Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 1. Ngày tết quê em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 2. Em yêu Tổ Quốc Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2018

   Xem: 0

  • Bài học theo gương bác
   Hoạt động NGLL 5
   Bài học theo gương bác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn. Trần Minh Chuyền
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn. Trần Minh Chuyền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 1

  • Chủ điểm tháng 11. Trần Minh Chuyền
   Hoạt động NGLL 5
   Chủ điểm tháng 11. Trần Minh Chuyền

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 5
   Hoạt động NGLL 5
   hoat dong ngoai gio len lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • hoat dong ngoai gio len lop 5 - trò chơi: Đuổi hình bắt chữ con vật
   Hoạt động NGLL 5
   hoat dong ngoai gio len lop 5 - trò chơi: Đuổi hình bắt chữ con vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2018

   Xem: 0

  • Giới thiệu một số cây cầu đẹp
   Hoạt động NGLL 5
   Giới thiệu một số cây cầu đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 5

  • CĐ Phong cảnh Đà Lạt
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Phong cảnh Đà Lạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/8/2018

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 3. Yêu quý mẹ và cô giáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2018

   Xem: 0

  • phong chong bi set danh mua mua
   Hoạt động NGLL 5
   phong chong bi set danh mua mua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
   Hoạt động NGLL 5
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 2

  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 26

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5.Đại hội chi đội
   Hoạt động NGLL 5
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5.Đại hội chi đội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2017

   Xem: 1

  • hoat dong ngoai gio len lop 5 Em yêu Hà Nội
   Hoạt động NGLL 5
   hoat dong ngoai gio len lop 5 Em yêu Hà Nội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • Hoạt động ngoài giờ lên lớp
   Hoạt động NGLL 5
   Hoạt động ngoài giờ lên lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2017

   Xem: 0

  • trách nhiệm của em với cộng đồng
   Hoạt động NGLL 5
   trách nhiệm của em với cộng đồng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2017

   Xem: 0

  • HĐNGLL - Chào mừng ngày 8/3
   Hoạt động NGLL 5
   HĐNGLL - Chào mừng ngày 8/3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/2/2017

   Xem: 0

  • Trò chơi Tiếng Anh
   Hoạt động NGLL 5
   Trò chơi Tiếng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2017

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2016

   Xem: 0

  • GD NS TL, VM bài 2
   Hoạt động NGLL 5
   GD NS TL, VM bài 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2016

   Xem: 0

  • GD Kỹ năng sống
   Hoạt động NGLL 5
   GD Kỹ năng sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2016

   Xem: 0

  • ĐẠI HỘI CHI ĐỘI MẪU
   Hoạt động NGLL 5
   ĐẠI HỘI CHI ĐỘI MẪU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2016

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2016

   Xem: 0

  • rung chuong vang
   Hoạt động NGLL 5
   rung chuong vang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/8/2016

   Xem: 0

  • Đố vui ôn luyện cuối năm - lớp 5
   Hoạt động NGLL 5
   Đố vui ôn luyện cuối năm - lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2016

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/5/2016

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2016

   Xem: 23

  • CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2015

   Xem: 19

  • CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 10. Vòng tay bạn bè

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2015

   Xem: 9

  • cuộc thi nhà văn nhí
   Hoạt động NGLL 5
   cuộc thi nhà văn nhí

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2015

   Xem: 9

  • binh bau hoi dong tu quan lop dau nam
   Hoạt động NGLL 5
   binh bau hoi dong tu quan lop dau nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/8/2015

   Xem: 0

  • CĐ khác
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2015

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2015

   Xem: 0

  • Rung chuông vàng lớp 5 2014-2015
   Hoạt động NGLL 5
   Rung chuông vàng lớp 5 2014-2015

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2015

   Xem: 0

  • tìm hiểu ngày thành lập đoàn
   Hoạt động NGLL 5
   tìm hiểu ngày thành lập đoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2015

   Xem: 0

  • Sinh hoạt chủ điểm Giải phóng thủ đô 10/10
   Hoạt động NGLL 5
   Sinh hoạt chủ điểm Giải phóng thủ đô 10/10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2015

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2015

   Xem: 0

  • Hoạt động tập thể: Chủ điểm 20/11
   Hoạt động NGLL 5
   Hoạt động tập thể: Chủ điểm 20/11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2015

   Xem: 0

  • TIM HIỂU VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   Hoạt động NGLL 5
   TIM HIỂU VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2015

   Xem: 0

  • Giáo dục An toàn giao thông
   Hoạt động NGLL 5
   Giáo dục An toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2015

   Xem: 10

  • An toàn giao thông
   Hoạt động NGLL 5
   An toàn giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/11/2014

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/11/2014

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 5
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2014

   Xem: 0

  • sinh hoạt ngoài giờ lên lớp
   Hoạt động NGLL 5
   sinh hoạt ngoài giờ lên lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2014

   Xem: 0

  • GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGLL
   Hoạt động NGLL 5
   GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGLL

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/7/2014

   Xem: 0

  • Nắng sân trường
   Hoạt động NGLL 5
   Nắng sân trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2014

   Xem: 0

  • Chuyên đề VNEN
   Hoạt động NGLL 5
   Chuyên đề VNEN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 5

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2014

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY