Bài giảng Kể chuyện 1

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Kể chuyện 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Kể chuyện 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/12/2018

   Xem: 0

  • Kể chuyện 1.bài 75
   Kể chuyện 1
   Kể chuyện 1.bài 75

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 12. Sự tích dưa hấu
   Kể chuyện 1
   Tuần 12. Sự tích dưa hấu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/10/2018

   Xem: 0

  • Tuần 8. Dê con nghe lời mẹ
   Kể chuyện 1
   Tuần 8. Dê con nghe lời mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2018

   Xem: 15

  • Tuần 5. Bông hoa cúc trắng
   Kể chuyện 1
   Tuần 5. Bông hoa cúc trắng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/3/2018

   Xem: 7

  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 58

  • Tuần 3. Trí khôn
   Kể chuyện 1
   Tuần 3. Trí khôn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/3/2018

   Xem: 2

  • Tuần 5. Bông hoa cúc trắng
   Kể chuyện 1
   Tuần 5. Bông hoa cúc trắng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/3/2018

   Xem: 2

  • Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2018

   Xem: 1

  • Tuần 10. Cô chủ không biết quý tình bạn
   Kể chuyện 1
   Tuần 10. Cô chủ không biết quý tình bạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 1

  • Tuần 11. Hai tiếng kì lạ
   Kể chuyện 1
   Tuần 11. Hai tiếng kì lạ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 5

  • Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 6

  • Tuần 3. Trí khôn
   Kể chuyện 1
   Tuần 3. Trí khôn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 2

  • Tuần 8. Dê con nghe lời mẹ
   Kể chuyện 1
   Tuần 8. Dê con nghe lời mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 1

  • Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 1

  • Tuần 10. Cô chủ không biết quý tình bạn
   Kể chuyện 1
   Tuần 10. Cô chủ không biết quý tình bạn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 0

  • Tuần 11. Hai tiếng kì lạ
   Kể chuyện 1
   Tuần 11. Hai tiếng kì lạ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 1

  • Tuần 9. Con Rồng cháu Tiên
   Kể chuyện 1
   Tuần 9. Con Rồng cháu Tiên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 1

  • Tuần 7. Sói và Sóc
   Kể chuyện 1
   Tuần 7. Sói và Sóc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 3

  • Tuần 5. Bông hoa cúc trắng
   Kể chuyện 1
   Tuần 5. Bông hoa cúc trắng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 4

  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2018

   Xem: 7

  • Phiếu trăc nghiệm-GVCNG-2018
   Kể chuyện 1
   Phiếu trăc nghiệm-GVCNG-2018

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/1/2018

   Xem: 0

  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/1/2018

   Xem: 5

  • Tuần 7. Sói và Sóc
   Kể chuyện 1
   Tuần 7. Sói và Sóc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2017

   Xem: 0

  • tuần 1: kể chuyện Rùa và Thỏ lớp 1
   Kể chuyện 1
   tuần 1: kể chuyện Rùa và Thỏ lớp 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/9/2017

   Xem: 0

  • Tuần 3. Trí khôn
   Kể chuyện 1
   Tuần 3. Trí khôn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/3/2017

   Xem: 0

  • Kể chuyện: Trí khôn
   Kể chuyện 1
   Kể chuyện: Trí khôn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/3/2017

   Xem: 0

  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/3/2017

   Xem: 12

  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 0

  • Tuần 4. Sư Tử và Chuột Nhắt
   Kể chuyện 1
   Tuần 4. Sư Tử và Chuột Nhắt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/3/2017

   Xem: 0

  • Tuần 30. KE CHUYEN CO CHU KHONG BIET QUY TINH BAN
   Kể chuyện 1
   Tuần 30. KE CHUYEN CO CHU KHONG BIET QUY TINH BAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2017

   Xem: 0

  • Tuần 8. Dê con nghe lời mẹ
   Kể chuyện 1
   Tuần 8. Dê con nghe lời mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/8/2016

   Xem: 0

  • Tuần 3. Trí khôn
   Kể chuyện 1
   Tuần 3. Trí khôn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2016

   Xem: 0

  • Tuần 5. Bông hoa cúc trắng
   Kể chuyện 1
   Tuần 5. Bông hoa cúc trắng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/5/2016

   Xem: 0

  • Tuần 3. Trí khôn
   Kể chuyện 1
   Tuần 3. Trí khôn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2016

   Xem: 0

  • Tuần 5. Bông hoa cúc trắng
   Kể chuyện 1
   Tuần 5. Bông hoa cúc trắng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2016

   Xem: 0

  • Tuần 3. Trí khôn
   Kể chuyện 1
   Tuần 3. Trí khôn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2016

   Xem: 0

  • Tuần 5. Bông hoa cúc trắng
   Kể chuyện 1
   Tuần 5. Bông hoa cúc trắng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2016

   Xem: 9

  • Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2016

   Xem: 0

  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2016

   Xem: 0

  • Tuần 3. Trí khôn
   Kể chuyện 1
   Tuần 3. Trí khôn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2016

   Xem: 0

  • Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2016

   Xem: 28

  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2016

   Xem: 0

  • Tuần 7. Sói và Sóc
   Kể chuyện 1
   Tuần 7. Sói và Sóc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2016

   Xem: 8

  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2016

   Xem: 0

  • Tuần 1. Rùa và Thỏ
   Kể chuyện 1
   Tuần 1. Rùa và Thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/3/2016

   Xem: 0

  • rùa và thỏ
   Kể chuyện 1
   rùa và thỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/3/2016

   Xem: 5

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY