Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hóa học (CĐ-ĐH) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • quang phổ hấp thụ
   Hóa học
   quang phổ hấp thụ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/5/2019

   Xem: 0

  • hóa keo và hấp phụ
   Hóa học
   hóa keo và hấp phụ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2019

   Xem: 0

  • Kim loại kiềm
   Hóa học
   Kim loại kiềm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • hóa môi trường
   Hóa học
   hóa môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2019

   Xem: 0

  • Chương điện
   Hóa học
   Chương điện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Sequential injection system with in-line solid phase extraction
   Hóa học
   Sequential injection system with in-line solid phase extraction

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2018

   Xem: 0

  • One-Pot Hydrothermal Synthesis of Carbon Dot
   Hóa học
   One-Pot Hydrothermal Synthesis of Carbon Dot

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2018

   Xem: 4

  • Fluorescent carbon quantum dot hydrogels for direct determination of silver ions
   Hóa học
   Fluorescent carbon quantum dot hydrogels for direct determination of silver ions

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2018

   Xem: 0

  • Polyvinylclorua (PVC)
   Hóa học
   Polyvinylclorua (PVC)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/5/2018

   Xem: 0

  • Bài tìm hiểu biện pháp giảm thiếu khí thải trong GTVT và luyện kim
   Hóa học
   Bài tìm hiểu biện pháp giảm thiếu khí thải trong GTVT và luyện kim

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 1

  • Bài tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất sữa chua.
   Hóa học
   Bài tìm hiểu quy trình công nghệ sản xuất sữa chua.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 48

  • Giới thiệu GLP
   Hóa học
   Giới thiệu GLP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/3/2018

   Xem: 2

  • Cấu trúc khí quyển và hiện tượng mưa axit
   Hóa học
   Cấu trúc khí quyển và hiện tượng mưa axit

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 7

  • công nghệ xử lí khí H2S
   Hóa học
   công nghệ xử lí khí H2S

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2018

   Xem: 1

  • CHƯƠNG ĐIỆN HÓA HỌC
   Hóa học
   CHƯƠNG ĐIỆN HÓA HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/1/2018

   Xem: 1

  • PHƯƠNG PHÁP PHỔ KHỐI LƯỢNG (MS)
   Hóa học
   PHƯƠNG PHÁP PHỔ KHỐI LƯỢNG (MS)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2017

   Xem: 1

  • PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI (PHỔ IR)
   Hóa học
   PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI (PHỔ IR)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2017

   Xem: 0

  • PHƯƠNG PHÁP PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN (PHỔ NMR)
   Hóa học
   PHƯƠNG PHÁP PHỔ CỘNG HƯỞNG TỪ HẠT NHÂN (PHỔ NMR)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2017

   Xem: 4

  • PHỔ HẤP THỤ CỦA PHÂN TỬ TRONG VÙNG BỨC XẠ TỬ NGOẠI VÀ KHẢ KIẾN
   Hóa học
   PHỔ HẤP THỤ CỦA PHÂN TỬ TRONG VÙNG BỨC XẠ TỬ NGOẠI VÀ KHẢ KIẾN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2017

   Xem: 0

  • Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học,
   Hóa học
   Hướng dẫn viết đề cương nghiên cứu khoa học,

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2017

   Xem: 0

  • aldehyd ceton
   Hóa học
   aldehyd ceton

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2017

   Xem: 1

  • Điện hoá học
   Hóa học
   Điện hoá học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2017

   Xem: 0

  • bao bì lon nhôm
   Hóa học
   bao bì lon nhôm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2017

   Xem: 0

  • Nhiệt động lực học hóa học
   Hóa học
   Nhiệt động lực học hóa học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2017

   Xem: 1

  • dung dich
   Hóa học
   dung dich

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2016

   Xem: 0

  • Phân compost
   Hóa học
   Phân compost

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2016

   Xem: 0

  • Hóa Đại cương
   Hóa học
   Hóa Đại cương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2016

   Xem: 1

  • Hóa Đại Cương
   Hóa học
   Hóa Đại Cương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2016

   Xem: 1

  • Hoá học
   Hóa học
   Hoá học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2016

   Xem: 0

  • Hoa hoc tinh the
   Hóa học
   Hoa hoc tinh the

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2016

   Xem: 0

  • Phan tich quang pho
   Hóa học
   Phan tich quang pho

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2016

   Xem: 0

  • Nhiễu Xạ tia X
   Hóa học
   Nhiễu Xạ tia X

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2016

   Xem: 12

  • Bai giảng Lipid
   Hóa đại cương
   Bai giảng Lipid

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa đại cương

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2016

   Xem: 0

  • Bài giảng nồng độ và pha chế dung dịch
   Hóa đại cương
   Bài giảng nồng độ và pha chế dung dịch

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa đại cương

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/7/2016

   Xem: 0

  • vai trò của saccaromyces
   Hóa học
   vai trò của saccaromyces

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2016

   Xem: 22

  • Nano Bạc
   Hóa học
   Nano Bạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2016

   Xem: 1

  • Sự ô nhiễm không khí về mặt hóa hoc - Khói quang hóa
   Hóa học
   Sự ô nhiễm không khí về mặt hóa hoc - Khói quang hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2016

   Xem: 2

  • CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC TRONG PHỨC CHẤT
   Hóa học
   CHƯƠNG 3: LIÊN KẾT HÓA HỌC TRONG PHỨC CHẤT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 25

  • BÀI 5: CHUẨN ĐỘ CÁC ĐA AXIT VÀ ĐA BAZƠ
   Hóa học
   BÀI 5: CHUẨN ĐỘ CÁC ĐA AXIT VÀ ĐA BAZƠ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 0

  • cấu tạo phức chất
   Hóa học
   cấu tạo phức chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/3/2016

   Xem: 1

  • Nhiệt động học
   Hóa học
   Nhiệt động học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2016

   Xem: 0

  • Hệ thống cáp nước công cộng 4
   Hóa học
   Hệ thống cáp nước công cộng 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2016

   Xem: 10

  • Hệ thống cáp nước công cộng 3
   Hóa học
   Hệ thống cáp nước công cộng 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2016

   Xem: 0

  • Hệ thống cáp nước công cộng 2
   Hóa học
   Hệ thống cáp nước công cộng 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2016

   Xem: 0

  • hệ thống cấp nước công cộng 1
   Hóa học
   hệ thống cấp nước công cộng 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2016

   Xem: 0

  • Các phương pháp nghiên cứu điện hóa
   Hóa học
   Các phương pháp nghiên cứu điện hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2016

   Xem: 0

  • bài tập lai hóa obitan
   Hóa học
   bài tập lai hóa obitan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2016

   Xem: 0

  • andehit_xeton
   Hóa học
   andehit_xeton

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/11/2015

   Xem: 0

  • kim loại nhóm IB
   Hóa học
   kim loại nhóm IB

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2015

   Xem: 0

  • TÀI LIỆU THỰC HIỆN 5S
   Hóa học
   TÀI LIỆU THỰC HIỆN 5S

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hóa học

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2015

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY