Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 8

 • CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2018

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/2/2018

  Xem: 2

 • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 1

 • CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/1/2018

  Xem: 1

 • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/1/2018

  Xem: 2

 • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/1/2018

  Xem: 1

 • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 5

 • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2018

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/12/2017

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2017

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2017

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2017

  Xem: 204

 • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/12/2017

  Xem: 80

 • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 31

 • CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2017

  Xem: 0

 • Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường
  Hoạt động NGLL 8
  Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/10/2017

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2017

  Xem: 0

 • hoat động ngoài giờ 8 tháng 10
  Hoạt động NGLL 8
  hoat động ngoài giờ 8 tháng 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2017

  Xem: 0

 • Trai Nghiem Sang Tao
  Hoạt động NGLL 8
  Trai Nghiem Sang Tao

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/10/2017

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2017

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/6/2017

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2017

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/6/2017

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/5/2017

  Xem: 0

 • DO VUI DE HOC LOP 8
  Hoạt động NGLL 8
  DO VUI DE HOC LOP 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/4/2017

  Xem: 0

 • Chu diem thang 1-2
  Hoạt động NGLL 8
  Chu diem thang 1-2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2017

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 2.Mừng Đảng, mừng Xuân
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 2.Mừng Đảng, mừng Xuân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2017

  Xem: 1

 • CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/2/2017

  Xem: 1

 • CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tôn trọng
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tôn trọng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2016

  Xem: 0

 • CĐ: TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LUẬT ATGT
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ: TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC LUẬT ATGT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/11/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/10/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2016

  Xem: 0

 • CĐ tháng 10. Hà nội- thủ đô yêu dấu
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ tháng 10. Hà nội- thủ đô yêu dấu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/8/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/7/2016

  Xem: 0

 • Các bài trống Đội theo quy định (Hội Đồng đội TW)
  Hoạt động NGLL 8
  Các bài trống Đội theo quy định (Hội Đồng đội TW)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2016

  Xem: 26

 • CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/5/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 6, 7, 8. Hè vui, khỏe và bổ ích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2016

  Xem: 41

 • CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/3/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2016

  Xem: 0

 • CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn
  Hoạt động NGLL 8
  CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2016

  Xem: 0

 • Ngoại khóa ATGT lớp 8
  Hoạt động NGLL 8
  Ngoại khóa ATGT lớp 8

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động NGLL 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/12/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY