Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (4 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (4 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (4 tuổi)

 • toán phân biệt trên, dưới, trước sau.
  Bài giảng khác
  toán phân biệt trên, dưới, trước sau.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2018

  Xem: 0

 • nặn côn trùng bé thích
  Bài giảng khác
  nặn côn trùng bé thích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2018

  Xem: 0

 • NVL MỞ MẦM NON
  Bài giảng khác
  NVL MỞ MẦM NON

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2018

  Xem: 0

 • NGUYÊN VẬT LIỆU MỞ BẰNG QUE KEM
  Bài giảng khác
  NGUYÊN VẬT LIỆU MỞ BẰNG QUE KEM

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2018

  Xem: 0

 • THU HÚT CHA MẸ CHĂM SÓC TRẺ
  Bài giảng khác
  THU HÚT CHA MẸ CHĂM SÓC TRẺ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2018

  Xem: 0

 • HÌNH ẢNH CON VỊT
  Bài giảng khác
  HÌNH ẢNH CON VỊT

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/6/2018

  Xem: 0

 • phát triển ngôn ngữ
  Bài giảng khác
  phát triển ngôn ngữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2018

  Xem: 0

 • phát triển ngôn ngữ
  Bài giảng khác
  phát triển ngôn ngữ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/6/2018

  Xem: 5

 • Tim hieu ve cac ptgt duong bo
  Bài giảng khác
  Tim hieu ve cac ptgt duong bo

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2018

  Xem: 0

 • ke lai chuyen tich chu
  Bài giảng khác
  ke lai chuyen tich chu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2018

  Xem: 0

 • bác hồ của em
  Bài giảng khác
  bác hồ của em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/4/2018

  Xem: 0

 • hoạt động điểm danh
  Bài giảng khác
  hoạt động điểm danh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/4/2018

  Xem: 0

 • giáo án làm quen chữ cái s, x
  Bài giảng khác
  giáo án làm quen chữ cái s, x

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/4/2018

  Xem: 0

 • phan biet hinh tronhinh vuonghinh tam giac hinh chu nhat
  Bài giảng khác
  phan biet hinh tronhinh vuonghinh tam giac hinh chu nhat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/4/2018

  Xem: 0

 • bài giảng chữ cái chữ g,y
  Bài giảng khác
  bài giảng chữ cái chữ g,y

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • giáo án lớp 5T khám phá về những chiếc lá
  Bài giảng khác
  giáo án lớp 5T khám phá về những chiếc lá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • hoạt động làm quen với toán lớp mẫu giáo 5 tuổi
  Bài giảng khác
  hoạt động làm quen với toán lớp mẫu giáo 5 tuổi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2018

  Xem: 0

 • mam non Bài thơ ông mặt trời óng ánh
  Bài giảng khác
  mam non Bài thơ ông mặt trời óng ánh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • giáo án âm nhạc
  Bài giảng khác
  giáo án âm nhạc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 9

 • mam non
  Bài giảng khác
  mam non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 1

 • tìm hiểu một số loại hoa
  Bài giảng khác
  tìm hiểu một số loại hoa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 1

 • nhận biết các buổi trong ngày
  Bài giảng khác
  nhận biết các buổi trong ngày

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/1/2018

  Xem: 1

 • mam non phat trien nhan thuc 5 tuoi
  Bài giảng khác
  mam non phat trien nhan thuc 5 tuoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/1/2018

  Xem: 0

 • giáo an 5 tuổi
  Bài giảng khác
  giáo an 5 tuổi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2018

  Xem: 0

 • giáo án bai thơ tâm sự của cái mũi
  Bài giảng khác
  giáo án bai thơ tâm sự của cái mũi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/12/2017

  Xem: 0

 • Trò chơi học tập - Bé nào giỏi hơn
  Bài giảng khác
  Trò chơi học tập - Bé nào giỏi hơn

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/12/2017

  Xem: 12

 • mam non
  Bài giảng khác
  mam non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 10

 • mam non
  Bài giảng khác
  mam non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2017

  Xem: 10

 • giao an PTTC
  Bài giảng khác
  giao an PTTC

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 17

 • giao an PTNN
  Bài giảng khác
  giao an PTNN

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 7

 • giáo an co va mẹ
  Bài giảng khác
  giáo an co va mẹ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 13

 • giao án làm quen chữ cái o,ô,ơ
  Bài giảng khác
  giao án làm quen chữ cái o,ô,ơ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2017

  Xem: 8

 • làm quen chữ cái i,t,c chủ đề nghề y
  Bài giảng khác
  làm quen chữ cái i,t,c chủ đề nghề y

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2017

  Xem: 0

 • LÀM QUEN A, Ă, Â
  Bài giảng khác
  LÀM QUEN A, Ă, Â

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2017

  Xem: 0

 • VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN CỦA ẾCH
  Bài giảng khác
  VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN CỦA ẾCH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2017

  Xem: 0

 • LÀM QUEN G, Y
  Bài giảng khác
  LÀM QUEN G, Y

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/10/2017

  Xem: 0

 • Trò chuyện về đồ dùng ở lớp
  Bài giảng khác
  Trò chuyện về đồ dùng ở lớp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/10/2017

  Xem: 0

 • bai giang dien tu nhan biet hinhtron hinh vuong hinh tam giac
  Bài giảng khác
  bai giang dien tu nhan biet hinhtron hinh vuong hinh tam giac

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2017

  Xem: 0

 • giao an a, ă, â bản thân
  Bài giảng khác
  giao an a, ă, â bản thân

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2017

  Xem: 0

 • giao an chu cai
  Bài giảng khác
  giao an chu cai

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/9/2017

  Xem: 0

 • biêu diễn cuối chủ đề
  Bài giảng khác
  biêu diễn cuối chủ đề

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2017

  Xem: 0

 • tim hieu ve dong vat
  Bài giảng khác
  tim hieu ve dong vat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/9/2017

  Xem: 0

 • hayhay
  Bài giảng khác
  hayhay

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/9/2017

  Xem: 0

 • trò chơi toán số 5 t1
  Bài giảng khác
  trò chơi toán số 5 t1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2017

  Xem: 0

 • giáo án điện tử
  Bài giảng khác
  giáo án điện tử

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2017

  Xem: 0

 • tho: Bac Ho cua em
  Bài giảng khác
  tho: Bac Ho cua em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/5/2017

  Xem: 0

 • dem tren doi tuong trong pham vi 10 theo kha nang
  Bài giảng khác
  dem tren doi tuong trong pham vi 10 theo kha nang

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2017

  Xem: 0

 • truyện đôi bạn tốt
  Bài giảng khác
  truyện đôi bạn tốt

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2017

  Xem: 9

 • vẽ 1 số phương tiện giao thông
  Bài giảng khác
  vẽ 1 số phương tiện giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2017

  Xem: 0

 • bài thơ em vẽ
  Bài giảng khác
  bài thơ em vẽ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2017

  Xem: 0

 • giáo án pp
  Bài giảng khác
  giáo án pp

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2017

  Xem: 0

 • KPKH- Mùa hè mùa đông
  Bài giảng khác
  KPKH- Mùa hè mùa đông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/4/2017

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY