Bài giảng Hóa học 11

Thư viện bài giảng Hóa học lớp 11
bài giảng
Hóa học 11

Bài 18. Công nghiệp silicat

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 18. Công nghiệp silicat

 • 22 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 25 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 29 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 16. Hợp chất của cacbon

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 17. Silic và hợp chất của silic

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

.Bài 10. Photpho

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 10. Photpho

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Thuyết trình-Bài 12. Phân bón hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 12. Phân bón hoá học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Chủ đề: Phân bón hóa học - Lớp 11

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

hóa học 11

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

phân bón hóa học

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

ankin

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

ancol

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 25. Ankan

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Thí nghiệm Nito và hợp chất của nito

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 15. Cacbon

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 8: Amoniac và muối amoni

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Tu chon: Luyen tap axit nitric và muoi nitrat

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 11

Nitơ

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Giáo án Hóa Học 11

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 8. Amoniac và muối amoni

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 8. Amoniac và muối amoni (tiết 1)

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 11

ANKEN

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa học 11

Bài 2. Axit, bazơ và muối

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 1. Sự điện li

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Trắc nghiệm sự điện li

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Ôn tập đầu năm hóa 11

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 11

Bài 45. Axit cacboxylic

 • 3 tháng trước
 • 0