Bài giảng Hóa học 8

Thư viện bài giảng Hóa học lớp 8 tổng hợp nhiều giáo án, bài giảng, đề thi của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Hóa học 8 để làm quen với cấu trúc bài học, các dạng bài tập. Dưới đây là một trong những tài liệu tham khảo và ôn thi bổ ích dành cho các em học sinh. Nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức đã học
bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 7. Bài thực hành 2

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa học 8

Bài 3. Bài thực hành 1

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

hóa học

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 45. Bài thực hành 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 44. Bài luyện tập 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 44. Bài luyện tập 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 44. Bài luyện tập 8

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 43. Pha chế dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 43. Pha chế dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 43. Pha chế dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 42. Nồng độ dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 42. Nồng độ dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 42. Nồng độ dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa 8

Bài 40. Dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 40. Dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 40. Dung dịch

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 39. Bài thực hành 6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 39. Bài thực hành 6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 39. Bài thực hành 6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 38. Bài luyện tập 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 38. Bài luyện tập 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 38. Bài luyện tập 7

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

hóa vô cơ- nước

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 36. Nước

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 36. Nước

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 35. Bài thực hành 5

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 35. Bài thực hành 5

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

BÀI LUYỆN TẬP 6 CHƯƠNG HIĐRO -NƯỚC

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 34. Bài luyện tập 6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 34. Bài luyện tập 6

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hóa 8

Phản ứng oxi hóa -khử ( Hóa học 8)

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bai-32_Phan-Ung-Oxi-Hoa-Khu

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 32. Phản ứng oxi hoá - khử

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 30. Bài thực hành 4

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 30. Bài thực hành 4

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 30. Bài thực hành 4

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 29. Bài luyện tập 5

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hóa 8

Bài 29. Bài luyện tập 5

 • 3 tháng trước
 • 0