Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Kể chuyện 1 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Kể chuyện 1 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Kể chuyện 1

 • Tuần 1. Rùa và Thỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 1. Rùa và Thỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/6/2018

  Xem: 0

 • Tuần 5. Bông hoa cúc trắng
  Kể chuyện 1
  Tuần 5. Bông hoa cúc trắng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/3/2018

  Xem: 7

 • Tuần 1. Rùa và Thỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 1. Rùa và Thỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 37

 • Tuần 3. Trí khôn
  Kể chuyện 1
  Tuần 3. Trí khôn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2018

  Xem: 2

 • Tuần 5. Bông hoa cúc trắng
  Kể chuyện 1
  Tuần 5. Bông hoa cúc trắng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/3/2018

  Xem: 2

 • Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2018

  Xem: 1

 • Tuần 10. Cô chủ không biết quý tình bạn
  Kể chuyện 1
  Tuần 10. Cô chủ không biết quý tình bạn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 11. Hai tiếng kì lạ
  Kể chuyện 1
  Tuần 11. Hai tiếng kì lạ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 3

 • Tuần 3. Trí khôn
  Kể chuyện 1
  Tuần 3. Trí khôn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 2

 • Tuần 8. Dê con nghe lời mẹ
  Kể chuyện 1
  Tuần 8. Dê con nghe lời mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 10. Cô chủ không biết quý tình bạn
  Kể chuyện 1
  Tuần 10. Cô chủ không biết quý tình bạn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 0

 • Tuần 11. Hai tiếng kì lạ
  Kể chuyện 1
  Tuần 11. Hai tiếng kì lạ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 9. Con Rồng cháu Tiên
  Kể chuyện 1
  Tuần 9. Con Rồng cháu Tiên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 1

 • Tuần 7. Sói và Sóc
  Kể chuyện 1
  Tuần 7. Sói và Sóc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 3

 • Tuần 5. Bông hoa cúc trắng
  Kể chuyện 1
  Tuần 5. Bông hoa cúc trắng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 4

 • Tuần 1. Rùa và Thỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 1. Rùa và Thỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/2/2018

  Xem: 4

 • Phiếu trăc nghiệm-GVCNG-2018
  Kể chuyện 1
  Phiếu trăc nghiệm-GVCNG-2018

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Rùa và Thỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 1. Rùa và Thỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/1/2018

  Xem: 0

 • Tuần 7. Sói và Sóc
  Kể chuyện 1
  Tuần 7. Sói và Sóc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2017

  Xem: 0

 • tuần 1: kể chuyện Rùa và Thỏ lớp 1
  Kể chuyện 1
  tuần 1: kể chuyện Rùa và Thỏ lớp 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/9/2017

  Xem: 0

 • Tuần 3. Trí khôn
  Kể chuyện 1
  Tuần 3. Trí khôn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/3/2017

  Xem: 0

 • Kể chuyện: Trí khôn
  Kể chuyện 1
  Kể chuyện: Trí khôn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2017

  Xem: 0

 • Tuần 1. Rùa và Thỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 1. Rùa và Thỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/3/2017

  Xem: 0

 • Tuần 1. Rùa và Thỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 1. Rùa và Thỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Tuần 4. Sư Tử và Chuột Nhắt
  Kể chuyện 1
  Tuần 4. Sư Tử và Chuột Nhắt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/3/2017

  Xem: 0

 • Tuần 30. KE CHUYEN CO CHU KHONG BIET QUY TINH BAN
  Kể chuyện 1
  Tuần 30. KE CHUYEN CO CHU KHONG BIET QUY TINH BAN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2017

  Xem: 0

 • Tuần 8. Dê con nghe lời mẹ
  Kể chuyện 1
  Tuần 8. Dê con nghe lời mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/8/2016

  Xem: 0

 • Tuần 3. Trí khôn
  Kể chuyện 1
  Tuần 3. Trí khôn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2016

  Xem: 0

 • Tuần 5. Bông hoa cúc trắng
  Kể chuyện 1
  Tuần 5. Bông hoa cúc trắng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2016

  Xem: 0

 • Tuần 3. Trí khôn
  Kể chuyện 1
  Tuần 3. Trí khôn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2016

  Xem: 0

 • Tuần 5. Bông hoa cúc trắng
  Kể chuyện 1
  Tuần 5. Bông hoa cúc trắng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2016

  Xem: 0

 • Tuần 3. Trí khôn
  Kể chuyện 1
  Tuần 3. Trí khôn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2016

  Xem: 0

 • Tuần 5. Bông hoa cúc trắng
  Kể chuyện 1
  Tuần 5. Bông hoa cúc trắng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2016

  Xem: 0

 • Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2016

  Xem: 0

 • Tuần 1. Rùa và Thỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 1. Rùa và Thỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2016

  Xem: 0

 • Tuần 3. Trí khôn
  Kể chuyện 1
  Tuần 3. Trí khôn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2016

  Xem: 0

 • Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 2. Cô bé trùm khăn đỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2016

  Xem: 28

 • Tuần 1. Rùa và Thỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 1. Rùa và Thỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2016

  Xem: 0

 • Tuần 7. Sói và Sóc
  Kể chuyện 1
  Tuần 7. Sói và Sóc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2016

  Xem: 0

 • Tuần 1. Rùa và Thỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 1. Rùa và Thỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2016

  Xem: 0

 • Tuần 1. Rùa và Thỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 1. Rùa và Thỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/3/2016

  Xem: 0

 • rùa và thỏ
  Kể chuyện 1
  rùa và thỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 9. Con Rồng cháu Tiên
  Kể chuyện 1
  Tuần 9. Con Rồng cháu Tiên

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2016

  Xem: 0

 • Tuần 1. Rùa và Thỏ
  Kể chuyện 1
  Tuần 1. Rùa và Thỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2016

  Xem: 0

 • Trường học tiên tiến
  Kể chuyện 1
  Trường học tiên tiến

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2016

  Xem: 0

 • Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
  Kể chuyện 1
  Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2016

  Xem: 9

 • Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016
  Kể chuyện 1
  Hướng dẫn công tác học sinh, sinh viên, hoạt động ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2016

  Xem: 0

 • Trường học an toàn
  Kể chuyện 1
  Trường học an toàn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2016

  Xem: 7

 • Phòng cháy chữa cháy
  Kể chuyện 1
  Phòng cháy chữa cháy

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2016

  Xem: 15

 • Phiếu ôn tập - Giới từ (Tiếng Anh)
  Kể chuyện 1
  Phiếu ôn tập - Giới từ (Tiếng Anh)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 1

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2016

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY