Bài giảng Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Vật lí 6. Bài 13. Máy cơ đơn giản
   Lưu trữ tạm thời
   Vật lí 6. Bài 13. Máy cơ đơn giản

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/5/2019

   Xem: 0

  • mn hoa nghia
   Bài giảng khác
   mn hoa nghia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • mn hoa nghia
   Mầm non
   mn hoa nghia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • mn hoa nghia
   Mầm non
   mn hoa nghia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • mn hoa nghia
   Mầm non
   mn hoa nghia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • mn hoa nghia
   Bài giảng khác
   mn hoa nghia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • mn hoa nghia
   Mầm non
   mn hoa nghia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • mn hoa nghia
   Mầm non
   mn hoa nghia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • mn hoa nghia
   Bài giảng khác
   mn hoa nghia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • mn hoa nghia
   Mầm non
   mn hoa nghia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • mn hoa nghia
   Mầm non
   mn hoa nghia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • mn hoa nghia
   Bài giảng khác
   mn hoa nghia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • mn hoa nghia
   Mầm non
   mn hoa nghia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • lop 5 Unit15 What would you like to be in the future
   Lưu trữ tạm thời
   lop 5 Unit15 What would you like to be in the future

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/5/2019

   Xem: 0

  • Hiệu trưởng báo cáo
   Lưu trữ tạm thời
   Hiệu trưởng báo cáo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • mi thuat 7
   Lưu trữ tạm thời
   mi thuat 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • mi thuat 6
   Lưu trữ tạm thời
   mi thuat 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/5/2019

   Xem: 0

  • TIẾT 06. MÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HOÀN
   Thành viên chia sẻ
   TIẾT 06. MÁU VÀ CƠ QUAN TUẦN HOÀN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Thành viên chia sẻ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • I'm happy
   Bài giảng khác
   I'm happy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • My clothes
   Bài giảng khác
   My clothes

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Daily routine
   Bài giảng khác
   Daily routine

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • Mệnh đề quan hệ, đại từ quan hệ
   Lưu trữ tạm thời
   Mệnh đề quan hệ, đại từ quan hệ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/5/2019

   Xem: 0

  • may rang ngũ cốc
   Lưu trữ tạm thời
   may rang ngũ cốc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Mầm non
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Bài giảng khác
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Mầm non
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (4 tuổi).
   Bài giảng khác
   Làm quen với Toán (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (4 tuổi).
   Mầm non
   Làm quen với Toán (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (4 tuổi).
   Mầm non
   Làm quen với Toán (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi).
   Mầm non
   Làm quen với Toán (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi).
   Mầm non
   Làm quen với Toán (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán (5 tuổi).
   Bài giảng khác
   Làm quen với Toán (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).
   Mầm non
   Khám phá Khoa học (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).
   Bài giảng khác
   Khám phá Khoa học (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).
   Mầm non
   Khám phá Khoa học (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Mầm non
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Bài giảng khác
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).
   Mầm non
   Phát triển Ngôn ngữ (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).
   Bài giảng khác
   Khám phá Khoa học (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).
   Mầm non
   Khám phá Khoa học (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Khoa học (4 tuổi).
   Mầm non
   Khám phá Khoa học (4 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc vỗ tay theo nhịp bài hát Yêu hà nội
   Lưu trữ tạm thời
   Âm nhạc vỗ tay theo nhịp bài hát Yêu hà nội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Mầm non
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Mầm non
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Mầm non
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Mầm non
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).
   Bài giảng khác
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  • Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).
   Mầm non
   Phát triển Tình cảm, Thẩm mĩ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/5/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY