Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 3

 • RUNG CHUÔNG VÀNG
  Hoạt động NGLL 3
  RUNG CHUÔNG VÀNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 2

 • RUNG CHUÔNG VÀNG
  Hoạt động NGLL 3
  RUNG CHUÔNG VÀNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2018

  Xem: 1

 • CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2018

  Xem: 1

 • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2018

  Xem: 1

 • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2018

  Xem: 1

 • CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2018

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/1/2018

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 2

 • CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/11/2017

  Xem: 6

 • CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2017

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2017

  Xem: 13

 • HĐNGLL :em yeu tổ quốc việt nam
  Hoạt động NGLL 3
  HĐNGLL :em yeu tổ quốc việt nam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 9. Mái trường thân yêu của em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2015

  Xem: 0

 • NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  Hoạt động NGLL 3
  NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2015

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2015

  Xem: 0

 • GDKNS khoi 3 thang 3
  Hoạt động NGLL 3
  GDKNS khoi 3 thang 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2015

  Xem: 0

 • GDKNS theo khoi 3 thang 1
  Hoạt động NGLL 3
  GDKNS theo khoi 3 thang 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2015

  Xem: 0

 • GD KNS khoi 3
  Hoạt động NGLL 3
  GD KNS khoi 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2015

  Xem: 0

 • GD KNS khoi 3
  Hoạt động NGLL 3
  GD KNS khoi 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2015

  Xem: 0

 • GD KNS khoi 3
  Hoạt động NGLL 3
  GD KNS khoi 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2015

  Xem: 0

 • GDKNS theo khoi
  Hoạt động NGLL 3
  GDKNS theo khoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/2/2015

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
  Hoạt động NGLL 3
  CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2014

  Xem: 0

 • SU DUNG NANG LUONG TIET KIEM
  Hoạt động NGLL 3
  SU DUNG NANG LUONG TIET KIEM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2014

  Xem: 7

 • SU DUNG NANG LUONG TIET KIEM
  Hoạt động NGLL 3
  SU DUNG NANG LUONG TIET KIEM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2014

  Xem: 9

 • thu cong lop 3
  Hoạt động NGLL 3
  thu cong lop 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2014

  Xem: 0

 • HĐTT- ngày tết quê em
  Hoạt động NGLL 3
  HĐTT- ngày tết quê em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/8/2014

  Xem: 0

 • HĐNG
  Hoạt động NGLL 3
  HĐNG

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2014

  Xem: 9

 • HDNGLL.lop 3.tiêt 7
  Hoạt động NGLL 3
  HDNGLL.lop 3.tiêt 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/11/2013

  Xem: 0

 • HGLL3_LIEU
  Hoạt động NGLL 3
  HGLL3_LIEU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2013

  Xem: 14

 • HDNGLL CHAU
  Hoạt động NGLL 3
  HDNGLL CHAU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2012

  Xem: 0

 • NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH (MỘT SỐ LƯU Ý)
  Hoạt động NGLL 3
  NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH (MỘT SỐ LƯU Ý)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/12/2011

  Xem: 0

 • Ngoài giờ lên lớp Lớp 3
  Hoạt động NGLL 3
  Ngoài giờ lên lớp Lớp 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/8/2011

  Xem: 0

 • hoat dong ngoai gio len lop khoi 3
  Hoạt động NGLL 3
  hoat dong ngoai gio len lop khoi 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/4/2011

  Xem: 0

 • Truyền thống nhà trường
  Hoạt động NGLL 3
  Truyền thống nhà trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/1/2011

  Xem: 8

 • HDDTT3- VS ca nhan
  Hoạt động NGLL 3
  HDDTT3- VS ca nhan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2011

  Xem: 0

 • HĐNGLL lần 1. ppt
  Hoạt động NGLL 3
  HĐNGLL lần 1. ppt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2010

  Xem: 0

 • Sinh hoạt Sao nhi đồng
  Hoạt động NGLL 3
  Sinh hoạt Sao nhi đồng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2009

  Xem: 231

 • hoạt động ngoài giờ
  Hoạt động NGLL 3
  hoạt động ngoài giờ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2009

  Xem: 29

 • Hoạt đông ngoại khoá
  Hoạt động NGLL 3
  Hoạt đông ngoại khoá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2009

  Xem: 194

 • Hoạt động ngoại khoá
  Hoạt động NGLL 3
  Hoạt động ngoại khoá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2009

  Xem: 95

 • Ngày Tết quê em
  Hoạt động NGLL 3
  Ngày Tết quê em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/1/2009

  Xem: 79

 • Cac bai hat DH DTNCSHCM_cuc hot
  Hoạt động NGLL 3
  Cac bai hat DH DTNCSHCM_cuc hot

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2008

  Xem: 83

 • HOAT DONG NGOAI GIO
  Hoạt động NGLL 3
  HOAT DONG NGOAI GIO

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2008

  Xem: 301

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY