Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2018

   Xem: 0

  • RUNG CHUÔNG VÀNG
   Hoạt động NGLL 3
   RUNG CHUÔNG VÀNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 2

  • RUNG CHUÔNG VÀNG
   Hoạt động NGLL 3
   RUNG CHUÔNG VÀNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/3/2018

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2018

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 3

  • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2018

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/1/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2017

   Xem: 2

  • CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2017

   Xem: 9

  • CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/3/2017

   Xem: 13

  • HĐNGLL :em yeu tổ quốc việt nam
   Hoạt động NGLL 3
   HĐNGLL :em yeu tổ quốc việt nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2016

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2016

   Xem: 8

  • CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2015

   Xem: 0

  • NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
   Hoạt động NGLL 3
   NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2015

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2015

   Xem: 0

  • GDKNS khoi 3 thang 3
   Hoạt động NGLL 3
   GDKNS khoi 3 thang 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2015

   Xem: 0

  • GDKNS theo khoi 3 thang 1
   Hoạt động NGLL 3
   GDKNS theo khoi 3 thang 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2015

   Xem: 0

  • GD KNS khoi 3
   Hoạt động NGLL 3
   GD KNS khoi 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2015

   Xem: 0

  • GD KNS khoi 3
   Hoạt động NGLL 3
   GD KNS khoi 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2015

   Xem: 0

  • GD KNS khoi 3
   Hoạt động NGLL 3
   GD KNS khoi 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2015

   Xem: 0

  • GDKNS theo khoi
   Hoạt động NGLL 3
   GDKNS theo khoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/2/2015

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
   Hoạt động NGLL 3
   CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2014

   Xem: 0

  • SU DUNG NANG LUONG TIET KIEM
   Hoạt động NGLL 3
   SU DUNG NANG LUONG TIET KIEM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2014

   Xem: 7

  • SU DUNG NANG LUONG TIET KIEM
   Hoạt động NGLL 3
   SU DUNG NANG LUONG TIET KIEM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2014

   Xem: 12

  • thu cong lop 3
   Hoạt động NGLL 3
   thu cong lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2014

   Xem: 0

  • HĐTT- ngày tết quê em
   Hoạt động NGLL 3
   HĐTT- ngày tết quê em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/8/2014

   Xem: 0

  • HĐNG
   Hoạt động NGLL 3
   HĐNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/3/2014

   Xem: 9

  • HDNGLL.lop 3.tiêt 7
   Hoạt động NGLL 3
   HDNGLL.lop 3.tiêt 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2013

   Xem: 7

  • HGLL3_LIEU
   Hoạt động NGLL 3
   HGLL3_LIEU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2013

   Xem: 14

  • HDNGLL CHAU
   Hoạt động NGLL 3
   HDNGLL CHAU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2012

   Xem: 0

  • NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH (MỘT SỐ LƯU Ý)
   Hoạt động NGLL 3
   NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH (MỘT SỐ LƯU Ý)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2011

   Xem: 8

  • Ngoài giờ lên lớp Lớp 3
   Hoạt động NGLL 3
   Ngoài giờ lên lớp Lớp 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/8/2011

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop khoi 3
   Hoạt động NGLL 3
   hoat dong ngoai gio len lop khoi 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/4/2011

   Xem: 0

  • Truyền thống nhà trường
   Hoạt động NGLL 3
   Truyền thống nhà trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/1/2011

   Xem: 8

  • HDDTT3- VS ca nhan
   Hoạt động NGLL 3
   HDDTT3- VS ca nhan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2011

   Xem: 0

  • HĐNGLL lần 1. ppt
   Hoạt động NGLL 3
   HĐNGLL lần 1. ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2010

   Xem: 11

  • Sinh hoạt Sao nhi đồng
   Hoạt động NGLL 3
   Sinh hoạt Sao nhi đồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2009

   Xem: 233

  • hoạt động ngoài giờ
   Hoạt động NGLL 3
   hoạt động ngoài giờ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2009

   Xem: 29

  • Hoạt đông ngoại khoá
   Hoạt động NGLL 3
   Hoạt đông ngoại khoá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2009

   Xem: 201

  • Hoạt động ngoại khoá
   Hoạt động NGLL 3
   Hoạt động ngoại khoá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2009

   Xem: 104

  • Ngày Tết quê em
   Hoạt động NGLL 3
   Ngày Tết quê em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2009

   Xem: 79

  • Cac bai hat DH DTNCSHCM_cuc hot
   Hoạt động NGLL 3
   Cac bai hat DH DTNCSHCM_cuc hot

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2008

   Xem: 83

  • HOAT DONG NGOAI GIO
   Hoạt động NGLL 3
   HOAT DONG NGOAI GIO

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2008

   Xem: 301

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY