Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 10 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 10 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Hóa học 10 nâng cao

 • Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 45. Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 42. Ozon và hiđro peoxit
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 42. Ozon và hiđro peoxit

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

  Xem: 1

 • hiệu ứng cảm ứng. hiệu ứng siêu liên hợp
  Hóa học 10 Nâng cao
  hiệu ứng cảm ứng. hiệu ứng siêu liên hợp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2017

  Xem: 18

 • Bài 41. Oxi
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 41. Oxi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2017

  Xem: 0

 • Rác thải với môi trường
  Hóa học 10 Nâng cao
  Rác thải với môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2016

  Xem: 0

 • Bài 12. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 12. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2016

  Xem: 0

 • Bài 12. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 12. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hoá học. Định luật tuần hoàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2016

  Xem: 0

 • Bài 50. Cân bằng hoá học
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 50. Cân bằng hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2016

  Xem: 0

 • Bài 42. Ozon và hiđro peoxit
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 42. Ozon và hiđro peoxit

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2016

  Xem: 0

 • luu huỳnh được
  Hóa học 10 Nâng cao
  luu huỳnh được

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2015

  Xem: 0

 • Bài 36. lot
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 36. lot

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/8/2015

  Xem: 0

 • hiđro sunfua
  Hóa học 10 Nâng cao
  hiđro sunfua

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2014

  Xem: 0

 • Bài 30. CLO
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 30. CLO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2014

  Xem: 0

 • Bài 49, Tốc độ phản ứng hóa học
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 49, Tốc độ phản ứng hóa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/8/2014

  Xem: 0

 • Hidro sunfua NC10
  Hóa học 10 Nâng cao
  Hidro sunfua NC10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/7/2014

  Xem: 0

 • Bài 16 – LIÊN KẾT ION, TINH THỂ ION
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 16 – LIÊN KẾT ION, TINH THỂ ION

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/6/2014

  Xem: 0

 • Thảo-Cân bằng hóa học
  Hóa học 10 Nâng cao
  Thảo-Cân bằng hóa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2014

  Xem: 0

 • MOM
  Hóa học 10 Nâng cao
  MOM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2014

  Xem: 0

 • Bai. Ozon va Hidropeoxit
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bai. Ozon va Hidropeoxit

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2014

  Xem: 0

 • Bài 30 : CLO
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 30 : CLO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2013

  Xem: 0

 • lai hóa obitan
  Hóa học 10 Nâng cao
  lai hóa obitan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2013

  Xem: 0

 • lai hoá-tiet 1
  Hóa học 10 Nâng cao
  lai hoá-tiet 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2013

  Xem: 0

 • BÀI 16; KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC. LIÊN KẾT ION
(10NC)
  Hóa học 10 Nâng cao
  BÀI 16; KHÁI NIỆM VỀ LIÊN KẾT HÓA HỌC. LIÊN KẾT ION (10NC)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2013

  Xem: 16

 • oxi
  Hóa học 10 Nâng cao
  oxi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2013

  Xem: 0

 • Bài 7. Năng lượng obitan ngtu. có kèm tiếng anh chuyên
ngành
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 7. Năng lượng obitan ngtu. có kèm tiếng anh chuyên ngành

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2013

  Xem: 0

 • bai 3 dong vi nguyen tu khoi trung binh
  Hóa học 10 Nâng cao
  bai 3 dong vi nguyen tu khoi trung binh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2013

  Xem: 0

 • Tiết 70: điều chế SO2
  Hóa học 10 Nâng cao
  Tiết 70: điều chế SO2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2013

  Xem: 0

 • TiÕt 61NC – Tiết 47 Cơ bản TÍNH CHẤT CỦA CÁC HỢP
CHẤT HALOGEN
  Hóa học 10 Nâng cao
  TiÕt 61NC – Tiết 47 Cơ bản TÍNH CHẤT CỦA CÁC HỢP CHẤT HALOGEN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2013

  Xem: 0

 • TiÕt 60 TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN
  Hóa học 10 Nâng cao
  TiÕt 60 TÍNH CHẤT CỦA CÁC HALOGEN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2013

  Xem: 0

 • OZOZON-HIDROPEOXIT CỰC HAY
  Hóa học 10 Nâng cao
  OZOZON-HIDROPEOXIT CỰC HAY

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2013

  Xem: 0

 • Bải giảng điện tử
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bải giảng điện tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2012

  Xem: 17

 • bai lien ket cong hoa tri
  Hóa học 10 Nâng cao
  bai lien ket cong hoa tri

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2012

  Xem: 0

 • Bai axit sunfuric
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bai axit sunfuric

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2012

  Xem: 13

 • bai giang qua hay
  Hóa học 10 Nâng cao
  bai giang qua hay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2012

  Xem: 0

 • bai 33 cac hop chat co oxi cua luu huynh
  Hóa học 10 Nâng cao
  bai 33 cac hop chat co oxi cua luu huynh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2012

  Xem: 0

 • Hóa 11 H2S
  Hóa học 10 Nâng cao
  Hóa 11 H2S

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2012

  Xem: 0

 • Bài 23: Liên kết kim loại
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 23: Liên kết kim loại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/12/2012

  Xem: 0

 • Bài 25 : Brom và I-ốt
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 25 : Brom và I-ốt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2012

  Xem: 0

 • Bài 26 - Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 26 - Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2012

  Xem: 0

 • liên kết CHT
  Hóa học 10 Nâng cao
  liên kết CHT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2012

  Xem: 0

 • Khái Niệm Về Liên Kết Hóa Học Liên Kết Ion
  Hóa học 10 Nâng cao
  Khái Niệm Về Liên Kết Hóa Học Liên Kết Ion

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2012

  Xem: 0

 • Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2012

  Xem: 0

 • BAI DONG VI HOA 10
  Hóa học 10 Nâng cao
  BAI DONG VI HOA 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2012

  Xem: 0

 • hoa hoc
  Hóa học 10 Nâng cao
  hoa hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2012

  Xem: 0

 • Bai 18 Su lai hoa obitan nguyen tu
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bai 18 Su lai hoa obitan nguyen tu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2012

  Xem: 0

 • Tiet 30 Su lai hoa cac Opitan nguyen tu
  Hóa học 10 Nâng cao
  Tiet 30 Su lai hoa cac Opitan nguyen tu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2012

  Xem: 0

 • bài 23: liên kết hóa học
  Hóa học 10 Nâng cao
  bài 23: liên kết hóa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2012

  Xem: 0

 • Bài 45 - Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
  Hóa học 10 Nâng cao
  Bài 45 - Hợp chất có oxi của lưu huỳnh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2012

  Xem: 0

 • LUU HUYNH
  Hóa học 10 Nâng cao
  LUU HUYNH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2012

  Xem: 0

 • bài luu huynh
  Hóa học 10 Nâng cao
  bài luu huynh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2012

  Xem: 0

 • quyetdaik.wap.sh
  Hóa học 10 Nâng cao
  quyetdaik.wap.sh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2012

  Xem: 0

 • bai 23 Lien ket kim loai
  Hóa học 10 Nâng cao
  bai 23 Lien ket kim loai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 10 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2012

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY