Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Cảnh đẹp và môi trường
   Hoạt động NGLL 7
   Cảnh đẹp và môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • ô chữ
   Hoạt động NGLL 7
   ô chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • cd 10
   Hoạt động NGLL 7
   cd 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • trò chơi
   Hoạt động NGLL 7
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • trò chơi
   Hoạt động NGLL 7
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • trò chơi
   Hoạt động NGLL 7
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • trò chơi
   Hoạt động NGLL 7
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7. trò chơi sinh hoạt
   Hoạt động NGLL 6
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7. trò chơi sinh hoạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7. trò chơi sinh hoạt
   Hoạt động NGLL 6
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7. trò chơi sinh hoạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Trò chơi sinh hoạt
   Hoạt động NGLL 7
   Trò chơi sinh hoạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Trò chơi sinh hoạt
   Hoạt động NGLL 7
   Trò chơi sinh hoạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 4

  • CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • Sơ cứu ban đầu chảy máu và gãy xương
   Bài giảng khác
   Sơ cứu ban đầu chảy máu và gãy xương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Kỹ năng phòng tránh thú dữ
   Bài giảng khác
   Kỹ năng phòng tránh thú dữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Kỹ năng phòng tránh tai nạn
   Bài giảng khác
   Kỹ năng phòng tránh tai nạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • Trò chơi ô chữ
   Hoạt động NGLL 7
   Trò chơi ô chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7
   Hoạt động NGLL 7
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Đuổi hình bắt chữ
   Hoạt động NGLL 7
   Đuổi hình bắt chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7.
   Hoạt động NGLL 6
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/9/2018

   Xem: 2

  • lớp 7.
   Hoạt động NGLL 7
   lớp 7.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • lớp 7
   Hoạt động NGLL 7
   lớp 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • LỚP 7
   Hoạt động NGLL 7
   LỚP 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Kỹ năng thuyết trình - Lớp 9
   Bài giảng khác
   Kỹ năng thuyết trình - Lớp 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 tháng 10
   Hoạt động NGLL 7
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 tháng 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị
   Hoạt động NGLL 6
   CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
   Hoạt động NGLL 9
   CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 9

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2018

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 9
   Bài giảng khác
   hoat dong ngoai gio len lop 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/8/2018

   Xem: 19

  • kỹ năng xử lý khi gặp hỏa hoạn
   Bài giảng khác
   kỹ năng xử lý khi gặp hỏa hoạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2018

   Xem: 0

  • tuyên truyền sách bác hồ với thiếu niên nhi đồng
   Bài giảng khác
   tuyên truyền sách bác hồ với thiếu niên nhi đồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/7/2018

   Xem: 15

  • CĐ Tháng 11. Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo
   Hoạt động NGLL 12
   CĐ Tháng 11. Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2018

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 9. Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước
   Hoạt động NGLL 12
   CĐ Tháng 9. Thanh niên học tập, rèn luyện vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 1. Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
   Hoạt động NGLL 12
   CĐ Tháng 1. Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 1. Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
   Hoạt động NGLL 12
   CĐ Tháng 1. Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
   Hoạt động NGLL 6
   CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/5/2018

   Xem: 0

  • ánh linh
   Hoạt động NGLL 7
   ánh linh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 1. Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
   Hoạt động NGLL 10
   CĐ Tháng 1. Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/5/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị
   Hoạt động NGLL 6
   CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2018

   Xem: 0

  • Bệnh răng miệng và cách chăm sóc
   Bài giảng khác
   Bệnh răng miệng và cách chăm sóc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 3. Thanh niên với vấn đề lập nghiệp
   Hoạt động NGLL 10
   CĐ Tháng 3. Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 3. Thanh niên với vấn đề lập nghiệp
   Hoạt động NGLL 10
   CĐ Tháng 3. Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 10

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị
   Hoạt động NGLL 6
   CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 Tháng (T2)
   Hoạt động NGLL 7
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 Tháng (T2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 10

  • Chiếc nón kì diệu
   Bài giảng khác
   Chiếc nón kì diệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 20

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 tháng 4 Hòa Bình Hữu Nghị
   Hoạt động NGLL 7
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 tháng 4 Hòa Bình Hữu Nghị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2018

   Xem: 143

  • CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo
   Hoạt động NGLL 6
   CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 2

  • CĐ Tháng 10. Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.
   Hoạt động NGLL 12
   CĐ Tháng 10. Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 4

  • CA NGỢI QUÊ HƯƠNG - THÁNG 1
   Hoạt động NGLL 7
   CA NGỢI QUÊ HƯƠNG - THÁNG 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 9

  • CĐ Tháng 3. Thanh niên với vấn đề lập nghiệp
   Hoạt động NGLL 12
   CĐ Tháng 3. Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 12

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/3/2018

   Xem: 1

  • ngu van 6
   Hoạt động NGLL 6
   ngu van 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 6

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 2

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY