Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Thuyết trình về rác thải.
   Giáo dục Tiểu học
   Thuyết trình về rác thải.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2019

   Xem: 0

  • Một số vấn đề về DHTH&CTQLCM về DHTH ở tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   Một số vấn đề về DHTH&CTQLCM về DHTH ở tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2019

   Xem: 0

  • các PP giáo dục
   Giáo dục Tiểu học
   các PP giáo dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2019

   Xem: 0

  • Biến đổi khí hậu
   Giáo dục Tiểu học
   Biến đổi khí hậu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • chủ đề về ô nhiễm môi trường
   Giáo dục Tiểu học
   chủ đề về ô nhiễm môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/2/2019

   Xem: 0

  • Môn: Giáo dục môi trường - Chủ đề báo cáo: Rừng
   Giáo dục Tiểu học
   Môn: Giáo dục môi trường - Chủ đề báo cáo: Rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2019

   Xem: 0

  • giáo dục môi trường.
   Giáo dục Tiểu học
   giáo dục môi trường.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo dục Tiểu học.
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo dục Tiểu học.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2018

   Xem: 0

  • Role of Nature
   Giáo dục Tiểu học
   Role of Nature

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 0

  • tâm lí học
   Giáo dục Tiểu học
   tâm lí học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • TN-XH sử
   Giáo dục Tiểu học
   TN-XH sử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • TN-XH địa
   Giáo dục Tiểu học
   TN-XH địa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • TN-XH sử
   Giáo dục Tiểu học
   TN-XH sử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • Bản chất của Tiếng Việt
   Giáo dục Tiểu học
   Bản chất của Tiếng Việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • Tiếng Việt
   Giáo dục Tiểu học
   Tiếng Việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH).
   Giáo dục Tiểu học
   Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2018

   Xem: 0

  • lịch sử lớp 4 bài 6: ôn tập
   Giáo dục Tiểu học
   lịch sử lớp 4 bài 6: ôn tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • tâppj đọc lớp 4 tuần 8
   Giáo dục Tiểu học
   tâppj đọc lớp 4 tuần 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Những câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh Tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   Những câu hỏi trắc nghiệm dành cho học sinh Tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Bài Violet tổng hợp_ Giáo dục tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   Bài Violet tổng hợp_ Giáo dục tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN
   Giáo dục Tiểu học
   PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Tiểu học (CĐ-ĐH).
   Giáo dục Tiểu học
   Tiểu học (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • tiếng việt 2
   Giáo dục Tiểu học
   tiếng việt 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • chuyên đề cấp tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   chuyên đề cấp tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • đường lối
   Giáo dục Tiểu học
   đường lối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Sinh lí học trẻ em
   Giáo dục Tiểu học
   Sinh lí học trẻ em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 1

  • HOẠT ĐỘNG NGOAIH KHÓA
   Giáo dục Tiểu học
   HOẠT ĐỘNG NGOAIH KHÓA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2018

   Xem: 0

  • Bài kiểm tra UDCNTT1
   Giáo dục Tiểu học
   Bài kiểm tra UDCNTT1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • Bài giảng kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   Bài giảng kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 1

  • Nội dung giáo duc ở Tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   Nội dung giáo duc ở Tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 1

  • rung chuông vàng (em yêu lịch sử địa lí VN lớp 4+5)
   Giáo dục Tiểu học
   rung chuông vàng (em yêu lịch sử địa lí VN lớp 4+5)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2018

   Xem: 1

  • tap doc 4
   Giáo dục Tiểu học
   tap doc 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 1

  • tap huan chuyen mon
   Giáo dục Tiểu học
   tap huan chuyen mon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2017

   Xem: 28

  • trò chơi chủ đề bản sắc dân tộc Việt Nam
   Giáo dục Tiểu học
   trò chơi chủ đề bản sắc dân tộc Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2017

   Xem: 0

  • csvh
   Giáo dục Tiểu học
   csvh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2017

   Xem: 1

  • ppdh tieng viet 3
   Giáo dục Tiểu học
   ppdh tieng viet 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2017

   Xem: 0

  • phương pháp dạy học tư nhiên và xã hội 2
   Giáo dục Tiểu học
   phương pháp dạy học tư nhiên và xã hội 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2017

   Xem: 0

  • Thực hành sư phạm : Cấu trúc âm tiết Tiếng Việt
   Giáo dục Tiểu học
   Thực hành sư phạm : Cấu trúc âm tiết Tiếng Việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2017

   Xem: 0

  • SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 _NHÓM SUNNY CĐTHB K40
   Giáo dục Tiểu học
   SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 _NHÓM SUNNY CĐTHB K40

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • Nội dung giáo dục tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   Nội dung giáo dục tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực trong dạy học
   Giáo dục Tiểu học
   Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực trong dạy học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2017

   Xem: 0

  • thành lập phản xạ có điểu kiện và biện pháp chăm sóc hệ thần kinh cho HSTH
   Giáo dục Tiểu học
   thành lập phản xạ có điểu kiện và biện pháp chăm sóc hệ thần kinh cho HSTH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2017

   Xem: 32

  • HANH PHUC - DAO DUC HOC MAC-LENIN
   Giáo dục Tiểu học
   HANH PHUC - DAO DUC HOC MAC-LENIN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2016

   Xem: 17

  • HệThốngGiáoDụcQuốcDân_GiáoDụcHọc_Nhóm2CĐTHB_K40
   Giáo dục Tiểu học
   HệThốngGiáoDụcQuốcDân_GiáoDụcHọc_Nhóm2CĐTHB_K40

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2016

   Xem: 0

  • giáo dục thẩm mỹ
   Giáo dục Tiểu học
   giáo dục thẩm mỹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2016

   Xem: 1

  • Bài giảng về Hệ thần kinh dành cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học hệ chính quy
   Giáo dục Tiểu học
   Bài giảng về Hệ thần kinh dành cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học hệ chính quy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2016

   Xem: 0

  • chương II tầm quan trọng của pháp chế thư viện-thông tin
   Giáo dục Tiểu học
   chương II tầm quan trọng của pháp chế thư viện-thông tin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2016

   Xem: 1

  • PHÉP CHIA PHÂN SỐ (TOÁN 4)
   Giáo dục Tiểu học
   PHÉP CHIA PHÂN SỐ (TOÁN 4)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2016

   Xem: 0

  • GDH ĐẠI CƯƠNGThuyết trình về chủ đề “Vai trò của Môi Trường đối với sự phát triển nhân cách
   Giáo dục Tiểu học
   GDH ĐẠI CƯƠNGThuyết trình về chủ đề “Vai trò của Môi Trường đối với sự phát triển nhân cách

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2016

   Xem: 18

  • VH Thiếu Nhi Nguyễn Huy Tưởng Lá Cờ Thêu 6 chữ vàn
   Giáo dục Tiểu học
   VH Thiếu Nhi Nguyễn Huy Tưởng Lá Cờ Thêu 6 chữ vàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2016

   Xem: 42

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY