNH 26-03/2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2016

   Xem: 14

  • ẢNH 26-03/2
   Ảnh 2
   ẢNH 26-03/2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2016

   Xem: 0

  • ẢNH 26-03/1
   GD hướng nghiệp 7
   ẢNH 26-03/1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2016

   Xem: 0

  • ẢNH 26-03/1
   Ảnh 2
   ẢNH 26-03/1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2016

   Xem: 0

  • ẢNH SƠ KẾT HKI
   GD hướng nghiệp 7
   ẢNH SƠ KẾT HKI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2016

   Xem: 11

  • ẢNH SƠ KẾT HKI
   Ảnh 2
   ẢNH SƠ KẾT HKI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2016

   Xem: 0

  • ẢNH GIAO LƯU KHUYẾT TẬT
   GD hướng nghiệp 7
   ẢNH GIAO LƯU KHUYẾT TẬT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  • ẢNH GIAO LƯU KHUYẾT TẬT
   Ảnh 2
   ẢNH GIAO LƯU KHUYẾT TẬT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Ảnh 2

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2015

   Xem: 0

  • Nghị quyết 37
   GD hướng nghiệp 7
   Nghị quyết 37

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2015

   Xem: 0

  • Nghị quyết 37
   GD hướng nghiệp 7
   Nghị quyết 37

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2015

   Xem: 0

  • Nghị quyết 37
   Các biểu mẫu
   Nghị quyết 37

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Các biểu mẫu

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2015

   Xem: 0

  • Chương trình hội thảo chuyên đề phương pháp học tập của học sinh
   CT hội nghị - Hội thảo
   Chương trình hội thảo chuyên đề phương pháp học tập của học sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử CT hội nghị - Hội thảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2014

   Xem: 0

  • Chương trình hội thảo chuyên đề phương pháp học tập của học sinh
   GD hướng nghiệp 7
   Chương trình hội thảo chuyên đề phương pháp học tập của học sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2014

   Xem: 0

  • Chương trình hội thảo chuyên đề phương pháp học tập của học sinh
   GD hướng nghiệp 7
   Chương trình hội thảo chuyên đề phương pháp học tập của học sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/5/2014

   Xem: 0

  • Hình nền trang trí giáo án Powerpoint.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   Hình nền trang trí giáo án Powerpoint.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • Giao su Ta Quang Buu.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   Giao su Ta Quang Buu.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • GA hội giảng Tỉnh Anh văn 9.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   GA hội giảng Tỉnh Anh văn 9.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • AGTT 100 (1-17-21).ppt
   GD hướng nghiệp 7
   AGTT 100 (1-17-21).ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 1

  • 10 hoa si vi dai nhat the ky XX.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   10 hoa si vi dai nhat the ky XX.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • 10 hoa si vi dai nhat the ky XX.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   10 hoa si vi dai nhat the ky XX.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • Giao su Ta Quang Buu.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   Giao su Ta Quang Buu.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 9

  • Giao su Ta Quang Buu.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   Giao su Ta Quang Buu.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • Hình nền trang trí giáo án Powerpoint.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   Hình nền trang trí giáo án Powerpoint.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • Hình nền trang trí giáo án Powerpoint.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   Hình nền trang trí giáo án Powerpoint.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • GA hội giảng Tỉnh Anh văn 9.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   GA hội giảng Tỉnh Anh văn 9.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • GA hội giảng Tỉnh Anh văn 9.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   GA hội giảng Tỉnh Anh văn 9.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • AGTT 100 (1-17-21).ppt
   GD hướng nghiệp 7
   AGTT 100 (1-17-21).ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • AGTT 100 (1-17-21).ppt
   GD hướng nghiệp 7
   AGTT 100 (1-17-21).ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • 10 hoa si vi dai nhat the ky XX.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   10 hoa si vi dai nhat the ky XX.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • VI_PHAM_PHAP_LUAT_TIET_2.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   VI_PHAM_PHAP_LUAT_TIET_2.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • Tiết 40_Bai_tiet_va_cau_tao_he_bai_tiet_nuoc_tieu.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   Tiết 40_Bai_tiet_va_cau_tao_he_bai_tiet_nuoc_tieu.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • VI_PHAM_PHAP_LUAT_TIET_2.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   VI_PHAM_PHAP_LUAT_TIET_2.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 10

  • VI_PHAM_PHAP_LUAT_TIET_2.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   VI_PHAM_PHAP_LUAT_TIET_2.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • Tiết 40_Bai_tiet_va_cau_tao_he_bai_tiet_nuoc_tieu.ppt
   GD hướng nghiệp 7
   Tiết 40_Bai_tiet_va_cau_tao_he_bai_tiet_nuoc_tieu.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử GD hướng nghiệp 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY