Bài giảng Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • trò chơi trên powerpoint 1: bắn bóng bay
   Bài giảng khác
   trò chơi trên powerpoint 1: bắn bóng bay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • dia li 5
   Lưu trữ tạm thời
   dia li 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • bài 9 địa lý 7
   Lưu trữ tạm thời
   bài 9 địa lý 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • NƯỚC VĂN LANG
   Lưu trữ tạm thời
   NƯỚC VĂN LANG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/9/2019

   Xem: 0

  • lop 7
   Lưu trữ tạm thời
   lop 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • hướng dẫn soạn bài Khóc Dương Khuê (văn 11)
   Lưu trữ tạm thời
   hướng dẫn soạn bài Khóc Dương Khuê (văn 11)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • Unit 02. Life in the Countryside. Lesson 2. A Closer Look 1
   Lưu trữ tạm thời
   Unit 02. Life in the Countryside. Lesson 2. A Closer Look 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2019

   Xem: 0

  • lop 11 bài ca ngất ngưởng
   Lưu trữ tạm thời
   lop 11 bài ca ngất ngưởng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   Thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Câu hỏi đố vui trung thu
   Lưu trữ tạm thời
   Câu hỏi đố vui trung thu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc 4
   Lưu trữ tạm thời
   Tập đọc 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Số học 6. Chương I. §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số
   Bài giảng
   Số học 6. Chương I. §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • Số học 6. Chương I. §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số
   Bài giảng
   Số học 6. Chương I. §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2019

   Xem: 0

  • zika
   Lưu trữ tạm thời
   zika

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • unit 2 life in the countryside a closer look 1 lớp 8
   Lưu trữ tạm thời
   unit 2 life in the countryside a closer look 1 lớp 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • tap lam van 5
   Lưu trữ tạm thời
   tap lam van 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • Địa lí 6
   Lưu trữ tạm thời
   Địa lí 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2019

   Xem: 0

  • tu nhien va xa hoi 2
   Lưu trữ tạm thời
   tu nhien va xa hoi 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 8 sach cu
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 8 sach cu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2019

   Xem: 0

  • Tập làm vản lớp 5: Luyện tập tả cảnh tuần 3 tiết 1.
   Lưu trữ tạm thời
   Tập làm vản lớp 5: Luyện tập tả cảnh tuần 3 tiết 1.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Tếng Việt công nghệ
   Lưu trữ tạm thời
   Tếng Việt công nghệ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • su 10 bài 19
   Lưu trữ tạm thời
   su 10 bài 19

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • ATGT lớp 5 Bài 8 chú ý những nơi tầm nhìn bị che khuất
   Lưu trữ tạm thời
   ATGT lớp 5 Bài 8 chú ý những nơi tầm nhìn bị che khuất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • lop 6
   Lưu trữ tạm thời
   lop 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/9/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 2). Giáo án Tuần 3 - Lớp 2
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án theo Tuần (Lớp 2). Giáo án Tuần 3 - Lớp 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • CẤU TẠO CỦA TIẾNG
   Lưu trữ tạm thời
   CẤU TẠO CỦA TIẾNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/9/2019

   Xem: 0

  • Các số 1, 2, 3, 4, 5
   Lưu trữ tạm thời
   Các số 1, 2, 3, 4, 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Unit 01. Leisure Activities. Lesson 4. Communication
   Bài giảng
   Unit 01. Leisure Activities. Lesson 4. Communication

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • Unit 01. Leisure Activities. Lesson 4. Communication
   Bài giảng
   Unit 01. Leisure Activities. Lesson 4. Communication

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/9/2019

   Xem: 0

  • lop 3 tuoi
   Lưu trữ tạm thời
   lop 3 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2019

   Xem: 0

  • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/9/2019

   Xem: 0

  • giáo án chữ cái e ê
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án chữ cái e ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/9/2019

   Xem: 0

  • Ngữ văn 10
   Lưu trữ tạm thời
   Ngữ văn 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • game tiếng anh
   Lưu trữ tạm thời
   game tiếng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 1

  • liên xô và các nước Đông Âu đầu thế kỉ 20
   Lưu trữ tạm thời
   liên xô và các nước Đông Âu đầu thế kỉ 20

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • lop 2 Đạo đức
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2 Đạo đức

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Từ ngữ về sông biển
   Lưu trữ tạm thời
   Từ ngữ về sông biển

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • lich su 12
   Lưu trữ tạm thời
   lich su 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/9/2019

   Xem: 0

  • Sinh học 11
   Lưu trữ tạm thời
   Sinh học 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2019

   Xem: 0

  • Thời hiện tại tiếp diễn - Present Continuous
   Bài giảng khác
   Thời hiện tại tiếp diễn - Present Continuous

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2019

   Xem: 0

  • Bác Hồ
   Lưu trữ tạm thời
   Bác Hồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2019

   Xem: 0

  • Chính tả bài Nhà Bà ngoại
   Lưu trữ tạm thời
   Chính tả bài Nhà Bà ngoại

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2019

   Xem: 0

  • tập đọc bài Cái gì quý giá nhất
   Lưu trữ tạm thời
   tập đọc bài Cái gì quý giá nhất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2019

   Xem: 0

  • KHOA HỌC LỚP 3 THEO VNEN- BÀI 6: CÁC CƠ QUAN THẦN KINH CỦA CHÚNG TA(T.1)
   Lưu trữ tạm thời
   KHOA HỌC LỚP 3 THEO VNEN- BÀI 6: CÁC CƠ QUAN THẦN KINH CỦA CHÚNG TA(T.1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2019

   Xem: 0

  • Đố vui
   Bài giảng khác
   Đố vui

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2019

   Xem: 0

  • Đố vui thử nghiệm
   Bài giảng không lời
   Đố vui thử nghiệm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng không lời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/9/2019

   Xem: 0

  • tu nhien va xa hoi 3
   Lưu trữ tạm thời
   tu nhien va xa hoi 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2019

   Xem: 0

  • Tập đọc: Thư gửi các học sinh
   Lưu trữ tạm thời
   Tập đọc: Thư gửi các học sinh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2019

   Xem: 0

  • Bài 1. Toán 5 Ôn tập: Khái niệm về phân số
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 1. Toán 5 Ôn tập: Khái niệm về phân số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2019

   Xem: 0

  • bài 1 Đạo đức 5 Em là hs lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   bài 1 Đạo đức 5 Em là hs lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/8/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY