Bài giảng Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Trò chơi sinh hoạt lớp
   Lưu trữ tạm thời
   Trò chơi sinh hoạt lớp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2019

   Xem: 0

  • am nhac lop 3 tuan 19
   Lưu trữ tạm thời
   am nhac lop 3 tuan 19

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/1/2019

   Xem: 0

  • pencil 5
   Bài giảng khác
   pencil 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • thời lê sơ
   Bài giảng khác
   thời lê sơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • Ôn tập Môn: Quản lý hành chính Nhà Nước
   Lưu trữ
   Ôn tập Môn: Quản lý hành chính Nhà Nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • Pencil
   Bài giảng khác
   Pencil

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • ngu van 8 tác hại của nilông
   Lưu trữ tạm thời
   ngu van 8 tác hại của nilông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • table
   Bài giảng khác
   table

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • chủ đề Sinh Hoạt Chủ Nhiệm
   Lưu trữ
   chủ đề Sinh Hoạt Chủ Nhiệm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • Số 9 t3
   Lưu trữ tạm thời
   Số 9 t3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/1/2019

   Xem: 0

  • TIẾT 39-NƯỚC CỨNG HÓA 12 CB
   Lưu trữ tạm thời
   TIẾT 39-NƯỚC CỨNG HÓA 12 CB

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • How does he go to school?
   Bài giảng khác
   How does he go to school?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • trò chơi
   Lưu trữ tạm thời
   trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/1/2019

   Xem: 0

  • Mầm non.
   Lưu trữ tạm thời
   Mầm non.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • SAP XEP THEO QUY TAC 4-5T
   Lưu trữ tạm thời
   SAP XEP THEO QUY TAC 4-5T

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Sinh học 6.Cơ quan sinh sản của cây xanh
   Lưu trữ tạm thời
   Sinh học 6.Cơ quan sinh sản của cây xanh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/1/2019

   Xem: 0

  • Trò chơi giải ô chữ liên quan đến Tết nguyên Đán
   Lưu trữ tạm thời
   Trò chơi giải ô chữ liên quan đến Tết nguyên Đán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Game lucky numbers liên quan đến Tết Nguyên Đán
   Lưu trữ tạm thời
   Game lucky numbers liên quan đến Tết Nguyên Đán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Hội thi đuổi hình bắt chữ liên quan đến tết Nguyên Đán
   Lưu trữ tạm thời
   Hội thi đuổi hình bắt chữ liên quan đến tết Nguyên Đán

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • england
   Bài giảng khác
   england

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Bài thuyết trinh về tiếng anh
   Bài giảng khác
   Bài thuyết trinh về tiếng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • Thơ Chiếc cầu mới
   Lưu trữ tạm thời
   Thơ Chiếc cầu mới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/1/2019

   Xem: 0

  • TLG
   Bài giảng khác
   TLG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • lop 5
   Lưu trữ tạm thời
   lop 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • môn địa
   Lưu trữ tạm thời
   môn địa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • câu hỏi trắc nghiệm Vợ nhặt, chữ người tử tù
   Lưu trữ tạm thời
   câu hỏi trắc nghiệm Vợ nhặt, chữ người tử tù

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/1/2019

   Xem: 0

  • Mẫu câu Playing
   Bài giảng khác
   Mẫu câu Playing

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • This í my dad
   Bài giảng khác
   This í my dad

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/1/2019

   Xem: 0

  • Tranh dạy ttaapj đọc lớp 2 tuần 19
   Lưu trữ tạm thời
   Tranh dạy ttaapj đọc lớp 2 tuần 19

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • playing
   Bài giảng khác
   playing

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Giao lưu Câu lạc bộ lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   Giao lưu Câu lạc bộ lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Câu lạc bộ Toán 4
   Lưu trữ tạm thời
   Câu lạc bộ Toán 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Giao lưu các câu lạc bộ lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   Giao lưu các câu lạc bộ lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Giao lưu câu lạc bộToán lớp 4
   Lưu trữ tạm thời
   Giao lưu câu lạc bộToán lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2019

   Xem: 0

  • Don’t ABX
   Bài giảng khác
   Don’t ABX

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • lop 3 tuoi
   Lưu trữ tạm thời
   lop 3 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • 4 A mẫu câu time
   Bài giảng khác
   4 A mẫu câu time

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • Giáo án âm nhạc đàn gà trong sân
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án âm nhạc đàn gà trong sân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2019

   Xem: 0

  • tin hoc 11
   Lưu trữ tạm thời
   tin hoc 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • My 72
   Lưu trữ tạm thời
   My 72

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 3 tiet 23.Gioi thieu mot so hinh not nhac. Bài đọc thêm: Du Bá Nha
   Lưu trữ tạm thời
   Âm nhạc 3 tiet 23.Gioi thieu mot so hinh not nhac. Bài đọc thêm: Du Bá Nha

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • This is my
   Bài giảng khác
   This is my

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • trò chơi e ê
   Lưu trữ tạm thời
   trò chơi e ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • làm quen chữ cái e ê
   Lưu trữ tạm thời
   làm quen chữ cái e ê

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • MC queen
   Bài giảng khác
   MC queen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 1

  • tieng anh 6 sach moi Unit 6 lesson 1
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 6 sach moi Unit 6 lesson 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • lop 1
   Lưu trữ tạm thời
   lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • dao duc 1
   Lưu trữ tạm thời
   dao duc 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • dao duc 1
   Lưu trữ tạm thời
   dao duc 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 0

  • lớp 1
   Lưu trữ tạm thời
   lớp 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/1/2019

   Xem: 1

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY