Bài giảng Khác

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • hoc van 1
   Lưu trữ tạm thời
   hoc van 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • tieng viet cong nghe lop 1
   Lưu trữ tạm thời
   tieng viet cong nghe lop 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • TIENG VIET LOP 1
   Lưu trữ tạm thời
   TIENG VIET LOP 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • Hoạt động trải nghiệm tiểu học
   Lưu trữ tạm thời
   Hoạt động trải nghiệm tiểu học

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/7/2019

   Xem: 0

  • lop 4 - BÀI GIẢNG TUẦN 2
   Lưu trữ tạm thời
   lop 4 - BÀI GIẢNG TUẦN 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • Nệm cao su Thuần Việt
   Lưu trữ
   Nệm cao su Thuần Việt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/7/2019

   Xem: 0

  • book
   Bài giảng khác
   book

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/7/2019

   Xem: 0

  • Tin học 9. Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet
   Lưu trữ tạm thời
   Tin học 9. Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2019

   Xem: 0

  • Con người - Nô lệ của đồng tiền (Luân lí xã hội)
   Lưu trữ tạm thời
   Con người - Nô lệ của đồng tiền (Luân lí xã hội)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/7/2019

   Xem: 0

  • tieng anh 11 sach cu
   Lưu trữ tạm thời
   tieng anh 11 sach cu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG SMART THINGS
   Lưu trữ
   GIÁO TRÌNH SỬ DỤNG SMART THINGS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/7/2019

   Xem: 0

  • Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
   Lưu trữ tạm thời
   Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/7/2019

   Xem: 0

  • BÀI TẬP ĐỌC HIỂU VĂN 12
   Lưu trữ tạm thời
   BÀI TẬP ĐỌC HIỂU VĂN 12

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/7/2019

   Xem: 0

  • lớp 7
   Lưu trữ tạm thời
   lớp 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2019

   Xem: 0

  • drink
   Bài giảng khác
   drink

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • toan hoc 3 LUYỆN TẬP TIẾT 32
   Lưu trữ tạm thời
   toan hoc 3 LUYỆN TẬP TIẾT 32

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • duck
   Bài giảng khác
   duck

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/6/2019

   Xem: 0

  • jobs
   Bài giảng khác
   jobs

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/6/2019

   Xem: 0

  • duck
   Bài giảng khác
   duck

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • am nhac 1 tiết 30
   Lưu trữ tạm thời
   am nhac 1 tiết 30

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/6/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 3unit lesson 1
   Lưu trữ tạm thời
   Tiếng Anh 3unit lesson 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/6/2019

   Xem: 0

  • đồng phân lập thể
   Lưu trữ tạm thời
   đồng phân lập thể

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • TT Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
   Lưu trữ tạm thời
   TT Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/6/2019

   Xem: 0

  • l1 i can
   Bài giảng khác
   l1 i can

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • thpt
   Bài giảng khác
   thpt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • play
   Bài giảng khác
   play

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/6/2019

   Xem: 0

  • Let's go 1
   Lưu trữ tạm thời
   Let's go 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/6/2019

   Xem: 0

  • Hóa học 10. phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
   Lưu trữ tạm thời
   Hóa học 10. phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • Giáo án Làm quen chữ cái p, y
   Lưu trữ tạm thời
   Giáo án Làm quen chữ cái p, y

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • 第一课:你好 ( Giáo Trình Hán Ngữ-Quyển 1 )
   Lưu trữ
   第一课:你好 ( Giáo Trình Hán Ngữ-Quyển 1 )

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/6/2019

   Xem: 0

  • khoa hoc 4
   Lưu trữ tạm thời
   khoa hoc 4

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/6/2019

   Xem: 0

  • Câu gián tiếp
   Bài giảng khác
   Câu gián tiếp

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/6/2019

   Xem: 0

  • Câu Bị động
   Lưu trữ tạm thời
   Câu Bị động

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/6/2019

   Xem: 0

  • Bài dự thi STEM nhóm 3. Thời đại Hùng Vương
   Lưu trữ tạm thời
   Bài dự thi STEM nhóm 3. Thời đại Hùng Vương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • Bài dự thi STEM nhóm 2. Thời đại Hùng Vương
   Lưu trữ tạm thời
   Bài dự thi STEM nhóm 2. Thời đại Hùng Vương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • Bài dự thi STEM nhóm 1. Thời đại Hùng Vương
   Lưu trữ tạm thời
   Bài dự thi STEM nhóm 1. Thời đại Hùng Vương

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • Bài dự thi STEM. Giới thiệu Dự án - Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Hình thành, kế thừa và phát huy.
   Lưu trữ tạm thời
   Bài dự thi STEM. Giới thiệu Dự án - Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Hình thành, kế thừa và phát huy.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • Bài dự thi STEM nhóm 6. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Hình thành, kế thừa và phát huy.
   Lưu trữ tạm thời
   Bài dự thi STEM nhóm 6. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Hình thành, kế thừa và phát huy.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • Bài dự thi STEM nhóm 5. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Hình thành, kế thừa và phát huy
   Lưu trữ tạm thời
   Bài dự thi STEM nhóm 5. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Hình thành, kế thừa và phát huy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/6/2019

   Xem: 0

  • Bài dự thi STEM nhóm 4. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Hình thành, kế thừa và phát huy.
   Lưu trữ tạm thời
   Bài dự thi STEM nhóm 4. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Hình thành, kế thừa và phát huy.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2019

   Xem: 0

  • Bài dự thi STEM nhóm 3. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Hình thành, kế thừa và phát huy.
   Lưu trữ tạm thời
   Bài dự thi STEM nhóm 3. Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Hình thành, kế thừa và phát huy.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2019

   Xem: 0

  • Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người
   Lưu trữ tạm thời
   Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2019

   Xem: 0

  • Rung chuong vàng chủ điểm tháng 03 cấp THCS
   Lưu trữ tạm thời
   Rung chuong vàng chủ điểm tháng 03 cấp THCS

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2019

   Xem: 0

  • Tiếng Anh 11 (Sách cũ). Unit 5. Illiteracy
   Lưu trữ tạm thời
   Tiếng Anh 11 (Sách cũ). Unit 5. Illiteracy

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/6/2019

   Xem: 0

  • chinese culture( văn hóa trung quốc)
   Bài giảng khác
   chinese culture( văn hóa trung quốc)

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/6/2019

   Xem: 0

  • Trò chơi ô chữ bài Ankan
   Lưu trữ tạm thời
   Trò chơi ô chữ bài Ankan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/6/2019

   Xem: 0

  • tap doc 2
   Lưu trữ tạm thời
   tap doc 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Lưu trữ tạm thời

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/6/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (5 tuổi).
   Bài giảng khác
   Khám phá Xã hội (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (5 tuổi).
   Mầm non
   Khám phá Xã hội (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  • Khám phá Xã hội (5 tuổi).
   Mầm non
   Khám phá Xã hội (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Mầm non

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/6/2019

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY