Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 11 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 11 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Hóa học 11

 • ÔN TẬP CHƯƠNG HIDROCACBON NO
  Hóa học 11
  ÔN TẬP CHƯƠNG HIDROCACBON NO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2018

  Xem: 0

 • Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • Hóa học 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • bài 44: anđehit-xeton
  Hóa học 11
  bài 44: anđehit-xeton

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 44: Anđehit-xeton (tiết 2)
  Hóa học 11
  Bài 44: Anđehit-xeton (tiết 2)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
  Hóa học 11
  Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
  Hóa học 11
  Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 2

 • bài phenol
  Hóa học 11
  bài phenol

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 5

 • Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol
  Hóa học 11
  Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 5

 • Bài 41. Phenol
  Hóa học 11
  Bài 41. Phenol

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 6

 • Bài 45. Axit cacboxylic (tiết 1)
  Hóa học 11
  Bài 45. Axit cacboxylic (tiết 1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/3/2018

  Xem: 2

 • Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol
  Hóa học 11
  Bài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenol

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 40. Ancol - Lê Thị Thúy Mơ
  Hóa học 11
  Bài 40. Ancol - Lê Thị Thúy Mơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 2

 • Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
  Hóa học 11
  Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 41. Phenol
  Hóa học 11
  Bài 41. Phenol

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 2

 • giáo án bài ancol tiết 1 hóa học 11 cơ bản
  Hóa học 11
  giáo án bài ancol tiết 1 hóa học 11 cơ bản

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 11. Axit photphoric và muối photphat
  Hóa học 11
  Bài 11. Axit photphoric và muối photphat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 12. Phân bón hoá học
  Hóa học 11
  Bài 12. Phân bón hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
  Hóa học 11
  Bài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
  Hóa học 11
  Bài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 40. Ancol
  Hóa học 11
  Bài 40. Ancol

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2018

  Xem: 2

 • Bài 29. Anken
  Hóa học 11
  Bài 29. Anken

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 3

 • Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
  Hóa học 11
  Bài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 32. Ankin
  Hóa học 11
  Bài 32. Ankin

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 3

 • Bài 41. Phenol
  Hóa học 11
  Bài 41. Phenol

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2018

  Xem: 2

 • Bài 33. Luyện tập: Ankin
  Hóa học 11
  Bài 33. Luyện tập: Ankin

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 29. Anken
  Hóa học 11
  Bài 29. Anken

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2018

  Xem: 2

 • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
  Hóa học 11
  Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 15. Cacbon
  Hóa học 11
  Bài 15. Cacbon

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 2

 • Bài 12. Phân bón hoá học
  Hóa học 11
  Bài 12. Phân bón hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

  Xem: 1

 • Bài 32. Ankin
  Hóa học 11
  Bài 32. Ankin

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

  Xem: 2

 • Bài 25. Ankan
  Hóa học 11
  Bài 25. Ankan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2018

  Xem: 2

 • Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên- tổ 2 -q
  Hóa học 11
  Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên- tổ 2 -q

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2018

  Xem: 0

 • Bài 18. Công nghiệp silicat
  Hóa học 11
  Bài 18. Công nghiệp silicat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

  Xem: 0

 • Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
  Hóa học 11
  Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/12/2017

  Xem: 0

 • Bài 25. Ankan
  Hóa học 11
  Bài 25. Ankan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2017

  Xem: 0

 • Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
  Hóa học 11
  Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2017

  Xem: 0

 • Bài 9. Axit nitric và muối nitrat
  Hóa học 11
  Bài 9. Axit nitric và muối nitrat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/12/2017

  Xem: 0

 • hoá 11 bài cacbon
  Hóa học 11
  hoá 11 bài cacbon

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2017

  Xem: 12

 • Bài 25. Ankan
  Hóa học 11
  Bài 25. Ankan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2017

  Xem: 12

 • Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ
  Hóa học 11
  Bài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2017

  Xem: 10

 • Bài 25. Ankan
  Hóa học 11
  Bài 25. Ankan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2017

  Xem: 12

 • Bài 30. Ankađien
  Hóa học 11
  Bài 30. Ankađien

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/11/2017

  Xem: 13

 • Bài 12. Phân bón hoá học
  Hóa học 11
  Bài 12. Phân bón hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2017

  Xem: 12

 • Bài 15. Cacbon Tuyến /Nguyễn
  Hóa học 11
  Bài 15. Cacbon Tuyến /Nguyễn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 10

 • Bài 12. Phân bón hoá học
  Hóa học 11
  Bài 12. Phân bón hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 12

 • Bài 18. Công nghiệp silicat
  Hóa học 11
  Bài 18. Công nghiệp silicat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 18. Công nghiệp silicat
  Hóa học 11
  Bài 18. Công nghiệp silicat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 12. Phân bón hoá học
  Hóa học 11
  Bài 12. Phân bón hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 12. Phân bón hoá học
  Hóa học 11
  Bài 12. Phân bón hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 12. Phân bón hoá học
  Hóa học 11
  Bài 12. Phân bón hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
  Hóa học 11
  Bài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY