Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Học vần 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Học vần 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Học vần 1

 • Bài 1. e
  Học vần 1
  Bài 1. e

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2018

  Xem: 4

 • Bài 1. e
  Học vần 1
  Bài 1. e

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 91. oa, oe
  Học vần 1
  Bài 91. oa, oe

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2018

  Xem: 0

 • Bài 62. ôm, ơm
  Học vần 1
  Bài 62. ôm, ơm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/6/2018

  Xem: 0

 • Bài 41. iêu, yêu
  Học vần 1
  Bài 41. iêu, yêu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2018

  Xem: 2

 • Tập đọc 1. Tuần 1. Tặng cháu
  Học vần 1
  Tập đọc 1. Tuần 1. Tặng cháu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa
  Học vần 1
  Tập đọc 1. Tuần 8. Ngưỡng cửa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • Chính tả 1. Tuần 5. Ngôi nhà
  Học vần 1
  Chính tả 1. Tuần 5. Ngôi nhà

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 53. ăng, âng
  Học vần 1
  Bài 53. ăng, âng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 33. ôi, ơi
  Học vần 1
  Bài 33. ôi, ơi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 67. Ôn tập
  Học vần 1
  Bài 67. Ôn tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2018

  Xem: 0

 • Bài 57. ang, anh
  Học vần 1
  Bài 57. ang, anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • uôm uơm
  Học vần 1
  uôm uơm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 25: ng ngh
  Học vần 1
  Bài 25: ng ngh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 58: inh ênh
  Học vần 1
  Bài 58: inh ênh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 1. Tuần 3. Hoa ngọc lan
  Học vần 1
  Tập đọc 1. Tuần 3. Hoa ngọc lan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 44. on, an
  Học vần 1
  Bài 44. on, an

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 5. dấu huyền, dấu ngã
  Học vần 1
  Bài 5. dấu huyền, dấu ngã

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 3

 • Bài 45. ân, ă-ăn
  Học vần 1
  Bài 45. ân, ă-ăn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 88. ip, up
  Học vần 1
  Bài 88. ip, up

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/4/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 1. Tuần 7. Mèo con đi học
  Học vần 1
  Tập đọc 1. Tuần 7. Mèo con đi học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2018

  Xem: 3

 • học vần ep
  Học vần 1
  học vần ep

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 3

 • Bài 44. on, an
  Học vần 1
  Bài 44. on, an

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • Tập đọc 1. Tuần 2. Bàn tay mẹ
  Học vần 1
  Tập đọc 1. Tuần 2. Bàn tay mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 4

 • Bài 96. oat, oăt
  Học vần 1
  Bài 96. oat, oăt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • Bài 100. uân, uyên
  Học vần 1
  Bài 100. uân, uyên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 0

 • Bài 79. ôc, uôc
  Học vần 1
  Bài 79. ôc, uôc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 5. dấu huyền, dấu ngã
  Học vần 1
  Bài 5. dấu huyền, dấu ngã

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 4

 • Bài 8. l, h
  Học vần 1
  Bài 8. l, h

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/3/2018

  Xem: 2

 • Phép cộng trong phạm vi 10
  Học vần 1
  Phép cộng trong phạm vi 10

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 47. en, ên
  Học vần 1
  Bài 47. en, ên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 11. Ôn tập
  Học vần 1
  Bài 11. Ôn tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 91. oa, oe
  Học vần 1
  Bài 91. oa, oe

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • người bạn tốt
  Học vần 1
  người bạn tốt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 97. Ôn tập
  Học vần 1
  Bài 97. Ôn tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 93. oan, oăn
  Học vần 1
  Bài 93. oan, oăn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 48. in, un
  Học vần 1
  Bài 48. in, un

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 84. op, ap
  Học vần 1
  Bài 84. op, ap

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 91. oa, oe
  Học vần 1
  Bài 91. oa, oe

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/3/2018

  Xem: 1

 • Bài 40. iu, êu
  Học vần 1
  Bài 40. iu, êu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 102. uynh, uych
  Học vần 1
  Bài 102. uynh, uych

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 0

 • Bài 103. Ôn tập
  Học vần 1
  Bài 103. Ôn tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 0

 • Bài 103. Ôn tập
  Học vần 1
  Bài 103. Ôn tập

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 0

 • Bài 102. uynh, uych
  Học vần 1
  Bài 102. uynh, uych

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 0

 • Bài 101. uât, uyêt
  Học vần 1
  Bài 101. uât, uyêt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 0

 • Bài 100. uân, uyên
  Học vần 1
  Bài 100. uân, uyên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 0

 • Bài 35. uôi, ươi
  Học vần 1
  Bài 35. uôi, ươi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 100. uân, uyên
  Học vần 1
  Bài 100. uân, uyên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/2/2018

  Xem: 0

 • hoc van 1
  Học vần 1
  hoc van 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 1

 • hoc van 1
  Học vần 1
  hoc van 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 1

 • hoc van 1
  Học vần 1
  hoc van 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 1

 • Bài 7. ê, v
  Học vần 1
  Bài 7. ê, v

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Học vần 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/2/2018

  Xem: 1

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY