Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH)

 • Kỹ thuật đẩy tạ vai hướng ném sinh cơ học thể dục thể thao
  Giáo dục thể chất
  Kỹ thuật đẩy tạ vai hướng ném sinh cơ học thể dục thể thao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2015

  Xem: 0

 • bài thuyết trình môn thể dục thể thao trường học
  Giáo dục thể chất
  bài thuyết trình môn thể dục thể thao trường học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2015

  Xem: 33

 • doi moi pp day
  Giáo dục thể chất
  doi moi pp day

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2014

  Xem: 0

 • zui zui chưa chỉnh
  Giáo dục thể chất
  zui zui chưa chỉnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2014

  Xem: 0

 • giáo dục học đường
  Giáo dục thể chất
  giáo dục học đường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2014

  Xem: 0

 • ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CS
  Giáo dục thể chất
  ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/11/2013

  Xem: 0

 • Lenh C co ban
  Giáo dục thể chất
  Lenh C co ban

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2013

  Xem: 0

 • tư tưởng Hồ Chí Minh
  Giáo dục thể chất
  tư tưởng Hồ Chí Minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2013

  Xem: 14

 • tư tưởng Hồ Chí Minh
  Giáo dục thể chất
  tư tưởng Hồ Chí Minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2013

  Xem: 20

 • tư tưởng Hồ Chí Minh
  Giáo dục thể chất
  tư tưởng Hồ Chí Minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2013

  Xem: 0

 • Công dụng mới lạ của Bao CS trên thế giớii
  Giáo dục thể chất
  Công dụng mới lạ của Bao CS trên thế giớii

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/8/2013

  Xem: 16

 • bai giang Access 2010
  Giáo dục thể chất
  bai giang Access 2010

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2013

  Xem: 0

 • Thể dục: GT giáo dục thể chất
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: GT giáo dục thể chất

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 0

 • Thể dục: GT giáo dục thể chất
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: GT giáo dục thể chất

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 0

 • Thể dục: Giáo trình môn điền kinh
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: Giáo trình môn điền kinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 0

 • Thể dục: HD chi tiết cách bơi tự do
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: HD chi tiết cách bơi tự do

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 21

 • Thể dục: HD chi tiết cách bơi ngửa
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: HD chi tiết cách bơi ngửa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 13

 • Thể dục: Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật bơi ếch
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật bơi ếch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 27

 • Thể dục: GT môn điền kinh
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: GT môn điền kinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 13

 • Thể dục: Bóng bàn hiện đại
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: Bóng bàn hiện đại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 12

 • Thể dục: GT môn bóng bàn
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: GT môn bóng bàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 13

 • Thể dục: GT môn cầu lông
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: GT môn cầu lông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 10

 • Thể dục: GT môn cầu lông
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: GT môn cầu lông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 0

 • Thể dục: GT môn bóng chuyền
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: GT môn bóng chuyền

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 19

 • Thể dục: GT môn bóng ném
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: GT môn bóng ném

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 0

 • Thể dục: Lý thuyết phổ tu quần vợt- tenis
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: Lý thuyết phổ tu quần vợt- tenis

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 10

 • Thể dục: Học đánh bida
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: Học đánh bida

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 13

 • Thể dục: MÔN BÓNG ĐÁ
  Giáo dục thể chất
  Thể dục: MÔN BÓNG ĐÁ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2013

  Xem: 16

 • Luật Bóng Đá 11 người
  Giáo dục thể chất
  Luật Bóng Đá 11 người

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2013

  Xem: 0

 • Luật Bóng Đá 7 Người
  Giáo dục thể chất
  Luật Bóng Đá 7 Người

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2013

  Xem: 0

 • Luật Bóng Đá 5 Người
  Giáo dục thể chất
  Luật Bóng Đá 5 Người

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/6/2013

  Xem: 0

 • QP-AN: DAN TOC, TON GIAO
  Giáo dục thể chất
  QP-AN: DAN TOC, TON GIAO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2013

  Xem: 0

 • rolethoigiandientu
  Giáo dục thể chất
  rolethoigiandientu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2013

  Xem: 0

 • TAM LY TDTT - SV GDTC
  Giáo dục thể chất
  TAM LY TDTT - SV GDTC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2013

  Xem: 0

 • GA LELUONG0006
  Giáo dục thể chất
  GA LELUONG0006

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2012

  Xem: 0

 • GA LELUONG0005
  Giáo dục thể chất
  GA LELUONG0005

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2012

  Xem: 0

 • LELUONG003
  Giáo dục thể chất
  LELUONG003

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2012

  Xem: 0

 • GA LELUONG0003
  Giáo dục thể chất
  GA LELUONG0003

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2012

  Xem: 0

 • QPAN: Vài nết về súng máy hạng nặng KPV 14,5 mm
  Giáo dục thể chất
  QPAN: Vài nết về súng máy hạng nặng KPV 14,5 mm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2012

  Xem: 0

 • QP AN: Súng máy
  Giáo dục thể chất
  QP AN: Súng máy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2012

  Xem: 0

 • QP AN: Súng phòng không 57 mm
  Giáo dục thể chất
  QP AN: Súng phòng không 57 mm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2012

  Xem: 0

 • QP AN: Súng phòng không 37 mm
  Giáo dục thể chất
  QP AN: Súng phòng không 37 mm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2012

  Xem: 0

 • QP AN: Súng phòng không DSHK 12.7 ly
  Giáo dục thể chất
  QP AN: Súng phòng không DSHK 12.7 ly

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2012

  Xem: 0

 • QP AN: Súng phòng không 12.7 ly
  Giáo dục thể chất
  QP AN: Súng phòng không 12.7 ly

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2012

  Xem: 0

 • QPAN: súng diệt tăng B40
  Giáo dục thể chất
  QPAN: súng diệt tăng B40

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2012

  Xem: 0

 • QPAN: súng trung liên RPD
  Giáo dục thể chất
  QPAN: súng trung liên RPD

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2012

  Xem: 13

 • QPAN: súng tiểu liên AK
  Giáo dục thể chất
  QPAN: súng tiểu liên AK

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2012

  Xem: 10

 • QPAN: súng CKC
  Giáo dục thể chất
  QPAN: súng CKC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2012

  Xem: 0

 • Tin học: GT tin học căn bản
  Giáo dục thể chất
  Tin học: GT tin học căn bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2012

  Xem: 9

 • QPAN: Nghệ thuật quân sự VN
  Giáo dục thể chất
  QPAN: Nghệ thuật quân sự VN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2012

  Xem: 26

 • QPAN: Xây dựng nền QPTD, ANND
  Giáo dục thể chất
  QPAN: Xây dựng nền QPTD, ANND

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2012

  Xem: 14

 • QPAN: Xây dựng LLVTNDVN
  Giáo dục thể chất
  QPAN: Xây dựng LLVTNDVN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2012

  Xem: 9

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY