Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp

Thư viện bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp
bài giảng
Hoạt động NGLL 10

CĐ Tháng 5. Thanh niên với Bác Hồ

 • 24 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 28 ngày trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 7

hoat dong ngoai gio len lop 11 tôn sư trọng đạo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hoạt động NGLL 11

CĐ Tháng 3. Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 7

HĐGLL 7 Tháng 12 CĐ 2

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 7

GDNGLL 7 CHỦ ĐỀ:CHĂM NGOAN,HỊC GIỎI

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hoạt động NGLL 12

CĐ Tháng 2. Thanh niên với lý tưởng cách mạng

 • một tháng trước
 • 0
bài giảng
bài giảng
bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

chia sẽ laioongs có trách nhiệm

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

hoat động ngoài giờ 8 tháng 10

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

đạo đức tự làm lấy việc của mình tiết 2

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 8

Trai Nghiem Sang Tao

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 12

HĐNGLL về ATGT

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 6

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

hoat động ngoại khóa

 • 2 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Kỹ năng cắm trại

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 7

Bài giảng kỹ năng Trò chơi lớn

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Họp phhs THPT dầu năm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
Bài giảng khác

Họp PHHS THCS đầu năm

 • 3 tháng trước
 • 0
bài giảng
CĐ - ĐH

CĐN ĐCN16A KCD

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
CĐ - ĐH

CDN DCN 16B KCD

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
CĐ - ĐH

MDLDD CDN16A

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
CĐ - ĐH

CDN DCN 16A MD LDD

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
CĐ - ĐH

CDN DCN15B MD TK CCD

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
CĐ - ĐH

CĐ DDT16F

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
CĐ - ĐH

MĐ DTƯD CĐN ĐCN 14A

 • 6 tháng trước
 • 0
bài giảng