Bài giảng Kể chuyện 3

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Kể chuyện 3 và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Kể chuyện 3 hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Tuần 11. Đất quý, đất yêu
   Kể chuyện 3
   Tuần 11. Đất quý, đất yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/11/2018

   Xem: 0

  • Tuần 2. Ai có lỗi?
   Kể chuyện 3
   Tuần 2. Ai có lỗi?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/8/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường
   Kể chuyện 3
   Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường
   Kể chuyện 3
   Tuần 7. Trận bóng dưới lòng đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/8/2018

   Xem: 0

  • Tuần 17. Mồ Côi xử kiện
   Kể chuyện 3
   Tuần 17. Mồ Côi xử kiện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/5/2018

   Xem: 0

  • Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng
   Kể chuyện 3
   Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/5/2018

   Xem: 1

  • Tuần 33. Cóc kiện Trời
   Kể chuyện 3
   Tuần 33. Cóc kiện Trời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/4/2018

   Xem: 1

  • Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng
   Kể chuyện 3
   Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 1

  • Tuần 32. Người đi săn và con vượn
   Kể chuyện 3
   Tuần 32. Người đi săn và con vượn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 1

  • Tuần 29. Buổi học thể dục
   Kể chuyện 3
   Tuần 29. Buổi học thể dục

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/4/2018

   Xem: 14

  • Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng
   Kể chuyện 3
   Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/3/2018

   Xem: 1

  • Tập làm văn 3. Tuần 20. Báo cáo hoạt động
   Kể chuyện 3
   Tập làm văn 3. Tuần 20. Báo cáo hoạt động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2018

   Xem: 0

  • Tuần 17. Mồ Côi xử kiện
   Kể chuyện 3
   Tuần 17. Mồ Côi xử kiện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2018

   Xem: 0

  • Tuần 1. Cậu bé thông minh
   Kể chuyện 3
   Tuần 1. Cậu bé thông minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2018

   Xem: 1

  • Tuần 15. Hũ bạc của người cha
   Kể chuyện 3
   Tuần 15. Hũ bạc của người cha

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/12/2017

   Xem: 8

  • Tuần 14. Người liên lạc nhỏ
   Kể chuyện 3
   Tuần 14. Người liên lạc nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/12/2017

   Xem: 5

  • Tuần 10. Giọng quê hương
   Kể chuyện 3
   Tuần 10. Giọng quê hương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2017

   Xem: 6

  • Tuần 1. Cậu bé thông minh
   Kể chuyện 3
   Tuần 1. Cậu bé thông minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 13

  • sự tích chú cuội cung trăng
   Kể chuyện 3
   sự tích chú cuội cung trăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/9/2017

   Xem: 0

  • Tuần 17. Mồ Côi xử kiện
   Kể chuyện 3
   Tuần 17. Mồ Côi xử kiện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/9/2017

   Xem: 3

  • Người liên lạc nhỏ
   Kể chuyện 3
   Người liên lạc nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2017

   Xem: 0

  • Tuần 14. Người liên lạc nhỏ
   Kể chuyện 3
   Tuần 14. Người liên lạc nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2017

   Xem: 0

  • Tuần 14. Người liên lạc nhỏ
   Kể chuyện 3
   Tuần 14. Người liên lạc nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2017

   Xem: 0

  • Tuần 14. Người liên lạc nhỏ
   Kể chuyện 3
   Tuần 14. Người liên lạc nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2017

   Xem: 0

  • Tuần 3. Chiếc áo len
   Kể chuyện 3
   Tuần 3. Chiếc áo len

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/3/2017

   Xem: 7

  • Tuần 17. Mồ Côi xử kiện
   Kể chuyện 3
   Tuần 17. Mồ Côi xử kiện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/11/2016

   Xem: 0

  • Tuần 10. Giọng quê hưong
   Kể chuyện 3
   Tuần 10. Giọng quê hưong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/11/2016

   Xem: 0

  • Tuần 17. Mồ Côi xử kiện
   Kể chuyện 3
   Tuần 17. Mồ Côi xử kiện

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2016

   Xem: 1

  • Tuần 4. Người mẹ
   Kể chuyện 3
   Tuần 4. Người mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/5/2016

   Xem: 0

  • Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng
   Kể chuyện 3
   Tuần 34. Sự tích chú Cuội cung trăng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/4/2016

   Xem: 0

  • Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng
   Kể chuyện 3
   Tuần 28. Cuộc chạy đua trong rừng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2016

   Xem: 0

  • Tuần 14. Người liên lạc nhỏ
   Kể chuyện 3
   Tuần 14. Người liên lạc nhỏ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/1/2016

   Xem: 0

  • Tuần 4. Người mẹ
   Kể chuyện 3
   Tuần 4. Người mẹ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2015

   Xem: 0

  • Tuần 32. Người đi săn và con vượn
   Kể chuyện 3
   Tuần 32. Người đi săn và con vượn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2015

   Xem: 10

  • Tự làm lấy việc của mình
   Kể chuyện 3
   Tự làm lấy việc của mình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2014

   Xem: 0

  • Tuần 10. Giọng quê hưong
   Kể chuyện 3
   Tuần 10. Giọng quê hưong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2014

   Xem: 6

  • Tuần 10. Giọng quê hưong
   Kể chuyện 3
   Tuần 10. Giọng quê hưong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2014

   Xem: 0

  • Cau be thong minh.ppt
   Kể chuyện 3
   Cau be thong minh.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/11/2014

   Xem: 0

  • Các em nhỏ và cụ già
   Kể chuyện 3
   Các em nhỏ và cụ già

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2014

   Xem: 38

  • Tập đọc - KC. Người lính dũng cảm.lớp 3
   Kể chuyện 3
   Tập đọc - KC. Người lính dũng cảm.lớp 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/9/2014

   Xem: 0

  • Nguyễn Công Đức
   Kể chuyện 3
   Nguyễn Công Đức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/3/2014

   Xem: 0

  • KỂ CHUYỆN: CẬU BÉ THÔNG MINH - LỚP 3
   Kể chuyện 3
   KỂ CHUYỆN: CẬU BÉ THÔNG MINH - LỚP 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/12/2013

   Xem: 1

  • Giong que huong
   Kể chuyện 3
   Giong que huong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2013

   Xem: 15

  • di bo an toan
   Kể chuyện 3
   di bo an toan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2013

   Xem: 7

  • con duong an toan toi truong
   Kể chuyện 3
   con duong an toan toi truong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/11/2013

   Xem: 11

  • Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già
   Kể chuyện 3
   Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2013

   Xem: 86

  • các em nhỏ và cụ già
   Kể chuyện 3
   các em nhỏ và cụ già

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/10/2013

   Xem: 0

  • trr
   Kể chuyện 3
   trr

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2013

   Xem: 0

  • Kể chuyện tuần 11: Đất quý đất yêu
   Kể chuyện 3
   Kể chuyện tuần 11: Đất quý đất yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/9/2013

   Xem: 5

  • tapdockechuyenAicoloi lop 3
   Kể chuyện 3
   tapdockechuyenAicoloi lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Kể chuyện 3

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/7/2013

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY