Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Thể chất (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • unit 1 avcn
   Giáo dục thể chất
   unit 1 avcn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • unit 4 avcn
   Giáo dục thể chất
   unit 4 avcn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • Kỹ thuật đẩy tạ vai hướng ném sinh cơ học thể dục thể thao
   Giáo dục thể chất
   Kỹ thuật đẩy tạ vai hướng ném sinh cơ học thể dục thể thao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2015

   Xem: 0

  • bài thuyết trình môn thể dục thể thao trường học
   Giáo dục thể chất
   bài thuyết trình môn thể dục thể thao trường học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2015

   Xem: 33

  • doi moi pp day
   Giáo dục thể chất
   doi moi pp day

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2014

   Xem: 0

  • zui zui chưa chỉnh
   Giáo dục thể chất
   zui zui chưa chỉnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2014

   Xem: 0

  • giáo dục học đường
   Giáo dục thể chất
   giáo dục học đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2014

   Xem: 0

  • ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CS
   Giáo dục thể chất
   ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐẢNG CS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2013

   Xem: 0

  • Lenh C co ban
   Giáo dục thể chất
   Lenh C co ban

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2013

   Xem: 0

  • tư tưởng Hồ Chí Minh
   Giáo dục thể chất
   tư tưởng Hồ Chí Minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2013

   Xem: 14

  • tư tưởng Hồ Chí Minh
   Giáo dục thể chất
   tư tưởng Hồ Chí Minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2013

   Xem: 20

  • tư tưởng Hồ Chí Minh
   Giáo dục thể chất
   tư tưởng Hồ Chí Minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2013

   Xem: 0

  • Công dụng mới lạ của Bao CS trên thế giớii
   Giáo dục thể chất
   Công dụng mới lạ của Bao CS trên thế giớii

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/8/2013

   Xem: 16

  • bai giang Access 2010
   Giáo dục thể chất
   bai giang Access 2010

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2013

   Xem: 0

  • Thể dục: GT giáo dục thể chất
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: GT giáo dục thể chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 0

  • Thể dục: GT giáo dục thể chất
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: GT giáo dục thể chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 0

  • Thể dục: Giáo trình môn điền kinh
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: Giáo trình môn điền kinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 20

  • Thể dục: HD chi tiết cách bơi tự do
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: HD chi tiết cách bơi tự do

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 21

  • Thể dục: HD chi tiết cách bơi ngửa
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: HD chi tiết cách bơi ngửa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 13

  • Thể dục: Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật bơi ếch
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: Hướng dẫn chi tiết kỹ thuật bơi ếch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 27

  • Thể dục: GT môn điền kinh
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: GT môn điền kinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 13

  • Thể dục: Bóng bàn hiện đại
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: Bóng bàn hiện đại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 12

  • Thể dục: GT môn bóng bàn
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: GT môn bóng bàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 19

  • Thể dục: GT môn cầu lông
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: GT môn cầu lông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 0

  • Thể dục: GT môn cầu lông
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: GT môn cầu lông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 10

  • Thể dục: GT môn bóng chuyền
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: GT môn bóng chuyền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 19

  • Thể dục: GT môn bóng ném
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: GT môn bóng ném

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 0

  • Thể dục: Lý thuyết phổ tu quần vợt- tenis
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: Lý thuyết phổ tu quần vợt- tenis

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 10

  • Thể dục: Học đánh bida
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: Học đánh bida

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 13

  • Thể dục: MÔN BÓNG ĐÁ
   Giáo dục thể chất
   Thể dục: MÔN BÓNG ĐÁ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2013

   Xem: 20

  • Luật Bóng Đá 11 người
   Giáo dục thể chất
   Luật Bóng Đá 11 người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2013

   Xem: 27

  • Luật Bóng Đá 7 Người
   Giáo dục thể chất
   Luật Bóng Đá 7 Người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2013

   Xem: 0

  • Luật Bóng Đá 5 Người
   Giáo dục thể chất
   Luật Bóng Đá 5 Người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2013

   Xem: 0

  • QP-AN: DAN TOC, TON GIAO
   Giáo dục thể chất
   QP-AN: DAN TOC, TON GIAO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2013

   Xem: 1

  • GD CD: Giáo trình giáo dục thể chất
   Giáo dục thể chất
   GD CD: Giáo trình giáo dục thể chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2013

   Xem: 0

  • rolethoigiandientu
   Giáo dục thể chất
   rolethoigiandientu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2013

   Xem: 0

  • Bai 1-Li luan chung ve GDTC.ppt
   PPDH môn Thể dục
   Bai 1-Li luan chung ve GDTC.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PPDH môn Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2013

   Xem: 0

  • Chương 2_Phuong tien GDTC
   PPDH môn Thể dục
   Chương 2_Phuong tien GDTC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử PPDH môn Thể dục

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2013

   Xem: 5

  • TAM LY TDTT - SV GDTC
   Giáo dục thể chất
   TAM LY TDTT - SV GDTC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2013

   Xem: 1

  • Bai 1_Mot so nguyen tac co ban trong tap luyen TDTT
   Vệ sinh và y học TDTT
   Bai 1_Mot so nguyen tac co ban trong tap luyen TDTT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Vệ sinh và y học TDTT

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2013

   Xem: 23

  • GA LELUONG0006
   Giáo dục thể chất
   GA LELUONG0006

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2012

   Xem: 7

  • GA LELUONG0005
   Giáo dục thể chất
   GA LELUONG0005

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2012

   Xem: 0

  • LELUONG003
   Giáo dục thể chất
   LELUONG003

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2012

   Xem: 0

  • GA LELUONG0003
   Giáo dục thể chất
   GA LELUONG0003

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2012

   Xem: 0

  • QPAN: Vài nết về súng máy hạng nặng KPV 14,5 mm
   Giáo dục thể chất
   QPAN: Vài nết về súng máy hạng nặng KPV 14,5 mm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2012

   Xem: 0

  • QP AN: Súng máy
   Giáo dục thể chất
   QP AN: Súng máy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2012

   Xem: 14

  • QP AN: Súng phòng không 57 mm
   Giáo dục thể chất
   QP AN: Súng phòng không 57 mm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2012

   Xem: 0

  • QP AN: Súng phòng không 37 mm
   Giáo dục thể chất
   QP AN: Súng phòng không 37 mm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2012

   Xem: 0

  • QP AN: Súng phòng không DSHK 12.7 ly
   Giáo dục thể chất
   QP AN: Súng phòng không DSHK 12.7 ly

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2012

   Xem: 0

  • QP AN: Súng phòng không 12.7 ly
   Giáo dục thể chất
   QP AN: Súng phòng không 12.7 ly

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục thể chất

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2012

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY