Bài giảng Hoạt động Nhận biết (2 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hoạt động Nhận biết (2 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hoạt động Nhận biết (2 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • bò chui qua công
   Hoạt động Nhận biết
   bò chui qua công

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/1/2019

   Xem: 0

  • nhận biết tập nói
   Hoạt động Nhận biết
   nhận biết tập nói

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Con chó- Con mèo
   Hoạt động Nhận biết
   Con chó- Con mèo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • Hoạt động phát triển thể chất 3 -4 tuổi
   Hoạt động Nhận biết
   Hoạt động phát triển thể chất 3 -4 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2018

   Xem: 0

  • NBTN con cá
   Hoạt động Nhận biết
   NBTN con cá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/11/2018

   Xem: 0

  • PTNT Hoạt động Nhận biết (2 tuổi).
   Hoạt động Nhận biết
   PTNT Hoạt động Nhận biết (2 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • color game
   Hoạt động Nhận biết
   color game

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/8/2018

   Xem: 0

  • To- nhỏ. HTTMQ
   Hoạt động Nhận biết
   To- nhỏ. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/7/2018

   Xem: 0

  • Hoạt động Nhận biết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/4/2018

   Xem: 3

  • nhan biet tap noi
   Hoạt động Nhận biết
   nhan biet tap noi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/4/2018

   Xem: 0

  • giao duc cong dan 9 Đề cương thi GDCD Học Kì 2
   Hoạt động Nhận biết
   giao duc cong dan 9 Đề cương thi GDCD Học Kì 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 7

  • nhan biet doi dep
   Hoạt động Nhận biết
   nhan biet doi dep

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • nhận biết đồ vật trong gia đình
   Hoạt động Nhận biết
   nhận biết đồ vật trong gia đình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 34

  • Nhận biết tập nói xe đạp
   Hoạt động Nhận biết
   Nhận biết tập nói xe đạp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2018

   Xem: 1

  • Nhận biết 1 số bộ phận trên cơ thể bé
   Hoạt động Nhận biết
   Nhận biết 1 số bộ phận trên cơ thể bé

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2018

   Xem: 2

  • Hoạt động Nhận biết các con vật (2 tuổi). tự nhiên và xã hội
   Hoạt động Nhận biết
   Hoạt động Nhận biết các con vật (2 tuổi). tự nhiên và xã hội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/3/2018

   Xem: 1

  • nhận biết hình tròn hình vuông Hoạt động Nhận biết (2 tuổi).
   Hoạt động Nhận biết
   nhận biết hình tròn hình vuông Hoạt động Nhận biết (2 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/2/2018

   Xem: 9

  • to -nho
   Hoạt động Nhận biết
   to -nho

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 2

  • Hoạt động Nhận biết con gà trống, con gà mái của nhà trẻ
   Hoạt động Nhận biết
   Hoạt động Nhận biết con gà trống, con gà mái của nhà trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/1/2018

   Xem: 1

  • nhận biết chiếc thuyền 24 - 36 tháng
   Hoạt động Nhận biết
   nhận biết chiếc thuyền 24 - 36 tháng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/1/2018

   Xem: 1

  • lop 5 tuoi
   Hoạt động Nhận biết
   lop 5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2017

   Xem: 0

  • so 6
   Hoạt động Nhận biết
   so 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2017

   Xem: 0

  • tryện thỏ con không vâng lời
   Hoạt động Nhận biết
   tryện thỏ con không vâng lời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/4/2017

   Xem: 0

  • Tin học 7: Học vẽ hình học động với GEOGEBRA
   Hoạt động Nhận biết
   Tin học 7: Học vẽ hình học động với GEOGEBRA

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2017

   Xem: 8

  • nhận biết đặc điểm nổi bật của mẹ nhà trẻ
   Hoạt động Nhận biết
   nhận biết đặc điểm nổi bật của mẹ nhà trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/1/2017

   Xem: 13

  • Bài giảng điện tử đề tài Cún con
   Hoạt động Nhận biết
   Bài giảng điện tử đề tài Cún con

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 0

  • Bài giảng điện tử đề tài Con vật bé yêu
   Hoạt động Nhận biết
   Bài giảng điện tử đề tài Con vật bé yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 0

  • Bài giảng điện tử đề tài Chú vịt xám
   Hoạt động Nhận biết
   Bài giảng điện tử đề tài Chú vịt xám

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 0

  • Bài giảng điện tử đề tài Bắp cải
   Hoạt động Nhận biết
   Bài giảng điện tử đề tài Bắp cải

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/12/2016

   Xem: 8

  • PTNN: NB con gà, con vịt
   Hoạt động Nhận biết
   PTNN: NB con gà, con vịt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/12/2016

   Xem: 10

  • Thơ Đi dép
   Hoạt động Nhận biết
   Thơ Đi dép

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2016

   Xem: 23

  • NBTN Con Cá
   Hoạt động Nhận biết
   NBTN Con Cá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2016

   Xem: 1

  • thơuyeeu mẹ
   Hoạt động Nhận biết
   thơuyeeu mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2016

   Xem: 8

  • 10 nhà bác học
   Hoạt động Nhận biết
   10 nhà bác học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2016

   Xem: 0

  • NBPB mau vang mau đỏ 24-36 tháng
   Hoạt động Nhận biết
   NBPB mau vang mau đỏ 24-36 tháng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2016

   Xem: 39

  • Chơi hái táo
   Hoạt động Nhận biết
   Chơi hái táo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2016

   Xem: 0

  • chuyên ba co gai
   Hoạt động Nhận biết
   chuyên ba co gai

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2016

   Xem: 0

  • nhan biet tap joi
   Hoạt động Nhận biết
   nhan biet tap joi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2016

   Xem: 10

  • tao hinh 4 tuoi
   Hoạt động Nhận biết
   tao hinh 4 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2016

   Xem: 0

  • Giáo án làm quen với chữ cái
   Hoạt động Nhận biết
   Giáo án làm quen với chữ cái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2016

   Xem: 0

  • Nhận biết con vật
   Hoạt động Nhận biết
   Nhận biết con vật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2016

   Xem: 14

  • giao an hoat dong nhan biet
   Hoạt động Nhận biết
   giao an hoat dong nhan biet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2016

   Xem: 1

  • hoạtđộng nhận biết
   Hoạt động Nhận biết
   hoạtđộng nhận biết

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2016

   Xem: 5

  • giáo án chủ đề các cô các bác trong trường mầm non
   Hoạt động Nhận biết
   giáo án chủ đề các cô các bác trong trường mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2016

   Xem: 0

  • cau truyen qua trung
   Hoạt động Nhận biết
   cau truyen qua trung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2016

   Xem: 0

  • Hoa hong va hoa cuc
   Hoạt động Nhận biết
   Hoa hong va hoa cuc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/5/2016

   Xem: 11

  • Truyện Kiến con đi xe ô tô
   Hoạt động Nhận biết
   Truyện Kiến con đi xe ô tô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2016

   Xem: 1

  • Nhận biết hiện tượng nắng mưa
   Hoạt động Nhận biết
   Nhận biết hiện tượng nắng mưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2016

   Xem: 0

  • chu bộ đội hành quân trong mưa
   Hoạt động Nhận biết
   chu bộ đội hành quân trong mưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2016

   Xem: 8

  • chú bộ đội hành quân trong mưa
   Hoạt động Nhận biết
   chú bộ đội hành quân trong mưa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2016

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY