Bài giảng Khác (5 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (5 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (5 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • ĐẾM ĐẾN 9 NHẬN BIẾT SỐ 9
   Bài giảng khác
   ĐẾM ĐẾN 9 NHẬN BIẾT SỐ 9

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/2/2019

   Xem: 0

  • BÌA GIÁO Á. HTTMQ
   Bài giảng khác
   BÌA GIÁO Á. HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/2/2019

   Xem: 0

  • lop 3
   Bài giảng khác
   lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/1/2019

   Xem: 0

  • LQCC D
   Bài giảng khác
   LQCC D

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • vận động theo nhạc lớn lên cháu lái máy cày
   Bài giảng khác
   vận động theo nhạc lớn lên cháu lái máy cày

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/1/2019

   Xem: 0

  • kpkh chu bo doi
   Bài giảng khác
   kpkh chu bo doi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/1/2019

   Xem: 0

  • giao án mua cho mẹ xem
   Bài giảng khác
   giao án mua cho mẹ xem

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/1/2019

   Xem: 0

  • làm quen một số con vật nuôi trong gia đình trẻ 3-4 tuổi
   Bài giảng khác
   làm quen một số con vật nuôi trong gia đình trẻ 3-4 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/12/2018

   Xem: 0

  • bai giang đien tử
   Bài giảng khác
   bai giang đien tử

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/12/2018

   Xem: 0

  • truyen chu tho thong minh
   Bài giảng khác
   truyen chu tho thong minh

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • tạo hình tô màu dây cờ
   Bài giảng khác
   tạo hình tô màu dây cờ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/12/2018

   Xem: 0

  • ĐẾM ĐẾN 7, TẠO NHÓM 7, NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 7
   Bài giảng khác
   ĐẾM ĐẾN 7, TẠO NHÓM 7, NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 7

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • CHỮ CAI M
   Bài giảng khác
   CHỮ CAI M

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • lop 3 tuoi Vẽ quả cho cây - Triệu Thị Nhung
   Bài giảng khác
   lop 3 tuoi Vẽ quả cho cây - Triệu Thị Nhung

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/12/2018

   Xem: 0

  • giao an lam quen chu g,y
   Bài giảng khác
   giao an lam quen chu g,y

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 4/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án thơ chú hải quân
   Bài giảng khác
   giáo án thơ chú hải quân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • giáo án
   Bài giảng khác
   giáo án

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/12/2018

   Xem: 0

  • số 3 tiết 1 3 tuổi
   Bài giảng khác
   số 3 tiết 1 3 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/11/2018

   Xem: 0

  • bộ đội hải quân
   Bài giảng khác
   bộ đội hải quân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 27/11/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN DIEN TU MON AM NHAC LOP 5
   Bài giảng khác
   GIAO AN DIEN TU MON AM NHAC LOP 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • GIAO AN DIEN TU AM NHAC LOP 5
   Bài giảng khác
   GIAO AN DIEN TU AM NHAC LOP 5

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/11/2018

   Xem: 0

  • phát triển thể chất mầm non lớp lá
   Bài giảng khác
   phát triển thể chất mầm non lớp lá

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 23/11/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • Làm quen với Toán: Nhận biết phân biệt khối vuông khối chữ nhật
   Bài giảng khác
   Làm quen với Toán: Nhận biết phân biệt khối vuông khối chữ nhật

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • Truyện Cây rau của thỏ Út
   Bài giảng khác
   Truyện Cây rau của thỏ Út

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/11/2018

   Xem: 0

  • lqccb d đ
   Bài giảng khác
   lqccb d đ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/11/2018

   Xem: 0

  • 5 tuoi
   Bài giảng khác
   5 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/11/2018

   Xem: 0

  • thi giao vien gioi tinh lam quen chu cai i, t, c lop la
   Bài giảng khác
   thi giao vien gioi tinh lam quen chu cai i, t, c lop la

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/11/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/11/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/11/2018

   Xem: 0

  • khám phá thủ đô hà nội
   Bài giảng khác
   khám phá thủ đô hà nội

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • khám phá chú bộ đội hải quân
   Bài giảng khác
   khám phá chú bộ đội hải quân

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 31/10/2018

   Xem: 0

  • giao an mam non
   Bài giảng khác
   giao an mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 26/10/2018

   Xem: 0

  • ptnt
   Bài giảng khác
   ptnt

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • PTNN
   Bài giảng khác
   PTNN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 24/10/2018

   Xem: 0

  • truyen ai dang khen nhieu hơn
   Bài giảng khác
   truyen ai dang khen nhieu hơn

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • Thơ Tay Ngoan 4-5 tuổi
   Bài giảng khác
   Thơ Tay Ngoan 4-5 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/10/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 21/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án nhà trẻ. Giáo viên Phùng Thị Liên
   Bài giảng khác
   giáo án nhà trẻ. Giáo viên Phùng Thị Liên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án nhà trẻ
   Bài giảng khác
   giáo án nhà trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • phát triển thể chất
   Bài giảng khác
   phát triển thể chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • bai giang cac nguon nuoc
   Bài giảng khác
   bai giang cac nguon nuoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • bai giang tjo chiec bong
   Bài giảng khác
   bai giang tjo chiec bong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • ĐI CẦU ĐI QUÁN
   Bài giảng khác
   ĐI CẦU ĐI QUÁN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • KPKH làm quen một số nghề quyen thuộc lơp 5-6 tuôi
   Bài giảng khác
   KPKH làm quen một số nghề quyen thuộc lơp 5-6 tuôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • lop 5 âm nhạc cả nhà đều yêu
   Bài giảng khác
   lop 5 âm nhạc cả nhà đều yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • Thơ: Bé Ơi
   Bài giảng khác
   Thơ: Bé Ơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • truyện gấu con bị đau răng
   Bài giảng khác
   truyện gấu con bị đau răng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • bài giảng tạo hình
   Bài giảng khác
   bài giảng tạo hình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 1

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Bài giảng khác
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY