Bài giảng Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • Vật lí 10
   Lưu trữ tạm thời
   Vật lí 10

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • gdhn
   Bài giảng khác
   gdhn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Troung Tieu hoc Tan Thuan Tay
   Lưu trữ tạm thời
   Troung Tieu hoc Tan Thuan Tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay
   Lưu trữ tạm thời
   Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay
   Lưu trữ tạm thời
   Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Truong Tieu hoc tan thuan Tay
   Lưu trữ tạm thời
   Truong Tieu hoc tan thuan Tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay
   Lưu trữ tạm thời
   Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay
   Lưu trữ tạm thời
   Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Truong Tieu hoc Tan Thuan tay
   Lưu trữ tạm thời
   Truong Tieu hoc Tan Thuan tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay
   Lưu trữ tạm thời
   Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay
   Lưu trữ tạm thời
   Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay
   Lưu trữ tạm thời
   Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG
   Lưu trữ tạm thời
   BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM MI THUÂT LƠP 6
   Lưu trữ tạm thời
   TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM MI THUÂT LƠP 6

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • lich su 8 bài 17 hiệp hội các nước đông nam á
   Lưu trữ tạm thời
   lich su 8 bài 17 hiệp hội các nước đông nam á

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/1/2020

   Xem: 0

  • Luyện từ và câu lớp 3: Nhân hóa
   Lưu trữ tạm thời
   Luyện từ và câu lớp 3: Nhân hóa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2020

   Xem: 0

  • tìm hiểu một số con côn trùng
   Lưu trữ tạm thời
   tìm hiểu một số con côn trùng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • Unit 9 : Getting started + Listen and read GVG huyen
   Lưu trữ tạm thời
   Unit 9 : Getting started + Listen and read GVG huyen

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • Unit 6 : Getting stared + listen and read( GVG huyện )
   Lưu trữ tạm thời
   Unit 6 : Getting stared + listen and read( GVG huyện )

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • Chuyên mục thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn
   Lưu trữ tạm thời
   Chuyên mục thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • toán 1
   Lưu trữ tạm thời
   toán 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • toan hoc 1
   Lưu trữ tạm thời
   toan hoc 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp
   Lưu trữ tạm thời
   bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay
   Lưu trữ tạm thời
   Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay
   Lưu trữ tạm thời
   Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay
   Lưu trữ tạm thời
   Truong Tieu hoc Tan Thuan Tay

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • bai 17
   Lưu trữ tạm thời
   bai 17

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/1/2020

   Xem: 0

  • Hidro sunfua - Tác nhân gây cảm và cách giải cảm
   Lưu trữ tạm thời
   Hidro sunfua - Tác nhân gây cảm và cách giải cảm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Anken - ankin
   Lưu trữ tạm thời
   Anken - ankin

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0

  • Truong Tieu hoc
   Lưu trữ tạm thời
   Truong Tieu hoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2020

   Xem: 0