Bài giảng Khác (5 tuổi)

Đây là Bộ sưu tập Thư viện Bài giảng Khác (5 tuổi) và tuyển chọn những bài giảng điện tử, giáo án điện tử, đề thi Thư viện Bài giảng Khác (5 tuổi) hay tại nslide.com được chia sẽ cho các bạn học sinh và giáo viên nghiên cứu tham khảo hoàn toàn miễn phí,từ các lớp: lớp mầm , chồi lá, mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12, trung học, cao đẳng , đại học

GIÁO ÁN:
BÀI GIẢNG:
Chủ đề liên quan:
  • giáo án nhà trẻ. Giáo viên Phùng Thị Liên
   Bài giảng khác
   giáo án nhà trẻ. Giáo viên Phùng Thị Liên

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án nhà trẻ
   Bài giảng khác
   giáo án nhà trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/10/2018

   Xem: 0

  • phát triển thể chất
   Bài giảng khác
   phát triển thể chất

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • bai giang cac nguon nuoc
   Bài giảng khác
   bai giang cac nguon nuoc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • bai giang tjo chiec bong
   Bài giảng khác
   bai giang tjo chiec bong

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/10/2018

   Xem: 0

  • ĐI CẦU ĐI QUÁN
   Bài giảng khác
   ĐI CẦU ĐI QUÁN

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/10/2018

   Xem: 0

  • KPKH làm quen một số nghề quyen thuộc lơp 5-6 tuôi
   Bài giảng khác
   KPKH làm quen một số nghề quyen thuộc lơp 5-6 tuôi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 13/10/2018

   Xem: 0

  • lop 5 âm nhạc cả nhà đều yêu
   Bài giảng khác
   lop 5 âm nhạc cả nhà đều yêu

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 2

  • Thơ: Bé Ơi
   Bài giảng khác
   Thơ: Bé Ơi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/10/2018

   Xem: 0

  • truyện gấu con bị đau răng
   Bài giảng khác
   truyện gấu con bị đau răng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 11/10/2018

   Xem: 0

  • bài giảng tạo hình
   Bài giảng khác
   bài giảng tạo hình

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 9/10/2018

   Xem: 1

  • Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).
   Bài giảng khác
   Phát triển Ngôn ngữ (5 tuổi).

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • VĐTN Cháu yêu bà, NH : Khúc hát ru người mẹ trẻ
   Bài giảng khác
   VĐTN Cháu yêu bà, NH : Khúc hát ru người mẹ trẻ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 8/10/2018

   Xem: 0

  • giáo án điện tử vận động theo nhạc bài mùa xuân. mẫu giáo 5-6 tuổi
   Bài giảng khác
   giáo án điện tử vận động theo nhạc bài mùa xuân. mẫu giáo 5-6 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 6/10/2018

   Xem: 0

  • bài thơ mầm bác hồ của em
   Bài giảng khác
   bài thơ mầm bác hồ của em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/10/2018

   Xem: 0

  • giữa vòng gió thơm
   Bài giảng khác
   giữa vòng gió thơm

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/10/2018

   Xem: 0

  • mam non 4 tuổi
   Bài giảng khác
   mam non 4 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/10/2018

   Xem: 0

  • Lớp 5-6 tuổi
   Bài giảng khác
   Lớp 5-6 tuổi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/10/2018

   Xem: 0

  • tiết tạo hình dán bánh xe đạp lớp nhà trẻ 25-36 tháng
   Bài giảng khác
   tiết tạo hình dán bánh xe đạp lớp nhà trẻ 25-36 tháng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/9/2018

   Xem: 0

  • kpkh 5uoi
   Bài giảng khác
   kpkh 5uoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • cac co cac bac 4tuoi
   Bài giảng khác
   cac co cac bac 4tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/9/2018

   Xem: 0

  • lqv: em cung la co giao
   Bài giảng khác
   lqv: em cung la co giao

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/9/2018

   Xem: 0

  • khám phá xã hội về nghề giáo viên mầm non
   Bài giảng khác
   khám phá xã hội về nghề giáo viên mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 16/9/2018

   Xem: 0

  • mam non
   Bài giảng khác
   mam non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/9/2018

   Xem: 0

  • bài giảng thơ tay ngoan
   Bài giảng khác
   bài giảng thơ tay ngoan

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 10/9/2018

   Xem: 1

  • HÌNH ẢNH TRUNG THU.HTTMQ
   Bài giảng khác
   HÌNH ẢNH TRUNG THU.HTTMQ

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/9/2018

   Xem: 0

  • CÂU ĐỐ MẦM NON
   Bài giảng khác
   CÂU ĐỐ MẦM NON

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 29/6/2018

   Xem: 0

  • KỸ NĂNG SỐNG MẦM NON
   Bài giảng khác
   KỸ NĂNG SỐNG MẦM NON

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 2/6/2018

   Xem: 6

  • VẼ LÁ CỜ MẪU
   Bài giảng khác
   VẼ LÁ CỜ MẪU

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 30/4/2018

   Xem: 2

  • Bài giảng khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 25/4/2018

   Xem: 0

  • Bài giảng khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 22/4/2018

   Xem: 1

  • Tiếng anh chủ đề bài 1
   Bài giảng khác
   Tiếng anh chủ đề bài 1

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 20/4/2018

   Xem: 0

  • tìm hiểu về thị xã Thái Hòa quê hương em
   Bài giảng khác
   tìm hiểu về thị xã Thái Hòa quê hương em

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2018

   Xem: 0

  • lái quen chữ cái
   Bài giảng khác
   lái quen chữ cái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 19/4/2018

   Xem: 0

  • phương tiện giao thông
   Bài giảng khác
   phương tiện giao thông

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • tap viet chu u hó lop 3
   Bài giảng khác
   tap viet chu u hó lop 3

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 0

  • truyen ba cô gai lop 5-6 tuoi
   Bài giảng khác
   truyen ba cô gai lop 5-6 tuoi

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 18/4/2018

   Xem: 4

  • thơ đi nắng
   Bài giảng khác
   thơ đi nắng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 0

  • Bài giảng khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 1

  • Bài giảng khác

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 17/4/2018

   Xem: 3

  • bài giảng dạy trẻ đọc
   Bài giảng khác
   bài giảng dạy trẻ đọc

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • dạy trẻ đọc thơ nắng bốn mùa
   Bài giảng khác
   dạy trẻ đọc thơ nắng bốn mùa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 15/4/2018

   Xem: 0

  • Dạy trẻ đọc thơ Nắng bốn mùa
   Bài giảng khác
   Dạy trẻ đọc thơ Nắng bốn mùa

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 14/4/2018

   Xem: 0

  • giáo án làm quen chữ cái
   Bài giảng khác
   giáo án làm quen chữ cái

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 3

  • mầm non
   Bài giảng khác
   mầm non

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • giáo án dạy trẻ đọc thơ "Làm anh"
   Bài giảng khác
   giáo án dạy trẻ đọc thơ "Làm anh"

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 12/4/2018

   Xem: 0

  • giao an nang bon mua
   Bài giảng khác
   giao an nang bon mua

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 5/4/2018

   Xem: 0

  • chữ cái g - y
   Bài giảng khác
   chữ cái g - y

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 3/4/2018

   Xem: 0

  • bai giang dien tu so 9 tiet 2
   Bài giảng khác
   bai giang dien tu so 9 tiet 2

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 1/4/2018

   Xem: 6

  • taoh hình nhà trẻ Xâu vòng
   Bài giảng khác
   taoh hình nhà trẻ Xâu vòng

   Danh mục: Bài giảng điện tử

   Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

   Phí tải: Miễn phí

   Ngày : 28/3/2018

   Xem: 7

  BÀI GIẢNG HAY-GIÁO ÁN HAY