Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác

 • Bài 55. Kinh tế châu Âu
  Lưu trữ tạm thời
  Bài 55. Kinh tế châu Âu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Đại số 7. Chương I. §4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
  Lưu trữ tạm thời
  Đại số 7. Chương I. §4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 6. Chị em Thúy Kiều
  Lưu trữ tạm thời
  Bài 6. Chị em Thúy Kiều

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • lịch sử 4 nước văn lang
  Lưu trữ tạm thời
  lịch sử 4 nước văn lang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • tin hoc 4
  Lưu trữ tạm thời
  tin hoc 4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • Tiếng anh
  Lưu trữ tạm thời
  Tiếng anh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bài thực hành 5 tin học 9
  Lưu trữ tạm thời
  Bài thực hành 5 tin học 9

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/9/2018

  Xem: 0

 • Bai giang Toan lop Mot hay nhat
  Lưu trữ
  Bai giang Toan lop Mot hay nhat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2018

  Xem: 0

 • tìm hiểu về trường mầm non
  Lưu trữ
  tìm hiểu về trường mầm non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • TKB K1 lan 2(18.19)_ban moi
  Bài giảng khác
  TKB K1 lan 2(18.19)_ban moi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2018

  Xem: 0

 • dược liệu làm từ động vật ( con rắn)
  Lưu trữ
  dược liệu làm từ động vật ( con rắn)

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2018

  Xem: 0

 • Phương pháp thực hành 5S3D
  Lưu trữ
  Phương pháp thực hành 5S3D

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/9/2018

  Xem: 0

 • Bài 10 lop BD LLCT cho dang vien moi
  Bài giảng khác
  Bài 10 lop BD LLCT cho dang vien moi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/9/2018

  Xem: 0

 • Địa lí 5. Bài 12. Công nghiệp
  Lưu trữ tạm thời
  Địa lí 5. Bài 12. Công nghiệp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • cong nghe 7
  Lưu trữ tạm thời
  cong nghe 7

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2018

  Xem: 0

 • Tự niên và xã hội 1
  Lưu trữ tạm thời
  Tự niên và xã hội 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • tu nhien va xa hoi 3
  Lưu trữ tạm thời
  tu nhien va xa hoi 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • Giáo án điện tử lớp 2 tuần 5 Chiếc bút mực
  Lưu trữ tạm thời
  Giáo án điện tử lớp 2 tuần 5 Chiếc bút mực

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/9/2018

  Xem: 0

 • lop 5
  Lưu trữ tạm thời
  lop 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • Tiết 2
  Lưu trữ tạm thời
  Tiết 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • Tiết 28
  Lưu trữ tạm thời
  Tiết 28

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • Tiết4
  Lưu trữ tạm thời
  Tiết4

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 4 tiết 35
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 4 tiết 35

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 4 tiêt 34
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 4 tiêt 34

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • Tiết 33
  Lưu trữ tạm thời
  Tiết 33

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • tiêt 19
  Lưu trữ tạm thời
  tiêt 19

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 4 tiết 17
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 4 tiết 17

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • Tiết 16
  Lưu trữ tạm thời
  Tiết 16

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • Tiết 1
  Lưu trữ tạm thời
  Tiết 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 3 tiết 35
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 3 tiết 35

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 3 tiết 34
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 3 tiết 34

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 3 tiết 33
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 3 tiết 33

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 3 tiết 32
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 3 tiết 32

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 3 tiết 31
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 3 tiết 31

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 3 tiết 30
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 3 tiết 30

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 3 tiết 29
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 3 tiết 29

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 3 tiết 28
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 3 tiết 28

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 3 tiết 27
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 3 tiết 27

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • tiết 26
  Lưu trữ tạm thời
  tiết 26

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2018

  Xem: 0

 • hành trình tri thức
  Bài giảng khác
  hành trình tri thức

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • UNit 9 reading
  Lưu trữ tạm thời
  UNit 9 reading

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • UNit2 getting
  Lưu trữ tạm thời
  UNit2 getting

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • BÀI CHỮ b LỚP 1
  Lưu trữ tạm thời
  BÀI CHỮ b LỚP 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Luyện từ và câu 5
  Lưu trữ tạm thời
  Luyện từ và câu 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • Hướng dẫn học tin học
  Lưu trữ tạm thời
  Hướng dẫn học tin học

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 2 Tiết 35
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 2 Tiết 35

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 2 Tiết 34
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 2 Tiết 34

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 2 Tiết 33
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 2 Tiết 33

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 2 Tiết 32
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 2 Tiết 32

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 2 Tiết 31
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 2 Tiết 31

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 2 Tiết 30
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 2 Tiết 30

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

 • am nhac 2 Tiết 29
  Lưu trữ tạm thời
  am nhac 2 Tiết 29

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY