Bài giảng Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Bai 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin
   Lưu trữ tạm thời
   Bai 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Lưu trữ tạm thời
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên xã hội lớp 4 Bài 8 Banh cảm thấy thế nào khi bị bệnh
   Lưu trữ tạm thời
   Tự nhiên xã hội lớp 4 Bài 8 Banh cảm thấy thế nào khi bị bệnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • toan hoc 5
   Lưu trữ tạm thời
   toan hoc 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Sáng kiến kinh nghiệm
   Lưu trữ tạm thời
   Sáng kiến kinh nghiệm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • so 7 tiet 1
   Lưu trữ tạm thời
   so 7 tiet 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • tiết 16 luyện tập(làm tròn số)- đại số 7
   Lưu trữ tạm thời
   tiết 16 luyện tập(làm tròn số)- đại số 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/10/2019

   Xem: 0

  • Tài liệu phổ biến luật phòng chống tác hại rượu bia
   Tài liệu tham khảo
   Tài liệu phổ biến luật phòng chống tác hại rượu bia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • demo 2
   Bài giảng khác
   demo 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
   Lưu trữ tạm thời
   NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ
   Bài giảng khác
   KỸ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN
   Lưu trữ tạm thời
   CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Thuyết trình về anh hùng Trần Văn Thời
   Lưu trữ tạm thời
   Thuyết trình về anh hùng Trần Văn Thời

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • thơ" Em yêu nhà em"
   Lưu trữ tạm thời
   thơ" Em yêu nhà em"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Bài Tập Trò chơi rung chuông vàng
   Bài giảng khác
   Bài Tập Trò chơi rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Dạy trẻ kĩ năng rửa mặt
   Lưu trữ tạm thời
   Dạy trẻ kĩ năng rửa mặt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • Dạy trẻ kĩ năng rửa tay 4-5 tuổi
   Lưu trữ tạm thời
   Dạy trẻ kĩ năng rửa tay 4-5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2019

   Xem: 0

  • tieng nhat
   Bài giảng khác
   tieng nhat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • tap lam van 5
   Lưu trữ tạm thời
   tap lam van 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • toan hoc 5
   Lưu trữ tạm thời
   toan hoc 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/10/2019

   Xem: 0

  • Hình ảnh Bác Hồ
   Lưu trữ
   Hình ảnh Bác Hồ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • Unit 4 Lifeline
   Bài giảng khác
   Unit 4 Lifeline

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • toan lop4 tuan 1
   Lưu trữ tạm thời
   toan lop4 tuan 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • bài 4. Ăn, uông thế nào để cơ thể khỏe mạnh
   Lưu trữ tạm thời
   bài 4. Ăn, uông thế nào để cơ thể khỏe mạnh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2019

   Xem: 0

  • toan hoc 5
   Lưu trữ tạm thời
   toan hoc 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Lưu trữ tạm thời
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập làm tròn số
   Lưu trữ tạm thời
   Luyện tập làm tròn số

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Luyện từ và câu 2. Tuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động
   Mầm non
   Luyện từ và câu 2. Tuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Luyện từ và câu 2. Tuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động
   Mầm non
   Luyện từ và câu 2. Tuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Luyện từ và câu 2. Tuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động
   Bài giảng khác
   Luyện từ và câu 2. Tuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Kể chuyện 2. Tuần 7. Người thầy cũ
   Mầm non
   Kể chuyện 2. Tuần 7. Người thầy cũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Kể chuyện 2. Tuần 7. Người thầy cũ
   Bài giảng khác
   Kể chuyện 2. Tuần 7. Người thầy cũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • Kể chuyện 2. Tuần 7. Người thầy cũ
   Mầm non
   Kể chuyện 2. Tuần 7. Người thầy cũ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2019

   Xem: 0

  • lop 2 tuan 7
   Lưu trữ tạm thời
   lop 2 tuan 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • lop 7
   Lưu trữ tạm thời
   lop 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • dia li 8 ôN TẬP
   Lưu trữ tạm thời
   dia li 8 ôN TẬP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • Tập huấn dạy học Elearning.
   Violet
   Tập huấn dạy học Elearning.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Violet

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/10/2019

   Xem: 0

  • bài 23+24 sinh 10
   Lưu trữ tạm thời
   bài 23+24 sinh 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • Tìm hiểu về ĐỘNG VẬT
   Lưu trữ tạm thời
   Tìm hiểu về ĐỘNG VẬT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/10/2019

   Xem: 0

  • Đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
   Tài liệu tham khảo
   Đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Báo cáo đề tài nghiên cứu và lập kế hoạch nghiên cứu
   Tài liệu tham khảo
   Báo cáo đề tài nghiên cứu và lập kế hoạch nghiên cứu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Phân tích dữ liệu
   Tài liệu tham khảo
   Phân tích dữ liệu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Đo lường, thu thập dữ liệu nghiên cứu
   Tài liệu tham khảo
   Đo lường, thu thập dữ liệu nghiên cứu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Lựa chọn thiết kế nghiên cứu
   Tài liệu tham khảo
   Lựa chọn thiết kế nghiên cứu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Xác định đề tài nghiên cứu
   Tài liệu tham khảo
   Xác định đề tài nghiên cứu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Giới thiệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
   Tài liệu tham khảo
   Giới thiệu về nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ
   Tài liệu tham khảo
   Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Tài liệu tham khảo

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2019

   Xem: 0

  • XÃ HỘI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 30 - 45
   Lưu trữ tạm thời
   XÃ HỘI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 30 - 45

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • ÔN TẬP VỀ LỚP CÁ
   Lưu trữ tạm thời
   ÔN TẬP VỀ LỚP CÁ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  • Câu hỏi rung chuông vàng
   Lưu trữ tạm thời
   Câu hỏi rung chuông vàng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY