Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Hoạt động Nhận biết (2 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Hoạt động Nhận biết (2 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Hoạt động Nhận biết (2 tuổi)

 • color game
  Hoạt động Nhận biết
  color game

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/8/2018

  Xem: 0

 • To- nhỏ. HTTMQ
  Hoạt động Nhận biết
  To- nhỏ. HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/7/2018

  Xem: 0

 • Hoạt động Nhận biết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/4/2018

  Xem: 3

 • nhan biet tap noi
  Hoạt động Nhận biết
  nhan biet tap noi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/4/2018

  Xem: 0

 • giao duc cong dan 9 Đề cương thi GDCD Học Kì 2
  Hoạt động Nhận biết
  giao duc cong dan 9 Đề cương thi GDCD Học Kì 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • nhan biet doi dep
  Hoạt động Nhận biết
  nhan biet doi dep

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • nhận biết đồ vật trong gia đình
  Hoạt động Nhận biết
  nhận biết đồ vật trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 10

 • Nhận biết tập nói xe đạp
  Hoạt động Nhận biết
  Nhận biết tập nói xe đạp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2018

  Xem: 2

 • Nhận biết 1 số bộ phận trên cơ thể bé
  Hoạt động Nhận biết
  Nhận biết 1 số bộ phận trên cơ thể bé

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 2

 • Hoạt động Nhận biết các con vật (2 tuổi). tự nhiên và xã hội
  Hoạt động Nhận biết
  Hoạt động Nhận biết các con vật (2 tuổi). tự nhiên và xã hội

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/3/2018

  Xem: 1

 • nhận biết hình tròn hình vuông Hoạt động Nhận biết (2 tuổi).
  Hoạt động Nhận biết
  nhận biết hình tròn hình vuông Hoạt động Nhận biết (2 tuổi).

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • to -nho
  Hoạt động Nhận biết
  to -nho

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 2

 • Hoạt động Nhận biết con gà trống, con gà mái của nhà trẻ
  Hoạt động Nhận biết
  Hoạt động Nhận biết con gà trống, con gà mái của nhà trẻ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/1/2018

  Xem: 1

 • nhận biết chiếc thuyền 24 - 36 tháng
  Hoạt động Nhận biết
  nhận biết chiếc thuyền 24 - 36 tháng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/1/2018

  Xem: 1

 • lop 5 tuoi
  Hoạt động Nhận biết
  lop 5 tuoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2017

  Xem: 0

 • so 6
  Hoạt động Nhận biết
  so 6

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/6/2017

  Xem: 0

 • tryện thỏ con không vâng lời
  Hoạt động Nhận biết
  tryện thỏ con không vâng lời

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2017

  Xem: 0

 • Tin học 7: Học vẽ hình học động với GEOGEBRA
  Hoạt động Nhận biết
  Tin học 7: Học vẽ hình học động với GEOGEBRA

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2017

  Xem: 1

 • nhận biết đặc điểm nổi bật của mẹ nhà trẻ
  Hoạt động Nhận biết
  nhận biết đặc điểm nổi bật của mẹ nhà trẻ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/1/2017

  Xem: 13

 • Bài giảng điện tử đề tài Cún con
  Hoạt động Nhận biết
  Bài giảng điện tử đề tài Cún con

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2016

  Xem: 0

 • Bài giảng điện tử đề tài Con vật bé yêu
  Hoạt động Nhận biết
  Bài giảng điện tử đề tài Con vật bé yêu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2016

  Xem: 0

 • Bài giảng điện tử đề tài Chú vịt xám
  Hoạt động Nhận biết
  Bài giảng điện tử đề tài Chú vịt xám

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2016

  Xem: 0

 • Bài giảng điện tử đề tài Bắp cải
  Hoạt động Nhận biết
  Bài giảng điện tử đề tài Bắp cải

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2016

  Xem: 0

 • PTNN: NB con gà, con vịt
  Hoạt động Nhận biết
  PTNN: NB con gà, con vịt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/12/2016

  Xem: 0

 • Thơ Đi dép
  Hoạt động Nhận biết
  Thơ Đi dép

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2016

  Xem: 23

 • NBTN Con Cá
  Hoạt động Nhận biết
  NBTN Con Cá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2016

  Xem: 1

 • thơuyeeu mẹ
  Hoạt động Nhận biết
  thơuyeeu mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2016

  Xem: 0

 • 10 nhà bác học
  Hoạt động Nhận biết
  10 nhà bác học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/11/2016

  Xem: 0

 • NBPB mau vang mau đỏ 24-36 tháng
  Hoạt động Nhận biết
  NBPB mau vang mau đỏ 24-36 tháng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2016

  Xem: 39

 • Chơi hái táo
  Hoạt động Nhận biết
  Chơi hái táo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/10/2016

  Xem: 0

 • chuyên ba co gai
  Hoạt động Nhận biết
  chuyên ba co gai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 0

 • nhan biet tap joi
  Hoạt động Nhận biết
  nhan biet tap joi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 10

 • tao hinh 4 tuoi
  Hoạt động Nhận biết
  tao hinh 4 tuoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/10/2016

  Xem: 0

 • Giáo án làm quen với chữ cái
  Hoạt động Nhận biết
  Giáo án làm quen với chữ cái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/10/2016

  Xem: 0

 • Nhận biết con vật
  Hoạt động Nhận biết
  Nhận biết con vật

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2016

  Xem: 0

 • giao an hoat dong nhan biet
  Hoạt động Nhận biết
  giao an hoat dong nhan biet

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2016

  Xem: 1

 • hoạtđộng nhận biết
  Hoạt động Nhận biết
  hoạtđộng nhận biết

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2016

  Xem: 0

 • giáo án chủ đề các cô các bác trong trường mầm non
  Hoạt động Nhận biết
  giáo án chủ đề các cô các bác trong trường mầm non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/10/2016

  Xem: 0

 • cau truyen qua trung
  Hoạt động Nhận biết
  cau truyen qua trung

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2016

  Xem: 0

 • Hoa hong va hoa cuc
  Hoạt động Nhận biết
  Hoa hong va hoa cuc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/5/2016

  Xem: 0

 • Truyện Kiến con đi xe ô tô
  Hoạt động Nhận biết
  Truyện Kiến con đi xe ô tô

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2016

  Xem: 39

 • Nhận biết hiện tượng nắng mưa
  Hoạt động Nhận biết
  Nhận biết hiện tượng nắng mưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2016

  Xem: 0

 • chu bộ đội hành quân trong mưa
  Hoạt động Nhận biết
  chu bộ đội hành quân trong mưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2016

  Xem: 0

 • chú bộ đội hành quân trong mưa
  Hoạt động Nhận biết
  chú bộ đội hành quân trong mưa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2016

  Xem: 0

 • làm quen tiếng việt
  Hoạt động Nhận biết
  làm quen tiếng việt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2016

  Xem: 0

 • mot so con vat yeu thich
  Hoạt động Nhận biết
  mot so con vat yeu thich

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2016

  Xem: 0

 • môt sô con vật yêu thích
  Hoạt động Nhận biết
  môt sô con vật yêu thích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2016

  Xem: 0

 • cả nhà đều làm việc
  Hoạt động Nhận biết
  cả nhà đều làm việc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2016

  Xem: 110

 • nhận biết con voi con khỉ
  Hoạt động Nhận biết
  nhận biết con voi con khỉ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/1/2016

  Xem: 0

 • nbtn
  Hoạt động Nhận biết
  nbtn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2015

  Xem: 0

 • nbtn
  Hoạt động Nhận biết
  nbtn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2015

  Xem: 0

 • nhan biet tap nói con lon con cho con meo
  Hoạt động Nhận biết
  nhan biet tap nói con lon con cho con meo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Hoạt động Nhận biết

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/12/2015

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY