Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 12 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 12 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Hóa học 12 nâng cao

 • NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH
  Hóa học 12 Nâng cao
  NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/9/2018

  Xem: 0

 • dầu khí 1
  Hóa học 12 Nâng cao
  dầu khí 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • dầu khí
  Hóa học 12 Nâng cao
  dầu khí

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 58. Hoá học và vấn đề môi trường
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 58. Hoá học và vấn đề môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 1

 • lop 2
  Hóa học 12 Nâng cao
  lop 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 7

 • lop 12
  Hóa học 12 Nâng cao
  lop 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/2/2018

  Xem: 2

 • Bài 13. Peptit và protein
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 13. Peptit và protein

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2017

  Xem: 0

 • Acid carboxylic
  Hóa học 12 Nâng cao
  Acid carboxylic

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/6/2017

  Xem: 25

 • Bài 51. Chuẩn độ axit-bazơ
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 51. Chuẩn độ axit-bazơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/5/2017

  Xem: 0

 • Bài 22. Sự điện phân
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 22. Sự điện phân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2016

  Xem: 0

 • Bài 22. Sự điện phân
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 22. Sự điện phân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2016

  Xem: 0

 • Bài 17. Vật liệu polime
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 17. Vật liệu polime

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2016

  Xem: 0

 • Bài 17. Vật liệu polime
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 17. Vật liệu polime

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2015

  Xem: 0

 • Đại cương về Polime - hoá 12 nâng cao
  Hóa học 12 Nâng cao
  Đại cương về Polime - hoá 12 nâng cao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2015

  Xem: 0

 • bài sắt hóa học 12
  Hóa học 12 Nâng cao
  bài sắt hóa học 12

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2014

  Xem: 0

 • chuyên đề Hóa
  Hóa học 12 Nâng cao
  chuyên đề Hóa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2014

  Xem: 13

 • bài vật liệu polime tiết 2
  Hóa học 12 Nâng cao
  bài vật liệu polime tiết 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2014

  Xem: 0

 • Đồng và hợp chất của đồng
  Hóa học 12 Nâng cao
  Đồng và hợp chất của đồng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2014

  Xem: 0

 • Bài 40 Sắt : Vị trí- Cấu tạo
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 40 Sắt : Vị trí- Cấu tạo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2014

  Xem: 0

 • Bài 49: Phân biệt anion
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 49: Phân biệt anion

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/2/2014

  Xem: 0

 • HỢP CHẤT CỦA NATRI
  Hóa học 12 Nâng cao
  HỢP CHẤT CỦA NATRI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2013

  Xem: 0

 • Bài 17. Vật Liệu POLIME - phần 1
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 17. Vật Liệu POLIME - phần 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/10/2013

  Xem: 0

 • bai 17: Vật liệu polime-(cao su-keo dan)
  Hóa học 12 Nâng cao
  bai 17: Vật liệu polime-(cao su-keo dan)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2013

  Xem: 0

 • Môi trường
  Hóa học 12 Nâng cao
  Môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2013

  Xem: 0

 • Tiết 64 bài 40 SẮT
  Hóa học 12 Nâng cao
  Tiết 64 bài 40 SẮT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2013

  Xem: 0

 • sự điện phân
  Hóa học 12 Nâng cao
  sự điện phân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2013

  Xem: 0

 • oxit sắt (III)
  Hóa học 12 Nâng cao
  oxit sắt (III)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2013

  Xem: 14

 • bài 28: KIM LOẠI KIỀM
  Hóa học 12 Nâng cao
  bài 28: KIM LOẠI KIỀM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2013

  Xem: 0

 • Sắt -12NC
  Hóa học 12 Nâng cao
  Sắt -12NC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2013

  Xem: 0

 • Một số hợp chất của Fe
  Hóa học 12 Nâng cao
  Một số hợp chất của Fe

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2013

  Xem: 37

 • Xenlulozo
  Hóa học 12 Nâng cao
  Xenlulozo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2013

  Xem: 15

 • Bai 21 luyen tap tinh chat kim loai
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bai 21 luyen tap tinh chat kim loai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2012

  Xem: 0

 • bai 19 kim loaihop kim t2 co ban do tu duy
  Hóa học 12 Nâng cao
  bai 19 kim loaihop kim t2 co ban do tu duy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2012

  Xem: 13

 • Tiết 44: PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I KIM LOẠI KÉM
  Hóa học 12 Nâng cao
  Tiết 44: PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I KIM LOẠI KÉM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2012

  Xem: 0

 • Kim loại kiềm
  Hóa học 12 Nâng cao
  Kim loại kiềm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2012

  Xem: 0

 • Nhôm
  Hóa học 12 Nâng cao
  Nhôm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2012

  Xem: 18

 • Kim loại kiềm
  Hóa học 12 Nâng cao
  Kim loại kiềm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2012

  Xem: 0

 • Bài SỰ ĐIỆN PHÂN 12 NÂNG CAO
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài SỰ ĐIỆN PHÂN 12 NÂNG CAO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2012

  Xem: 0

 • Kim loại kiềm thổ
  Hóa học 12 Nâng cao
  Kim loại kiềm thổ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • AMINO AXIT
  Hóa học 12 Nâng cao
  AMINO AXIT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2012

  Xem: 0

 • Giao an dien tu
  Hóa học 12 Nâng cao
  Giao an dien tu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2012

  Xem: 0

 • Vật liệu polime
  Hóa học 12 Nâng cao
  Vật liệu polime

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2012

  Xem: 0

 • Kim loại và hợp kim - 12NC (tiết 1)
  Hóa học 12 Nâng cao
  Kim loại và hợp kim - 12NC (tiết 1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2012

  Xem: 0

 • Vật liệu polime-12NC (tiết 1)
  Hóa học 12 Nâng cao
  Vật liệu polime-12NC (tiết 1)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2012

  Xem: 0

 • vật liệu polime -Cao su
  Hóa học 12 Nâng cao
  vật liệu polime -Cao su

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2012

  Xem: 37

 • Bài 17. phần IV: KEO DÁN
  Hóa học 12 Nâng cao
  Bài 17. phần IV: KEO DÁN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2012

  Xem: 0

 • hop chat KL kiem
  Hóa học 12 Nâng cao
  hop chat KL kiem

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2012

  Xem: 0

 • bai giang bai nhom
  Hóa học 12 Nâng cao
  bai giang bai nhom

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2012

  Xem: 0

 • polime
  Hóa học 12 Nâng cao
  polime

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2012

  Xem: 12

 • Luyen tập Polime
  Hóa học 12 Nâng cao
  Luyen tập Polime

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2012

  Xem: 13

 • bai Crom nang cao hay va day du
  Hóa học 12 Nâng cao
  bai Crom nang cao hay va day du

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/2/2012

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY