Bài giảng Hóa học 12 nâng cao

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 12 nâng cao và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 12 nâng cao hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 49. Nhận biết một số anion trong dung dịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác(niken, kẽm)
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác(niken, kẽm)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2019

   Xem: 0

  • Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác(Thiếc, chì)
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác(Thiếc, chì)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2019

   Xem: 0

  • BÀI 23 SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI
   Hóa học 12 Nâng cao
   BÀI 23 SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Vật liệu polime
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 17. Vật liệu polime

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2018

   Xem: 0

  • Bài 17. Vật liệu polime
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 17. Vật liệu polime

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH
   Hóa học 12 Nâng cao
   NHẬN BIẾT MỘT SỐ CATION TRONG DUNG DỊCH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/9/2018

   Xem: 0

  • dầu khí 1
   Hóa học 12 Nâng cao
   dầu khí 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2018

   Xem: 0

  • dầu khí
   Hóa học 12 Nâng cao
   dầu khí

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/7/2018

   Xem: 0

  • Bài 58. Hoá học và vấn đề môi trường
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 58. Hoá học và vấn đề môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2018

   Xem: 0

  • Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 44. Sơ lược về một số kim loại khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 6

  • lop 2
   Hóa học 12 Nâng cao
   lop 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2018

   Xem: 11

  • lop 12
   Hóa học 12 Nâng cao
   lop 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/2/2018

   Xem: 2

  • Bài 13. Peptit và protein
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 13. Peptit và protein

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2017

   Xem: 17

  • Acid carboxylic
   Hóa học 12 Nâng cao
   Acid carboxylic

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/6/2017

   Xem: 25

  • Bài 51. Chuẩn độ axit-bazơ
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 51. Chuẩn độ axit-bazơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2017

   Xem: 19

  • Bài 22. Sự điện phân
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 22. Sự điện phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2016

   Xem: 0

  • Bài 22. Sự điện phân
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 22. Sự điện phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2016

   Xem: 0

  • Bài 17. Vật liệu polime
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 17. Vật liệu polime

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2016

   Xem: 0

  • Bài 17. Vật liệu polime
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 17. Vật liệu polime

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2015

   Xem: 0

  • Đại cương về Polime - hoá 12 nâng cao
   Hóa học 12 Nâng cao
   Đại cương về Polime - hoá 12 nâng cao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2015

   Xem: 22

  • bài sắt hóa học 12
   Hóa học 12 Nâng cao
   bài sắt hóa học 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2014

   Xem: 0

  • chuyên đề Hóa
   Hóa học 12 Nâng cao
   chuyên đề Hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2014

   Xem: 13

  • bài vật liệu polime tiết 2
   Hóa học 12 Nâng cao
   bài vật liệu polime tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2014

   Xem: 0

  • Đồng và hợp chất của đồng
   Hóa học 12 Nâng cao
   Đồng và hợp chất của đồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2014

   Xem: 0

  • Bài 40 Sắt : Vị trí- Cấu tạo
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 40 Sắt : Vị trí- Cấu tạo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2014

   Xem: 0

  • Bài 49: Phân biệt anion
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 49: Phân biệt anion

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/2/2014

   Xem: 0

  • HỢP CHẤT CỦA NATRI
   Hóa học 12 Nâng cao
   HỢP CHẤT CỦA NATRI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2013

   Xem: 0

  • Bài 17. Vật Liệu POLIME - phần 1
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài 17. Vật Liệu POLIME - phần 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2013

   Xem: 0

  • bai 17: Vật liệu polime-(cao su-keo dan)
   Hóa học 12 Nâng cao
   bai 17: Vật liệu polime-(cao su-keo dan)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2013

   Xem: 0

  • Môi trường
   Hóa học 12 Nâng cao
   Môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2013

   Xem: 0

  • Tiết 64 bài 40 SẮT
   Hóa học 12 Nâng cao
   Tiết 64 bài 40 SẮT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/3/2013

   Xem: 0

  • sự điện phân
   Hóa học 12 Nâng cao
   sự điện phân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2013

   Xem: 0

  • oxit sắt (III)
   Hóa học 12 Nâng cao
   oxit sắt (III)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2013

   Xem: 14

  • bài 28: KIM LOẠI KIỀM
   Hóa học 12 Nâng cao
   bài 28: KIM LOẠI KIỀM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2013

   Xem: 0

  • Sắt -12NC
   Hóa học 12 Nâng cao
   Sắt -12NC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/1/2013

   Xem: 0

  • Một số hợp chất của Fe
   Hóa học 12 Nâng cao
   Một số hợp chất của Fe

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2013

   Xem: 37

  • Xenlulozo
   Hóa học 12 Nâng cao
   Xenlulozo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2013

   Xem: 15

  • Bai 21 luyen tap tinh chat kim loai
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bai 21 luyen tap tinh chat kim loai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2012

   Xem: 0

  • bai 19 kim loaihop kim t2 co ban do tu duy
   Hóa học 12 Nâng cao
   bai 19 kim loaihop kim t2 co ban do tu duy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2012

   Xem: 13

  • Tiết 44: PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I KIM LOẠI KÉM
   Hóa học 12 Nâng cao
   Tiết 44: PHÂN NHÓM CHÍNH NHÓM I KIM LOẠI KÉM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/12/2012

   Xem: 21

  • Kim loại kiềm
   Hóa học 12 Nâng cao
   Kim loại kiềm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2012

   Xem: 0

  • Nhôm
   Hóa học 12 Nâng cao
   Nhôm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2012

   Xem: 18

  • Kim loại kiềm
   Hóa học 12 Nâng cao
   Kim loại kiềm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2012

   Xem: 0

  • Bài SỰ ĐIỆN PHÂN 12 NÂNG CAO
   Hóa học 12 Nâng cao
   Bài SỰ ĐIỆN PHÂN 12 NÂNG CAO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2012

   Xem: 11

  • Kim loại kiềm thổ
   Hóa học 12 Nâng cao
   Kim loại kiềm thổ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2012

   Xem: 12

  • AMINO AXIT
   Hóa học 12 Nâng cao
   AMINO AXIT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2012

   Xem: 0

  • Giao an dien tu
   Hóa học 12 Nâng cao
   Giao an dien tu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2012

   Xem: 16

  • Vật liệu polime
   Hóa học 12 Nâng cao
   Vật liệu polime

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2012

   Xem: 0

  • Kim loại và hợp kim - 12NC (tiết 1)
   Hóa học 12 Nâng cao
   Kim loại và hợp kim - 12NC (tiết 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 12 Nâng cao

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2012

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY