Bài giảng Hóa học 11

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 10. Photpho
   Hóa học 11
   Bài 10. Photpho

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 32. Ankin tiết 1
   Hóa học 11
   Bài 32. Ankin tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 8. Amoniac và muối amoni
   Hóa học 11
   Bài 8. Amoniac và muối amoni

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Axit, bazơ và muối
   Hóa học 11
   Bài 2. Axit, bazơ và muối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
   Hóa học 11
   Bài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 45. Axit cacboxylic
   Hóa học 11
   Bài 45. Axit cacboxylic

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Nitơ
   Hóa học 11
   Bài 7. Nitơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 12. Phân bón hoá học
   Hóa học 11
   Bài 12. Phân bón hoá học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
   Hóa học 11
   Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
   Hóa học 11
   Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 7. Nitơ
   Hóa học 11
   Bài 7. Nitơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 2. Axit, bazơ và muối
   Hóa học 11
   Bài 2. Axit, bazơ và muối

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2018

   Xem: 0

  • CB Bai 1 SU ĐIEN LI
   Hóa học 11
   CB Bai 1 SU ĐIEN LI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2018

   Xem: 0

  • Bài 27. Luyện tập: Ankan và xicloankan
   Hóa học 11
   Bài 27. Luyện tập: Ankan và xicloankan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/8/2018

   Xem: 0

  • ÔN TẬP CHƯƠNG HIDROCACBON NO
   Hóa học 11
   ÔN TẬP CHƯƠNG HIDROCACBON NO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/5/2018

   Xem: 0

  • Hóa học 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • Hóa học 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • bài 44: anđehit-xeton
   Hóa học 11
   bài 44: anđehit-xeton

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 44: Anđehit-xeton (tiết 2)
   Hóa học 11
   Bài 44: Anđehit-xeton (tiết 2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
   Hóa học 11
   Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
   Hóa học 11
   Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2018

   Xem: 2

  • bài phenol
   Hóa học 11
   bài phenol

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2018

   Xem: 5

  • Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol
   Hóa học 11
   Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 5

  • Bài 41. Phenol
   Hóa học 11
   Bài 41. Phenol

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 6

  • Bài 45. Axit cacboxylic (tiết 1)
   Hóa học 11
   Bài 45. Axit cacboxylic (tiết 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol
   Hóa học 11
   Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 40. Ancol - Lê Thị Thúy Mơ
   Hóa học 11
   Bài 40. Ancol - Lê Thị Thúy Mơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
   Hóa học 11
   Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 41. Phenol
   Hóa học 11
   Bài 41. Phenol

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 2

  • giáo án bài ancol tiết 1 hóa học 11 cơ bản
   Hóa học 11
   giáo án bài ancol tiết 1 hóa học 11 cơ bản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 11. Axit photphoric và muối photphat
   Hóa học 11
   Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 12. Phân bón hoá học
   Hóa học 11
   Bài 12. Phân bón hoá học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
   Hóa học 11
   Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
   Hóa học 11
   Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 40. Ancol
   Hóa học 11
   Bài 40. Ancol

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 2

  • Bài 29. Anken
   Hóa học 11
   Bài 29. Anken

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 3

  • Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
   Hóa học 11
   Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 32. Ankin
   Hóa học 11
   Bài 32. Ankin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 3

  • Bài 41. Phenol
   Hóa học 11
   Bài 41. Phenol

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2018

   Xem: 2

  • Bài 33. Luyện tập: Ankin
   Hóa học 11
   Bài 33. Luyện tập: Ankin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 29. Anken
   Hóa học 11
   Bài 29. Anken

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2018

   Xem: 2

  • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
   Hóa học 11
   Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2018

   Xem: 1

  • Bài 15. Cacbon
   Hóa học 11
   Bài 15. Cacbon

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2018

   Xem: 2

  • Bài 12. Phân bón hoá học
   Hóa học 11
   Bài 12. Phân bón hoá học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2018

   Xem: 1

  • Bài 32. Ankin
   Hóa học 11
   Bài 32. Ankin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2018

   Xem: 2

  • Bài 25. Ankan
   Hóa học 11
   Bài 25. Ankan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2018

   Xem: 2

  • Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên- tổ 2 -q
   Hóa học 11
   Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên- tổ 2 -q

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2018

   Xem: 0

  • Bài 18. Công nghiệp silicat
   Hóa học 11
   Bài 18. Công nghiệp silicat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2017

   Xem: 0

  • Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
   Hóa học 11
   Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/12/2017

   Xem: 0

  • Bài 25. Ankan
   Hóa học 11
   Bài 25. Ankan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2017

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY