Bài giảng Hóa học 10 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 10 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 10 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Hiđro sunfua
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 44. Hiđro sunfua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 41. Oxi
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 41. Oxi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 29. Khái quát về nhóm halogen
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 29. Khái quát về nhóm halogen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 42. Ozon và hiđro peoxit
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 42. Ozon và hiđro peoxit

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2018

   Xem: 3

  • hiệu ứng cảm ứng. hiệu ứng siêu liên hợp
   Hóa học 10 Nâng cao
   hiệu ứng cảm ứng. hiệu ứng siêu liên hợp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2017

   Xem: 1

  • Bài 41. Oxi
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 41. Oxi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2017

   Xem: 0

  • Rác thải với môi trường
   Hóa học 10 Nâng cao
   Rác thải với môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2016

   Xem: 14

  • Bài 12. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 12. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2016

   Xem: 1

  • Bài 12. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 12. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2016

   Xem: 0

  • Bài 50. Cân bằng hoá học
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 50. Cân bằng hoá học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2016

   Xem: 0

  • Bài 42. Ozon và hiđro peoxit
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 42. Ozon và hiđro peoxit

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2016

   Xem: 0

  • luu huỳnh được
   Hóa học 10 Nâng cao
   luu huỳnh được

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2015

   Xem: 0

  • Bài 36. lot
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 36. lot

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/8/2015

   Xem: 0

  • hiđro sunfua
   Hóa học 10 Nâng cao
   hiđro sunfua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2014

   Xem: 26

  • Bài 30. CLO
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 30. CLO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2014

   Xem: 0

  • Bài 49, Tốc độ phản ứng hóa học
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 49, Tốc độ phản ứng hóa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/8/2014

   Xem: 1

  • Hidro sunfua NC10
   Hóa học 10 Nâng cao
   Hidro sunfua NC10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/7/2014

   Xem: 0

  • Bài 16 – LIÊN KẾT ION, TINH THỂ ION
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 16 – LIÊN KẾT ION, TINH THỂ ION

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2014

   Xem: 15

  • Thảo-Cân bằng hóa học
   Hóa học 10 Nâng cao
   Thảo-Cân bằng hóa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2014

   Xem: 0

  • MOM
   Hóa học 10 Nâng cao
   MOM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2014

   Xem: 0

  • Bai. Ozon va Hidropeoxit
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bai. Ozon va Hidropeoxit

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2014

   Xem: 24

  • Bài 30 : CLO
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 30 : CLO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2013

   Xem: 0

  • lai hóa obitan
   Hóa học 10 Nâng cao
   lai hóa obitan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2013

   Xem: 0

  • lai hoá-tiet 1
   Hóa học 10 Nâng cao
   lai hoá-tiet 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2013

   Xem: 16

  • BÀI 16; KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC. LIÊN KẾT ION
(10NC)
   Hóa học 10 Nâng cao
   BÀI 16; KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC. LIÊN KẾT ION (10NC)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2013

   Xem: 1

  • oxi
   Hóa học 10 Nâng cao
   oxi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2013

   Xem: 0

  • Bài 7. Năng lượng obitan ngtu. có kèm tiếng anh chuyên
ngành
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 7. Năng lượng obitan ngtu. có kèm tiếng anh chuyên ngành

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2013

   Xem: 0

  • bai 3 dong vi nguyen tu khoi trung binh
   Hóa học 10 Nâng cao
   bai 3 dong vi nguyen tu khoi trung binh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2013

   Xem: 0

  • Tiết 70: điều chế SO2
   Hóa học 10 Nâng cao
   Tiết 70: điều chế SO2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2013

   Xem: 0

  • TiÕt 61NC – Tiết 47 Cơ bản TÍNH CHẤT CỦA CÁC HỢP
CHẤT HALOGEN
   Hóa học 10 Nâng cao
   TiÕt 61NC – Tiết 47 Cơ bản TÍNH CHẤT CỦA CÁC HỢP CHẤT HALOGEN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2013

   Xem: 24

  • TiÕt 60 TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN
   Hóa học 10 Nâng cao
   TiÕt 60 TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2013

   Xem: 34

  • OZOZON-HIDROPEOXIT CỰC HAY
   Hóa học 10 Nâng cao
   OZOZON-HIDROPEOXIT CỰC HAY

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2013

   Xem: 23

  • Bải giảng điện tử
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bải giảng điện tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2012

   Xem: 17

  • bai lien ket cong hoa tri
   Hóa học 10 Nâng cao
   bai lien ket cong hoa tri

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2012

   Xem: 0

  • Bai axit sunfuric
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bai axit sunfuric

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2012

   Xem: 13

  • bai giang qua hay
   Hóa học 10 Nâng cao
   bai giang qua hay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2012

   Xem: 0

  • bai 33 cac hop chat co oxi cua luu huynh
   Hóa học 10 Nâng cao
   bai 33 cac hop chat co oxi cua luu huynh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2012

   Xem: 0

  • Hóa 11 H2S
   Hóa học 10 Nâng cao
   Hóa 11 H2S

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2012

   Xem: 0

  • Bài 23: Liên kết kim loại
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 23: Liên kết kim loại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2012

   Xem: 0

  • Bài 25 : Brom và I-ốt
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 25 : Brom và I-ốt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/11/2012

   Xem: 15

  • Bài 26 - Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 26 - Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2012

   Xem: 0

  • liên kết CHT
   Hóa học 10 Nâng cao
   liên kết CHT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2012

   Xem: 0

  • Khái Niệm Về Liên Kết Hóa Học Liên Kết Ion
   Hóa học 10 Nâng cao
   Khái Niệm Về Liên Kết Hóa Học Liên Kết Ion

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2012

   Xem: 0

  • Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2012

   Xem: 0

  • BAI DONG VI HOA 10
   Hóa học 10 Nâng cao
   BAI DONG VI HOA 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2012

   Xem: 0

  • hoa hoc
   Hóa học 10 Nâng cao
   hoa hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2012

   Xem: 16

  • Bai 18 Su lai hoa obitan nguyen tu
   Hóa học 10 Nâng cao
   Bai 18 Su lai hoa obitan nguyen tu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2012

   Xem: 0

  • Tiet 30 Su lai hoa cac Opitan nguyen tu
   Hóa học 10 Nâng cao
   Tiet 30 Su lai hoa cac Opitan nguyen tu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/8/2012

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY