Bài giảng Hóa học 10 nâng cao

Thư viện bài giảng Hóa học 10 nâng cao
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 41. Oxi

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Rác thải với môi trường

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 50. Cân bằng hoá học

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 42. Ozon và hiđro peoxit

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

luu huỳnh được

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 36. lot

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

hiđro sunfua

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 30. CLO

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 49, Tốc độ phản ứng hóa học

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Hidro sunfua NC10

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 16 – LIÊN KẾT ION, TINH THỂ ION

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Thảo-Cân bằng hóa học

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

MOM

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bai. Ozon va Hidropeoxit

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 30 : CLO

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

lai hóa obitan

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

lai hoá-tiet 1

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

oxi

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 7. Năng lượng obitan ngtu. có kèm tiếng anh chuyên ngành

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bai 3 dong vi nguyen tu khoi trung binh

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Tiết 70: điều chế SO2

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

TiÕt 60 TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

OZOZON-HIDROPEOXIT CỰC HAY

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bải giảng điện tử

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bai lien ket cong hoa tri

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bai axit sunfuric

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bai giang qua hay

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bai 33 cac hop chat co oxi cua luu huynh

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Hóa 11 H2S

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 23: Liên kết kim loại

 • 4 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 25 : Brom và I-ốt

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 26 - Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

liên kết CHT

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Khái Niệm Về Liên Kết Hóa Học Liên Kết Ion

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

BAI DONG VI HOA 10

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

hoa hoc

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bai 18 Su lai hoa obitan nguyen tu

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Tiet 30 Su lai hoa cac Opitan nguyen tu

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bài 23: liên kết hóa học

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Bài 45 - Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

LUU HUYNH

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bài luu huynh

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

quyetdaik.wap.sh

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bai 23 Lien ket kim loai

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

hop chat co ôxi cua luu huynh

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

Luyện tập H2S,SO2 (GA GVG- có ô chữ)

 • 5 năm trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 10 Nâng cao

bai 2

 • 5 năm trước
 • 0