Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Giáo dục Tiểu học (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tiểu học (CĐ-ĐH).
   Giáo dục Tiểu học
   Tiểu học (CĐ-ĐH).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • tiếng việt 2
   Giáo dục Tiểu học
   tiếng việt 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • chuyên đề cấp tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   chuyên đề cấp tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • đường lối
   Giáo dục Tiểu học
   đường lối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Sinh lí học trẻ em
   Giáo dục Tiểu học
   Sinh lí học trẻ em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • HOẠT ĐỘNG NGOAIH KHÓA
   Giáo dục Tiểu học
   HOẠT ĐỘNG NGOAIH KHÓA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2018

   Xem: 0

  • Bài kiểm tra UDCNTT1
   Giáo dục Tiểu học
   Bài kiểm tra UDCNTT1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2018

   Xem: 0

  • Bài giảng kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   Bài giảng kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 1

  • Nội dung giáo duc ở Tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   Nội dung giáo duc ở Tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 1

  • rung chuông vàng (em yêu lịch sử địa lí VN lớp 4+5)
   Giáo dục Tiểu học
   rung chuông vàng (em yêu lịch sử địa lí VN lớp 4+5)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2018

   Xem: 9

  • tap doc 4
   Giáo dục Tiểu học
   tap doc 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 1

  • tap huan chuyen mon
   Giáo dục Tiểu học
   tap huan chuyen mon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2017

   Xem: 28

  • trò chơi chủ đề bản sắc dân tộc Việt Nam
   Giáo dục Tiểu học
   trò chơi chủ đề bản sắc dân tộc Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/6/2017

   Xem: 0

  • csvh
   Giáo dục Tiểu học
   csvh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2017

   Xem: 0

  • ppdh tieng viet 3
   Giáo dục Tiểu học
   ppdh tieng viet 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2017

   Xem: 0

  • phương pháp dạy học tư nhiên và xã hội 2
   Giáo dục Tiểu học
   phương pháp dạy học tư nhiên và xã hội 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2017

   Xem: 0

  • Thực hành sư phạm : Cấu trúc âm tiết Tiếng Việt
   Giáo dục Tiểu học
   Thực hành sư phạm : Cấu trúc âm tiết Tiếng Việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2017

   Xem: 0

  • SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 _NHÓM SUNNY CĐTHB K40
   Giáo dục Tiểu học
   SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 _NHÓM SUNNY CĐTHB K40

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2017

   Xem: 0

  • Nội dung giáo dục tiểu học
   Giáo dục Tiểu học
   Nội dung giáo dục tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực trong dạy học
   Giáo dục Tiểu học
   Nguyên tắc đảm bảo tính cảm xúc tích cực trong dạy học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/2/2017

   Xem: 0

  • thành lập phản xạ có điểu kiện và biện pháp chăm sóc hệ thần kinh cho HSTH
   Giáo dục Tiểu học
   thành lập phản xạ có điểu kiện và biện pháp chăm sóc hệ thần kinh cho HSTH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2017

   Xem: 32

  • HANH PHUC - DAO DUC HOC MAC-LENIN
   Giáo dục Tiểu học
   HANH PHUC - DAO DUC HOC MAC-LENIN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2016

   Xem: 1

  • HệThốngGiáoDụcQuốcDân_GiáoDụcHọc_Nhóm2CĐTHB_K40
   Giáo dục Tiểu học
   HệThốngGiáoDụcQuốcDân_GiáoDụcHọc_Nhóm2CĐTHB_K40

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2016

   Xem: 0

  • giáo dục thẩm mỹ
   Giáo dục Tiểu học
   giáo dục thẩm mỹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2016

   Xem: 1

  • Bài giảng về Hệ thần kinh dành cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học hệ chính quy
   Giáo dục Tiểu học
   Bài giảng về Hệ thần kinh dành cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học hệ chính quy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2016

   Xem: 0

  • chương II tầm quan trọng của pháp chế thư viện-thông tin
   Giáo dục Tiểu học
   chương II tầm quan trọng của pháp chế thư viện-thông tin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/8/2016

   Xem: 1

  • PHÉP CHIA PHÂN SỐ (TOÁN 4)
   Giáo dục Tiểu học
   PHÉP CHIA PHÂN SỐ (TOÁN 4)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2016

   Xem: 0

  • GDH ĐẠI CƯƠNGThuyết trình về chủ đề “Vai trò của Môi Trường đối với sự phát triển nhân cách
   Giáo dục Tiểu học
   GDH ĐẠI CƯƠNGThuyết trình về chủ đề “Vai trò của Môi Trường đối với sự phát triển nhân cách

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2016

   Xem: 18

  • VH Thiếu Nhi Nguyễn Huy Tưởng Lá Cờ Thêu 6 chữ vàn
   Giáo dục Tiểu học
   VH Thiếu Nhi Nguyễn Huy Tưởng Lá Cờ Thêu 6 chữ vàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2016

   Xem: 0

  • Chủ trương của Đảng đối với Tưởng và Pháp
   Giáo dục Tiểu học
   Chủ trương của Đảng đối với Tưởng và Pháp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2016

   Xem: 25

  • lý Luận văn học.Đặc trưng của VH với tư cách là ngôn từ
   Giáo dục Tiểu học
   lý Luận văn học.Đặc trưng của VH với tư cách là ngôn từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2016

   Xem: 18

  • ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ Ở HSTH
   Giáo dục Tiểu học
   ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ Ở HSTH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2016

   Xem: 0

  • LỚP THÚ
   Giáo dục Tiểu học
   LỚP THÚ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2016

   Xem: 0

  • LỰC
   Giáo dục Tiểu học
   LỰC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2016

   Xem: 0

  • CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM - NGHỆ THUẬT THANH SẮC VÀ HÌNH KHỐI
   Giáo dục Tiểu học
   CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM - NGHỆ THUẬT THANH SẮC VÀ HÌNH KHỐI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2016

   Xem: 40

  • Văn học dân gian Việt Nam
   Giáo dục Tiểu học
   Văn học dân gian Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2016

   Xem: 24

  • Đối tượng, nội dung và chức năng của văn học. Le Thao
   Giáo dục Tiểu học
   Đối tượng, nội dung và chức năng của văn học. Le Thao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2016

   Xem: 0

  • Ý nghĩa, hình thức và phương thức ngữ pháp
   Giáo dục Tiểu học
   Ý nghĩa, hình thức và phương thức ngữ pháp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2016

   Xem: 0

  • Cụm danh từ
   Giáo dục Tiểu học
   Cụm danh từ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2016

   Xem: 0

  • Đối tượng, nội dung và chức năng của văn học
   Giáo dục Tiểu học
   Đối tượng, nội dung và chức năng của văn học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2016

   Xem: 0

  • đề tài ánh sáng với cây lúa
   Giáo dục Tiểu học
   đề tài ánh sáng với cây lúa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2016

   Xem: 0

  • THIẾT KẾ TRÒ CHƠI MẪU Ở TIỂU HỌC
   Giáo dục Tiểu học
   THIẾT KẾ TRÒ CHƠI MẪU Ở TIỂU HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2016

   Xem: 18

  • các thể thơ
   Giáo dục Tiểu học
   các thể thơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2015

   Xem: 0

  • truyện cổ tích
   Giáo dục Tiểu học
   truyện cổ tích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2015

   Xem: 0

  • QUY TRINH DAY HOC CHINH TA LOP 2,3
   Giáo dục Tiểu học
   QUY TRINH DAY HOC CHINH TA LOP 2,3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/12/2015

   Xem: 0

  • PHONG CACH NGON NGU SINH HOAT
   Giáo dục Tiểu học
   PHONG CACH NGON NGU SINH HOAT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2015

   Xem: 0

  • Tư tưởng
   Giáo dục Tiểu học
   Tư tưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2015

   Xem: 0

  • Nghiên cứu khoa học
   Giáo dục Tiểu học
   Nghiên cứu khoa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2015

   Xem: 0

  • LTVC 4 TINH TU
   Giáo dục Tiểu học
   LTVC 4 TINH TU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2015

   Xem: 0

  • Sự chuyển biến ý nghĩa của từ_chi tiết
   Giáo dục Tiểu học
   Sự chuyển biến ý nghĩa của từ_chi tiết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Giáo dục Tiểu học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY