Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4.
   Hoạt động NGLL 4
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • Vui hội trăng rằm
   Hoạt động NGLL 4
   Vui hội trăng rằm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2018

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 4
   Hoạt động NGLL 4
   hoat dong ngoai gio len lop 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/5/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 5

  • hoat dong ngoai gio len lop 3
   Hoạt động NGLL 4
   hoat dong ngoai gio len lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2018

   Xem: 1

  • Giao lưu tiếng việt lớp 3 lớp 4
   Hoạt động NGLL 4
   Giao lưu tiếng việt lớp 3 lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2018

   Xem: 2

  • CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 11. Biết ơn thầy giáo, cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 0

  • rung chuong vang
   Hoạt động NGLL 4
   rung chuong vang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2017

   Xem: 6

  • Rung chuông vàng k4,5
   Hoạt động NGLL 4
   Rung chuông vàng k4,5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2017

   Xem: 9

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4.
   Hoạt động NGLL 4
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 4.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/10/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2017

   Xem: 0

  • trò chơi ngoài giờ lên lớp tháng 4 lớp 4
   Hoạt động NGLL 4
   trò chơi ngoài giờ lên lớp tháng 4 lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2017

   Xem: 23

  • sống đẹp
   Hoạt động NGLL 4
   sống đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2017

   Xem: 0

  • sống đẹp
   Hoạt động NGLL 4
   sống đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2016

   Xem: 0

  • SINH HOAT LOP - TRO CHOI RUNG CHUONG VÀNG
   Hoạt động NGLL 4
   SINH HOAT LOP - TRO CHOI RUNG CHUONG VÀNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/11/2016

   Xem: 14

  • Trách nhiệm của em với cộng đồng
   Hoạt động NGLL 4
   Trách nhiệm của em với cộng đồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2016

   Xem: 9

  • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2016

   Xem: 0

  • trân trọng ĐÀ LẠT
   Hoạt động NGLL 4
   trân trọng ĐÀ LẠT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2016

   Xem: 0

  • CD CỦA TÔI:SÂN CHƠI TRÍ TUỆ
   Hoạt động NGLL 4
   CD CỦA TÔI:SÂN CHƠI TRÍ TUỆ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2016

   Xem: 10

  • Chương trình Tuổi Thơ Khám Phá
   Hoạt động NGLL 4
   Chương trình Tuổi Thơ Khám Phá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2016

   Xem: 0

  • KĨ NĂNG SỐNG: CHỦ ĐỀ 4 KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ MÌNH
   Hoạt động NGLL 4
   KĨ NĂNG SỐNG: CHỦ ĐỀ 4 KĨ NĂNG TỰ BẢO VỆ MÌNH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2016

   Xem: 1

  • hoạt động tập thể ngày 20 tháng 11
   Hoạt động NGLL 4
   hoạt động tập thể ngày 20 tháng 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2015

   Xem: 8

  • RUNG CHUONG VANG LOP 4
   Hoạt động NGLL 4
   RUNG CHUONG VANG LOP 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2015

   Xem: 0

  • ngoai gio len lop
   Hoạt động NGLL 4
   ngoai gio len lop

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2015

   Xem: 7

  • Ảnh nền đẹp cho bài giảng powerpoint
   Hoạt động NGLL 4
   Ảnh nền đẹp cho bài giảng powerpoint

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/5/2015

   Xem: 0

  • RCV
   Hoạt động NGLL 4
   RCV

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/5/2015

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 4
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/4/2015

   Xem: 68

  • sinh hoattj tập thể và thực hành KNS
   Hoạt động NGLL 4
   sinh hoattj tập thể và thực hành KNS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/4/2015

   Xem: 0

  • SHL lop 4 tuan 16
   Hoạt động NGLL 4
   SHL lop 4 tuan 16

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/12/2014

   Xem: 0

  • Ngoài giờ lên lớp 4
   Hoạt động NGLL 4
   Ngoài giờ lên lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/8/2011

   Xem: 0

  • Ngoài giờ lên lớp 4-5
   Hoạt động NGLL 4
   Ngoài giờ lên lớp 4-5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/8/2011

   Xem: 18

  • Ngoài giờ lên lớp
   Hoạt động NGLL 4
   Ngoài giờ lên lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2011

   Xem: 0

  • Ngoài giờ lên lớp
   Hoạt động NGLL 4
   Ngoài giờ lên lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/7/2011

   Xem: 0

  • Tim hieu ve cac vi anh hung dan toc
   Hoạt động NGLL 4
   Tim hieu ve cac vi anh hung dan toc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/6/2011

   Xem: 0

  • Nước đối với đời sống (NGLL)
   Hoạt động NGLL 4
   Nước đối với đời sống (NGLL)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2011

   Xem: 0

  • Kĩ năng thắt dây_lớp 4
   Hoạt động NGLL 4
   Kĩ năng thắt dây_lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2011

   Xem: 9

  • Ngoài giờ LL
   Hoạt động NGLL 4
   Ngoài giờ LL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/1/2011

   Xem: 9

  • chuêyn đề TN-XH
   Hoạt động NGLL 4
   chuêyn đề TN-XH

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/1/2010

   Xem: 68

  • Hoạt động ngoài giờ lên lớp 4
   Hoạt động NGLL 4
   Hoạt động ngoài giờ lên lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2009

   Xem: 43

  • Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp
   Hoạt động NGLL 4
   Hoạt Động Ngoài Giờ Lên Lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2008

   Xem: 122

  • HDNGLL
   Hoạt động NGLL 4
   HDNGLL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 4

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2008

   Xem: 74

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY