Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9

Thư viện bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9 tổng hợp nhiều giáo án, bài giảng, đề thi của tất cả các trường THCS trên cả nước, nội dung bám sát chương trình học theo yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT. Mời các bạn tham khảo Bài giảng Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 9 để làm quen với cấu trúc bài học, các dạng bài tập. Dưới đây là một trong những tài liệu tham khảo và ôn thi bổ ích dành cho các em học sinh. Nhằm giúp các em kiểm tra lại kiến thức đã học
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 9. Truyền thống nhà trường

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 4 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 5 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 9 tháng trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 5. Bác Hồ kính yêu

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

Chủ đề: Rủi ro thiên tai

 • một năm trước
 • 1
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

hop PHHS

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

HỘI THI AN TOÀN GIAO THÔNG

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

THIẾT KẾ CUỘC THI TÌM HIỂU ĐOÀN ĐỘI - NHÀ TRƯỜNG

 • một năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
HĐNGLL khối 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân- trò chơi âm nhạc

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

ngll trò chơi chơi âm nhạc tết

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

ngoại khó sáng tạo

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

Tọa Đàm An toàn Giao Thông

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 11. Tôn sư trọng đạo

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

GIAO AN CN GIOI LOP 9

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
HĐNGLL khối 9

CĐ Tháng 3. Tiến bước lên đoàn

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 4. Hòa bình và hữu nghị

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 2 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

trò chơi

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

Hoạt động ngoài giờ lên lớp tháng 1+2

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

Thi giai o chu 8/3

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

Báo cáo đón đoàn kiểm tra THTT-HSTC 2014

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Các báo cáo trình chiếu

Báo cáo đón đoàn kiểm tra THTT-HSTC 2014

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 12. kĩ niệm 70 năm ngày QDNDVN

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

NGLL 9

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng Xuân

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 10. Chăm ngoan học giỏi

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

Đố vui để học 9

 • 3 năm trước
 • 0
bài giảng
Hoạt động NGLL 9

CĐ Tháng 12. Uống nước nhớ nguồn

 • 3 năm trước
 • 0