Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Hóa học 8

 • Bài 12. Sự biến đổi chất
  Hóa học 8
  Bài 12. Sự biến đổi chất

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 12. Sự biến đổi chất
  Hóa học 8
  Bài 12. Sự biến đổi chất

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/6/2018

  Xem: 0

 • GA hóa 8 cụm 2017-2018
  Hóa học 8
  GA hóa 8 cụm 2017-2018

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử
  Hóa học 8
  Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử
  Hóa học 8
  Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử
  Hóa học 8
  Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2018

  Xem: 0

 • CHẤT
  Hóa học 8
  CHẤT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 17. Bài luyện tập 3
  Hóa học 8
  Bài 17. Bài luyện tập 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ
  Hóa học 8
  Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế
  Hóa học 8
  Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 40. Dung dịch
  Hóa học 8
  Bài 40. Dung dịch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 37. Axit - Bazơ - Muối
  Hóa học 8
  Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • phân bón hóa học
  Hóa học 8
  phân bón hóa học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 37. Axit - Bazơ - Muối
  Hóa học 8
  Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro
  Hóa học 8
  Bài 31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 10. Hoá trị
  Hóa học 8
  Bài 10. Hoá trị

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • do tan
  Hóa học 8
  do tan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • độ tan
  Hóa học 8
  độ tan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • nong do dung dich
  Hóa học 8
  nong do dung dich

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • nog do dung dich
  Hóa học 8
  nog do dung dich

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • dung dich
  Hóa học 8
  dung dich

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • nong do dung dich
  Hóa học 8
  nong do dung dich

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • dung dich
  Hóa học 8
  dung dich

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế
  Hóa học 8
  Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • powerpoint sinh học 7 - giun đất
  Hóa học 8
  powerpoint sinh học 7 - giun đất

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • sinh học 8 - powerpoint - bai co quan sinh duc nam
  Hóa học 8
  sinh học 8 - powerpoint - bai co quan sinh duc nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • powerpoint hoa hoc 8 - bai luyen tap 2
  Hóa học 8
  powerpoint hoa hoc 8 - bai luyen tap 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ
  Hóa học 8
  Bài 27. Điều chế khí oxi - Phản ứng phân huỷ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 16. Phương trình hoá học
  Hóa học 8
  Bài 16. Phương trình hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 40. Dung dịch
  Hóa học 8
  Bài 40. Dung dịch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 52 Địa y
  Hóa học 8
  Bài 52 Địa y

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 0

 • hóa học 9 - bài DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN
  Hóa học 8
  hóa học 9 - bài DẦU MỎ VÀ KHÍ THIÊN NHIÊN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • hóa học 8 - bài nước tiết 2
  Hóa học 8
  hóa học 8 - bài nước tiết 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • hóa học 8- bai nuoc
  Hóa học 8
  hóa học 8- bai nuoc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • BÀI 24 : TÍNH CHẤT CỦA OXI
  Hóa học 8
  BÀI 24 : TÍNH CHẤT CỦA OXI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 22. Tính theo phương trình hoá học
  Hóa học 8
  Bài 22. Tính theo phương trình hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 22. Tính theo phương trình hoá học
  Hóa học 8
  Bài 22. Tính theo phương trình hoá học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • hóa học 8
  Hóa học 8
  hóa học 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 26. Oxit
  Hóa học 8
  Bài 26. Oxit

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 0

 • Hóa học 8: Bài thực hành 6
  Hóa học 8
  Hóa học 8: Bài thực hành 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Hóa học 8 Bài thực hành 6
  Hóa học 8
  Hóa học 8 Bài thực hành 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Hóa học 8 Bài thực hành 6
  Hóa học 8
  Hóa học 8 Bài thực hành 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 36. Nước
  Hóa học 8
  Bài 36. Nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2018

  Xem: 0

 • Hóa học 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 3

 • hóa hoc 8 bài luyện tập 7
  Hóa học 8
  hóa hoc 8 bài luyện tập 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 39. Bài thực hành 6
  Hóa học 8
  Bài 39. Bài thực hành 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 40. Dung dịch
  Hóa học 8
  Bài 40. Dung dịch

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 36. Nước
  Hóa học 8
  Bài 36. Nước

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 34. Bài luyện tập 6
  Hóa học 8
  Bài 34. Bài luyện tập 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 37. Axit - Bazơ - Muối
  Hóa học 8
  Bài 37. Axit - Bazơ - Muối

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế
  Hóa học 8
  Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 39. Bài thực hành 6
  Hóa học 8
  Bài 39. Bài thực hành 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY