Bài giảng Khác (4 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (4 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (4 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • tăng cường tiếng việt mầm non
   Bài giảng khác
   tăng cường tiếng việt mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/3/2019

   Xem: 0

  • LQCC h,k Chủ đề thực vật 5-6 tuổi
   Bài giảng khác
   LQCC h,k Chủ đề thực vật 5-6 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/3/2019

   Xem: 0

  • truyện cáo thỏ và gà trống
   Bài giảng khác
   truyện cáo thỏ và gà trống

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2019

   Xem: 0

  • giáo án thơ mẹ và cô
   Bài giảng khác
   giáo án thơ mẹ và cô

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 7/1/2019

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi tiếng anh
   Bài giảng khác
   lop 4 tuoi tiếng anh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/12/2018

   Xem: 0

  • GIÁO ÁN BÀI THƠ BÀN TAY CÔ GIÁO LỚP LÁ
   Bài giảng khác
   GIÁO ÁN BÀI THƠ BÀN TAY CÔ GIÁO LỚP LÁ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/11/2018

   Xem: 0

  • thơ trăng sáng mầm non 4 tuổi.
   Bài giảng khác
   thơ trăng sáng mầm non 4 tuổi.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/11/2018

   Xem: 0

  • giao an mam non tho tham nha ba
   Bài giảng khác
   giao an mam non tho tham nha ba

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/11/2018

   Xem: 1

  • mam non TCXH chia sẻ, an ủi
   Bài giảng khác
   mam non TCXH chia sẻ, an ủi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/11/2018

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi thơ em yeu chú bộ đội tiết 2
   Bài giảng khác
   lop 4 tuoi thơ em yeu chú bộ đội tiết 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi giáo án điện tử tich chu
   Bài giảng khác
   lop 4 tuoi giáo án điện tử tich chu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • lop 4 tuoi
   Bài giảng khác
   lop 4 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/11/2018

   Xem: 0

  • ca nha thuong nhau 2016-2017.ppt
   Bài giảng khác
   ca nha thuong nhau 2016-2017.ppt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/11/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/10/2018

   Xem: 0

  • Thơ " Chú cuội"
   Bài giảng khác
   Thơ " Chú cuội"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án số 3 tiết 1
   Bài giảng khác
   giáo án số 3 tiết 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/10/2018

   Xem: 0

  • tìm hiểu luật giao thông
   Bài giảng khác
   tìm hiểu luật giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/10/2018

   Xem: 0

  • toán phân biệt trên, dưới, trước sau.
   Bài giảng khác
   toán phân biệt trên, dưới, trước sau.

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/9/2018

   Xem: 0

  • nặn côn trùng bé thích
   Bài giảng khác
   nặn côn trùng bé thích

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/9/2018

   Xem: 0

  • NVL MỞ MẦM NON
   Bài giảng khác
   NVL MỞ MẦM NON

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/9/2018

   Xem: 0

  • NGUYÊN VẬT LIỆU MỞ BẰNG QUE KEM
   Bài giảng khác
   NGUYÊN VẬT LIỆU MỞ BẰNG QUE KEM

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/9/2018

   Xem: 0

  • THU HÚT CHA MẸ CHĂM SÓC TRẺ
   Bài giảng khác
   THU HÚT CHA MẸ CHĂM SÓC TRẺ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/7/2018

   Xem: 0

  • HÌNH ẢNH CON VỊT
   Bài giảng khác
   HÌNH ẢNH CON VỊT

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/6/2018

   Xem: 0

  • phát triển ngôn ngữ
   Bài giảng khác
   phát triển ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2018

   Xem: 5

  • phát triển ngôn ngữ
   Bài giảng khác
   phát triển ngôn ngữ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/6/2018

   Xem: 5

  • Tim hieu ve cac ptgt duong bo
   Bài giảng khác
   Tim hieu ve cac ptgt duong bo

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2018

   Xem: 1

  • ke lai chuyen tich chu
   Bài giảng khác
   ke lai chuyen tich chu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2018

   Xem: 1

  • bác hồ của em
   Bài giảng khác
   bác hồ của em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/4/2018

   Xem: 0

  • hoạt động điểm danh
   Bài giảng khác
   hoạt động điểm danh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/4/2018

   Xem: 0

  • giáo án làm quen chữ cái s, x
   Bài giảng khác
   giáo án làm quen chữ cái s, x

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/4/2018

   Xem: 2

  • phan biet hinh tronhinh vuonghinh tam giac hinh chu nhat
   Bài giảng khác
   phan biet hinh tronhinh vuonghinh tam giac hinh chu nhat

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/4/2018

   Xem: 0

  • bài giảng chữ cái chữ g,y
   Bài giảng khác
   bài giảng chữ cái chữ g,y

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 0

  • giáo án lớp 5T khám phá về những chiếc lá
   Bài giảng khác
   giáo án lớp 5T khám phá về những chiếc lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • hoạt động làm quen với toán lớp mẫu giáo 5 tuổi
   Bài giảng khác
   hoạt động làm quen với toán lớp mẫu giáo 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/4/2018

   Xem: 0

  • mam non Bài thơ ông mặt trời óng ánh
   Bài giảng khác
   mam non Bài thơ ông mặt trời óng ánh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 0

  • giáo án âm nhạc
   Bài giảng khác
   giáo án âm nhạc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/3/2018

   Xem: 9

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/2/2018

   Xem: 4

  • tìm hiểu một số loại hoa
   Bài giảng khác
   tìm hiểu một số loại hoa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2018

   Xem: 1

  • nhận biết các buổi trong ngày
   Bài giảng khác
   nhận biết các buổi trong ngày

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/1/2018

   Xem: 1

  • mam non phat trien nhan thuc 5 tuoi
   Bài giảng khác
   mam non phat trien nhan thuc 5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/1/2018

   Xem: 0

  • giáo an 5 tuổi
   Bài giảng khác
   giáo an 5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2018

   Xem: 3

  • giáo án bai thơ tâm sự của cái mũi
   Bài giảng khác
   giáo án bai thơ tâm sự của cái mũi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/12/2017

   Xem: 14

  • Trò chơi học tập - Bé nào giỏi hơn
   Bài giảng khác
   Trò chơi học tập - Bé nào giỏi hơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 12

  • Trò chơi học tập - Bé nào giỏi hơn
   BG khác
   Trò chơi học tập - Bé nào giỏi hơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử BG khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/12/2017

   Xem: 9

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2017

   Xem: 10

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/12/2017

   Xem: 14

  • giao an PTTC
   Bài giảng khác
   giao an PTTC

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 22

  • giao an PTNN
   Bài giảng khác
   giao an PTNN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2017

   Xem: 13

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY