Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hình học 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hình học 6 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Hình học 6

 • on tap chuong II
  Hình học 6
  on tap chuong II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • TOÁN 6
  Hình học 6
  TOÁN 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 3

 • Ôn tập hình học 6 học kì II
  Hình học 6
  Ôn tập hình học 6 học kì II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập Chương II. Góc
  Hình học 6
  Ôn tập Chương II. Góc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Ôn tập Chương II. Góc
  Hình học 6
  Ôn tập Chương II. Góc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Chương II. §3. Số đo góc
  Hình học 6
  Chương II. §3. Số đo góc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 3

 • Chương II. §9. Tam giác
  Hình học 6
  Chương II. §9. Tam giác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • Chương II. §8. Đường tròn
  Hình học 6
  Chương II. §8. Đường tròn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 4

 • Chương II. §9. Tam giác
  Hình học 6
  Chương II. §9. Tam giác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 2

 • Đường tròn
  Hình học 6
  Đường tròn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 2

 • Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng
  Hình học 6
  Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §8. Đường tròn
  Hình học 6
  Chương II. §8. Đường tròn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §8. Đường tròn
  Hình học 6
  Chương II. §8. Đường tròn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 2

 • Chương II. §6. Tia phân giác của góc
  Hình học 6
  Chương II. §6. Tia phân giác của góc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §6. Tia phân giác của góc
  Hình học 6
  Chương II. §6. Tia phân giác của góc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 1

 • Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng
  Hình học 6
  Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §6. Tia phân giác của góc
  Hình học 6
  Chương II. §6. Tia phân giác của góc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §2. Góc
  Hình học 6
  Chương II. §2. Góc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §6. Tia phân giác của góc
  Hình học 6
  Chương II. §6. Tia phân giác của góc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?
  Hình học 6
  Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?
  Hình học 6
  Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2018

  Xem: 1

 • Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng
  Hình học 6
  Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?
  Hình học 6
  Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/2/2018

  Xem: 1

 • Số đo góc lớp 6
  Hình học 6
  Số đo góc lớp 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?
  Hình học 6
  Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/1/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §2. Góc
  Hình học 6
  Chương II. §2. Góc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §1. Nửa mặt phẳng
  Hình học 6
  Chương II. §1. Nửa mặt phẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §3. Số đo góc
  Hình học 6
  Chương II. §3. Số đo góc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §3. Số đo góc
  Hình học 6
  Chương II. §3. Số đo góc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §3. Số đo góc
  Hình học 6
  Chương II. §3. Số đo góc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2018

  Xem: 1

 • Chương II. §2. Góc
  Hình học 6
  Chương II. §2. Góc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/1/2018

  Xem: 1

 • Chương I. §6. Đoạn thẳng
  Hình học 6
  Chương I. §6. Đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 0

 • hinh hoc 6
  Hình học 6
  hinh hoc 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 491

 • Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng
  Hình học 6
  Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 28

 • Chương I. §5. Tia
  Hình học 6
  Chương I. §5. Tia

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 8

 • Ôn tập Chương I. Đoạn thẳng
  Hình học 6
  Ôn tập Chương I. Đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 8

 • Ôn tập Chương I.
  Hình học 6
  Ôn tập Chương I.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 12

 • Ôn tập Chương I. Đoạn thẳng
  Hình học 6
  Ôn tập Chương I. Đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2017

  Xem: 8

 • Ôn tập Chương I. Đoạn thẳng
  Hình học 6
  Ôn tập Chương I. Đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2017

  Xem: 7

 • Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng
  Hình học 6
  Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 7

 • Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng
  Hình học 6
  Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 7

 • Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng
  Hình học 6
  Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2017

  Xem: 0

 • Chương I. §7. Độ dài đoạn thẳng
  Hình học 6
  Chương I. §7. Độ dài đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2017

  Xem: 0

 • Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?
  Hình học 6
  Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2017

  Xem: 0

 • so hoc 6
  Hình học 6
  so hoc 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2017

  Xem: 0

 • §7. Độ dài đoạn thẳng
  Hình học 6
  §7. Độ dài đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2017

  Xem: 0

 • Chương I. §5. Tia
  Hình học 6
  Chương I. §5. Tia

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 0

 • bài 10 trung điểm của đoạn thẳng
  Hình học 6
  bài 10 trung điểm của đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2017

  Xem: 0

 • Chương I. §6. Đoạn thẳng
  Hình học 6
  Chương I. §6. Đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng
  Hình học 6
  Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2017

  Xem: 0

 • Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng
  Hình học 6
  Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 0

 • Chương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
  Hình học 6
  Chương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY