Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2019

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2019

   Xem: 0

  • TẬP HUẤN TTCM
   HOẠT ĐỘNG NGLL
   TẬP HUẤN TTCM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử HOẠT ĐỘNG NGLL

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8. CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị
   Hoạt động NGLL 8
   Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8. CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/12/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/11/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/11/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 10

  • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/2/2018

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 7

  • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 2

  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2018

   Xem: 5

  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2018

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2018

   Xem: 5

  • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/12/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/12/2017

   Xem: 243

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/12/2017

   Xem: 80

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/12/2017

   Xem: 31

  • CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/11/2017

   Xem: 0

  • Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
   Hoạt động NGLL 8
   Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2017

   Xem: 0

  • hoat động ngoài giờ 8 tháng 10
   Hoạt động NGLL 8
   hoat động ngoài giờ 8 tháng 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2017

   Xem: 0

  • Trai Nghiem Sang Tao
   Hoạt động NGLL 8
   Trai Nghiem Sang Tao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/10/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/6/2017

   Xem: 22

  • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/6/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/6/2017

   Xem: 17

  • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/5/2017

   Xem: 0

  • DO VUI DE HOC LOP 8
   Hoạt động NGLL 8
   DO VUI DE HOC LOP 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/4/2017

   Xem: 0

  • Chu diem thang 1-2
   Hoạt động NGLL 8
   Chu diem thang 1-2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2017

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 2.Mừng Đảng, mừng Xuân
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 2.Mừng Đảng, mừng Xuân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2017

   Xem: 1

  • CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/2/2017

   Xem: 17

  • CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2016

   Xem: 0

  • CĐ Tôn trọng
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tôn trọng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2016

   Xem: 0

  • CĐ: TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LUẬT ATGT
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ: TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LUẬT ATGT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2016

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2016

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/10/2016

   Xem: 22

  • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2016

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2016

   Xem: 0

  • CĐ tháng 10. Hà nội- thủ đô yêu dấu
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ tháng 10. Hà nội- thủ đô yêu dấu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2016

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2016

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2016

   Xem: 0

  • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/8/2016

   Xem: 18

  • CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn
   Hoạt động NGLL 8
   CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/7/2016

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY