Bài giảng Hình học 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hình học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hình học 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Chương I. §9. Hình chữ nhật
   Hình học 8
   Chương I. §9. Hình chữ nhật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 14

  • Chương I. §11. Hình thoi
   Hình học 8
   Chương I. §11. Hình thoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §8. Đối xứng tâm
   Hình học 8
   Chương I. §8. Đối xứng tâm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập Chương I. Tứ giác
   Hình học 8
   Ôn tập Chương I. Tứ giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §7. Hình bình hành
   Hình học 8
   Chương I. §7. Hình bình hành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 0

  • Hình chữ nhật - chuẩn, đẹp không cần sửa ( Có liên kết GSP)
   Hình học 8
   Hình chữ nhật - chuẩn, đẹp không cần sửa ( Có liên kết GSP)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 1

  • Chương I. §9. Hình chữ nhật
   Hình học 8
   Chương I. §9. Hình chữ nhật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §9. Hình chữ nhật
   Hình học 8
   Chương I. §9. Hình chữ nhật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §8. Đối xứng tâm
   Hình học 8
   Chương I. §8. Đối xứng tâm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §9. Hình chữ nhật
   Hình học 8
   Chương I. §9. Hình chữ nhật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §12. Hình vuông
   Hình học 8
   Chương I. §12. Hình vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §8. Đối xứng tâm
   Hình học 8
   Chương I. §8. Đối xứng tâm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §7. Hình bình hành
   Hình học 8
   Chương I. §7. Hình bình hành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §6. Đối xứng trục
   Hình học 8
   Chương I. §6. Đối xứng trục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §7. Hình bình hành
   Hình học 8
   Chương I. §7. Hình bình hành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
   Hình học 8
   Chương I. §4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §6. Đối xứng trục
   Hình học 8
   Chương I. §6. Đối xứng trục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • ke hoach bai hoc duong trung binh hinh thang
   Hình học 8
   ke hoach bai hoc duong trung binh hinh thang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/9/2018

   Xem: 0

  • ĐỐI XỨNG TRỤC
   Hình học 8
   ĐỐI XỨNG TRỤC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
   Hình học 8
   Chương I. §4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §12. Hình vuông
   Hình học 8
   Chương I. §12. Hình vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §6. Đối xứng trục
   Hình học 8
   Chương I. §6. Đối xứng trục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §7. Hình bình hành
   Hình học 8
   Chương I. §7. Hình bình hành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §8. Đối xứng tâm
   Hình học 8
   Chương I. §8. Đối xứng tâm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §7. Hình bình hành
   Hình học 8
   Chương I. §7. Hình bình hành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §6. Đối xứng trục
   Hình học 8
   Chương I. §6. Đối xứng trục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §6. Đối xứng trục
   Hình học 8
   Chương I. §6. Đối xứng trục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §8. Đối xứng tâm
   Hình học 8
   Chương I. §8. Đối xứng tâm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2018

   Xem: 0

  • Chương III. §8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
   Hình học 8
   Chương III. §8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §2. Hình thang
   Hình học 8
   Chương I. §2. Hình thang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/8/2018

   Xem: 0

  • Chương II. §5. Diện tích hình thoi
   Hình học 8
   Chương II. §5. Diện tích hình thoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §1. Tứ giác
   Hình học 8
   Chương I. §1. Tứ giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/8/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §3. Hình thang cân
   Hình học 8
   Chương I. §3. Hình thang cân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §2. Hình thang
   Hình học 8
   Chương I. §2. Hình thang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/8/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §11. Hình thoi
   Hình học 8
   Chương I. §11. Hình thoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/8/2018

   Xem: 0

  • Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba
   Hình học 8
   Chương III. §7. Trường hợp đồng dạng thứ ba

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/8/2018

   Xem: 0

  • Ôn tập Chương I. Tứ giác
   Hình học 8
   Ôn tập Chương I. Tứ giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2018

   Xem: 0

  • Chương II. §6. Diện tích đa giác
   Hình học 8
   Chương II. §6. Diện tích đa giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2018

   Xem: 0

  • Chương I. §1. Tứ giác
   Hình học 8
   Chương I. §1. Tứ giác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2018

   Xem: 0

  • Chương IV. §2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)
   Hình học 8
   Chương IV. §2. Hình hộp chữ nhật (tiếp)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2018

   Xem: 0

  • Hình học 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2018

   Xem: 0

  • Hình học 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/4/2018

   Xem: 0

  • Tiết 22. Hình vuông
   Hình học 8
   Tiết 22. Hình vuông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 0

  • Tiết 60: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng(Ngắn gọn)
   Hình học 8
   Tiết 60: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng(Ngắn gọn)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2018

   Xem: 0

  • HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU
   Hình học 8
   HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 0

  • hình hộp chữ nhật (tiếp)
   Hình học 8
   hình hộp chữ nhật (tiếp)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • hình hộp chữ nhật
   Hình học 8
   hình hộp chữ nhật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Chương IV. §5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
   Hình học 8
   Chương IV. §5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Hình học 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 1

  • Chương IV. §5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
   Hình học 8
   Chương IV. §5. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hình học 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY