Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (5 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (5 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:

Bài giảng Khác (5 tuổi)

 • khám phá xã hội về nghề giáo viên mầm non
  Bài giảng khác
  khám phá xã hội về nghề giáo viên mầm non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/9/2018

  Xem: 0

 • mam non
  Bài giảng khác
  mam non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/9/2018

  Xem: 0

 • bài giảng thơ tay ngoan
  Bài giảng khác
  bài giảng thơ tay ngoan

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/9/2018

  Xem: 0

 • HÌNH ẢNH TRUNG THU.HTTMQ
  Bài giảng khác
  HÌNH ẢNH TRUNG THU.HTTMQ

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/9/2018

  Xem: 0

 • CÂU ĐỐ MẦM NON
  Bài giảng khác
  CÂU ĐỐ MẦM NON

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/6/2018

  Xem: 0

 • KỸ NĂNG SỐNG MẦM NON
  Bài giảng khác
  KỸ NĂNG SỐNG MẦM NON

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/6/2018

  Xem: 0

 • VẼ LÁ CỜ MẪU
  Bài giảng khác
  VẼ LÁ CỜ MẪU

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/4/2018

  Xem: 2

 • Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/4/2018

  Xem: 0

 • Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2018

  Xem: 1

 • Tiếng anh chủ đề bài 1
  Bài giảng khác
  Tiếng anh chủ đề bài 1

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/4/2018

  Xem: 0

 • tìm hiểu về thị xã Thái Hòa quê hương em
  Bài giảng khác
  tìm hiểu về thị xã Thái Hòa quê hương em

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • lái quen chữ cái
  Bài giảng khác
  lái quen chữ cái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/4/2018

  Xem: 0

 • phương tiện giao thông
  Bài giảng khác
  phương tiện giao thông

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • tap viet chu u hó lop 3
  Bài giảng khác
  tap viet chu u hó lop 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 0

 • truyen ba cô gai lop 5-6 tuoi
  Bài giảng khác
  truyen ba cô gai lop 5-6 tuoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/4/2018

  Xem: 4

 • thơ đi nắng
  Bài giảng khác
  thơ đi nắng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 0

 • Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 1

 • Bài giảng khác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/4/2018

  Xem: 1

 • bài giảng dạy trẻ đọc
  Bài giảng khác
  bài giảng dạy trẻ đọc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • dạy trẻ đọc thơ nắng bốn mùa
  Bài giảng khác
  dạy trẻ đọc thơ nắng bốn mùa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2018

  Xem: 0

 • Dạy trẻ đọc thơ Nắng bốn mùa
  Bài giảng khác
  Dạy trẻ đọc thơ Nắng bốn mùa

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/4/2018

  Xem: 0

 • giáo án làm quen chữ cái
  Bài giảng khác
  giáo án làm quen chữ cái

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • mầm non
  Bài giảng khác
  mầm non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • giáo án dạy trẻ đọc thơ
  Bài giảng khác
  giáo án dạy trẻ đọc thơ "Làm anh"

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2018

  Xem: 0

 • giao an nang bon mua
  Bài giảng khác
  giao an nang bon mua

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/4/2018

  Xem: 0

 • chữ cái g - y
  Bài giảng khác
  chữ cái g - y

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2018

  Xem: 0

 • bai giang dien tu so 9 tiet 2
  Bài giảng khác
  bai giang dien tu so 9 tiet 2

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/4/2018

  Xem: 6

 • taoh hình nhà trẻ Xâu vòng
  Bài giảng khác
  taoh hình nhà trẻ Xâu vòng

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2018

  Xem: 7

 • giao an dien tu
  Bài giảng khác
  giao an dien tu

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/3/2018

  Xem: 4

 • mầm non
  Bài giảng khác
  mầm non

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 2

 • vẽ theo ý thích
  Bài giảng khác
  vẽ theo ý thích

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/3/2018

  Xem: 2

 • phong tục ngày tết lop lá
  Bài giảng khác
  phong tục ngày tết lop lá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 5

 • ước mơ của ti lớp lá
  Bài giảng khác
  ước mơ của ti lớp lá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 2

 • so sánh chiều dai ba đối tượng lớp lá
  Bài giảng khác
  so sánh chiều dai ba đối tượng lớp lá

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 2

 • Một số nghề phổ biến quen thuộc
  Bài giảng khác
  Một số nghề phổ biến quen thuộc

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2018

  Xem: 2

 • lop 5 tuoi
  Bài giảng khác
  lop 5 tuoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/3/2018

  Xem: 2

 • am nhac 5
  Bài giảng khác
  am nhac 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/2/2018

  Xem: 2

 • lop 3
  Bài giảng khác
  lop 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2018

  Xem: 2

 • KPKH
  Bài giảng khác
  KPKH

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 0

 • Di màu con bướm
  Bài giảng khác
  Di màu con bướm

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 0

 • toán số 3
  Bài giảng khác
  toán số 3

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/2/2018

  Xem: 2

 • trò chuyện về cây xanh
  Bài giảng khác
  trò chuyện về cây xanh

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2018

  Xem: 1

 • Giải đó vui vui cho lớp 4, 5
  Bài giảng khác
  Giải đó vui vui cho lớp 4, 5

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/2/2018

  Xem: 1

 • LQCC g, y
  Bài giảng khác
  LQCC g, y

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 0

 • giáo án àm quen chữ n m 5 6 tuổi
  Bài giảng khác
  giáo án àm quen chữ n m 5 6 tuổi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2018

  Xem: 0

 • bai giang tap to chu b, d, d chu de cay luong thuc lop 5 tuoi
  Bài giảng khác
  bai giang tap to chu b, d, d chu de cay luong thuc lop 5 tuoi

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/1/2018

  Xem: 0

 • phân biệt hình vuông hinh tròn hinh chữ nhât hình tam giác
  Bài giảng khác
  phân biệt hình vuông hinh tròn hinh chữ nhât hình tam giác

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 1

 • phân nhóm có 6 đối tượng thành 2 phần
  Bài giảng khác
  phân nhóm có 6 đối tượng thành 2 phần

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • làm quen u ư
  Bài giảng khác
  làm quen u ư

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • Làm quen chữ cái e ê
  Bài giảng khác
  Làm quen chữ cái e ê

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/1/2018

  Xem: 0

 • vẽ một số đồ dùng trong gia đình
  Bài giảng khác
  vẽ một số đồ dùng trong gia đình

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2018

  Xem: 1

 • kham phs khoa hoc dọng vat
  Bài giảng khác
  kham phs khoa hoc dọng vat

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/1/2018

  Xem: 0

BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY