Bài giảng Hóa học 11 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 11 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 11 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 7. Luyện tập: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 7. Luyện tập: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • Hóa học 11 nâng cao. Bài 53. Ancol: cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí
   Hóa học 11 Nâng cao
   Hóa học 11 nâng cao. Bài 53. Ancol: cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 48. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên (Dầu mỏ)
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 48. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên (Dầu mỏ)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2018

   Xem: 1

  • Bài 43. Ankin.
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 43. Ankin.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2017

   Xem: 0

  • Bài 16. Phân bón hoá học
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 16. Phân bón hoá học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2017

   Xem: 0

  • Bài 16. Phân bón hoá học
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 16. Phân bón hoá học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2017

   Xem: 0

  • Tính chất hóa học của photpho
   Hóa học 11 Nâng cao
   Tính chất hóa học của photpho

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2017

   Xem: 0

  • phân biệt màu sắc hóa học
   Hóa học 11 Nâng cao
   phân biệt màu sắc hóa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2017

   Xem: 0

  • Bài 53. Ancol: cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 53. Ancol: cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2017

   Xem: 0

  • Bài 10. Nitơ
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 10. Nitơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2016

   Xem: 0

  • Bài 22. Silic và hợp chất của silic
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 22. Silic và hợp chất của silic

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2016

   Xem: 2

  • Bài 46. Benzen và ankylbenzen
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 46. Benzen và ankylbenzen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2016

   Xem: 0

  • Phân bón hóa học lớp 11
   Hóa học 11 Nâng cao
   Phân bón hóa học lớp 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2016

   Xem: 0

  • Bài 16. Phân bón hoá học
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 16. Phân bón hoá học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2016

   Xem: 0

  • Bài 16. Phân bón hoá học
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 16. Phân bón hoá học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/7/2016

   Xem: 0

  • Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2016

   Xem: 0

  • Bài 47. Stiren và naphtalen
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 47. Stiren và naphtalen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • bài 46:benzen và ankylbenzen (tiết 2)
   Hóa học 11 Nâng cao
   bài 46:benzen và ankylbenzen (tiết 2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2016

   Xem: 0

  • Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2016

   Xem: 0

  • Bài 46. Benzen và ankylbenzen
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 46. Benzen và ankylbenzen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2016

   Xem: 0

  • Bài 42. Khái niệm về tecpen
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 42. Khái niệm về tecpen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2016

   Xem: 0

  • Bài 40. Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 40. Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2015

   Xem: 0

  • Bài 29. Anken
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 29. Anken

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2015

   Xem: 18

  • bài stiren và naptalen
   Hóa học 11 Nâng cao
   bài stiren và naptalen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2015

   Xem: 0

  • Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2015

   Xem: 0

  • Bài 42. Khái niệm về tecpen phan 3
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 42. Khái niệm về tecpen phan 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/2/2015

   Xem: 21

  • Bài 32. Ankin
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bài 32. Ankin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2014

   Xem: 0

  • bài 46 benzen và alkylbenzen
   Hóa học 11 Nâng cao
   bài 46 benzen và alkylbenzen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2014

   Xem: 0

  • GADT-Bài Phenol
   Hóa học 11 Nâng cao
   GADT-Bài Phenol

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2014

   Xem: 0

  • Luyện tập dẫn xuất Halogen
   Hóa học 11 Nâng cao
   Luyện tập dẫn xuất Halogen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2014

   Xem: 0

  • Luyen tap RH khong no
   Hóa học 11 Nâng cao
   Luyen tap RH khong no

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/7/2014

   Xem: 0

  • Phenol11NC
   Hóa học 11 Nâng cao
   Phenol11NC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/6/2014

   Xem: 0

  • Thảo-Ancol-Axitcacbon-Andehyt
   Hóa học 11 Nâng cao
   Thảo-Ancol-Axitcacbon-Andehyt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2014

   Xem: 23

  • Phenol-11NC
   Hóa học 11 Nâng cao
   Phenol-11NC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2014

   Xem: 0

  • Hóa 11 - Bài 1 Sự Điện Li (NC)
   Hóa học 11 Nâng cao
   Hóa 11 - Bài 1 Sự Điện Li (NC)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2014

   Xem: 0

  • Benzen-aren
   Hóa học 11 Nâng cao
   Benzen-aren

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2014

   Xem: 22

  • Luyện tập axit cacboxylic- trò chơi
   Hóa học 11 Nâng cao
   Luyện tập axit cacboxylic- trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2014

   Xem: 0

  • nito
   Hóa học 11 Nâng cao
   nito

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2014

   Xem: 0

  • Cacbon-11Nc
   Hóa học 11 Nâng cao
   Cacbon-11Nc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2014

   Xem: 0

  • Ankan. Tính chất hóa học- điều chế- ứng dụng
   Hóa học 11 Nâng cao
   Ankan. Tính chất hóa học- điều chế- ứng dụng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2014

   Xem: 0

  • ANKAN-T2-THẢO
   Hóa học 11 Nâng cao
   ANKAN-T2-THẢO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2014

   Xem: 0

  • ANKAN-T1-THẢO
   Hóa học 11 Nâng cao
   ANKAN-T1-THẢO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2014

   Xem: 13

  • phân lân
   Hóa học 11 Nâng cao
   phân lân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2013

   Xem: 15

  • Khái quát về nito
   Hóa học 11 Nâng cao
   Khái quát về nito

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2013

   Xem: 0

  • Cacbon-Phương Thảo
   Hóa học 11 Nâng cao
   Cacbon-Phương Thảo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2013

   Xem: 0

  • NH3-Giang
   Hóa học 11 Nâng cao
   NH3-Giang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2013

   Xem: 17

  • silic va hop chat cua si lic
   Hóa học 11 Nâng cao
   silic va hop chat cua si lic

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2013

   Xem: 0

  • Bai TENCPEN ppt
   Hóa học 11 Nâng cao
   Bai TENCPEN ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2013

   Xem: 0

  • bài giảng photpho ban nang cao
   Hóa học 11 Nâng cao
   bài giảng photpho ban nang cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2013

   Xem: 0

  • tiet 19- luyen tap N, P, va hop chat
   Hóa học 11 Nâng cao
   tiet 19- luyen tap N, P, va hop chat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2013

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY