Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Chủ điểm 30/4
   Hoạt động NGLL 7
   Chủ điểm 30/4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/5/2019

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7-Tháng 1+2
   Hoạt động NGLL 7
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7-Tháng 1+2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2019

   Xem: 0

  • Tìm hiểu lịch sử Việt Nam
   Hoạt động NGLL 7
   Tìm hiểu lịch sử Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2019

   Xem: 0

  • Nhanh như chớp
   Hoạt động NGLL 7
   Nhanh như chớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Tìm hiểu khái quát về văn nghị luận
   Hoạt động NGLL 7
   Tìm hiểu khái quát về văn nghị luận

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Vẽ ô tô mơ ước
   Hoạt động NGLL 7
   Vẽ ô tô mơ ước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Trò chơi sinh hoạt lớp 7
   Hoạt động NGLL 7
   Trò chơi sinh hoạt lớp 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2019

   Xem: 0

  • Trò chơi sinh hoạt tuần 20
   Hoạt động NGLL 7
   Trò chơi sinh hoạt tuần 20

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 môn Lich sử
   Hoạt động NGLL 7
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 môn Lich sử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • Chủ điểm tháng 12
   Hoạt động NGLL 7
   Chủ điểm tháng 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/12/2018

   Xem: 0

  • Ngoài giờ lên lớp 72
   Hoạt động NGLL 7
   Ngoài giờ lên lớp 72

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2018

   Xem: 0

  • my hobby
   Hoạt động NGLL 7
   my hobby

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7.Lễ kỉ niệm ngày 20/11
   Hoạt động NGLL 7
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7.Lễ kỉ niệm ngày 20/11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • trò chơi
   Hoạt động NGLL 7
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • trò chơi
   Hoạt động NGLL 7
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • Trò chơi sinh hoạt
   Hoạt động NGLL 7
   Trò chơi sinh hoạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2018

   Xem: 0

  • lăng kính yêu thương (trải nghiệm sáng tạo 7)
   Hoạt động NGLL 7
   lăng kính yêu thương (trải nghiệm sáng tạo 7)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2018

   Xem: 0

  • Ươm mầm giá đỗ (trải nghiệm sáng tạo lớp 6)-sinh học
   Hoạt động NGLL 7
   Ươm mầm giá đỗ (trải nghiệm sáng tạo lớp 6)-sinh học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 1

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 để cho vui thôi ý mà! hihi! hô hô!
   Hoạt động NGLL 7
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 để cho vui thôi ý mà! hihi! hô hô!

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • Tôn sư trọng đạo ( lớp 7)
   Hoạt động NGLL 7
   Tôn sư trọng đạo ( lớp 7)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2018

   Xem: 0

  • Cảnh đẹp và môi trường
   Hoạt động NGLL 7
   Cảnh đẹp và môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • ô chữ
   Hoạt động NGLL 7
   ô chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • cd 10
   Hoạt động NGLL 7
   cd 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • trò chơi
   Hoạt động NGLL 7
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • trò chơi
   Hoạt động NGLL 7
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • trò chơi
   Hoạt động NGLL 7
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • trò chơi
   Hoạt động NGLL 7
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Trò chơi sinh hoạt
   Hoạt động NGLL 7
   Trò chơi sinh hoạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Trò chơi sinh hoạt
   Hoạt động NGLL 7
   Trò chơi sinh hoạt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 4

  • Trò chơi ô chữ
   Hoạt động NGLL 7
   Trò chơi ô chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7
   Hoạt động NGLL 7
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • Đuổi hình bắt chữ
   Hoạt động NGLL 7
   Đuổi hình bắt chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2018

   Xem: 0

  • lớp 7.
   Hoạt động NGLL 7
   lớp 7.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/9/2018

   Xem: 0

  • lớp 7
   Hoạt động NGLL 7
   lớp 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • LỚP 7
   Hoạt động NGLL 7
   LỚP 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/9/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 tháng 10
   Hoạt động NGLL 7
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 tháng 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • ánh linh
   Hoạt động NGLL 7
   ánh linh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/5/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 Tháng (T2)
   Hoạt động NGLL 7
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 Tháng (T2)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 tháng 4 Hòa Bình Hữu Nghị
   Hoạt động NGLL 7
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 7 tháng 4 Hòa Bình Hữu Nghị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/3/2018

   Xem: 143

  • CA NGỢI QUÊ HƯƠNG - THÁNG 1
   Hoạt động NGLL 7
   CA NGỢI QUÊ HƯƠNG - THÁNG 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 1

  • Rung chuông vàng khối 7
   Hoạt động NGLL 7
   Rung chuông vàng khối 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2018

   Xem: 1

  • hoat dong ngoai gio len lop 7 (tháng 3- HAY)
   Hoạt động NGLL 7
   hoat dong ngoai gio len lop 7 (tháng 3- HAY)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/3/2018

   Xem: 1

  • lop 7
   Hoạt động NGLL 7
   lop 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2017

   Xem: 0

  • trải nghiệm sáng tạo
   Hoạt động NGLL 7
   trải nghiệm sáng tạo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2017

   Xem: 7

  • Kĩ năng sống
   Hoạt động NGLL 7
   Kĩ năng sống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 8

  • hoat dong ngoai gio len lop 11 tôn sư trọng đạo
   Hoạt động NGLL 7
   hoat dong ngoai gio len lop 11 tôn sư trọng đạo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2017

   Xem: 12

  • HĐGLL 7 Tháng 12 CĐ 2
   Hoạt động NGLL 7
   HĐGLL 7 Tháng 12 CĐ 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2017

   Xem: 0

  • GDNGLL 7 CHỦ ĐỀ:CHĂM NGOAN,HỊC GIỎI
   Hoạt động NGLL 7
   GDNGLL 7 CHỦ ĐỀ:CHĂM NGOAN,HỊC GIỎI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2017

   Xem: 0

  • Kỹ năng cắm trại
   Hoạt động NGLL 7
   Kỹ năng cắm trại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2017

   Xem: 0

  • Bài giảng kỹ năng Trò chơi lớn
   Hoạt động NGLL 7
   Bài giảng kỹ năng Trò chơi lớn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 7

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2017

   Xem: 15

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY