Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7

 • Trò chơi sinh hoạt
  Hoạt động NGLL 7
  Trò chơi sinh hoạt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • Trò chơi ô chữ
  Hoạt động NGLL 7
  Trò chơi ô chữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7
  Hoạt động NGLL 7
  Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/9/2018

  Xem: 0

 • Đuổi hình bắt chữ
  Hoạt động NGLL 7
  Đuổi hình bắt chữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2018

  Xem: 0

 • lớp 7.
  Hoạt động NGLL 7
  lớp 7.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • lớp 7
  Hoạt động NGLL 7
  lớp 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • LỚP 7
  Hoạt động NGLL 7
  LỚP 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 tháng 10
  Hoạt động NGLL 7
  Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 tháng 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • ánh linh
  Hoạt động NGLL 7
  ánh linh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 Tháng (T2)
  Hoạt động NGLL 7
  Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 Tháng (T2)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 tháng 4 Hòa Bình Hữu Nghị
  Hoạt động NGLL 7
  Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 tháng 4 Hòa Bình Hữu Nghị

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/3/2018

  Xem: 143

 • CA NGỢI QUÊ HƯƠNG - THÁNG 1
  Hoạt động NGLL 7
  CA NGỢI QUÊ HƯƠNG - THÁNG 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 1

 • Rung chuông vàng khối 7
  Hoạt động NGLL 7
  Rung chuông vàng khối 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2018

  Xem: 1

 • hoat dong ngoai gio len lop 7 (tháng 3- HAY)
  Hoạt động NGLL 7
  hoat dong ngoai gio len lop 7 (tháng 3- HAY)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 1

 • lop 7
  Hoạt động NGLL 7
  lop 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

  Xem: 0

 • trải nghiệm sáng tạo
  Hoạt động NGLL 7
  trải nghiệm sáng tạo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2017

  Xem: 0

 • Kĩ năng sống
  Hoạt động NGLL 7
  Kĩ năng sống

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 8

 • hoat dong ngoai gio len lop 11 tôn sư trọng đạo
  Hoạt động NGLL 7
  hoat dong ngoai gio len lop 11 tôn sư trọng đạo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2017

  Xem: 0

 • HĐGLL 7 Tháng 12 CĐ 2
  Hoạt động NGLL 7
  HĐGLL 7 Tháng 12 CĐ 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2017

  Xem: 0

 • GDNGLL 7 CHỦ ĐỀ:CHĂM NGOAN,HỊC GIỎI
  Hoạt động NGLL 7
  GDNGLL 7 CHỦ ĐỀ:CHĂM NGOAN,HỊC GIỎI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2017

  Xem: 0

 • Kỹ năng cắm trại
  Hoạt động NGLL 7
  Kỹ năng cắm trại

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2017

  Xem: 0

 • Bài giảng kỹ năng Trò chơi lớn
  Hoạt động NGLL 7
  Bài giảng kỹ năng Trò chơi lớn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2017

  Xem: 15

 • bài tập 1
  Hoạt động NGLL 7
  bài tập 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2017

  Xem: 0

 • HDNGLL thang 4
  Hoạt động NGLL 7
  HDNGLL thang 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2017

  Xem: 0

 • hay
  Hoạt động NGLL 7
  hay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2017

  Xem: 0

 • Ngll (Anonymuos's)
  Hoạt động NGLL 7
  Ngll (Anonymuos's)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2017

  Xem: 0

 • hoạt động ngoài giờ lên lớp thang 1-2
  Hoạt động NGLL 7
  hoạt động ngoài giờ lên lớp thang 1-2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/3/2017

  Xem: 19

 • GDKNS- THCS
  Hoạt động NGLL 7
  GDKNS- THCS

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2017

  Xem: 0

 • Chủ Đề Mừng Đảng Mừng Xuân Tháng 2
  Hoạt động NGLL 7
  Chủ Đề Mừng Đảng Mừng Xuân Tháng 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 14

 • sinh 7.chim bo cau
  Hoạt động NGLL 7
  sinh 7.chim bo cau

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2017

  Xem: 10

 • KN thuyết trình của học sinh
  Hoạt động NGLL 7
  KN thuyết trình của học sinh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/2/2017

  Xem: 1

 • ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
  Hoạt động NGLL 7
  ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2016

  Xem: 1

 • Âm nhạc tiết 3 lớp 6
  Hoạt động NGLL 7
  Âm nhạc tiết 3 lớp 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2016

  Xem: 1

 • NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐIỂM THÁNG 10
  Hoạt động NGLL 7
  NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐIỂM THÁNG 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2016

  Xem: 0

 • chu diem thang 8 hoa binh va huu nghi
  Hoạt động NGLL 7
  chu diem thang 8 hoa binh va huu nghi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2016

  Xem: 3

 • đồng hồ đếm ngược từ 30 giây đến 5 phút
  Hoạt động NGLL 7
  đồng hồ đếm ngược từ 30 giây đến 5 phút

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/10/2016

  Xem: 0

 • ngll
  Hoạt động NGLL 7
  ngll

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2016

  Xem: 0

 • hdngll
  Hoạt động NGLL 7
  hdngll

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2016

  Xem: 0

 • 7b7
  Hoạt động NGLL 7
  7b7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2016

  Xem: 0

 • Bai thi GVCN gioi cap quận. Chu điểm tháng 10: Chăm ngoan học gioi
  Hoạt động NGLL 7
  Bai thi GVCN gioi cap quận. Chu điểm tháng 10: Chăm ngoan học gioi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2016

  Xem: 0

 • sinh nhật tháng 10 lớp 7b7
  Hoạt động NGLL 7
  sinh nhật tháng 10 lớp 7b7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2016

  Xem: 0

 • tim hiểu lịch sử
  Hoạt động NGLL 7
  tim hiểu lịch sử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2016

  Xem: 0

 • NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐIỂM THÁNG 9
  Hoạt động NGLL 7
  NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐIỂM THÁNG 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/9/2016

  Xem: 1

 • sinh hoạt lớp
  Hoạt động NGLL 7
  sinh hoạt lớp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2016

  Xem: 0

 • ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
  Hoạt động NGLL 7
  ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2016

  Xem: 1

 • bfg
  Hoạt động NGLL 7
  bfg

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2016

  Xem: 0

 • HĐNGLL tháng 1 + 2MỪNG Đ MỨNg X
  Hoạt động NGLL 7
  HĐNGLL tháng 1 + 2MỪNG Đ MỨNg X

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2016

  Xem: 0

 • HĐNGLL 7 tháng 1+2
  Hoạt động NGLL 7
  HĐNGLL 7 tháng 1+2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2016

  Xem: 0

 • HĐNGLL 7 tháng 9,10
  Hoạt động NGLL 7
  HĐNGLL 7 tháng 9,10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2016

  Xem: 0

 • HĐNGLL 7
  Hoạt động NGLL 7
  HĐNGLL 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/5/2016

  Xem: 0

 • Tập đọc 4 - Tuần 32 : Ngắm trăng - Không đề
  Hoạt động NGLL 7
  Tập đọc 4 - Tuần 32 : Ngắm trăng - Không đề

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2016

  Xem: 0

 • HĐNGLL 7- Chủ điểm tháng 4
  Hoạt động NGLL 7
  HĐNGLL 7- Chủ điểm tháng 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2016

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY