Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Kể chuyện 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Kể chuyện 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Kể chuyện 3

 • Tuần 17. Mồ Côi xử kiện
  Kể chuyện 3
  Tuần 17. Mồ Côi xử kiện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2018

  Xem: 0

 • Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng
  Kể chuyện 3
  Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/5/2018

  Xem: 1

 • Tuần 33. Cóc kiện Trời
  Kể chuyện 3
  Tuần 33. Cóc kiện Trời

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2018

  Xem: 1

 • Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng
  Kể chuyện 3
  Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 1

 • Tuần 32. Người đi săn và con vượn
  Kể chuyện 3
  Tuần 32. Người đi săn và con vượn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 1

 • Tuần 29. Buổi học thể dục
  Kể chuyện 3
  Tuần 29. Buổi học thể dục

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 13

 • Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng
  Kể chuyện 3
  Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2018

  Xem: 1

 • Tập làm văn 3. Tuần 20. Báo cáo hoạt động
  Kể chuyện 3
  Tập làm văn 3. Tuần 20. Báo cáo hoạt động

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/1/2018

  Xem: 0

 • Tuần 17. Mồ Côi xử kiện
  Kể chuyện 3
  Tuần 17. Mồ Côi xử kiện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/1/2018

  Xem: 0

 • Tuần 1. Cậu bé thông minh
  Kể chuyện 3
  Tuần 1. Cậu bé thông minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/1/2018

  Xem: 1

 • Tuần 15. Hũ bạc của người cha
  Kể chuyện 3
  Tuần 15. Hũ bạc của người cha

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/12/2017

  Xem: 5

 • Tuần 14. Người liên lạc nhỏ
  Kể chuyện 3
  Tuần 14. Người liên lạc nhỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 5

 • Tuần 10. Giọng quê hương
  Kể chuyện 3
  Tuần 10. Giọng quê hương

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/12/2017

  Xem: 4

 • Tuần 1. Cậu bé thông minh
  Kể chuyện 3
  Tuần 1. Cậu bé thông minh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 13

 • sự tích chú cuội cung trăng
  Kể chuyện 3
  sự tích chú cuội cung trăng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/9/2017

  Xem: 0

 • Tuần 17. Mồ Côi xử kiện
  Kể chuyện 3
  Tuần 17. Mồ Côi xử kiện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2017

  Xem: 0

 • Người liên lạc nhỏ
  Kể chuyện 3
  Người liên lạc nhỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2017

  Xem: 0

 • Tuần 14. Người liên lạc nhỏ
  Kể chuyện 3
  Tuần 14. Người liên lạc nhỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 14. Người liên lạc nhỏ
  Kể chuyện 3
  Tuần 14. Người liên lạc nhỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 14. Người liên lạc nhỏ
  Kể chuyện 3
  Tuần 14. Người liên lạc nhỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2017

  Xem: 0

 • Tuần 3. Chiếc áo len
  Kể chuyện 3
  Tuần 3. Chiếc áo len

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2017

  Xem: 0

 • Tuần 17. Mồ Côi xử kiện
  Kể chuyện 3
  Tuần 17. Mồ Côi xử kiện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/11/2016

  Xem: 0

 • Tuần 10. Giọng quê hưong
  Kể chuyện 3
  Tuần 10. Giọng quê hưong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/11/2016

  Xem: 0

 • Tuần 17. Mồ Côi xử kiện
  Kể chuyện 3
  Tuần 17. Mồ Côi xử kiện

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2016

  Xem: 0

 • Tuần 4. Người mẹ
  Kể chuyện 3
  Tuần 4. Người mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2016

  Xem: 0

 • Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng
  Kể chuyện 3
  Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/4/2016

  Xem: 0

 • Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng
  Kể chuyện 3
  Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2016

  Xem: 0

 • Tuần 14. Người liên lạc nhỏ
  Kể chuyện 3
  Tuần 14. Người liên lạc nhỏ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2016

  Xem: 0

 • Tuần 4. Người mẹ
  Kể chuyện 3
  Tuần 4. Người mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2015

  Xem: 0

 • Tuần 32. Người đi săn và con vượn
  Kể chuyện 3
  Tuần 32. Người đi săn và con vượn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2015

  Xem: 0

 • Tự làm lấy việc của mình
  Kể chuyện 3
  Tự làm lấy việc của mình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2014

  Xem: 0

 • Tuần 10. Giọng quê hưong
  Kể chuyện 3
  Tuần 10. Giọng quê hưong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2014

  Xem: 0

 • Tuần 10. Giọng quê hưong
  Kể chuyện 3
  Tuần 10. Giọng quê hưong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2014

  Xem: 0

 • Cau be thong minh.ppt
  Kể chuyện 3
  Cau be thong minh.ppt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2014

  Xem: 0

 • Các em nhỏ và cụ già
  Kể chuyện 3
  Các em nhỏ và cụ già

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/10/2014

  Xem: 38

 • Tập đọc - KC. Người lính dũng cảm.lớp 3
  Kể chuyện 3
  Tập đọc - KC. Người lính dũng cảm.lớp 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2014

  Xem: 0

 • Nguyễn Công Đức
  Kể chuyện 3
  Nguyễn Công Đức

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/3/2014

  Xem: 0

 • KỂ CHUYỆN: CẬU BÉ THÔNG MINH - LỚP 3
  Kể chuyện 3
  KỂ CHUYỆN: CẬU BÉ THÔNG MINH - LỚP 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/12/2013

  Xem: 41

 • Giong que huong
  Kể chuyện 3
  Giong que huong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/11/2013

  Xem: 0

 • di bo an toan
  Kể chuyện 3
  di bo an toan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2013

  Xem: 0

 • con duong an toan toi truong
  Kể chuyện 3
  con duong an toan toi truong

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/11/2013

  Xem: 0

 • Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già
  Kể chuyện 3
  Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2013

  Xem: 0

 • các em nhỏ và cụ già
  Kể chuyện 3
  các em nhỏ và cụ già

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2013

  Xem: 0

 • trr
  Kể chuyện 3
  trr

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2013

  Xem: 0

 • Kể chuyện tuần 11: Đất quý đất yêu
  Kể chuyện 3
  Kể chuyện tuần 11: Đất quý đất yêu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2013

  Xem: 0

 • tapdockechuyenAicoloi lop 3
  Kể chuyện 3
  tapdockechuyenAicoloi lop 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2013

  Xem: 0

 • tap doc-ke chuyen Nguoi linh dung cam
  Kể chuyện 3
  tap doc-ke chuyen Nguoi linh dung cam

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2013

  Xem: 0

 • Kể Chuyện Cóc kiện trời
  Kể chuyện 3
  Kể Chuyện Cóc kiện trời

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/6/2013

  Xem: 0

 • Coc kien troi
  Kể chuyện 3
  Coc kien troi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2013

  Xem: 0

 • Kể chuyện Cóc kiện Trời
  Kể chuyện 3
  Kể chuyện Cóc kiện Trời

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2013

  Xem: 0

 • Kể chuyện Cóc kiện Trời
  Kể chuyện 3
  Kể chuyện Cóc kiện Trời

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2013

  Xem: 0

 • Kể chuyện Cóc kiện Trời
  Kể chuyện 3
  Kể chuyện Cóc kiện Trời

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/5/2013

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY