Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 10 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 10 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Hóa học 10

 • Bài 1. Thành phần nguyên tử
  Hóa học 10
  Bài 1. Thành phần nguyên tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học
  Hóa học 10
  Bài 36. Tốc độ phản ứng hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

  Xem: 4

 • Bài 30. Lưu huỳnh
  Hóa học 10
  Bài 30. Lưu huỳnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

  Xem: 0

 • Hóa học 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2018

  Xem: 1

 • lê ngọc phương nhi 10a5
  Hóa học 10
  lê ngọc phương nhi 10a5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • lê ngọc phương nhi 10a5
  Hóa học 10
  lê ngọc phương nhi 10a5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • hóa
  Hóa học 10
  hóa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • luyện tập oxi-lưu huỳnh
  Hóa học 10
  luyện tập oxi-lưu huỳnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • lưu huỳnh
  Hóa học 10
  lưu huỳnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • bài 30 lưu huỳnh
  Hóa học 10
  bài 30 lưu huỳnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Chuyên đề oxi - ozon
  Hóa học 10
  Chuyên đề oxi - ozon

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Chuyen de oxi ozon
  Hóa học 10
  Chuyen de oxi ozon

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Hóa Học 10. bài 25
  Hóa học 10
  Hóa Học 10. bài 25

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 30. Lưu huỳnh
  Hóa học 10
  Bài 30. Lưu huỳnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 25. Flo - Brom - lot
  Hóa học 10
  Bài 25. Flo - Brom - lot

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 3

 • Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat
  Hóa học 10
  Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat
  Hóa học 10
  Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 30. Lưu huỳnh
  Hóa học 10
  Bài 30. Lưu huỳnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 23

 • Bài 29. Oxi - Ozon
  Hóa học 10
  Bài 29. Oxi - Ozon

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 25

 • Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat
  Hóa học 10
  Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua
  Hóa học 10
  Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/3/2018

  Xem: 1

 • nước cho cà phê Tây Nguyên
  Hóa học 10
  nước cho cà phê Tây Nguyên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

 • Thủng tầng ozon
  Hóa học 10
  Thủng tầng ozon

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 2

 • Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat
  Hóa học 10
  Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 30. Lưu huỳnh
  Hóa học 10
  Bài 30. Lưu huỳnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 8

 • Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua
  Hóa học 10
  Bài 23. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 5

 • Bài 22. Clo
  Hóa học 10
  Bài 22. Clo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 8

 • Bài 30. Lưu huỳnh
  Hóa học 10
  Bài 30. Lưu huỳnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 2

 • Bài 29. Oxi - Ozon
  Hóa học 10
  Bài 29. Oxi - Ozon

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2018

  Xem: 8

 • Bài 30. Lưu huỳnh
  Hóa học 10
  Bài 30. Lưu huỳnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 2

 • Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat
  Hóa học 10
  Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit
  Hóa học 10
  Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh
  Hóa học 10
  Bài 34. Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 5

 • Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat
  Hóa học 10
  Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 6

 • Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion
  Hóa học 10
  Bài 12. Liên kết ion - Tinh thể ion

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 6

 • Bài 22. Clo
  Hóa học 10
  Bài 22. Clo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 9

 • Bài 30. Lưu huỳnh
  Hóa học 10
  Bài 30. Lưu huỳnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2018

  Xem: 8

 • Bài 32. Hidro sunfua (tiết 1)- Cơ Bản
  Hóa học 10
  Bài 32. Hidro sunfua (tiết 1)- Cơ Bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2018

  Xem: 5

 • iot
  Hóa học 10
  iot

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 2

 • Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử
  Hóa học 10
  Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ
  Hóa học 10
  Bài 18. Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 5

 • Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen
  Hóa học 10
  Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/3/2018

  Xem: 6

 • Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen
  Hóa học 10
  Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 6

 • Bài 21. Khái quát về nhóm halogen
  Hóa học 10
  Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 5

 • Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit
  Hóa học 10
  Bài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 6

 • Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen
  Hóa học 10
  Bài 26. Luyện tập: Nhóm halogen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/2/2018

  Xem: 5

 • Bài 21. Khái quát về nhóm halogen
  Hóa học 10
  Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 21. Khái quát về nhóm halogen
  Hóa học 10
  Bài 21. Khái quát về nhóm halogen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2018

  Xem: 5

 • Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử
  Hóa học 10
  Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2018

  Xem: 1

 • Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử
  Hóa học 10
  Bài 6. Luyện tập: cấu tạo vỏ nguyên tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 1

 • Bài 29. Oxi - Ozon
  Hóa học 10
  Bài 29. Oxi - Ozon

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/1/2018

  Xem: 2

 • Bài 29. Oxi - Ozon( tiết oxi)
  Hóa học 10
  Bài 29. Oxi - Ozon( tiết oxi)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2018

  Xem: 5

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY