Bài giảng Hình học 6

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hình học 6 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hình học 6 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Chương I. §6. Đoạn thẳng
   Hình học 6
   Chương I. §6. Đoạn thẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng
   Hình học 6
   Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §1. Điểm. Đường thẳng
   Hình học 6
   Chương I. §1. Điểm. Đường thẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
   Hình học 6
   Chương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • ve doan thang
   Hình học 6
   ve doan thang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • KHi nào AM + MB = AB - Thi GVDG cấp TP
   Hình học 6
   KHi nào AM + MB = AB - Thi GVDG cấp TP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Chương II. §3. Số đo góc
   Hình học 6
   Chương II. §3. Số đo góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §7. Độ dài đoạn thẳng
   Hình học 6
   Chương I. §7. Độ dài đoạn thẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §6. Đoạn thẳng
   Hình học 6
   Chương I. §6. Đoạn thẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • ba diem thang hang hoàng hòa
   Hình học 6
   ba diem thang hang hoàng hòa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Các bài Luyện tập
   Hình học 6
   Các bài Luyện tập

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng
   Hình học 6
   Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 1

  • Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng
   Hình học 6
   Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §3. Đường thẳng đi qua hai điểm
   Hình học 6
   Chương I. §3. Đường thẳng đi qua hai điểm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
   Hình học 6
   Chương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. 1. Đường thẳng đi qua hai điểm
   Hình học 6
   Chương I. 1. Đường thẳng đi qua hai điểm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2018

   Xem: 0

  • Chương II. §1. Nửa mặt phẳng
   Hình học 6
   Chương II. §1. Nửa mặt phẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/8/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?
   Hình học 6
   Chương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2018

   Xem: 0

  • on tap chuong II
   Hình học 6
   on tap chuong II

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 0

  • TOÁN 6
   Hình học 6
   TOÁN 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 5

  • Ôn tập hình học 6 học kì II
   Hình học 6
   Ôn tập hình học 6 học kì II

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập Chương II. Góc
   Hình học 6
   Ôn tập Chương II. Góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập Chương II. Góc
   Hình học 6
   Ôn tập Chương II. Góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2018

   Xem: 0

  • Chương II. §3. Số đo góc
   Hình học 6
   Chương II. §3. Số đo góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 3

  • Chương II. §9. Tam giác
   Hình học 6
   Chương II. §9. Tam giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 0

  • Chương II. §8. Đường tròn
   Hình học 6
   Chương II. §8. Đường tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 24

  • Chương II. §9. Tam giác
   Hình học 6
   Chương II. §9. Tam giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 16

  • Đường tròn
   Hình học 6
   Đường tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 2

  • Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng
   Hình học 6
   Chương I. §10. Trung điểm của đoạn thẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §8. Đường tròn
   Hình học 6
   Chương II. §8. Đường tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §8. Đường tròn
   Hình học 6
   Chương II. §8. Đường tròn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2018

   Xem: 2

  • Chương II. §6. Tia phân giác của góc
   Hình học 6
   Chương II. §6. Tia phân giác của góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §6. Tia phân giác của góc
   Hình học 6
   Chương II. §6. Tia phân giác của góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 1

  • Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng
   Hình học 6
   Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §6. Tia phân giác của góc
   Hình học 6
   Chương II. §6. Tia phân giác của góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §2. Góc
   Hình học 6
   Chương II. §2. Góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §6. Tia phân giác của góc
   Hình học 6
   Chương II. §6. Tia phân giác của góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?
   Hình học 6
   Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?
   Hình học 6
   Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2018

   Xem: 1

  • Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng
   Hình học 6
   Chương I. §2. Ba điểm thẳng hàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?
   Hình học 6
   Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/2/2018

   Xem: 1

  • Số đo góc lớp 6
   Hình học 6
   Số đo góc lớp 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?
   Hình học 6
   Chương II. §4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §2. Góc
   Hình học 6
   Chương II. §2. Góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §1. Nửa mặt phẳng
   Hình học 6
   Chương II. §1. Nửa mặt phẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §3. Số đo góc
   Hình học 6
   Chương II. §3. Số đo góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §3. Số đo góc
   Hình học 6
   Chương II. §3. Số đo góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §3. Số đo góc
   Hình học 6
   Chương II. §3. Số đo góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2018

   Xem: 1

  • Chương II. §2. Góc
   Hình học 6
   Chương II. §2. Góc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2018

   Xem: 1

  • Chương I. §6. Đoạn thẳng
   Hình học 6
   Chương I. §6. Đoạn thẳng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY