Bài giảng Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • bai giang thơ trăng sáng 3 tuổi
   Bài giảng khác
   bai giang thơ trăng sáng 3 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • Ngữ văn 7. Bài 8. Qua Đèo Ngang
   Bài giảng khác
   Ngữ văn 7. Bài 8. Qua Đèo Ngang

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • ca dao về lao động
   Lưu trữ tạm thời
   ca dao về lao động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • toán lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   toán lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Tập đọc lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   Tập đọc lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Tập đọc lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   Tập đọc lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Bài Tập Thực hành 9 tin học 12
   Bài giảng khác
   Bài Tập Thực hành 9 tin học 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • châu phi địa 11
   Lưu trữ tạm thời
   châu phi địa 11

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Tập đọc lớp 4
   Lưu trữ tạm thời
   Tập đọc lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • tiểu học
   Lưu trữ tạm thời
   tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án theo Tuần (Lớp 2). Giáo án Tuần 7 - Lớp 2
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án theo Tuần (Lớp 2). Giáo án Tuần 7 - Lớp 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • Địa lí 8 : ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI
   Bài giảng khác
   Địa lí 8 : ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • TĐ 5 TIẾNG ĐÀN BALALAICA TRÊN SÔNG ĐÀ
   Lưu trữ tạm thời
   TĐ 5 TIẾNG ĐÀN BALALAICA TRÊN SÔNG ĐÀ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 5 lịch sử lớp 4
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 5 lịch sử lớp 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Toán Đại 7 Tập 1: Bài 5 Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau
   Lưu trữ tạm thời
   Toán Đại 7 Tập 1: Bài 5 Tính Chất Của Dãy Tỉ Số Bằng Nhau

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Lịch sử 8. Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
   Lưu trữ tạm thời
   Lịch sử 8. Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Unit 2. Thank you
   Lưu trữ tạm thời
   Unit 2. Thank you

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nước
   Bài giảng khác
   biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường nước

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • Ngữ văn 10
   Lưu trữ tạm thời
   Ngữ văn 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 1

  • Bài 5 TNXH lớp 2
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 5 TNXH lớp 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • toán lơp 5
   Lưu trữ tạm thời
   toán lơp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Lịch sử lớp 5.
   Lưu trữ tạm thời
   Lịch sử lớp 5.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • KNS: AN TOÀN GIAO THÔNG TRÒ CHƠI GIẢI ĐÁP
   Lưu trữ tạm thời
   KNS: AN TOÀN GIAO THÔNG TRÒ CHƠI GIẢI ĐÁP

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • Kỹ năng sống: An toàn giao thông trò chơi ô chữ
   Lưu trữ tạm thời
   Kỹ năng sống: An toàn giao thông trò chơi ô chữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 1

  • âm nhạc
   Lưu trữ tạm thời
   âm nhạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 5

  • giao an theo tuan lop 2
   Lưu trữ tạm thời
   giao an theo tuan lop 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 3

  • tap doc 2
   Lưu trữ tạm thời
   tap doc 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • giao an van hoc
   Lưu trữ tạm thời
   giao an van hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • chuyên đề: Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học ở tiểu học 18-19
   Lưu trữ tạm thời
   chuyên đề: Dạy học theo hướng nghiên cứu bài học ở tiểu học 18-19

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • khoa học 5
   Lưu trữ tạm thời
   khoa học 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • lop 8
   Lưu trữ tạm thời
   lop 8

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • lop 12
   Lưu trữ tạm thời
   lop 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • tập đọc lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   tập đọc lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 5

  • địa lý lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   địa lý lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • toán học lớp 5
   Lưu trữ tạm thời
   toán học lớp 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Toán học lớp 5.
   Lưu trữ tạm thời
   Toán học lớp 5.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • lop 1
   Lưu trữ tạm thời
   lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • giáovawn học mẫu giáo 5 tuổi
   Bài giảng khác
   giáovawn học mẫu giáo 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • tieng anh 6 sach moi
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 6 sach moi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Lớp 3- LTVC: Tuần 7: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái - So sánh
   Lưu trữ tạm thời
   Lớp 3- LTVC: Tuần 7: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái - So sánh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Bài 3. Có chí thì nên - Tiết 1
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 3. Có chí thì nên - Tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • Tiết 7
   Lưu trữ tạm thời
   Tiết 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • tiết 6
   Lưu trữ tạm thời
   tiết 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • mi thuat 3. Bài 4: Chân dung biểu cảm ( tiết 1)
   Lưu trữ tạm thời
   mi thuat 3. Bài 4: Chân dung biểu cảm ( tiết 1)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 2

  • Giáo án Thơ: Bé yêu trăng 4-5 tuổi
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án Thơ: Bé yêu trăng 4-5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án: Truyện: Món quà của cô giáo 4-5 tuổi
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án: Truyện: Món quà của cô giáo 4-5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Giáo án điện tử Hát VĐ: Bạn có biết tên tôi 4-5 tuổi
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án điện tử Hát VĐ: Bạn có biết tên tôi 4-5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • TRUNG HỌC CƠ SỞ
   Lưu trữ tạm thời
   TRUNG HỌC CƠ SỞ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • Tài liệu QPAN
   Lưu trữ tạm thời
   Tài liệu QPAN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY