Bài giảng Hóa học

Thư viện bài giảng Hóa học tổng hợp nhiều giáo án, bài giảng, đề thi của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Hóa học để làm quen với cấu trúc bài học, các dạng bài tập. Dưới đây là một trong những tài liệu tham khảo và ôn thi bổ ích dành cho các em học sinh. Nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức đã học
bài giảng
Hóa học 10

Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 28. Các oxit của cacbon

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 20. Sự ăn mòn của kim loại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 8

Bài 3. Bài thực hành 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 9. Amin

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 9. Amin

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

luyen tap cacbohidrat, este

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CACBOHIĐRAT

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 5. Glucozơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 5. Glucozơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 5. Glucozơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 9

Bài 24. Ôn tập học kì 1 (CỰC HAY)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

luyện tập

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 4. Luyện tập: Este và chất béo

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 3. XÀ PHÒNG

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 2. Lipit

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 2. Lipit

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 1. Este

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 12

Bài 1. Este

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

hóa học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 45. Bài thực hành 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 44. Bài luyện tập 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 44. Bài luyện tập 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 44. Bài luyện tập 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 43. Pha chế dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 43. Pha chế dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 43. Pha chế dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 42. Nồng độ dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 42. Nồng độ dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 42. Nồng độ dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa 8

Bài 40. Dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 40. Dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 40. Dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 39. Bài thực hành 6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 39. Bài thực hành 6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 39. Bài thực hành 6

 • 3 tháng trước
 • 0