Bài giảng Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Ham so
   Bài giảng khác
   Ham so

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 1

  • Khai niem ve bieu thuc dai so
   Lưu trữ tạm thời
   Khai niem ve bieu thuc dai so

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • NGLL bạo lực học đường
   Lưu trữ tạm thời
   NGLL bạo lực học đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 1

  • tieng anh 6
   Bài giảng khác
   tieng anh 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 24. Cây sống ở đâu?
   Lưu trữ tạm thời
   Tự nhiên và Xã hội 2. Bài 24. Cây sống ở đâu?

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • thực đơn đám cưới
   Bài giảng khác
   thực đơn đám cưới

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • table i
   Bài giảng khác
   table i

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • table
   Bài giảng khác
   table

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/2/2019

   Xem: 0

  • ngữ văn 6
   Lưu trữ tạm thời
   ngữ văn 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 1

  • Umbrella
   Bài giảng khác
   Umbrella

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 7
   Lưu trữ tạm thời
   Tiếng Anh 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Tự nhiên và Xã hội 1. Bài 24. Cây gỗ
   Lưu trữ tạm thời
   Tự nhiên và Xã hội 1. Bài 24. Cây gỗ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • So sánh
   Lưu trữ tạm thời
   So sánh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/2/2019

   Xem: 0

  • Toán học 1. Luyện tập Trang 132
   Lưu trữ tạm thời
   Toán học 1. Luyện tập Trang 132

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • tu dong nghia
   Lưu trữ tạm thời
   tu dong nghia

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • kĩ năng sống lớp 1: Chủ đè 5: Quyết định của em
   Lưu trữ tạm thời
   kĩ năng sống lớp 1: Chủ đè 5: Quyết định của em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • Đại số 9 Ôn tập chương III.Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
   Lưu trữ tạm thời
   Đại số 9 Ôn tập chương III.Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • giao duc cong dan 9 nghiên cứu về tệ nạn xã hội ở địa phương em và tìm hiểu về hiv/aids
   Lưu trữ tạm thời
   giao duc cong dan 9 nghiên cứu về tệ nạn xã hội ở địa phương em và tìm hiểu về hiv/aids

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • Jobs
   Bài giảng khác
   Jobs

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • giáo án Vnen
   Lưu trữ tạm thời
   giáo án Vnen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • mi thuat 4
   Lưu trữ tạm thời
   mi thuat 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/2/2019

   Xem: 0

  • Học vần uê-uy tiết 1
   Lưu trữ tạm thời
   Học vần uê-uy tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • Phòng chống Bạo lực học đường
   Bài giảng khác
   Phòng chống Bạo lực học đường

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • tim hieu vat nuoi gia dinh-qua trinh phat trien cua con ga
   Lưu trữ tạm thời
   tim hieu vat nuoi gia dinh-qua trinh phat trien cua con ga

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 3 Unit 14: Are thể any poters in the room? - Lesson 2
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 3 Unit 14: Are thể any poters in the room? - Lesson 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • giáo dục giới tính học sinh lớp 9
   Lưu trữ tạm thời
   giáo dục giới tính học sinh lớp 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/2/2019

   Xem: 0

  • ODI 2 My face
   Bài giảng khác
   ODI 2 My face

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án hoa nở
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án hoa nở

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • ôn tập hk1
   Lưu trữ tạm thời
   ôn tập hk1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • bài tập tiết 28
   Lưu trữ tạm thời
   bài tập tiết 28

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/2/2019

   Xem: 0

  • Anh
   Lưu trữ tạm thời
   Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • HDH lớp 2
   Lưu trữ tạm thời
   HDH lớp 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • HDH lớp 2
   Lưu trữ tạm thời
   HDH lớp 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • Toán học lớp2.
   Lưu trữ tạm thời
   Toán học lớp2.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • Toán học lớp 2.
   Lưu trữ tạm thời
   Toán học lớp 2.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • mon lich su bai 26
   Lưu trữ tạm thời
   mon lich su bai 26

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • bai 26 môn lịch sử
   Lưu trữ tạm thời
   bai 26 môn lịch sử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/2/2019

   Xem: 0

  • Tập viết 1.
   Lưu trữ tạm thời
   Tập viết 1.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 15 - Lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án theo Tuần (Lớp 5). Giáo án Tuần 15 - Lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Âm nhạc 6.
   Lưu trữ tạm thời
   Âm nhạc 6.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Mở rộng vốn từ : Trật tự An ninh
   Lưu trữ tạm thời
   Mở rộng vốn từ : Trật tự An ninh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/2/2019

   Xem: 0

  • Cách thức tổ chức trò chơi
   Lưu trữ tạm thời
   Cách thức tổ chức trò chơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Thuyết Minh bánh trôi nước Tiếng Anh
   Lưu trữ tạm thời
   Thuyết Minh bánh trôi nước Tiếng Anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • ngu van 10 tác giả nguyễn trãi
   Lưu trữ tạm thời
   ngu van 10 tác giả nguyễn trãi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • lop 1 tiếng việt CN
   Lưu trữ tạm thời
   lop 1 tiếng việt CN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • cong nghe 7 . Giáo án chủ đề HK2
   Lưu trữ tạm thời
   cong nghe 7 . Giáo án chủ đề HK2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Toán 5 Luyện tập chunh Trang 128
   Lưu trữ tạm thời
   Toán 5 Luyện tập chunh Trang 128

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Toán 5 Luyện tập chung Trang 127
   Lưu trữ tạm thời
   Toán 5 Luyện tập chung Trang 127

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 124
   Lưu trữ tạm thời
   Luyện tập chung Trang 124

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  • Luyện tập chung Trang 123
   Lưu trữ tạm thời
   Luyện tập chung Trang 123

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/2/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY