Bài giảng Hóa học 12

Thư viện bài giảng Hóa học lớp 12
bài giảng
Hóa học 12

polime

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 9. Amin

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

PHẦN MỀM ÔN THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ 12

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

PHẦN MỀM ÔN THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC HỮU CƠ 12

 • 26 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 31. Sắt

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 15. Luyện tập: Polime và vật liệu polime

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 10. Amino axit

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Giao an

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

TRẮC NGHIỆM ONLINE: HÓA HỮU CƠ 12

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 13. Đại cương về polime

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 9. Amin

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 9. Amin

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 1. Este

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 5. Glucozơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 5. Glucozơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 1. Este

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 2. Lipit

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 1. Este

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 5. Glucozơ

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

BÀI ESTE

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 44. Hóa học và vấn đề xã hội

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 5. Glucozơ

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

phân biệt một số ion trong dung dịch

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

phân biệt một số ion trong dung dịch

 • 7 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 21. Điều chế kim loại

 • 8 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 45. Hóa học về vấn đề môi trường

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 6. Saccarozơ, tinh bột va xenlulozơ

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 31. Sắt

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 14. Vật liệu polime

 • 10 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

TIẾT 39 LT ĐIỀU CHẾ KL

 • 11 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 12

Bài 11. Peptit va protein

 • 11 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 12

Giới thiệu về Đá vôi

 • 11 tháng trước
 • 1
bài giảng
Hóa học 12

bai 20 su an mon kim loai

 • một năm trước
 • 0