Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 11 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 11 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Hóa học 11 nâng cao

 • Hóa học 11 nâng cao. Bài 53. Ancol: cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí
  Hóa học 11 Nâng cao
  Hóa học 11 nâng cao. Bài 53. Ancol: cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 48. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên (Dầu mỏ)
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 48. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên (Dầu mỏ)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 43. Ankin.
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 43. Ankin.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2017

  Xem: 0

 • Bài 16. Phân bón hoá học
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 16. Phân bón hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2017

  Xem: 0

 • Bài 16. Phân bón hoá học
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 16. Phân bón hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • Tính chất hóa học của photpho
  Hóa học 11 Nâng cao
  Tính chất hóa học của photpho

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/11/2017

  Xem: 0

 • phân biệt màu sắc hóa học
  Hóa học 11 Nâng cao
  phân biệt màu sắc hóa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2017

  Xem: 0

 • Bài 53. Ancol: cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 53. Ancol: cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2017

  Xem: 0

 • Bài 10. Nitơ
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 10. Nitơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2016

  Xem: 0

 • Bài 22. Silic và hợp chất của silic
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 22. Silic và hợp chất của silic

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/11/2016

  Xem: 2

 • Bài 46. Benzen và ankylbenzen
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 46. Benzen và ankylbenzen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2016

  Xem: 0

 • Phân bón hóa học lớp 11
  Hóa học 11 Nâng cao
  Phân bón hóa học lớp 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2016

  Xem: 0

 • Bài 16. Phân bón hoá học
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 16. Phân bón hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/10/2016

  Xem: 0

 • Bài 16. Phân bón hoá học
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 16. Phân bón hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/7/2016

  Xem: 0

 • Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2016

  Xem: 0

 • Bài 47. Stiren và naphtalen
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 47. Stiren và naphtalen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • bài 46:benzen và ankylbenzen (tiết 2)
  Hóa học 11 Nâng cao
  bài 46:benzen và ankylbenzen (tiết 2)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2016

  Xem: 0

 • Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2016

  Xem: 0

 • Bài 46. Benzen và ankylbenzen
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 46. Benzen và ankylbenzen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2016

  Xem: 0

 • Bài 42. Khái niệm về tecpen
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 42. Khái niệm về tecpen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2016

  Xem: 0

 • Bài 40. Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 40. Anken: Tính chất, điều chế và ứng dụng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2015

  Xem: 0

 • Bài 29. Anken
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 29. Anken

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2015

  Xem: 18

 • bài stiren và naptalen
  Hóa học 11 Nâng cao
  bài stiren và naptalen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2015

  Xem: 0

 • Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 54. Ancol: Tính chất hoá học, điều chế và ứng dụng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2015

  Xem: 0

 • Bài 42. Khái niệm về tecpen phan 3
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 42. Khái niệm về tecpen phan 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/2/2015

  Xem: 21

 • Bài 32. Ankin
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bài 32. Ankin

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2014

  Xem: 0

 • bài 46 benzen và alkylbenzen
  Hóa học 11 Nâng cao
  bài 46 benzen và alkylbenzen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2014

  Xem: 0

 • GADT-Bài Phenol
  Hóa học 11 Nâng cao
  GADT-Bài Phenol

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2014

  Xem: 0

 • Luyện tập dẫn xuất Halogen
  Hóa học 11 Nâng cao
  Luyện tập dẫn xuất Halogen

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/10/2014

  Xem: 0

 • Luyen tap RH khong no
  Hóa học 11 Nâng cao
  Luyen tap RH khong no

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/7/2014

  Xem: 0

 • Phenol11NC
  Hóa học 11 Nâng cao
  Phenol11NC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/6/2014

  Xem: 0

 • Thảo-Ancol-Axitcacbon-Andehyt
  Hóa học 11 Nâng cao
  Thảo-Ancol-Axitcacbon-Andehyt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2014

  Xem: 23

 • Phenol-11NC
  Hóa học 11 Nâng cao
  Phenol-11NC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2014

  Xem: 0

 • Hóa 11 - Bài 1 Sự Điện Li (NC)
  Hóa học 11 Nâng cao
  Hóa 11 - Bài 1 Sự Điện Li (NC)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2014

  Xem: 0

 • Benzen-aren
  Hóa học 11 Nâng cao
  Benzen-aren

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2014

  Xem: 22

 • Luyện tập axit cacboxylic- trò chơi
  Hóa học 11 Nâng cao
  Luyện tập axit cacboxylic- trò chơi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2014

  Xem: 0

 • nito
  Hóa học 11 Nâng cao
  nito

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/2/2014

  Xem: 0

 • Cacbon-11Nc
  Hóa học 11 Nâng cao
  Cacbon-11Nc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2014

  Xem: 0

 • Ankan. Tính chất hóa học- điều chế- ứng dụng
  Hóa học 11 Nâng cao
  Ankan. Tính chất hóa học- điều chế- ứng dụng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2014

  Xem: 0

 • ANKAN-T2-THẢO
  Hóa học 11 Nâng cao
  ANKAN-T2-THẢO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2014

  Xem: 0

 • ANKAN-T1-THẢO
  Hóa học 11 Nâng cao
  ANKAN-T1-THẢO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2014

  Xem: 13

 • phân lân
  Hóa học 11 Nâng cao
  phân lân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2013

  Xem: 0

 • Khái quát về nito
  Hóa học 11 Nâng cao
  Khái quát về nito

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2013

  Xem: 0

 • Cacbon-Phương Thảo
  Hóa học 11 Nâng cao
  Cacbon-Phương Thảo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2013

  Xem: 0

 • NH3-Giang
  Hóa học 11 Nâng cao
  NH3-Giang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2013

  Xem: 17

 • silic va hop chat cua si lic
  Hóa học 11 Nâng cao
  silic va hop chat cua si lic

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2013

  Xem: 0

 • Bai TENCPEN ppt
  Hóa học 11 Nâng cao
  Bai TENCPEN ppt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2013

  Xem: 0

 • bài giảng photpho ban nang cao
  Hóa học 11 Nâng cao
  bài giảng photpho ban nang cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2013

  Xem: 0

 • tiet 19- luyen tap N, P, va hop chat
  Hóa học 11 Nâng cao
  tiet 19- luyen tap N, P, va hop chat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2013

  Xem: 0

 • Phan bon hoa hoc 11
  Hóa học 11 Nâng cao
  Phan bon hoa hoc 11

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2013

  Xem: 0

 • hoa 11- tiet 18- phan bon hoa hoc
  Hóa học 11 Nâng cao
  hoa 11- tiet 18- phan bon hoa hoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2013

  Xem: 0

 • axit nitric-muối nitrat
  Hóa học 11 Nâng cao
  axit nitric-muối nitrat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 11 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2013

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY