Bài giảng Hình học 12 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hình học 12 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hình học 12 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Chương I. §4. Thể tích của khối đa diện
   Hình học 12 Nâng cao
   Chương I. §4. Thể tích của khối đa diện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2017

   Xem: 0

  • Chương III. §3. Phương trình đường thẳng
   Hình học 12 Nâng cao
   Chương III. §3. Phương trình đường thẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2016

   Xem: 9

  • Chương I. §3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
   Hình học 12 Nâng cao
   Chương I. §3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2015

   Xem: 10

  • PPTĐ trong KG
   Hình học 12 Nâng cao
   PPTĐ trong KG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2015

   Xem: 13

  • Chương III. §1. Hệ toạ độ trong không gian-ptmatcau-traodoichuyenmoncum
   Hình học 12 Nâng cao
   Chương III. §1. Hệ toạ độ trong không gian-ptmatcau-traodoichuyenmoncum

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2015

   Xem: 0

  • Chương III. §1. Hệ toạ độ trong không gian
   Hình học 12 Nâng cao
   Chương III. §1. Hệ toạ độ trong không gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2014

   Xem: 9

  • Bai tap mat cau
   Hình học 12 Nâng cao
   Bai tap mat cau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2014

   Xem: 10

  • bài 4.Thể tích khối đa diện
   Hình học 12 Nâng cao
   bài 4.Thể tích khối đa diện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2014

   Xem: 0

  • Giai nhi cuoc thi giao vien gioi tinh
   Hình học 12 Nâng cao
   Giai nhi cuoc thi giao vien gioi tinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2014

   Xem: 14

  • T37: Phương trình đường thẳng (Thao giảng)
   Hình học 12 Nâng cao
   T37: Phương trình đường thẳng (Thao giảng)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2014

   Xem: 8

  • Phép đối xứng qua mặt phẳng Và sự bằng nhau của các Khối đa diện
   Hình học 12 Nâng cao
   Phép đối xứng qua mặt phẳng Và sự bằng nhau của các Khối đa diện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2013

   Xem: 0

  • khái niệm về mặt tròn xoay
   Hình học 12 Nâng cao
   khái niệm về mặt tròn xoay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2013

   Xem: 1

  • BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
   Hình học 12 Nâng cao
   BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2013

   Xem: 16

  • Luyen tap tiet 1(PTDT trong Oxyz)
   Hình học 12 Nâng cao
   Luyen tap tiet 1(PTDT trong Oxyz)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2013

   Xem: 15

  • Mặt cầu - khối cầu (Hình 12NC)
   Hình học 12 Nâng cao
   Mặt cầu - khối cầu (Hình 12NC)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2013

   Xem: 0

  • Bài: Mặt trụ, hình trụ, khối trụ
   Hình học 12 Nâng cao
   Bài: Mặt trụ, hình trụ, khối trụ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2012

   Xem: 0

  • phép doixung qua mpH12nc
   Hình học 12 Nâng cao
   phép doixung qua mpH12nc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2012

   Xem: 0

  • Bài: Thể tích của khối đa diện
   Hình học 12 Nâng cao
   Bài: Thể tích của khối đa diện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2012

   Xem: 9

  • Bai thao giang
   Hình học 12 Nâng cao
   Bai thao giang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2012

   Xem: 10

  • mat cau
   Hình học 12 Nâng cao
   mat cau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2012

   Xem: 9

  • thao giang mat tru- Đ. Oanh
   Hình học 12 Nâng cao
   thao giang mat tru- Đ. Oanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2012

   Xem: 9

  • bai tap the tich khoi da dien
   Hình học 12 Nâng cao
   bai tap the tich khoi da dien

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2012

   Xem: 0

  • Mặt nón, hình nón và khối nón
   Hình học 12 Nâng cao
   Mặt nón, hình nón và khối nón

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/12/2011

   Xem: 12

  • Tich co huong cua 2 vector-NC
   Hình học 12 Nâng cao
   Tich co huong cua 2 vector-NC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2011

   Xem: 21

  • Chương II Hình học 12 NC
   Hình học 12 Nâng cao
   Chương II Hình học 12 NC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2011

   Xem: 7

  • Chuong II MAT TRON XOAY
   Hình học 12 Nâng cao
   Chuong II MAT TRON XOAY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2011

   Xem: 8

  • Hình học 12 - Chương 3
   Hình học 12 Nâng cao
   Hình học 12 - Chương 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2011

   Xem: 0

  • Mặt cầu
   Hình học 12 Nâng cao
   Mặt cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2011

   Xem: 8

  • MAT NON TRON XOAY DAY DU CARBI
   Hình học 12 Nâng cao
   MAT NON TRON XOAY DAY DU CARBI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2011

   Xem: 0

  • Mặt cầu
   Hình học 12 Nâng cao
   Mặt cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/8/2011

   Xem: 0

  • Bài tập phương trình đường thẳng tiết 1
   Hình học 12 Nâng cao
   Bài tập phương trình đường thẳng tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2011

   Xem: 0

  • phương trình mặt phẳng
   Hình học 12 Nâng cao
   phương trình mặt phẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2011

   Xem: 0

  • mat tron xoay
   Hình học 12 Nâng cao
   mat tron xoay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2011

   Xem: 0

  • Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian ( 12NC) Tiết 2
   Hình học 12 Nâng cao
   Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian ( 12NC) Tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/2/2011

   Xem: 0

  • Tiết 29: Luyện tâp hệ toạ độ trong không gian
   Hình học 12 Nâng cao
   Tiết 29: Luyện tâp hệ toạ độ trong không gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2011

   Xem: 0

  • Mặt Nón, Hình nón --> Lớp 12A1, 12A2
   Hình học 12 Nâng cao
   Mặt Nón, Hình nón --> Lớp 12A1, 12A2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/12/2010

   Xem: 0

  • TIET 9 THE TICH KHOI DA DIEN. (GA thi GVDG)
   Hình học 12 Nâng cao
   TIET 9 THE TICH KHOI DA DIEN. (GA thi GVDG)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2010

   Xem: 0

  • matnon,hinhnon,khoinon
   Hình học 12 Nâng cao
   matnon,hinhnon,khoinon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2010

   Xem: 0

  • Mặt cầu nâng cao
   Hình học 12 Nâng cao
   Mặt cầu nâng cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2010

   Xem: 12

  • HA mặt cầu khối cầu
   Hình học 12 Nâng cao
   HA mặt cầu khối cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2010

   Xem: 0

  • mặt cầu- khối cầu
   Hình học 12 Nâng cao
   mặt cầu- khối cầu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2010

   Xem: 9

  • The tich khoi da dien (NC)
   Hình học 12 Nâng cao
   The tich khoi da dien (NC)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2010

   Xem: 9

  • tiết 10 THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN (12NC)
   Hình học 12 Nâng cao
   tiết 10 THỂ TÍCH CỦA KHỐI ĐA DIỆN (12NC)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2010

   Xem: 11

  • MAT CAU KHOI CAU
   Hình học 12 Nâng cao
   MAT CAU KHOI CAU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2010

   Xem: 11

  • knMatTronXoay
   Hình học 12 Nâng cao
   knMatTronXoay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2010

   Xem: 0

  • BAI GIANG MẶT CẦU,KHỐI CẦU 12NC
   Hình học 12 Nâng cao
   BAI GIANG MẶT CẦU,KHỐI CẦU 12NC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2010

   Xem: 0

  • GA: Mặt nón, hình nón & khối nón.
   Hình học 12 Nâng cao
   GA: Mặt nón, hình nón & khối nón.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2010

   Xem: 8

  • Phep vi tu trong khong gian
   Hình học 12 Nâng cao
   Phep vi tu trong khong gian

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2010

   Xem: 9

  • KHOI DA DIEN
   Hình học 12 Nâng cao
   KHOI DA DIEN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2010

   Xem: 0

  • tiet 9-10-11 thể tích khối đa diện
   Hình học 12 Nâng cao
   tiet 9-10-11 thể tích khối đa diện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2010

   Xem: 61

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY